Prof. BİLAL GÜNEŞ


Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Fizik Eğitimi


Research Areas: Education, Education in Natural Sciences, Education in Physics, Physics


Names in Publications: Gunes Bilal, Günes Ve Bilal

Metrics

Publication

83

Citation (WoS)

69

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

88

H-Index (Scopus)

6

Project

10

Thesis Advisory

28

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals

Biography

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Bölümünde bitirmiştir (1988). 1988-1992 yılları arasında, sırasıyla, Şanlıurfa Suruç Lisesi, Şanlıurfa Gazi Lisesi ve Şanlıurfa Anadolu Lisesinde Fizik öğretmenliği ve müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Yüksek lisans (1993) ve doktora (1996) eğitimini Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Eğitimi programında tamamlamıştır.  Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi bölüm/anabilim dalında; araştırma görevlisi (1992-1996), yardımcı doçent (1996-2000) ile doçent (2001-2006) olarak görevler yürütmüş ve görevine aynı birimde profesör (2006-…) kadrosunda devam etmektedir.

Gazi Üniversitesi çatısı altında; anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, bilgi işlem daire başkanlığı, fakülte ve enstitü yönetim kurulu üyeliği, BAP projeleri başkanlığı, EUA koordinatörlüğü, vb. çok sayıda idari görevde bulunmuştur.

Yarı zamanlı olarak Ahmet Yesevi Üniversitesinde (2009-2015) TÜRTEP Başkan yardımcılığının yanı sıra yönetim kurulu üyeliği ve farklı bölümlerin bölüm başkanlıkları görevlerini yürütmüştür.

Ulusal projelerin yanı sıra AB, UNESCO, Dünya Bankası vb uluslararası destekli çok sayıda projede görev almıştır: Fen ve Teknoloji Öğretim Programının geliştirilmesi, MEB adına öğretim programına uygun Fen ve Teknoloji Ders kitap takımlarının (Ders kitabi + öğrenci çalışma kitabı + öğretmen kılavuz kitabı)  yazılması, Fizik Öğretim Programının geliştirilmesi, Fizik Öğretmeni Özel Alan Yeterliklerinin geliştirilmesi gibi ulusal çalışmalarda fizik alanında editör ve komisyon başkanı olarak görev almıştır.

Leeds Üniversitesinde (1997) ziyaretçi öğretim üyesi (yardımcı doçent) olarak bulunmuş ve Middle Tennesse State University (2019-2020), Tennessee STEM Education Center’da ziyaretçi araştırmacı profesör olarak geniş kapsamlı bir öğretmen eğitimi projesinde görev almıştır.

Doğa fotoğrafları ile düşük ışık koşullarındaki fotoğraflara özel ilgi duymakta olup Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) üyesidir ve başta bu dernek çatısı altında olmak üzere farklı ortamlarda atölye ve seminerlere katılmış ve katılmakta olup ulusal ve uluslararası çok sayıda fotoğraf sergisinde fotoğrafları sergilenmiştir.

Başlangıçta katıhal fiziği, kristalografi alanında çalışmalar yürütmüştür. Son 25 yıldır çalışmalarını fizik eğitimi üzerine odaklamıştır. Çalışma alanları arasında; yoğun madde fiziği, kristal yapı analizi, bilgisayar ve teknoloji destekli öğrenme, öğrenme yaklaşımları, öğretim programı geliştirme, ölçüm aracı geliştirme, öğretmen yeterlikleri, öğretmen eğitimi, kavram yanılgıları, kavramsal değişim yaklaşımı ve çok aşamalı testler ön plana çıkmaktadır.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) bünyesinde çok sayıda üniversitenin Kurumsal Dış Değerlendirme, Kurumsal İzleme ve Kurumsal Akreditasyon değerlendirmelerinde değerlendirici ve takım başkanı olarak görev yapmış olup YÖKAK bünyesindeki görevine takım başkanı olarak devam etmektedir.

Education Information

1994 - 1996

1994 - 1996

Doctorate

Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Eğitimi (Dr), Turkey

1993 - 1993

1993 - 1993

Postgraduate

Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

1984 - 1988

1984 - 1988

Undergraduate

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

1996

1996

Doctorate

Aminoetilaminyum Tartarat ve Bis(1,2-Bis(4-Pridil)Etan)Kadmiyum(II) Tetrasyanonikelat(II)-m-Ksilen Kristallerinin Yapı Çözümleri”

Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Eğitimi (Dr)

1993

1993

Postgraduate

X-Işınları Difraksiyon Yöntemleri ile 2-2 Disiyano-1-Feniletilen Kristalinin İncelenmesi ve Üriner Sistem (Böbrek, Mesane, Üreter) Taşlarının Nitel Analizi

Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Eğitimi (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Education

Education in Natural Sciences

Education in Physics

Physics

Academic Titles / Tasks

2006 - Continues

2006 - Continues

Professor

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

2019 - 2020

2019 - 2020

Professor

Middle Tennessee State University, Tennessee STEM Education Center (TSEC), TN, USA

