Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Dynamic analysis of Dolmabahce masonary clock tower

GRADEVINAR, cilt.65, sa.4, ss.345-352, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Construction costs of tunnel form buildings

GRADEVINAR, cilt.65, sa.2, ss.135-141, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Impact of Shallow Earthquakes on the Sehzade Mehmet Mosque

GRADEVINAR, cilt.64, sa.9, ss.735-740, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

EFFECTS OF NUMBER OF STOREYS AND CONCRETE STRENGTH ON THE BUILDING COST OF THE MULTI STORIED BUILDINGS PRODUCED BY USING TUNNEL FORM IN TURKEY

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.26, sa.2, ss.426-432, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İmgesel Yapılarda Müzik ve Geometri Kesişimi; Iannis Xenakis Örnekleri Üzerinden İnceleme

Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, cilt.3, sa.1, ss.282-297, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Geometric Method on Facade Form Design with Voronoi Diagram

MODULAR JOURNAL, cilt.3, sa.2, ss.179-194, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acil Durum Toplanma Alanlarının AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.19, ss.935-945, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anaokulu Oyun Odalarının Fiziksel Özelliklerinin Malzeme Açısından İncelenmesi: Konya İli Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.13, sa.70, ss.373-382, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mimarlık Son Sınıf Öğrencilerinin Alan Seçimlerine Yönelik Bir Değerlendirme

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi/JRES, cilt.6, sa.2, ss.192-214, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Yapılarda Yükselme ve Başkent Ankara Örnekleri Üzerinden Tarihsel İncelenmesi

Online journal of Art and Design (OJAD), cilt.7, sa.2, ss.125-140, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Discussion of the Structural Irregularities in the Plan for Architectural Design within the Scope of Earthquake Codes

Periodica Polytechnica Architecture, cilt.50, sa.1, ss.50-62, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Vertical Irregularities in Earthquake Codes within the Scope of Architectural Design

Online journal of Art and Design (OJAD), cilt.7, sa.1, ss.231-253, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Height and Plan Geometry on the Costs of Tunnel Form Residential Buildings

Periodica Polytechnica Architecture, cilt.49, sa.1, ss.29-37, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Disiplinlerarası Uyumun Havalimanı Terminal Yapılarının Tarihsel Gelişimi Üzerinden İncelenmesi

Kesit Akademi Dergisi, cilt.4, sa.14, ss.379-395, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Conceptual Research of Movement in Kinetic Architecture

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.31, sa.2, ss.342-352, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nanotechnological Developments in Structural Design: Load-Bearing Materials

ENGINEERING TECHNOLOGY & APPLIED SCIENCE RESEARCH, cilt.7, sa.5, ss.1900-1903, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

THE HISTORY OF DEVELOPMENT IN TURKISH SEISMIC DESIGN CODES

International Journal of Civil Environmental Engineering, cilt.12, sa.1, ss.25-29, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ARCHITECTURAL DESIGN OF IRREGULAR BUILDINGS IN TURKEY

International Journal of Civil Environmental Engineering, cilt.12, sa.1, ss.42-48, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mimarlık Eğitiminde Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı

Yapı Dünyası Degisi, sa.11, ss.164-165, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İMGESEL YAPILARDA MÜZİK VE GEOMETRİ KESİŞİMİ; IANNİS XENAKİS ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN İNCELEME

Research 2020 Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu, Karabük, Türkiye, 18 Aralık 2020, ss.215-216

20. Yüzyıldan Günümüze High-Tech Mimari Akımının Yapı Malzemesi ve Strüktür Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Ege İnovasyon Teknolojileri ve Mühendislik Bilimleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 Şubat 2020, ss.40-41

Mimarideki Değişimlerin Endüstri Devrimleri Üzerinden Okunması

Uluslararası Ege İnovasyon Teknolojileri ve Mühendislik Bilimleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 Şubat 2020, ss.34-35

Markalaşma Sürecinde Mekânın Önemi; Bir Marka Üzerinden Değerlendirme

Uluslararası Ege İnovasyon Teknolojileri ve Mühendislik Bilimleri Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 Şubat 2020, ss.42-43

Ofis Binaları Üzerinden Cephe Tasarım Parametrelerinin Değerlendirilmesi Ankara İli Örneği

Uluslararası Tasarım ve Mühendislik Sempozyumu(İDES), İzmir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.540-547

Sismik Taban İzolasyonu Sistemlerinin Konutlarda Kullanımının İncelenmesi

VI. ULUSLARARASI DEPREM SEMPOZYUMU, Kocaeli, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2019, ss.611-618

Afet Sonrası Geçici Barınma Birimlerinde Güncel Mimari Tasarım ve Yapım Tekniklerinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Afet ve Dirençlilik Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2019, ss.793-798

Mimari Tasarımda Depreme Karşı Alınabilecek Önlemler Kapsamında Yapısal Olmayan Elemanların İncelenmesi

International European Congress On Mathematics, Engineering, Natural And Medical Sciences-III, Şanlıurfa, Türkiye, 2 - 03 Şubat 2019, ss.419-432

Medeniyette Kadının Rolü Kadın Mimarlar ve Zaha Hadid Örneği

Taras Shevchenko International Congress On Social Sciences, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2019, ss.620-631

Mimari Tasarımda Modüler Hücre Yapım Sisteminin Kullanımı

2nd Internatıonal Congress Architecture and Design, Çanakkale, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2018, ss.933-944

Yapı Denetim Kanununun Dünü, Bugünü, Yarını

3rd International Strategic Research Congress 2018, Çorum, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.194-195

