Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Şiddetli anal stenoz tedavisi: Bilateral House Flep Anoplasti

2. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi, 13. Ulusal Kolon ve Tekrum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2023

Tekrarlayan rektal prolapsus cerrahi tedavisinde transperineal yaklaşım: Delorme Prosedürü

2. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi, 13. Ulusal Kolon ve Tekrum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2023

Hemoroidal hastalık ve rektal mukozal prolapsus cerrahi tedavisi: Stapler Hemoroidopeksi

2. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi, 13. Ulusal Kolon ve Tekrum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2023

Rektovajinal Fistüllerde Yaklaşım: Vaka Serisi

2. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi, 13. Ulusal Kolon ve Tekrum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2023

Robotic Ventral Mesh Rectopexy in complex pelvic floor failure associated with obstructive defecation syndrome

2. Uluslararası Türk Kolorektal Cerrahi Kongresi, 13. Ulusal Kolon ve Tekrum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2023

Functional and Anatomic results of Diamond Anoplasty in Anal Stenosis

31st Biennial Congress of International Society of University Colon and Rectal Surgeons (ISUCRS), İstanbul, Turkey, 27 - 29 October 2022 Creative Commons License

Using an Adhesive Material (LiquiBand®FIX8TM) in Laparoscopic Ventral Mesh Rectopexy for Rectocele

31st Biennial Congress of International Society of University Colon and Rectal Surgeons (ISUCRS), İstanbul, Turkey, 27 - 29 October 2022 Creative Commons License

Non-Sirotik Portal Hipertansiyon Tanısı ile İzlenen Çocuklarda Portosistemik Şant Cerrahisi Deneyimi

14. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 12 - 15 May 2022, pp.236-237 Creative Commons License

Anal fistül cerrahisinde patolojik inceleme gerekiyor mu?

18. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 30 November - 04 December 2021

Serum ve İdrar Neopterin Düzeylerinin Akut Kolesistit Şiddetinin Belirlenmesi Üzerindeki Rolü

15. Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Kongresi, İstanbul, Turkey, 9 - 12 September 2021

Evaluation of Systemic Inflammation Response After Curative Parathyroidectomy

International Health Research Congress (ICOHER`21), Turkey, 25 - 28 August 2021, pp.343-344

Lover urinary tract dysfunction and transplantation outcome: a single center experience

20th Congress of the European Society for Organ Transplantation, Milan, Italy, 29 August - 01 September 2021, vol.34, pp.280-281

Kidney Transplantation From Elderley Donors: Single-Center Experience

20th Congress of the European Society for Organ Transplantation, Milan, Italy, 29 August - 01 September 2021, vol.34, pp.239

Delayed graft function; does it really burden for deceased donor kidney transplants?

20th Congress of the European Society for Organ Transplantation, Milan, Italy, 29 August - 01 September 2021, vol.34, pp.271

Kidney Transplantation from Elderly Donors: Single Center Experience

20th Congress of the European Society for Organ Transplantation, Milan, Italy, 29 August 2021

Managing Appendicitis During COVID-19 Pandemia; Have Clinical Features Changed For Hospital Admission?

The American Society of Colon and Rectal Surgeons 2021 Annual Scientific Meeting, United States Of America, 23 - 27 July 2021, vol.64, pp.109-364 Sustainable Development

The Effect of COVID-19 Pandemia Process on İnguinal Hernia Surgery

International Gevher Nesibe Health Sciences Conference-VII, Kayseri, Turkey, 16 - 17 April 2021, pp.248-249 Creative Commons License Sustainable Development

Comparison of Laparoscopic Transabdominal Preperitoneal and Total Extraperitoneal Inguinal Hernia Repair

6th International Medicine and Health Sciences Researches Congress, Ankara, Turkey, 10 - 11 April 2021, pp.312-313 Creative Commons License

Transanal treatment of strictured rectal anastomosis with a circular stapler: both simple and effective

15th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, 21 - 23 September 2020, vol.22, pp.9-57

Primer Hiperparatiroidizimde Sono-Sintigrafik Korelasyonun Minimal İnvaziv Cerrahi Başarısına Etkisi

3. Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Zonguldak Endokrin Günleri Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 30 November - 01 December 2018, pp.158-159 Creative Commons License

Cerrahi Uygulanmamış Primer Baş-Boyun Bölgesi Malignitelerinde Radyoterapi Sonrası Tiroid Fonksiyon Bozukluğu Gelişiminin Değerlendirilmesi

3. Uluslararası ve Ulusal Katılımlı Zonguldak Endokrin Günleri Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 30 November - 01 December 2018, pp.166-168 Creative Commons License Sustainable Development

Divertiküler Hastalıkta Elektif Cerrahi Deneyimlerimiz

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi I. Ulusal Cerrahi Bilimler Toplantısı, Eskişehir, Turkey, 06 October 2018, pp.10-11 Creative Commons License Sustainable Development

