Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is there any difference between oral preemptive pregabalin vs. placebo administration on

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.51, sa.1, ss.195-203, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Clinical Impact of Re-biopsies in Lung Adenocarcinoma: a Retrospective Multicenter Study

PATHOLOGY & ONCOLOGY RESEARCH, cilt.26, sa.4, ss.2703-2708, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Primary Cardiac Angiosarcoma Diagnosed From an Endobronchial Ultrasound (EBUS)-Guided Biopsy

ARCHIVOS DE BRONCONEUMOLOGIA, cilt.54, sa.10, ss.524, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Birt-Hogg-Dube Syndrome with a Novel Mutation in the FLCN Gene

GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, cilt.21, sa.10, ss.632-634, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Definitive chemoradiotherapy in Stage III nonsmall cell lung cancer: Turkey experience

JOURNAL OF CANCER RESEARCH AND THERAPEUTICS, cilt.12, sa.1, ss.334-339, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Autoimmune Fibrotic Adverse Reactions in One-Year Treatment with Cabergoline for Women with Prolactinoma

ENDOCRINE METABOLIC & IMMUNE DISORDERS-DRUG TARGETS, cilt.16, sa.1, ss.47-55, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN RESPIRATORY EXPOSURES AND OCCURENCE OF DISEASE IN PATIENTS WITH COPD

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.16, sa.3, ss.243-252, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Vascular Events in Lung Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.12, sa.10, ss.2685-2687, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pulmonary involvement in inflammatory bowel disease

WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.16, sa.39, ss.4952-4957, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

VASCULAR EVENTS IN LUNG CANCER

JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY, cilt.5, sa.5, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

PRIMARY PULMONARY HEMANGIOENDOTHELIOMA: CT, HRCT AND PET/CT MANIFESTATIONS

JOURNAL OF THORACIC ONCOLOGY, cilt.5, sa.5, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Coagulopathy and COVID-19

EURASIAN JOURNAL OF PULMONOLOGY, cilt.22, sa.4, ss.67-69, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Interstitial lung diseases and COVID-19

EURASIAN JOURNAL OF PULMONOLOGY, cilt.22, sa.4, ss.61-66, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diagnostic utility of endobronchial ultrasound-guided transbronchial needle aspiration in elderly patients

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, cilt.66, sa.2, ss.115-121, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Hypereosinophilic Syndrome Diagnosed with Acute Coronary Syndrome

Respiratory Case Reports, cilt.6, sa.3, ss.157-160, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Case of Tuberculosis Presented with Syncope and Hypercalcemia

International Journal of Case Studies in Clinical Research, cilt.1, sa.7, ss.145-146, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Evaluation and importance of different types of inhaler device in patients with chronic obstructive lung disease

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, cilt.65, sa.2, ss.69-79, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Spontaneous pneumopericardium in a patient with COPD

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, cilt.64, sa.3, ss.260-262, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Primary Pulmonary Ewing's Sarcoma / Primitive Neuroectodermal Tumor (ES/PNET) Case

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.7, sa.1, ss.126-128, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

New bronchodilators and combinations in COPD treatment

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, cilt.64, sa.3, ss.240-245, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Turkish Clinical Guideline for MalignantPleural Mesothelioma

Eurasian Journal of Pulmonology, cilt.17, sa.1, ss.1-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TURKEY ASBESTOS CONTROL STRATEGIC PLAN FINAL REPORT

TURKISH THORACIC JOURNAL, cilt.16, sa.2, ss.1-26, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Evaluation of FDG PET CT Scan Findings in Patients with Organizing Pneumonia Mimicking Lung Cancer

Molecular Imaging and Radionuclide Therapy, cilt.24, sa.2, ss.60-65, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Radical Oncological Surgery and Adjuvan Therapy in Non Small Cell Lung Cancer Patients over 70 years of Age

Asian Pacific Journal Of Cancer Prevention, cilt.16, sa.11, ss.4711-4714, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Small cell lung cancer metastases in breast

Respiratory Case Reports, cilt.3, sa.1, ss.76-79, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reliability and validity of Turkish version of COPD assessment test

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, cilt.60, sa.4, ss.314-320, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Timoma ile timik skuamoz hücreli karsinom birlikteliği

Solunum, cilt.14, sa.2, ss.113-116, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konveks Problu Endobronşiyal Ultrason Yöntemi ile Saptanmış Sol Atriyal Kitle

Turkiye Klinikleri Arch Lung, cilt.13, sa.2, ss.75-78, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Metastatik pulmoner karsinoid tümör

solunum, cilt.1, sa.12, ss.43-46, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plevral psödomezotelyomatöz adenokarsinoma

TTD Plevra Bülteni, cilt.2, sa.4, ss.13-16, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fibrotik hastalıklarda tedavi, antifibrotik kullanan hastalarda nakil ve CLAD tedavisinde antifibrotiklerin yeri

5.AKCİĞER NAKLİ ÇALIŞTAYI Fibrotik Hastalıklarda Akciğer Nakli, 4 - 08 Aralık 2019

Pulmoner Nodüllere Yaklaşım

TÜSAD Göğüs Hastalıklarında Güncellemeler Sempozyumu, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2019

