Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Traffic safety in highway tunnels in Turkey

TEKNIK DERGI, cilt.19, ss.4471-4486, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Transportation demand management through physical improvements: The case of pristina

Civil Engineering and Architecture, cilt.8, sa.6, ss.1296-1312, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Trafik Kazası Sonucu Ölümlerin Yaş/Nüfus İlişkisinde Değerlendirilmesi

Toplum Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.278-288, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bicycle Usage in The Urban Transportation:Pristina Example

Prizren Social Science Journal, cilt.3, sa.1, ss.50-61, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şehir İçi Sinyalize Kavşakların Yeterliliğinin Tasarım Kriterleri Puanlama Yöntemi ile Belirlenmesi

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.265-277, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otobüs Sistemi Ücret Ödeme Şekli ve Çeşitliliğinin Dünya Örnekleri İncelenerek Ankara için Modellenmesi

Ankara Araştırmaları Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.273-283, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki farklı kurumda uygulanan yolculuk talep yönetimi stratejilerinin karşılaştırılması

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.60-70, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Havayolu Ulaşımında Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: İç Hatlarda Bir Uygulama

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.293-312, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazi Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinde Trafik Risk Algısı

Uluslar arası Trafik ve Ulaşım Güvenliği Dergisi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.55-68, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gazi Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinde Trafikte Risk Algısı

International Journal of Traffic and Transportation Safety, cilt.1, sa.1, ss.55-68, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yolculuk Talep Yönetimi Stratejilerinin Kentsel Trafik Yüküne Etkisi Üzerine bir Uygulama

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.16, sa.2, ss.62-68, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara için Bir Sinyal Zamanlaması Modeli: Besevler Kavsagı Örnegi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.49-57, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara İçin Bir Sinyal Zamanlaması Modeli Beşevler Kavşağı Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.49-57, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Dönel Kavşakların Kapasite ve Güvenlik Yönünden İncelenmesi

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.22, sa.4, ss.917-927, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Ulaşımda Talebe Bağlı Servis Sistemi Bir Bilgi Sistemi Kurgusu

Engineering Science and Technology, an International Journal of Karabuk University, cilt.10, sa.4, ss.239-248, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Araç Muayene Sistemi

Yapı Dünyası Dergisi, sa.133, ss.43-53, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi, cilt.1, sa.3, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trafik güvenliği ve aşırı hız

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.699-702, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) Modelleme: Trafik Kaza Bilgi Sistemi

Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, cilt.6, ss.35-43, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Raylı Sistemlerde Hizmet Kalitesi: Ankaray Örneği

İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018

Türkiye’de Meydana Gelen Kazalarda Çocuk ölümlerinin azaltılabilmesi için trafik eğitiminin önemi

5th Internatıonal Symposıum On Multıdıscıplınary Studıes, 16 - 17 Kasım 2018

Bilkent Entegre Sağlık Kampüsünün Trafik Üretim-Çekimlerinin Ve Otopark İhtiyacının İncelenmesi Ve Çözüm Önerileri

Sürdürülebilir Ulaşım için Yol ve Trafik Güvenliği Ulusal Kongre Fuar ve Sergisi (ROTRASA), Türkiye, 7 - 08 Aralık 2015

Gazi Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinde Trafik Güvenliği Risk Algısı

4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2013

Child and Traffic

2nd International Children Films Festival Conference, 4 - 06 Nisan 2005

Highway Transportation and Traffic Safety in Government Programs

2nd Traffic And Road Safety International Congress, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2004

Trafik Kaza Bilgi Sisteminin Modellenmesi

II. Trafik ve Yol Güvenliği Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2003

The Necessity of Pre-School Traffic Education

1st International Traffic And Road Safety Congress, 8 - 12 Mayıs 2002

Investigation of Transportation Sector in Five Year Development Plans

1st Traffic And Road Safety International Congress, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2002

21 Dönem Milletvekillerinin Türkiye deki Trafik Problemine Bakışı

Trafik ve Yol Güvenliği I. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2001

Türkiye de Ulaşım Mühendisliği Konusunda Lisans Eğitiminin Gerekliliği

Trafik ve Yol Güvenliği I. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2001

Köprü ve Köprülü Kavşakların Bakım ve Onarımı

İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler 3. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 Eylül - 16 Ekim 1997

Education A Priority in Solving the Traffic Problem

15th World Congress of the International Association for Accident and Traffic Medicine, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 1997

Kitap & Kitap Bölümleri