Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prognostic and Predictive Value of NAR Score in Gastric Cancer

JOURNAL OF GASTROINTESTINAL CANCER, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Local treatment options for management of loco-regional esophageal squamous cell carcinoma

Romanian Journal of Military Medicine, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical predictive factors associated with pathologic complete response in locally advanced rectal cancer

Journal of Oncological Sciences, cilt.4, sa.1, ss.5-10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Panitumumab İlişkili Trikomegali: Olgu Sunumu

Acta Oncologica Turcica, cilt.51, sa.1, ss.91-93, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Helicobacter Pylori Seropostivity of Colon Cancer

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.6, sa.1, ss.79-82, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanserde Metabolik Bozukluklar ve Kardiyovasküler Hastalıklar

Türk Kardiyoloji Seminerleri, sa.2, ss.98-110, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Nadir görülen sarkom türleri

Turkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji Yumuşak Doku Tümörleri Özel Sayısı, cilt.7, sa.1, ss.61-66, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yumuşak doku sarkomlarında adjuvan kemoterapi

Turkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji Yumuşak Doku Tümörleri Özel Sayısı, cilt.7, sa.1, ss.23-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A rare coincidence facioscapulohumeral muscular dystrophy and breast cancer

EXPERIMENTAL ONCOLOGY, cilt.35, sa.4, ss.311-312, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primer Santral Sinir Sistemi Tümörleri İçin Gelecekte Klinik Kullanıma Girmesi Beklenen Tedavi Şekilleri ve Ajanları

Türkiye Klinikleri Tıbbi Onkoloji Santral Sinir Sitemi Tümörleri Özel Sayısı, cilt.6, sa.1, ss.78-82, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Unusual Metastatic Site For Nasopharynx Carcinoma A Case Report

Acta Oncologica Turcica, cilt.46, sa.1, ss.46-49, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Benefit of chemotherapy in a patient with gastric medullary cancer

Acta Medica, cilt.2, ss.45-47, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Clinical features and prognostic factors of hepatocellular carcinoma patients single center experience

TURK ONKOLOGI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.28, sa.4, ss.143-149, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hepatosellülr Karsinomda Yeni Tanı ve Tedavi Yöntemleri

Güncel Gastroenteroloji, cilt.12, sa.1, ss.47-52, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Poems Sendromu

Güncel Gastroenteroloji, cilt.12, sa.1, ss.47-52, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Risk Factors Associated with Relapse in Non-OperativelyMetastatic Renal Cell Carcinoma

2. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 04 Kasım 2018, ss.35

Take home messages-Medical Oncology -I

8.th Eurasian Uro-Oncology Congress, 28 Haziran - 01 Temmuz 2018

NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU: ÇEKUM YERLEŞİMLİ SOLİTER plasmAsİtom

7. TÜRK TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 21 - 25 Mart 2018

Nadir görülen bir olgu: Çekum yerleşimli soliter plasmositom

7. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mart 2018, ss.320

Malignite Potansiyeli Yüksek Böbrek Anjiomiyolipomu Epiteloid Varyant

12. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2015

Kolon Kanserli Hastada Çoklu Metastzektomi Deneyimi

12. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2015

Lipid Profili Ve Kolon Kanseri İlişkisi

12. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2015

Soliter Fibröz Tümör Olgu Sunumu

21. Ulusal Kanser Kongresi, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

Atipik Prezentasyonlu Renal Anjiyosarkom

21. Ulusal Kanser Kongresi, Türkiye, 22 - 26 Nisan 2015

Clinical Features of Periampullary Carcinomas

4TH İnternational Gastrointestinal Cancer Conference, 12 - 14 Kasım 2014

Colon Carcinoma and Chemerin

IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) WorldLab Istanbul 2014, 22 - 26 Haziran 2014

Hodgkin Lenfoma Tek merkez deneyimi

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Mart 2014

Türkiye Kaynaklı Yayınlara Genel Bakış

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Mart 2014

Nadir Tümör Nadir Lokalizasyonda Sakral Osteolipoma

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Mart 2014

Triple Negatif Meme Kanserlerinde İlk Nüks Paterni

10. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Eylül 2013

Otuzbeş Yaş ve Altı Hastalarda VKİ nin Prognostik Önemi

10. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Eylül 2013

Glioblastoma Multiforme İle Meme Kanseri Birlikteliği

10. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Eylül 2013

Memenin Adenokistik Karsinomu Olgu Sunumu

20. Ulusal Kanser Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013

Nazofarinks yerleşimli Hodgkin lenfoma olgusu

20. Ulusal Kanser Kongresi, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013

Clinicopathologic analysis and predictive factors for brain metastases in patients with melanoma

1st Near East and Association of Medical Oncology Socieities (NEMA) Congress, 29 Kasım - 02 Aralık 2012

Hepcidin for differantial diagnosis of anemia for gastrointestinal system malignancies

1st Near East and Association of Medical Oncology Socieities (NEMA) Congress, 29 Kasım - 02 Aralık 2012

Evaluation of renal functions with Cystatin C in patients treated with cisplatin based chmeotherapy

1st Near East and Association of Medical Oncology Socieities (NEMA) Congress, 29 Kasım - 02 Aralık 2012

Gastric medullary cancer treated wıth chemotherapy

1st Near East and Association of Medical Oncology Socieities (NEMA) Congress, 29 Kasım - 02 Aralık 2012

Prognostic features of patients with T1abN0M0 Breast Cancer

1st Near East and Association of Medical Oncology Socieities (NEMA) Congress, 29 Kasım - 02 Aralık 2012

Effectiveness of first line treatment with modified docetaxel cisplatin 5 Fluorouracil in advanced gastric cancer

1st Near East and Association of Medical Oncology Socieities (NEMA) Congress, 29 Kasım - 02 Aralık 2012

N Terminal PRO BNP measurement for cardiac damage during cardiotoxic chemotherapy

1st Near East and Association of Medical Oncology Socieities (NEMA) Congress, 29 Kasım - 02 Aralık 2012

Juvenil İntrakraniyal Ksantogranuloma Vaka Sunumu

9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Eylül 2012

Özofagus Skuamöz Ve Nöroendokrin Karsinomalı Olgu Sunumu

9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Eylül 2012

Hiperkalsemi İle Seyreden Metastatik Ameloblastom Olgu Sunumu

9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Eylül 2012

Özofagusun Primer Küçük Hücreli Karsinomu Olgu Sunumu

9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Eylül 2012

Mide Medüller Karsinomu

9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Eylül 2012

Malign Erkin Poroma Olgu Sunumu

9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Eylül 2012

T1abN0M0 Meme Kanserli Hastaların Prognostik Özellikleri

9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Eylül 2012

G CSF Üreten Retroperitoneal Dediferansiye Liposarkom

9. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 12 - 16 Eylül 2012

Nadir bir sarkom kutanöz leyomyosarkom Olgu sunumu

4. Tıbbi Onkoloji Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mart 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Vaka: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserindeİmmunoterapi Etkinliği

2020 Akciğer Kanseri, Özet A, Özdemir N, Yazıcı O, Editör, Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş, Ankara, ss.147-150, 2020

Penis Kanseri

MD Anderson Tıbbi Onkoloji, İçli Fikri, Taçyıldız Nurdan, Kılıç Diclehan, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, ss.964-981, 2013