Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Dispersive Liquid Liquid Microextraction as an Efficient Sample Cleanup and Preconcentration Technique Prior to Capillary Electrophoresis

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research & Development, DRD 2015, Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015