Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis hastalarında C reaktif protein/Albümin oranı prognostik değere sahip mi?

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nin Uluslararası Katılımlı 44. Yıllık Kongresi “SOLUNUM 2022”, Cyprus (Kktc), 05 November 2022

Dasatinib İlişkili Plevral Efüzyon: Olgu Sunumu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nin Uluslararası Katılımlı 44. Yıllık Kongresi “SOLUNUM 2022”, 05 November 2022

Sarkoidoz Hastalarında Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksinin Değerlendirilmesi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nin Uluslararası Katılımlı 44. Yıllık Kongresi “SOLUNUM 2022”, Cyprus (Kktc), 05 November 2022

Psödomezotelyomatöz sarkomatoid karsinom: olgu sunumu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 44. Uluslararası Katılımlı Yıllık Kongresi, 05 November 2022, pp.272-273

Fibrotik hastalıklarda tedavi, antifibrotik kullanan hastalarda nakil ve CLAD tedavisinde antifibrotiklerin yeri

5.AKCİĞER NAKLİ ÇALIŞTAYI Fibrotik Hastalıklarda Akciğer Nakli, 4 - 08 December 2019

Pulmoner Nodüllere Yaklaşım

TÜSAD Göğüs Hastalıklarında Güncellemeler Sempozyumu, Turkey, 30 November - 01 December 2019

Plevral boşluğun anatomisi ve fizyolojisi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Uluslararası Katılımlı Kongresi, 26 - 29 October 2019

İMMÜNGLOBÜLIN(IG) G4 ILIŞKILI HASTALIK: YENI MASKARA HASTALIKOLGU SUNUMU

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) SOLUNUM 2019, 26 - 29 October 2019

Acute Rejection Presenting asDiffuse Panbronchiolitis After LungTransplantation

Türk Toraks Derneği’nin Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, 10 - 14 April 2019

Torasentez ve Sonrası

Solunum 2018 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2018

OLGULARLA PLEVRAL EFÜZYONA YAKLAŞIM

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2017

Konveks prob EBUS

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi, Turkey, 14 - 17 October 2017

PS-061 Swyer James/Mac Leod Sendromu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2017, Turkey, 15 - 19 March 2017

Plevra ve perikart tüberkülozu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin 38. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2016, Turkey, 15 - 19 October 2016

Pulmoner nodüle yaklaşım

TÜSAD 37. ULUSAL KONGRESİ, 17 - 21 October 2015

Mesothelioma in Turkey

World conference of Lung cancer, 6 - 09 September 2015

A case of pulmonary embolısm confırmed by endobronchıal ultrasound

2. Avrupa Bronkoloji ve Girişimsel Pulmonoloji Kongresi, 27 - 30 April 2013

Rezektabl küçük hücreli dışı yaşlı olgularımız Tek merkez deneyim

TÜSAD 34. Ulusal Kongresi. 6-10 Ekim 2012, Turkey, 6 - 10 October 2012

Endosonografik olarak evrelenen mide adenokanseri olgusu

Türkiye Solunum Araştırma derneği 33.Ulusal Kongresi, Turkey, 11 - 19 October 2011

Küçük hücreli akciğer kanseri meme metastazı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 14. Yıllık Kongresi, Turkey, 13 - 17 April 2011 Sustainable Development

Books & Book Chapters

KLİNİK ÖZELLİKLER

in: Patogenezden Tedaviye Her Yönüyle Sarkoidoz, Semra bilaçeroğlu, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.54-59, 2023 Creative Commons License

Endokrin Hastalıklar ve Akciğer

in: SİSTEMİK HASTALIKLAR VE AKCİĞER, GÜNAY ERSİN, SÜMBÜL Hilmi Erdem, Editor, : Dünya Tıp Kitabevi, Ankara, pp.98-104, 2023 Creative Commons License

Diagnostic Workup for Lung Cancer

in: Airway diseases, Cemal Cingi, Arzu Yorgancıoğlu, Nuray Bayar Muluk, Alvaro A. Cruz, Editor, Springer Cham, Zürich, pp.1-16, 2023 Creative Commons License

GÖĞÜS HASTALIKLARINDA FİZİK MUAYENE

in: İÇ HASTALIKLARI Semiyoloji ve Ötesi, Zafer GÖKGÖZ,Çağdaş KALKAN, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.1769-1784, 2022 Creative Commons License

COVID-19 Pandemisinden Öğrendiklerimiz, Gelecek Öngörüleri ve Yarının Planlanması

in: COVID-19 Pandemisinden Öğrendiklerimiz, Gelecek Öngörüleri ve Yarının Planlanması, Güntülü Ak,Ülkü Yılmaz, Editor, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, İstanbul, pp.177-182, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Tanı Yöntemleri

in: Akciğer Kanseri, Özet A, Özdemir N, Yazıcı O, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.18-25, 2020

Plevral Sıvısı Olan Hastaya Yaklaşım

in: GÖĞÜS HASTALIKLARI, ARZU MİRİCİ,ELİF BABAOĞLU,PINAR MUTLU, Editor, KARE YAYINCILIK, İstanbul, pp.55-71, 2020 Creative Commons License

Torasentez Plevra Biyopsis

in: GÖĞÜS HASTALIKLARI, ARZU MİRİCİ,ELİF BABAOĞLU,PINAR MUTLU, Editor, kare yayıncılık, İstanbul, pp.331-345, 2020 Creative Commons License

Akciğer Nakli Alıcısında Uzun Dönem Takip ve Medikal Komplikasyonlar

in: GÖĞÜS HASTALIKLARI, aRZU mİRİCİ,ELİF BABAOĞLU,PINAR MUTLU, Editor, kARE YAYINCILIK, İstanbul, pp.59-71, 2020 Creative Commons License

Epidemiyoloji, Risk Faktörleri

in: Akciğer Kanseri, Özet A, Özdemir N, Yazıcı O, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.1-5, 2020 Sustainable Development

Terapotik Girişimsel Tedavi Yöntemleri

in: GÖĞÜS HASTALIKLARI, ARZU MİRİCİ,ELİF BABAOĞLU,PINAR MUTLU, Editor, KARE YAYINCILIK, İstanbul, pp.255-269, 2020 Creative Commons License

Ulcerative Colitis and Lung

in: Ulcerative Colitis Epidemiology Pathogenesis and Complications, Mortimer B. O'Connor , Editor, In tech open science, pp.257-270, 2011

Metrics

Publication

224

Citation (WoS)

340

H-Index (WoS)

10

Citation (Scopus)

365

H-Index (Scopus)

11

Citation (Scholar)

8

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1

Project

3

Thesis Advisory

1

Open Access

34
UN Sustainable Development Goals