Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Readmission Rates and Causes Within The First Six Months After Discharge in Patients with Alcohol Addiction

NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.58, no.1, pp.57-62, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A Case of Arachnoid Cyst Presenting with Cognitive Impairment and Hypomania Symptoms

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.31, no.2, pp.131-136, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Otizm Benzeri Davranış ve Atipik Psikotik Belirtileri Olan LujanFryns Sendromu Fenotipi: Olgu Sunumu

Türk Psikiyatri Dergisi, vol.31, no.3, pp.216-220, 2020 (Journal Indexed in SCI)

Aripiprazole as a treatment option for delusional parasitosis: case series of 8 patients

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology, vol.29, no.4, pp.794-797, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Mania Associated with The Use of Bortezomib and Dexamethasone

TURK PSIKIYATRI DERGISI, vol.29, no.3, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Psychiatric disorders comorbid with epilepsy in a prison sample

SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, vol.40, pp.133-135, 2016 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

A MULTIDISCIPLINARY INTERNSHIP EXAMPLE IN GERIATRICS

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.17, no.1, pp.1-7, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Disulfiram Implantation in Alcohol Dependency: Influence of Sociodemographic and Clinical Variables on Treatment Response

KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.23, no.1, pp.24-32, 2013 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier

Treatment options of delusional parasitosis: case series of 14 patients

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.13, no.3, pp.239-242, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Topiramate-induced psychotic exacerbation: case report and review of literature

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE, vol.11, no.4, pp.285-290, 2007 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Prolongation of clozapine-induced leukopenia with olanzapine treatment

PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, vol.30, no.5, pp.958-959, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Prognosis of postpartum psychiatric disorders in a Turkish sample

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE, vol.9, no.2, pp.99-106, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The relationship between apolipoprotein E genotypes and alcoholism in type II alcoholics

KOREAN JOURNAL OF GENETICS, vol.27, no.1, pp.19-23, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Clozapine-induced myoclonic seizures and valproic acid

International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, vol.2, no.1, pp.53-55, 1998 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

Suicide attempts among Turkish psychiatric patients

CANADIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY-REVUE CANADIENNE DE PSYCHIATRIE, vol.42, no.10, pp.1072-1075, 1997 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Psychiatric Comorbidity, Length of Hospital Stays and Readmission Rates in Opiate Addicts Treated in Inpatient Service

Journal of Academic Research in Medicine, vol.11, no.1, pp.24-31, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Adverse Neuropsychiatric Events Associated with Varenicline: A Case Series

Psychiatry and Behavioral Sciences, vol.11, no.1, pp.80-83, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

The effects of social media news that users trusted and verified on anxiety level and disease control perception in COVID-19 pandemic

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, vol.24, no.1, pp.23-32, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

DEVELOPMENT OF PERCEPTION AND ATTITUDE SCALES RELATED WITH COVID-19 PANDEMIA

Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities, vol.5, no.7, pp.306-326, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Alkol Bağımlılığı Olan Erişkin Hastalarda Hastanede Kalış Süresini Etkileyen Faktörler

Bağımlılık Dergisi, vol.21, no.1, pp.24-33, 2020 (Other Refereed National Journals)

Mood disorder following traumatic brain injury: a case report

The European Research Journal, pp.1-3, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Psikoz ve Şiddet

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.127-131, 2017 (Other Refereed National Journals)

Psychiatric Disorders Comorbid With Epilepy in a prison Sample

Seizure-European Journal Of Epilepsy, vol.40, pp.133-135, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Rare Cause of Phantosmia: Metastatic Small Cell Carcinoma

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, pp.682-684, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Nadir Bir Fantosmi Sebebi: Metastatik Küçük Hücreli Karsinom

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, pp.1-3, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Depression as the First Clinical Manifestation of Antiphospholipid Syndrome: A Case Study

HSOA Journal of Clinical Studies and Medical Case Reports, vol.1, no.1, pp.1-2, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnfertil Çiftlerde Evlilik Uyumunun Demografik ve Klinik Değişkenlerle İlişkisi

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.38, no.1, pp.51-62, 2013 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerde Sınav Öncesi Anksiyete Düzeyi İle Erken Dönem Uyumsuz Şema İlişkilerinin İncelenmesi

/Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi, vol.1, pp.81-89, 2012 (Other Refereed National Journals)

15 YAŞ ÜZERİ KADINLARDAANKSİYETE SIKLIĞI VE GELİŞİMİNİETKİLEYEN FAKTÖRLER

TURKISH JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY, vol.2, no.2, pp.92-97, 2005 (Other Refereed National Journals)

Olanzapin ve Şizofrenide Kullanımı

KLINIK PSIKIYATRI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF CLINICAL PSYCHIATRY, no.1, pp.15-23, 2003 (Other Refereed National Journals)

Şizofreni ve bipolar affektif bozukluğu olan hastalarda dermatoglifik özelliklerin incelenmesi

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.10, no.2, 2001 (Other Refereed National Journals)

Kültürlerarası psikiyatri açısından ruh sağlığı kavramı

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, vol.2, no.1, 2001 (Other Refereed National Journals)

Anksiyetenin nörobiyolojisi: emosyonlar ve bellek üzerine bir model

Türkiye’xxde Psikiyatri, vol.2, no.2, 2000 (Other Refereed National Journals)

Klozapine bağlı nöbetler: myoklonik mi jeneralize mi?

Türkiye’xxde Psikiyatri, vol.2, no.1, 2000 (Other Refereed National Journals)

Şizofreni Alttipleri

Şizofreni Dizisi, 1998 (Other Refereed National Journals)

Şizofrenlerde aile fonksiyonlarının değerlendirilmesi.

Klinik Bilimler Doktor, 1997 (Other Refereed National Journals)

Bir başka açıdan rinoplasti

TURKISH JOURNAL OF PLASTIC SURGERY, 1997 (Refereed Journals of Other Institutions)

İşitme kaybıyla giden bir konversiyon olgusu

Klinik Bilimler Doktor, vol.31, no.1, 1997 (Other Refereed National Journals)

Yarı kentsel bir bölgede alkolizm prevalansı.

Kriz Dergisi, vol.4, no.2, pp.93-100, 1996 (Other Refereed National Journals)

Alcohol dependence and Turkish people.

Journal of Islamic Academy of Sciences, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of Encounter Group on Self-Esteem of Alcoholics

GAZI MEDICAL JOURNAL, no.1, pp.23-26, 1994 (Other Refereed National Journals)

Annelik Hüznü

GAZI MEDICAL JOURNAL, no.3, pp.207-211, 1992 (Other Refereed National Journals)

Alkol bağımlılığı demografik, sosyokültürel, bireysel özellikler ve hastalığın algılanışı üzerine bir çalışma.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.45, no.4, pp.699-712, 1992 (Other Refereed National Journals)

Alkol kesilme belirtilerinin tedavisinde diazepam ve klonidinin etkinliği: plasebo kontrollü çift kör bir çalışma.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, vol.45, no.4, pp.647-660, 1992 (Other Refereed National Journals)

Ergenlerde Yeme Bozuklukları İle İlgili Bir Ön Çalışma

GAZI MEDICAL JOURNAL, vol.2, no.1, pp.72-80, 1990 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PRAMİPEKSOL VE PAROKSETİN KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN HİPOMANİ

5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.276-277

BİR OLGU SUNUMU EŞLİĞİNDE REM DAVRANIŞ BOZUKLUĞU

5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.284

OLFAKTÖR REFERANS SENDROMU VE SINIFLANDIRMA SORUNLARI: BİR OLGU SUNUMU

5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.264-265

KÜLTÜRE BAĞLI BİR NEVROZ; TÜRKİYE’DE DHAT

5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.265

Romatoid Artrit Hastalarında Somatizasyon, Aleksitimi ve Hastalık İnkarının İncelenmesi

5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.222

UYGUNSUZ CİNSEL DAVRANIŞ VE FRONTOTEMPORAL DEMANS: BİR OLGU SUNUMU

5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.261

KRİPTOJENİK TİP WEST SENDROMU ÖYKÜSÜ OLAN HASTADA GÖRÜLEN PSİKOZ: NADİR BİR OLGU SUNUMU

5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.285-286

MS VE PSİKOZ BİRLİKTELİĞİ: BİR MADALYONUN İKİ YÜZÜ MÜ?

