Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of the Play-Based Father-Infant Interaction Programme on Father and Infant Behaviour

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.45, sa.201, ss.425-442, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

A Study of the Relationships and Acknowledgement of Non-Disabled Children with Disabled Siblings

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.8, sa.3, ss.769-779, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Okul Öncesi Dönemde Okul Hazır Bulunuşluğu: Sistematik BirDerleme

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.1122-1166, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne-Babaların Korona-Virüs (COVİD-19) Salgını Sürecinde Aile Yaşantılarına İlişkin Görüşleri

Journal of International Social Research, cilt.13, sa.71, ss.668-678, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yürüme döneminde küçük konuşmacılar: Gelişimsel bir bakış

Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.239-259, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BABA VE BEBEK ETKİLEŞİM DÜZEYLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, sa.5, ss.479-496, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Erken Okur Yazarlıkla İlgili Sınıf İçi Uygulamalarının İncelenmesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tutuklu/Hükümlülerin Ebeveynlik Tutumları ile Kendi Ebeveynlerinden Algıladıkları Ebeveynlik Tutumları Arasındaki İlişki

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.21, sa.3, ss.672-685, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Erken Okuma Yazmayla İlgili İnançlarının İncelenmesi

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.12, ss.495-515, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KALİTE: ANNELERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.70-84, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukların Anne Babalarına Yönelik Algılarının Toplumsal CinsiyetBağlamında İncelenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.1, ss.31-46, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BLOK OYUNLARINA İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.397-414, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencileri İle Anne-Babaları Arasındaki İlişkinin Taraflar Açısından İncelenmesi: Nitel Bir Analiz

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, sa.26, ss.176-202, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukların öz düzenleme becerileri ile oyun becerilerinin cinsiyete göre incelenmesi

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite öğrencilerininmutluluk ve alçakgönüllülük düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastomonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Gelişim Döneminde Çocuğu olan Babaların Çocuk, Anne ve Baba Metaforlarının İncelenmesi

Cumhuriyet Uluslararsı Eğitim Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne Çocuk Etkileşiminde Farklı Bir Yaklaşım Theraplay Oyun Terapisi

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry, cilt.8, sa.22173, ss.244-254, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

BABA ÇOCUK DUYGULANIM YANIT VERME VE MEŞGULİYET ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK

The Journal of Academic Social Science Studies, cilt.4, ss.381, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne Bebek Etkileşimi

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Bebeklik Dönemi ile İlgili Yapılan Araştırmaların Analizi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duyarlılık ve karşılıklılık testi geçerlik ve güvenirlik çalışması

AKADEMİK BAKIŞ, cilt.48, ss.18-30, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne Kişiliği ve Çocuğun Mizaç Özelliği

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.237-251, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Socio-Emotional Loneliness and Communication Skills of Preschool Teacher Trainees

The International Journal of Interdisciplinary Studies in Communication, cilt.8, sa.1, ss.1-8, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Children s Temperament and Public Behaviours from their Mothers Perspectives

The International Journal of Interdisciplinary Social and Community Studies, cilt.8, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Socio emotional Loneliness and Communication Skills of Preschool Teacher Trainees

The International Journal of Interdisciplinary Studies in Communication, cilt.8, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerin Benlik Saygısı ile Anne- Babalarının Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.3, ss.95-109, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Impact of Play-Based Maternal Support on Infant Development

International Journal of Academic Research, cilt.3, sa.3, ss.366-372, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bebek ve Oyun

Çağdaş Eğitim Dergisi, cilt.36, sa.382, ss.8-13, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Research Study on Maintaining Girls’ Commitment to Education in Turkey

The International Journal of Learning, cilt.17, sa.5, ss.407-421, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Communication Skills And Self Confidence Level Of Preschool Teacher Trainees

The International Journal of Learning, cilt.17, sa.6, ss.2-9, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Communication Skills and Self-esteem Level of Preschool Teacher Trainees

The International Journal of Learning, cilt.17, sa.6, ss.1-10, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Asya Kültürlerinde Ebeveynlik Stilleri ve Uygulamaları

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Learning with play: how play activities program improve pro-social behavior of six year old children

Humanity and Social Sciences Journal, cilt.4, sa.1, ss.39-44, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Learning with Play How Play Activities Program Improve Pro social Behaviour of Six Year Old Children

Humanity & Social Science Journal, cilt.4, sa.1, ss.39-44, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ergenlerin Algıladıkları Ebeveyn İzleme ve Destek Davranışları

İnönü Üniveristesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortadoğu Ülkelerinde Aile Yapısı ve Çocuğa Bakış

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Dergisi, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Mother-Child Education Program

International Journal of Educational Reform, cilt.15, sa.3, ss.424-434, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Eğitime Katılım Programının Annelerin Bilgi Düzeylerine Etkisi

Hacettepe Üniveristesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne-Baba-Ergen Çatışması

çağdaş eğitim dergisi, cilt.28, sa.302, ss.24-28, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANNE-ÇOCUK EĞİTİM PROGRAMINA KATILAN ANNELERİN PROGRAM HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Journal of Qafqaz University, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anne Baba Eğitimi

Çağdaş Eğitim Dergisi, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nasıl bir disiplin?