Gardner Sendromu monozigot ikizlerde eş zamanlı tanı ve tedavi

21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2018

Nadir Bir Pankreas Patolojisi Hemangioendotelyoma

21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 11 - 15 April 2018

Hedeflenmiş Paratiroidektomide İntraoperatif Utrasonun Etkinliği

21.Ulusal Cerrahi Kongresi, 16. Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, pp.247 Creative Commons License

An unusual localization esophageal melanocytosis

14. Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, 5. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 1. Euroasian Gastroenterological Association Symposium, Turkey, 5 - 08 April 2017

Persistan Anemi Etyolojisinde Nadir Bir Patoloji Hiperplastik Gastrik Polip

14. Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, 5. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 1. Euroasian Gastroenterological Association Symposium, Turkey, 5 - 08 April 2017

Fundal Diverticulum a Rare Localization

14. Ulusal Hepato-Gastroenteroloji Kongresi, 5. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi, 1. Euroasian Gastroenterological Association Symposium, Turkey, 5 - 08 April 2017

Kolonoskopide Çekal Polip İmajı Veren İnverte Apendiks Güdüğü

20.Ulusal Cerrahi Kongresi, Turkey, 13 - 17 April 2016

Yüksekten Düşme Nedeniyle Stoması ve Perianal Yarası Olan Bireyin Bakımı: Olgu Sunumu

14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 7. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Turkey, 15 - 19 May 2013

Karaciğerde Kitle Olarak İzlenen Bir GİST

2. Uluslararası Katılımlı Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, 3. Ulusal Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi, Turkey, 21 - 24 September 2011

İnguinal Herni Onarımında Geleneksel Lichteinstein Yöntemi İle Kendiliğinden Yapışan Mesh Yönteminin Karşılaştırılması

2. Uluslararası Katılımlı Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, 3. Ulusal Morbid Obezite ve Metabolik Cerrahi Kongresi, Turkey, 21 - 24 September 2011

Karın Ağrısının Nadir Bir Sebebi: Chiliaditi Sendromu

13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

Apendiks Mukoseli Olgu Sunumu

13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Turkey, 18 - 22 May 2011

Dev Meckel Divertikülü

17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Turkey, 26 - 29 May 2010

LAPAROSCOPIC VS OPEN APPENDECTOMY: COMPARISON IN TERMS OF CLINICAL OUTCOMES AND QUALITY OF LIFE.

Annual Meeting of the American-Society-of-Colon-and-Rectal-Surgeons, Minnesota, United States Of America, 15 - 19 May 2010, vol.53, pp.680 identifier

Books & Book Chapters

Fluids and Materials Used in Surgery

in: Handbook of Physical Examination in Surgery, Tezel Ekmel, Sözen Hakan, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.117-210, 2023

Hiatal Herniler

in: Tıp Öğrencileri İçin Cerrahi Patofizyoloji, Tezel Ekmel,Sözen Hakan, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.255-260, 2023

Benign Anorektal Hastalıklar

in: Tıp Öğrencileri İçin Cerrahi Patofizyoloji, Tezel Ekmel, Sözen Hakan, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.295-308, 2023

Edema Examination

in: Handbook of Physical Examination in Surgery, Tezel Ekmel, Sözen Hakan, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.47-57, 2023

Deneysel Bariatrik Cerrahi Modelleri

in: Bilimsel Araştırmalarda Laboratuvar Hayvanları ve Deneysel Modeller, Arslan Mustafa, Anadol Elvan, Özer Abdullah, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.337-344, 2023

Dehydration Examination

in: Handbook of Physical Examination in Surgery, Tezel Ekmel, Sözen Hakan, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.59-64, 2023

Sıvı-Elektrolit Bozuklukları ve Tedavisi

in: Genel Cerrahi Sözlü Sınavlar İçin Hazırlık Soruları, Prof. Dr. Ekmel TEZEL, Prof. Dr. Mustafa Hakan SÖZEN, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.19-29, 2021

Cerrahide Kullanılan Sıvılar ve Malzemeler

in: Genel Cerrahi Pratik Rehberi, Tezel Ekmel, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.171-204, 2020

Ödem Muayenesi

in: Genel Cerrahi Pratik Rehberi, Prof. Dr. Ekmel TEZEL, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.48-58, 2020

Dehidratasyon Muayenesi

in: Genel Cerrahi Pratik Rehberi, Prof. Dr. Ekmel TEZEL, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.59-65, 2020

Dalağın Cerrahi Hastalıkları

in: Genel Cerrahi, Prof. Dr. Tamer AKÇA,Prof. Dr. Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK,Prof. Dr. Ali Uğur EMRE, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.895-908, 2019

Metrics

Publication

131

Citation (WoS)

92

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

124

H-Index (Scopus)

7

Citation (Scholar)

48

H-Index (Scholar)

4

Citiation (TrDizin)

5

H-Index (TrDizin)

1

Open Access

52
UN Sustainable Development Goals