Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İncinebilir Bir Grup Engelli Kadınlar ve Cinsellik

Türkiye Klinikleri, cilt.4, sa.1, ss.27-31, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Olumlu Bir Gebelik Deneyimi İçin Dünya Sağlık Örgütü Antenatal Bakım Önerileri (2016)

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları Anne Çoçuk Sağlığı Dergisi, cilt.14, ss.115-129, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ve Liderlik Yönelimlerinin Belirlenmesi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.485

Pregnancy, Stress Cortisol

International Chemistry Biology Conference 2019, Sharm El Sheikh, Mısır, 1 - 05 Ağustos 2019, ss.32

Empowerment of Leadership in Nursing: The Case of Turkey

Turkish American Scientists Scholars Association 2018 Conference Program, BOSTON, Amerika Birleşik Devletleri, 2 - 03 Haziran 2018

Olumlu Bir Gebelik Deneyimi İçin Dünya Sağlık Örgütü 2016 Antenatal Bakım Önerileri

1. Uluslararası 2. Ulusal Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 23 - 24 Mart 2018, cilt.4, ss.49

ENGELLİ KADINLARDA CİNSELLİK

2. Uluslararsı Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 1 - 03 Aralık 2017

Engelli kadınlarda cinsellik

2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2017

Doğuma Hazırlık Eğitiminin Gebelerin Prenatal Uyumuna Etkisi

Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Aralık 2016

DOĞUMA HAZIRLIK SINIFINA KATILAN BABALARIN DENEYİMLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

I.ULUSLARASI VE II.ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, 7 - 08 Ekim 2016

Kadınların Doğurganlığa Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

1. Uluslararası ve 2. Ulusal Ana çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 Ekim 2016

Kadınların Doğurganlığına Yönelik Tutum Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Çalışması

I. ULUSLARASI KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2016

Kadınların Doğurganlığına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi

I. ULUSLARARASI KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2016

Kadınların Doğurganlığa Yönelik Tutum Ölçeği Doğrulayıcı Faktör Analizi Çalışması

I. Uluslararası ve 2.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 Ekim 2016

Diabetes Mellituslu Kadınlarda Cinsel Fonksiyonların Belirlenmesi

12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Türkiye, 5 - 08 Mart 2015

Doğum kadın sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi klinik uygulamalarında erkek öğrenci olmak

II. International Eurasian Educational Research Congress. Hacettepe University, Ankara, Turkey., Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015

Sexual and Mental Health In Patients With Breast Cancer

9th Women’xxs Health Disease Congress, ATİNA, Yunanistan, 28 - 30 Ağustos 2014, ss.73

Kitap & Kitap Bölümleri

Makalenin Son Hali ve Dergiye Gönderimi

Hemşirelikte Yayın Yazarlığı, Gürsoy, Elif, Editör, Nobel, ss.285-297, 2020

Toplumsal Cinsiyet, Namus ve Töre

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın, Özbaşaran, Ferda, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.28-66, 2019