5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.288-289

ARİPİPRAZOLDEN YARAR GÖREN İSTİFLEME BOZUKLUĞU OLGUSU

5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.290

BİR OLGU ÖRNEĞİNDE KOKAİN BAĞIMLILIĞINDA VANOXERİNE CONSTA KULLANIMI

5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.286

KARTEGENER SENDROMU VE ŞİZOAFEKTİF BOZUKLUK BİRLİKTELİĞİ: RASTLANTI MI?

5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.289

ŞİZOAFEKTİF BOZUKLUK VE DE CLERAMBAULT

5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.293

ALKOL BAĞIMLILIĞI İLE BİRLİKTE GÖRÜLEN OTHELLO SENDROMU: KOMPLİKASYON MU, SELF-MEDİKASYON MU?

5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.285

“ARTIK YAŞADIĞIMA İNANIYORUM”: ARİPİPRAZOLLE İYİLEŞEN İKİ COTARD SENDROMU OLGUSU

5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.268-269

ORTOSTATİK TREMOR VE PSİKİYATRİK SEMPTOMLARIN BİRLİKTELİĞİ: VAKA SUNUMU

5. Psikiyatri Zirvesi ve 12. Anksiyete Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 October 2020, pp.283

Ortostatik Tremor ve Psikiyatrik Semptomların Birlikteliği: Vaka Sunumu

5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2020, pp.1

COVID-19 PANDEMİSİ İLE İLİŞKİLİ ALGI VE TUTUM ÖLÇEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KARADENİZ ZİRVESİ 4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESi 4. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Artvin, Turkey, 13 September 2020, pp.10-22

Nörolupus psikozu ile seyreden bir olgu sunumu

55. Ulusal Psikiyatri KOngresi, Turkey, 23 - 27 October 2019

Depresyonlu Hastalarda Tekrarlı Yatışın Belirleyicileri

55. Ulusal Psikiyatri KOngresi, Turkey, 23 - 27 October 2019

Alkol Bağımlılığı Olan Hastalarda Yatış Süresini Ön Gören Yordayıcılar

Alkol Bağımlılığı Olan Hastalarda Yatış Süresini Ön Gören Yordayıcılar, Turkey, 23 - 27 October 2019

A Case of Psychosis with Catatonic Properties in a Patient with Anabolic Steroid and HcG Abuse

Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2019, vol.29, pp.134

Anabolik Androjenik Steroid Kullanımı ile Gelişen Psikoz Olgusu

4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete Kongresi, 14 - 17 March 2019

Aleksitimi Duyguların Ertelenmesi midir?

4. Pskiyatri Zirvesi 11. Anksiyete Kongresi, 14 - 17 March 2019

A Rare Phenomenon of Lycantrophy: Lycantrophic Intermetamorphosis

Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 October 2018, pp.82

A Schizophrenia Case with Secondary Koro Syndrome

Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 October 2018, pp.86

Body Dysmorphic Disorder - Psychosis or Neurosis?

Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 October 2018, pp.84

Semantik Varyant Frontotemporal Demans İle Seyreden Bir Olgu

4. Psikiyatri Günleri ve 11. Anksiyete KOngresi, 14 - 17 March 2018

KANSER HASTALARINDA PSİKOLOJİK DESTEK

1. Lösemi, Lenfoma, Myelom Hastaları Kongresi, Turkey, 11 - 12 May 2013

Efficacy and tolerability of reboxetine compared to fluoxetine in patients with atypical depression

25th Congress of the Collegium-Internationale-Neuro-Psychopharmacologicum (CINP)/29th Annual Meeting of the Canadian-College-of-Neuropsychopharmacology, Illinois, United States Of America, 9 - 13 July 2006, vol.9 identifier

Clozapine related seizures: Prevalence and characteristic features

25th CINP Congress, Illinois, United States Of America, 9 - 13 July 2006, vol.9 identifier

Comparison of efficacy and tolerability of quetiapine and haloperidol in acute exacerbation of chronic or subchronic schizophrenia

16th Congress of the European-College-of-Neuropsychopharmacology, PRAGUE, Czech Republic, 20 - 24 September 2003, vol.13 identifier

Fiziksel hastalıklarda izlenen psikiyarik morbidite.