2000 - 2006

2000 - 2006

Associate Professor

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

1996 - 2000

1996 - 2000

Assistant Professor

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi

1997 - 1997

1997 - 1997

Assistant Professor

University of Leeds, Faculty of Education, Phsyics Education, Leeds, UK

1992 - 1996

1992 - 1996

Research Assistant

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

Managerial Experience

2013 - 2015

2013 - 2015

Head of Department

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

2013 - 2015

2013 - 2015

Head of Department

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

2010 - 2015

2010 - 2015

Head of Department

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

2010 - 2015

2010 - 2015

Head of Department

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2010 - 2015

2010 - 2015

Head of Department

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri (Yl) (Tezsiz)

2010 - 2015

2010 - 2015

Head of Department

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

2008 - 2013

2008 - 2013

University Executive Board Member

Gazi University, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu

2007 - 2013

2007 - 2013

Head of Department

Gazi University, Bilişim Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

2007 - 2013

2007 - 2013

Head of Department

Gazi University, Bilişim Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

2003 - 2013

2003 - 2013

Head of Department

Gazi University, Rektörlük, Enformatik Bölümü

2006 - 2012

2006 - 2012

BAP Coordinator

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi

2003 - 2011

2003 - 2011

University Executive Board Member

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2003 - 2008

2003 - 2008

Head of Department

Gazi University, Rektörlük

2004 - 2006

2004 - 2006

University Executive Board Member

Kastamonu University, Eğitim Fakültesi

2004 - 2006

2004 - 2006

University Executive Board Member

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi

2001 - 2003

2001 - 2003

Deputy Head of Department

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü

1997 - 1998

1997 - 1998

Deputy Head of Department

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Misconceptions in Physics

Doctorate

Doctorate

Fizikte Temel Kavramlar II

Doctorate

Doctorate

Fizikte Temel Kavramlar I

Undergraduate

Undergraduate

Ortaöğretim Fizik Deneyleri

Undergraduate

Undergraduate

Electromagnetic Theory

Undergraduate

Undergraduate

FİZİK ÖĞRETİMDE LABORATUVAR UYGULAMALARI-1

Advising Theses

2015

2015

Postgraduate

Uzaktan eğitimde öğretim elemanı ve öğrencilerin memnuniyet düzeyi

GÜNEŞ B. (Consultant)

K.BEGIMBETOVA(Student)

2014

2014

Postgraduate

Uzaktan eğitimde mobil bilişim aygıtlarının kullanımı

GÜNEŞ B. (Consultant)

A.TAZHIYEVA(Student)

2010

2010

Postgraduate

Securıty And Performance Analysıs Of The IPv6 Transıtıon Methods

GÜNEŞ B. (Consultant)

B.ÇALIŞKAN(Student)

2007

2007

Postgraduate

Gazi üniversitesi öğrenci profili

GÜNEŞ B. (Consultant)

S.ATASEVER(Student) Creative Commons License Sustainable Development

Representation and Promotion Activities

YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı, Takım Başkanı

Institutional Representation, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Turkey, İstanbul, 2022 - 2022

YÖKAK Kurumsal İzleme Programı, Takım Başkanı

Institutional Representation, Türk-Alman Üniversitesi, Turkey, İstanbul, 2022 - 2022

YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı, Takım Başkanı

Institutional Representation, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi , Turkey, Rize, 2021 - 2021

YÖKAK Kurumsal İzleme Programı, Takım Başkanı

Institutional Representation, Galatasaray Üniversitesi, Turkey, İstanbul, 2021 - 2021

YÖKAK Kurumsal İzleme Programı, Takım Başkanı

Institutional Representation, Düzce Üniversitesi, Turkey, Düzce, 2020 - 2020

YÖKAK Kurumsal Akreditasyon Programı

Institutional Representation, Erciyes Üniversitesi, Turkey, Kayseri, 2020 - 2020

YÖKAK Kurumsal Dış Değerlendirme Programı, Takım Başkanı

Institutional Representation, Türk-Alman Üniversitesi, Turkey, İstanbul, 2019 - 2019

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2008

2008

Fizikte Kavram Yanılgıları

GÜNEŞ B.

Kişisel Web Sayfası, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

Cep Telefonları

GÜNEŞ B.

Kişisel Web Sayfası, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Fizik Eğitimcileri Olarak Nasıl Öğretiyoruz, Nasıl Ölçüyoruz: Aralığı Nasıl Kapatabiliriz?

Güneş B.

V. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Turkey, 14 - 16 January 2022

2021

2021

Pandemi Sürecinde Eğitimci Olmak: Araştırmacı Olmak

GÜNEŞ B.

14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK2021), Burdur, Turkey, 19 - 21 May 2021

2019

2019

Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarını Belirlemeye Yönelik Dört Aşamalı Testin Geliştirilmesi

ÇETİN H., GÜNEŞ B.

IV. ULUSAL FİZİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 27 - 28 September 2019

2019

2019

Türkiye’de Fizik Öğretmeni Yetiştirme Politikaları

GÜNEŞ B.