Plevral boşluğun anatomisi ve fizyolojisi

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Uluslararası Katılımlı Kongresi, 26 - 29 Ekim 2019

İMMÜNGLOBÜLIN(IG) G4 ILIŞKILI HASTALIK: YENI MASKARA HASTALIKOLGU SUNUMU

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) SOLUNUM 2019, 26 - 29 Ekim 2019

Acute Rejection Presenting asDiffuse Panbronchiolitis After LungTransplantation

Türk Toraks Derneği’nin Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, 10 - 14 Nisan 2019

Torasentez ve Sonrası

Solunum 2018 Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2018

OLGULARLA PLEVRAL EFÜZYONA YAKLAŞIM

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017

Konveks prob EBUS

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 39. Ulusal Kongresi, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017

PS-061 Swyer James/Mac Leod Sendromu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2017, Türkiye, 15 - 19 Mart 2017

Bronkoalveolar lavajın Tanısal değeri

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Türkiye, 15 - 18 Mart 2017

P2.06-044 Frequency of Mutations and Related Factors in Lung Adenocarcinoma Cases in Turkey

The IASLC 18th World Conference on Lung Cancer, VİYANA, Avusturya, 15 - 18 Ekim 2017, cilt.12, ss.1099-1100 Creative Commons License

Plevra ve perikart tüberkülozu

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin 38. Ulusal Kongresi SOLUNUM 2016, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2016

Pulmoner nodüle yaklaşım

TÜSAD 37. ULUSAL KONGRESİ, 17 - 21 Ekim 2015

Mesothelioma in Turkey

World conference of Lung cancer, 6 - 09 Eylül 2015

A case of pulmonary embolısm confırmed by endobronchıal ultrasound

2. Avrupa Bronkoloji ve Girişimsel Pulmonoloji Kongresi, 27 - 30 Nisan 2013

Akciğerin ossifying fibromixoid tümörü Olgu sunumu

TÜSAD 34. Ulusal Kongresi. 6-10 Ekim 2012, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2012

Rezektabl küçük hücreli dışı yaşlı olgularımız Tek merkez deneyim

TÜSAD 34. Ulusal Kongresi. 6-10 Ekim 2012, Türkiye, 6 - 10 Ekim 2012

Pnömonektomili olgularda EBUS TBİA Üç olgu klinik deneyimimiz

Ulusal Toraks Maligniteleri Kongresi, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2012

Endosonografik olarak evrelenen mide adenokanseri olgusu

Türkiye Solunum Araştırma derneği 33.Ulusal Kongresi, Türkiye, 11 - 19 Ekim 2011

Küçük hücreli akciğer kanseri meme metastazı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 14. Yıllık Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2011

Drainage of a Mediastinal Cyst by Endobronchial Ultrasound

Türk Toraks Derneği 14.Yıllık Kongresi, Türkiye, 13 - 17 Nisan 2011

Plevral psödomezotelyomatöz adenokarsinoma

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 13. Yıllık Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Mayıs 2010

İnflamatuar barsak hastalıklarında akciğer tutulumu

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 13. Yıllık Kongresi, Türkiye, 5 - 09 Mayıs 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

COVID-19 Pandemisinden Öğrendiklerimiz, Gelecek Öngörüleri ve Yarının Planlanması

COVID-19 Pandemisinden Öğrendiklerimiz, Gelecek Öngörüleri ve Yarının Planlanması, Güntülü Ak,Ülkü Yılmaz, Editör, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, İstanbul, ss.177-182, 2020 Creative Commons License

Torasentez Plevra Biyopsis

GÖĞÜS HASTALIKLARI, ARZU MİRİCİ,ELİF BABAOĞLU,PINAR MUTLU, Editör, kare yayıncılık, İstanbul, ss.331-345, 2020 Creative Commons License

Akciğer Nakli Alıcısında Uzun Dönem Takip ve Medikal Komplikasyonlar

GÖĞÜS HASTALIKLARI, aRZU mİRİCİ,ELİF BABAOĞLU,PINAR MUTLU, Editör, kARE YAYINCILIK, İstanbul, ss.59-71, 2020 Creative Commons License

Epidemiyoloji, Risk Faktörleri

Akciğer Kanseri, Özet A, Özdemir N, Yazıcı O, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.1-5, 2020

Terapotik Girişimsel Tedavi Yöntemleri

GÖĞÜS HASTALIKLARI, ARZU MİRİCİ,ELİF BABAOĞLU,PINAR MUTLU, Editör, KARE YAYINCILIK, İstanbul, ss.255-269, 2020 Creative Commons License

Tanı Yöntemleri

Akciğer Kanseri, Özet A, Özdemir N, Yazıcı O, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.18-25, 2020

Plevral Sıvısı Olan Hastaya Yaklaşım

GÖĞÜS HASTALIKLARI, ARZU MİRİCİ,ELİF BABAOĞLU,PINAR MUTLU, Editör, KARE YAYINCILIK, İstanbul, ss.55-71, 2020 Creative Commons License

Ulcerative Colitis and Lung

Ulcerative Colitis Epidemiology Pathogenesis and Complications, Mortimer B. O'Connor , Editör, In tech open science, ss.257-270, 2011