Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A New Test Based on Parametric Bootstrap Method for Testing the Homogeneity of Variances

20. Uluslarrası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 12 - 14 February 2020

Bartlett Corrected Score Test for the Homogeneity of Inverse Gaussian Scale Parameters

International Symposium on Academic Studies in Science Engineering and Architecture Studies, 15 - 17 November 2019

A New Test for Homogeneity of Inverse Gaussian Scale Parameters

International Conference on Applied and Mathematical Modeling, 3 - 07 July 2017

TYPE-2 FUZZY NUMBER AND ITS APPLICATIONS TO PROBABILITY DISTRIBUTIONS

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, 11 - 13 May 2017

Performance of Different Shrinkage Parameters in Ridge Regression According To Mean Square Errors Criteria

3rd INTERNATIONAL RESEARCHERS,STATISTICIANS ANDYOUNG STATISTICIANS CONGRESS (IRSYSC-2017), Konya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.130

The Profile Likelihood Ratio Method for Testing the Equality of Several Log-normal Means

3. International Researchers, Statisticians and young statisticians congress, 24 - 26 May 2017

A Parametric Bootstrap Approach for the Equality of Two Regression Models under Heterogeneity of Error Variances

3rd INTERNATIONAL RESEARCHERS,STATISTICIANS ANDYOUNG STATISTICIANS CONGRESS (IRSYSC-2017), Konya, Turkey, 24 - 26 May 2017, pp.167

Testing Procedures for Population Mean Based on Bootstrap under Ranked Set Sampling

3rd International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress, 24 - 26 May 2017

Comparision of the TestsFor The Equality of Two Population Means Based on Simple Random Sampiing and Ranked Set Sampling with Auxiliary Variable

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Şanlıurfa, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.436-437

A Test Statistic For The Population Mean Based On Median Ranked Set Sampling

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2017), Şanlıurfa, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.406-407

A Test for the Equality of Means based on Wald statistic under Inverse Gaussian Distributions

2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, 18 - 21 April 2017

I X J Faktöriyel Tasarımlarında Permütasyon Testleri

9th International Statistics Days, Giresun, Turkey, 7 - 09 October 2016

IXJ Tasarımlarında Permütasyon testi

Xth International Statistics Days Conference – ISDC’2016, 7 - 09 October 2016

Heterojenlik Varsayımı Altında İki Yığın Ortalama Farkı İçin Sıralı Küme Örneklemesine Dayalı Bir Test İstatistiği

XVII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2016 (EYİ 2016), Cumhuriyet Üniversitesi Ekonometri Bölümü, Sivas., 2 - 04 June 2016

Tekdüze Dağılıma Uygunluk Testleri Ve Güç Karşılaştırması

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Turkey, 02 June 2016 Sustainable Development

Comparison of the Efficiencies of Different Shrinkage Parameters in Rıdge Regression

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Erzurum, Turkey, 12 - 14 May 2016

Comparison of Goodness of Fit Tests of Uniformity

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Ezurum, 12 - 14 May 2016

Comparision of the Efficiencies of Different Shrinkage Parameters in Ridge Regression

International Conference on Mathematics and Mathematics Education,(ICMME-2016), Fırat University, Elazığ, 12-14 May 2016., 12 - 14 May 2016

Comparision of the Efficiencies of Different Shrinkage Parameters in Ridge Regresion

International Conference on Mathematics and Mathematics Education, Elazığ, Turkey, 12 - 14 May 2016

Comparison of the Tests for the Equality of Regression Models under Heteroscedasticity

2nd International Researchers-Statisticians and Young Statisticians, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2016

Testing the Equality of Several Normal Means Inder Heteroscedasticity

2. Uluslararası Araştırmacılar-İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi, 2 - 04 May 2016

Two Tests For Equalıty Of Scale Parameters Of Inverse Gaussian Distribution Usıng Computational Approach

2nd International Researchers-Statisticians and Young Statisticians, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2016

Likelihood Ratio Based Test for the Homogeneity of Variances

2nd International Researchers-Statisticians and Young Statisticians, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2016

Testing the Equality of Several Normal Means under Heteroscedasticity

2nd International Researchers-Statisticians and Young Statisticians, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2016

A New Test For Two Populatıon Mean Vectors Based On Computatıonal Approach

2nd International Researchers-Statisticians and Young Statisticians, Ankara, Turkey, 2 - 04 May 2016