Yaşadıkça Eğitim, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

anaokulu öğretmenlerinin denetim odağı ile ahlaki yargıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

milli eğitim dergisi, sa.137, ss.154-157, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının ”Anne- Baba” Kavramına Yönelik Bilişsel Yapılarının İncelenmesi

ULUSLARARASI NECATİBEY EĞİTİM VE SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Balıkesir, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018, cilt.3, ss.252-265

Çocukluk Döneminde Bağlanma İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi

II. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 29 Mart - 01 Nisan 2018

Oyun Yoluyla Gelişimin Desteklenmesi

Çocukları Tanıma ve Anlama Seferberliği: ÇocukMuşuz Bilim Şenliği, Türkiye, 20 Kasım - 02 Aralık 2017

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE KALİTE: AİLELERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

Evaluation of Early Childhood Education in Turkey

69th OMEP World Assembly and International Conference, Opatija, Hırvatistan, 19 - 24 Haziran 2017

Blok Oyunlarına İlişkin Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri

4.International Eurasian Educational Research Congress, 11 - 14 Mayıs 2017

An Investigation Of Play Behaviors And Social Behaviors by Gender

The IIER International Conference, 3 - 04 Ekim 2016, ss.46-51

Middle Childhood Attachment And Family Relationships

The IIER International Conference, 3 - 04 Ekim 2016, ss.52-56

Annelerin Bebeğin Gelişim Alanlarına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler

Uluslararası Katılımlı Ulusal Disiplinlerarası 3. Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 31 Mart - 03 Nisan 2016

The Impact of Helicopter Parenting on the Social Connectedness and Anxiety Level of University Students

International Academic Conference on Social Sciences and Humanities, Prague, 13 - 14 Kasım 2014

Child Centered Attitudes of Mothers and Maternal Self Perception

International Academic Conference on Social Sciences and Humanities, Prague, 13 - 14 Kasım 2014

The Socio-Emotional Loneliness and Communication Skills of Preschool Teacher Trainees

th International Conferences on Interdisciplinary Social Sciences. Universidad Abat Oliba CEU, Barcelona, İspanya, 24 - 28 Haziran 2012

Anne Çocuk Eğitimi Programı.

Okul Öncesi Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 30 - 31 Mayıs 1997

0 4 yaş anne eğitim programının değerlendirilmesi

Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, Türkiye, 15 - 18 Mayıs 1995

Anaokuluna Devam Eden Dört-Altı Yaş Çocuklarında Artikülasyon Taraması

I. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Türkiye, 11 - 12 Kasım 1992

Kitap & Kitap Bölümleri

Duygusal Gelişim

Eğitim Psikolojisi, Neriman Aral, Tayyip Duman, Editör, Pegem Yayıncılık, Ankara, ss.177-208, 2019

Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları

Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları, , Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.328-360, 2018

Sensory Development during Infancy

Educational Sciences Research in the Globalizing World, , Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, ss.161-170, 2018

Duygusal Gelişim

Eğitim Psikolojisi, Neriman Aral, Tayyip Duman, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.178-208, 2018

The Effect of Perceptual, Emotional, and Cognitive-Based Creative Drama Education on Children’s Perspective-TakingSkills

Educational Sciences Research in the Globalizing World, Recep EFE, Irina KOLEVA, Handan Asude BAŞAL, Mümin TUFAN, Emin ATASOY, Editör, Sofia St. Kliment Ohridski University, Sofija, ss.168-176, 2018

Aile Eğitim Modelleri

Aile Eğitimi ve Katılımı, Ayşe Belgin Aksoy, Editör, Hedef Yayıncılık, Ankara, ss.130-150, 2017

The Role of Block Play in Early Childhood

Educational Research and Practice 2017, Koleva Irina, Duman Gökhan, Editör, St. Kliment Ohridski University Press, ss.104-113, 2017

Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları

Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılım Çalışmaları, Temel, Zeynep Fulya, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.327-362, 2015

Erken çocukluk eğitiminde aile katılım çalışmaları

Aile Eğitimi ve Erken Çocukluk Eğitiminde Aile Katılımı Çalışmaları, Temel Fulya, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.328-357, 2010

Oyuncaklar

Aile ve Çocuk Eğitim Programı 2 4 Yaş Rehber Kitabı, , Editör, Duman Ofset, ss.55-78, 2003

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Yönetim

Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Yayınları, 1994