Assesment of Historical Kars Stone Bridge in Terms of Sustainability of Historical Heritage

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 Mart 2017, cilt.7, ss.291-305 identifier

Investigation on Foster's High Buildings with Sustainability Criteria and Load-Bearing Systems Interaction

3rd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS), U ARAB EMIRATES, 15 - 17 Mart 2017, cilt.6, ss.127-140 identifier

Mimaride mühendislik problemlerinin tren istasyonları üzerinden incelenmesi

1st International Academic Research Congress, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, cilt.1, ss.2078-2084

Mimaride Mühendislik Problemlerinin Tren İstasyonları Üzerinde İncelenmesi

1st Internatıonal Academıc Research Congress, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.2078-2084

Bahçe-Şehir Kavramı ve Ankara Bahçelievler Semti Üzerinden İrdelenmesi

1st Internatıonal Academıc Research Congress, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, ss.2828-2835 Creative Commons License

Tarihi Köprülerde Bozulmaya Neden Olan Etkenler Ve Erzincan Tercan Kötür Köprüsü İncelemesi

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, cilt.3, ss.525-535

Kendi kendine yetebilen yerleşkeler: Freiburg Solar Yerleşkesi Örneği

Akıllı ve Yeşil Binalar Kongresi ve Sergisi, Türkiye, 23 - 24 Mayıs 2013

Stylistic Formation Period of Mosque Architecture From Past to Present

24. International Building and Life Congress, Bursa, Türkiye, 5 - 07 Nisan 2012, ss.314

Examination of earthquake resistant design in the education of architecture

World Conference on Design, Arts and Education (DAE), Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, cilt.51, ss.1080-1086 Creative Commons License identifier

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 (DBYBHY)”nin Mimari Olarak Ele Alınması

Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2011, ss.131-139

Yapılarda Tünel Kalıp Kullanımı

Mimarlıkta Taşıyıcı Sistemler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2011, ss.81-88

Reinforcement of Historical Structures and Preferred Methods

World Universities Congress, Çanakkale, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2010, ss.1750-1759

Saat Kulelerinde Doğal Taş Kullanımı

Mersem 7’xx International Marble and Stone Congress, Afyon, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2010, ss.441-448

Mimar Sinan Camilerindeki Doğal Taş

Mersem 7’xx International Marble and Stone Congress, Afyon, Türkiye, 14 - 15 Ekim 2010, ss.489-497

Yapı Malzemelerinin Geri Kazanım ve Geri Dönüşümünün Gelişmiş Dünya Ülkeleri ve Türkiye Açısından İncelenmesi

Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS 2010), Ankara, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.671-674

Energy Conscious Ecological Architecture Education In Architecture Universities Of Turkey

Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu (ISBS 2010), Ankara, Türkiye, 26 - 28 Mayıs 2010, ss.862-865 Creative Commons License

Deprem Bölgelerine Göre Saat Kuleleri

Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu, Safranbolu, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2010, ss.233-247

Yüksek yapılarda taşıyıcı sistem ve cephe etkileşimi

5. Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2010

Sismik Taban İzolasyonu Teknolojisi ve Mimarlık

22. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi, Bursa, Türkiye, 26 - 27 Mart 2010, ss.661-669

Mimarlıkta Yapı Malzemesi Olarak Doğal Taş ve Sınıflandırılması

2. Uluslararası Mermer ve Doğal Taşlar Kongresi, İzmir, Türkiye, 2 - 04 Şubat 2010, ss.207-222

Classification and the usage area of the glass material in the structures

1. International Ceramic,Glass,Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress, Eskişehir, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2009, ss.423-433

Glass as a structural element

1. International Ceramic,Glass, Porcelain Enamel, Glaze and Pigment Congress, Eskişehir, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2009, ss.413-423

The Importance Of Earthquake Resistant Building Design On Architectural Education

International Earthquake Symposium Kocaeli 2009, Kocaeli, Türkiye, 17 - 18 Ağustos 2009, ss.524-535

Mimarlık Eğitiminde Taşıyıcı Sistemlerinin Çözümü Ve Tasarımı

Mimari Tasarım Eğitimi: Bütünleşme Ulusal Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 26 Haziran 2009, ss.65-75

Kitap & Kitap Bölümleri

STANDART NAKLİYE KONTEYNERLERİN MİMARİ TASARIM KAPSAMINDA ARAŞTIRILMASI VE TÜRKİYE’DEKİ KULLANIMINA YÖNELİK ÖNERİLER

GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2020 MİMARLIK VE TASARIM / I, ERÇETİN ARZU, AYDEMİR DİLEK, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.31-48, 2020 Creative Commons License

INNOVATIONS OF ENGINEER-ARCHITECTS ON CONSTRUCTION TECHNOLOGY OF BRIDGES

MİMARLIK ÜZERİNE-1, Dr. Zuhal ÖZÇETİN, Editör, IKSAD Publishing House, Ankara, ss.35-53, 2020 Creative Commons License

EVALUATION OF HIGH-TECH ARCHITECTURAL MOVEMENT FROM 20TH CENTURY TO TODAY INTERMS OF CONSTRUCTION MATERIALS AND STRUCTURE

MİMARLIK ÜZERİNE-1, Dr. Zuhal ÖZÇETİN, Editör, IKSAD Publishing House, Ankara, ss.172-184, 2020

Discovery of Innovative Materials in Structural System Design: Glass Structures

The Most Recent Studies in Science and Art, HASAN ARAPGIRLIOGLU, ATILLA ATIK, SALIM HIZIROGLU, ROBERT L. ELLIOTT, DILEK ATIK, Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.1225-1237, 2018