IV. ULUSAL FİZİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Turkey, 27 - 28 September 2019

2019

2019

Panel: Fizik Öğretiminde Sınıf Ortamında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

ÇETİN H., GÜNEŞ B.

IV. ULUSAL FİZİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Trabzon, Turkey, 27 - 28 September 2019

2018

2018

Investigating Possible Reasons behind the High School Students’ Attitudes about Physics Course

AYKAÇ B., ÖNSAL G., GÜNEŞ B.

GIREP-MPTL conference 2018 [Groupe International de Recherche sur l’xxEnseignement de la Physique (GIREP) Multimedia in Physics Teaching and Learning (MPTL)], 9 - 13 July 2018

2018

2018

Diagnosing Misconceptions about Special Relative Theory by Using a Four-Tier Test

ÖNSAL G., GÜNEŞ B.

GIREP-MPTL conference 2018 [Groupe International de Recherche sur l’xxEnseignement de la Physique (GIREP) Multimedia in Physics Teaching and Learning (MPTL)], 9 - 13 July 2018

2017

2017

The Factors Affecting Information Technologies Risk Management At Turkey’s State Universities

ATEŞ V., GÜNEŞ B.

7th International Conference on eBusiness and eGovernment (ICEBEG), 23 November 2017, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara., Ankara, Turkey, 23 November 2017

2016

2016

Misconceptions about frictional force between solid surfaces

Şahin E., Aygün M., Önder Çelikkanlı N., Kızılcık H. Ş., Taşkın T., Damlı V., et al.

Turkish Physical Society 32nd International Physics Congress, Muğla, Turkey, 6 - 09 September 2016 Sustainable Development

2015

2015

Türkiye de Fizik Eğitimi Çalışmaları Trendler

GÜNEŞ B.

2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015

2015

2015

2007 ve 2013 FİZİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ

SU M., GÜNEŞ B.

2. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara, Turkey, 10 - 12 September 2015

2015

2015

Öğretmen Eğitimi Politikaları Fizik Örneği

GÜNEŞ B.

ITTES 2015: 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 9 - 11 September 2015

2015

2015

Fizikte Kavram Yanılgıları

GÜNEŞ B.

"Fizikte Kavram Yanılgıları", TÜBA: Türkiye Bilimler Akademisi, II. Uygulamalı Bilim Eğitimi Kursu, Turkey, 31 August - 04 September 2015

2010

2010

Öğrencilerin Temel Mekanik Kavramları ile İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

GÜLÇİÇEK Ç., GÜNEŞ B.

IX. ULUSAL FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK EĞİTİMİ KONGRESİ, Turkey, 23 - 25 September 2010

2006

2006

Düzgün Dairesel Hareket Konusunda Üç Aşamalı Kavram Yanılgısı Testi Geliştirilmesi

Kızılcık H. Ş., Güneş B.

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006 Sustainable Development

2006

2006

Analysis of Science Students’ Views about Model and Modelling

GÜLÇİÇEK Ç., GÜNEŞ B.

GIREP CONFERENCE-Modelling in Physics and Physics Education, Netherlands, 20 - 25 August 2006

2006

2006

An Examination of Physics Subjects in the New National Curriculum for Science and Technology in Turkey

GÜNEŞ B., TAŞAR M. F.

GIREP 2006 Conference: Modeling in Physics and Physics Education, 20-25 Ağustos 2006, Amsterdam, The Netherland., 20 - 25 August 2006

Books & Book Chapters

2013

2013

YÜKSEK HIZLARDA KÜTLE HIZ İLE DEĞİŞİR Mİ?

GÜNEŞ B.

in: TÜM YÖNLERİYLE FİZİK DERS KİTAPLARI, M. Şahin BÜLBÜL, Haki PEŞMAN ve Cezmi ÜNAL, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.71-76, 2013

2005

2005

Biçim, Dil ve Anlatım Özellikleri

Güneş B., Özdemir İ., Temiz B. K., Gülçiçek Ç., Kanlı U., Ünsal Y., et al.

in: Konu Alanı Ders Kitabı İnceleme Kılavuzu-Fizik, Rahmi YAĞBASAN, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1-30, 2005

Supported Projects

Tasks In Event Organizations

Mart 2023

Mart 2023

International Conference on Quality Assurance and Accreditation

Scientific Congress

Güneş B.
Ankara, Turkey

Mayıs 2021

Mayıs 2021

14. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK2021)

Scientific Congress

Güneş B.
Burdur, Turkey

Eylül 2017

Eylül 2017

III. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi

Scientific Congress

Kızılcık H. Ş., Güneş B.
Ankara, Turkey

Artistic Activity

May 2022

May 2022

ENFOD PhotoHaiku Atölyesi Fotoğraf Sergisi

Güneş B.

December 2020

December 2020

SİN: THE EXHIBITION OF ABSTRACT PHOTOGRAHPY

Güneş B.Citations

Total Citations (WOS): 69

h-index (WOS): 6