36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Turkey, 3 - 07 October 2000

The efficacy of clozapine in 111 schizophrenic patients during a 2 – year follow-up period in Turkey.

Xıth Congress of the European College of Neuropsychopharmacology, 31 October - 04 November 1998

Books & Book Chapters

Psikodermatoloji

Nobel Yayınevi, Ankara, 2021

Somatik Belirti Bozukluğu ve İlişkili Bozuklukların Epidemiyolojisi

in: Somatik Belirti Bozukluğu ve İlişkili Bozukluklar Özel Sayısı, Behcet Coşar, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-5, 2021

Psikosomatik Bozukluklar

in: Somatik Belirti Bozukluğu ve İlişkili Bozukluklar Özel Sayısı, Behcet Coşar, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.32-36, 2021

Psikosomatik Açıdan Deri. Psikodermatolojide Nereden Nereye

in: Psikodermatoloji, Behcet Coşar, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.10-18, 2021

Psikosomatik Tıp-Ruh Beden İlişkisi

in: Psikodermatoloji, Behcet Coşar, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-9, 2021

PSİKOSOMATİK BOZUKLUKLAR VE KONSULTASYON LİYEZON PSİKİYATRİSİ

in: RUHSAL HASTALIKLAR, NEVZAT YÜKSEL, Editor, HATİBOĞLU, Ankara, pp.455-473, 2020

Konsültasyon Lİyezon Psikiyatri ve Psikosomatik Hastalıklar

in: Güncel Klinik Psikiyatri, Işık E, Taner E, Işık U., Editor, Asimetrik Paralel, pp.751-772, 2008

Yoğun Bakım İnfeksiyonları

bilimsel tıp yayınevi, Ankara, 2005

Cerrahinin psikolojik etkileri

in: jinekolojik ve obstetrikal cerrahi, Haldun Güner, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.23-36, 2005

Asteni kavramının tarihsel gelişimi ve günümüz tıbbındaki yeri

in: Yorgunluğun Halleri, Selçuk Candansayar, Editor, PEDAY, Ankara, pp.19-30, 2003

Gebelik ve Psikiyatrik Hastalıklar

in: Gebelik ve Sistemik Hastalıklar, Kadri Yamaç,RIfat Gürsoy,Nuri Çakır, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.232-241, 2002

Jinekolojik onkoloji ve psikiyatri

in: Jinekolojik Onkoloji, Haldun Güner, Editor, Çağdaş Medikal, Ankara, pp.337-356, 2002

Böbrek Transplantasyonunun Psikiyatrik Yönü

in: Böbrek Transplantasyonu El Kitabı, Şevki Sert, Editor, Bilimsel Tıp, Ankara, pp.33-39, 2001

Mental Durum Muayenesi

in: Organik Psikiyatri, Erdal Işık, Editor, Tayf, Ankara, pp.19-37, 1999

Santral sinir sistemini etkileyen diğer hastalıklarda izlenen psikiyatrik belirtiler

in: Organik Psikiyatri, Erdal Işık, Editor, Tayf, Ankara, pp.597-602, 1999

Entoksikasyonlar

in: Organik Psikiyatri, Erdal Işık, Editor, Tayf, Ankara, pp.397-415, 1999

Endokrin ve Metabolik Bozukluklara Bağlı Psikiyatrik Durumlar

in: Organik Psikiyatri, Erdal Işık, Editor, Tayf, Ankara, pp.369-396, 1999

Nöropsikiyatrik Açıdan Halüsinasyonlar (Varsanılar)

in: Organik Psikiyatri, Erdal Işık, Editor, Tayf, Ankara, pp.53-65, 1999

Klinikte alkol dışı madde bağımlılığı grup sorunları

in: Alkol ve Madde Dışı Alkol Bağımlılığı , Nesrin Dilbaz, Editor, Mutludoğan Ofset Baskıcılık, Ankara, pp.101-106, 1997

Genel Tıbbi Durumu Etkileyen Psikolojik Etkenler

in: Ruhsal Hastalıklar, Nevzat Yüksel, Editor, Hatiboğlu Basım Yayım, Ankara, pp.367-375, 1995