Two Test for Equality of Scale Parameters of Inverse Gaussian Distribution Using CAT

2. Uluslararası Araştırmacılar-İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi, 02 May 2016

A New Test for Two Population Mean Vectors Based on CAT

2. Uluslararası Araştırmacılar-İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi, 2 May - 04 February 2016

An Indicator Operator Algorithm For Solving A Second Order Fuzzy Initial Value Problem

The 5th International Conference On Control And Optimization With Industrial Applications, 27 - 29 August 2015

Testing Homogeneity of Inverse Gaussian Scale Parameters Based on CAT Method

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Turkey, 7 - 12 May 2015

A New Computational Approach Test For One Way Anova Under Heteroscadasticity

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, Turkey, 7 - 12 May 2015

Evaluation of Robustness of Crossover Designs under Subject Dropout

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, VİYANA, Turkey, 7 - 12 May 2015

Testing Homogeneity of Inverse Gaussian Scale Parameters Based on CAT Method

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 7 - 12 May 2015

Median Ranked Set Samping for Ridge Regression Estimator

XVIth INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS, OPERATIONS RESEARCH AND STATISTICS, VİYANA, Turkey, 7 - 12 May 2015

A New Computational Approach Test for One Way Anova Under Heteroscadasticity

16. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 7 - 12 May 2015

Weighted Jonckheere Test For Ordered Alternatives In Repeated Measures Of Randomized Blocks And A Comparison

15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 27 - 31 May 2014

Permutation Approach to Tests of Ordered Alternatives in Incomplete Block Design

3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, VİYANA, Austria, 27 - 31 May 2014

Comparison of Two Distribution Free Test for Longitudinal Data of Randomized Blocks with a Prior Knowledge of Alternative Hypothesis

3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, VİYANA, Austria, 27 - 31 May 2014

A Second Order Linear Differential Equation with Fuzzy Coefficients and Fuzzy Forcing Functions

7th International Conference on Soft Computing, Computing with Words and Perceptions in System Analysis, Decision and Control, 15 - 17 May 2013

Sıralı Küme Örneklemesi Tasarımlarında İki Ortalama Farkına İlişkin Hipotez Testi

12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 16 - 18 May 2011

Farklı Dağılımlar Altında Bühlmann Straub Ve Karma Etki Modelinde Prim Tahminlerinin İncelenmesi

12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 15 - 17 May 2011 Sustainable Development

Sıralı Küme Örneklemesi İçin İçerilme Olasılıkları

12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 15 - 17 May 2011

Tek Yönlü Varyans Analizinde Homojenliği Test Etmek için Kullanılan Bazı Test İstatistikleri Üzerine Bir Çalısma

12. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 15 - 17 May 2011

Ürün Haritaları İçin Permütasyon Testi

7. Uluslararası İstatistik Kongresi, 12 - 14 April 2011

Uyarlanmış Durbin Testi için Permütasyon Testi ve Bir Simülasyon Çalışması

VII.İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 08 June 2010, pp.141-147

Simetrik 2 dizaynlar ve Maksimal Kodlar

4. İstatistik Kongresi, Turkey, 15 - 17 May 2005

Erişte kalitesine kurutma işlemlerinin etkileri

Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 September 2004

Bulgurun fitik asit içeriğine prosesin etkisi

Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 September 2004

On The Projective Geometry and Linear Codes

4.İstatistik günleri konferansı, Turkey, 15 - 17 April 2004

ekmeğin fitik asit miktarına etkili bazı faktörlere grafiksel model ile yaklaşım

Hububat ürünleri teknolojisi kongre ve sergisi, Gaziantep, Turkey, 3 - 04 October 2002, pp.543-548

Karma Değişkenler İçin Grafiksel Modeller

3. İstatistik Günleri Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 May 2002

Karma Değişkenler için Grafiksel Modeller

3.İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 May 2002, pp.9

Books & Book Chapters

Olasılık ve İstatistik

in: Öğretmenlik Alan Bilgisi, Doç. Dr. Şenol DOST, Editor, aby alan bilgisi yayınları, Ankara, pp.621-721, 2014

Metrics

Publication

174

Citation (WoS)

155

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

135

H-Index (Scopus)

6

Project

1

Thesis Advisory

16

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals