Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Kullansam mı Kullanmasam mı? Sosyal Bilgiler Öğretiminde Sinema ve Dizi Filmlerin Kullanımına Yönelik Öğretmen Deneyimleri

Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, vol.4, no.2, pp.182-197, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Place of Information Technologies in The Students' Dreamed Social Studies Course

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.1, pp.1-27, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

An Analysis of Dissertations on Teaching the History of Turkish Revolution

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.40, no.1, pp.289-328, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

INFOGRAPHIC DESIGN AS TEACHING AND LEARNING TOOL

Araştırma ve Deneyim Dergisi, vol.4, no.1, pp.38-53, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Self-efficacy Scale for Designing and Using Information Technology Supported Materials: Validity and Reliability Studies

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.17, no.1, pp.174-194, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Developing Secondary School Students’ Academic Success of Social Studies Course with Flipped Classroom Model

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.8, no.1, pp.193-213, 2019 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE KÜRESEL SORU

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.27, pp.1213-1240, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Poles in Turkey During The World War II

Atatürk Yolu Dergisi, no.62, pp.1-20, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

An Investigation of Student Perceptions of The Solidarıty Value in The Social Studies Curriculum

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.22, no.1, pp.185-210, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Should We Flip the Social Studies Classrooms? The Opinions of Social Studies Teacher Candidates on Flipped Classroom

Journal of Education and Learning, vol.7, no.1, pp.116-124, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Effect of Using Cartoon in 6th Grade Social Studies Course on Creative Thinking Skill

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.51-69, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sixth and Seventh Graders' Perceptions of Khoja Ahmad Yassawi

TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH, vol.6, pp.549-564, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

The views of pre service social studies teachers regarding the teaching of the Atatürk s principles and history of revolution

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.24, no.3, pp.1343-1358, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Dersinde Verilen Performans Görevlerinin Muhatapları Tarafından Değerlendirilmesi

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.5, pp.248-264, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Evaluation of Performance Homeworks Assigned in Social Studies Courses by Respondents

Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.5, pp.248-264, 2015 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Karagöz ün Gözünden Çanakkale Savaşı

Türk Yurdu, no.331, pp.40-43, 2015 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Developing Attitude Towards Cultural Heritage Scale A Validity And Reliability Study

Educational Research and Reviews, vol.9, no.20, pp.1046-1054, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Examınıng Students' Perceptıons On Esthetıc Value In Socıal Studıes Teachıng Program

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.10, no.4, pp.1047-1076, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Prospective Social Studies Teachers' Attitudes Towards Oral History Studies

e-İlköğretim Online (elektronik), vol.13, no.3, pp.746-758, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Prospective History Teachers Views About The Teaching Of Ataturk’s Principles And History Of Revolution

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, vol.6, no.2, pp.207-226, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Karagoz Magazine As A Source Of Revolution History Teaching

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.22, no.2, pp.731-742, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Developing of Evaluation Form for High School History Textbooks

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.26-41, 2013 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

The effect of 2011 Van earthquake on 8th grade students value rankings

Mevlana International Journal of Education (MIJE), vol.3, no.4, pp.75-85, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The attitudes of pre service history teachers towards teaching profession and technology and their self efficacy about usage teaching materials

International Journal of Academic Research, vol.5, no.5, pp.94-101, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Attitudes of Pre Service Social Studies Teachers towards Teaching Profession and Their Self Efficacy about Using Instruction Materials

Mevlana International Journal of Education, vol.3, no.2, pp.157-169, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Education Life In The Kosovo Province In The Early Part Of Twentieth Century

International Journal of Academic Research, vol.5, no.4, pp.255-260, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Examining Students’ Perceptions On Sensitivity To Cultural Heritage Value In Social Sciences Teaching Program

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, vol.5, no.3, pp.113-137, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Effect of Using Multi-Media to Students’ Time-Chronology Skills and Perception Skills of Students’ Change-Continuity

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.14, no.2, pp.237-257, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Develeopment of An Attitude Scale Toward Oral History: A Validity and Reliability Study

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-10, 2012 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Effect Of Using Multımedia In Ataturk Principles And Revolution History Education On The Academic Success And Attitude

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.17, pp.17-37, 2009 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

A Case Evaluation on the Ataturk Principles And Revolution History Course Teaching (A Gazi University Example)

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.1, pp.29-52, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Image Of Mustafa Kemal Atatürk In Humor Press The National Struggle And Period Of Republic

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.29, pp.1250-1274, 2009 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

The Problems Faced in the Teaching of the Atatürk Principles and Revolution History Course (A Gazi University Example)

Gazi Akademik Bakış, vol.1, no.2, pp.177-197, 2008 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Student Opinions On The Objectives Of The Atatürk Principles And Revolutions Course

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.15, no.1, pp.339-353, 2007 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Photograph Usage In History Education

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.185-197, 2005 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Use of Photography in Teaching History of Revolution

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.65-78, 2005 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Toplum ve Ülke İncelemeleri Dersi Program Ve Ders KitaplarınınDoküman Analizi

8. Uluslararası Sosya Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.587-595 Creative Commons License

Halil İbrahim Kafesoğlu

VI. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (ISHE 2019), Bolu, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.160-173 Creative Commons License

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sanal Müze Teknolojisine Yönelik Görüşleri

The International Virtual Symposium of Innovations in Education and Social Sciences, Ankara, Turkey, 3 - 05 April 2019, pp.56-57

Investigation of Secondary School Students' Perceptions Regarding the Concept of Culture

International Symposium on Social Studies Education VII, Kırşehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.244-255 Creative Commons License

Metaphorical Perceptions of 7th Grade Students towards the Concept of Finance

7. Uluslararası SosyalBilgiler Eğitimi Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.230-243 Creative Commons License

History Curricula Changing… What About History Textbooks?

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.640-663 Creative Commons License

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Öğretiminin TürkiyeCumhuriyeti İçin Anlamı Nedir?

II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Baku, Azerbaijan, 19 - 21 October 2017, pp.37-38

Altıncı ve yedinci sınıf öğrencilerinin Hoca Ahmed Yesevi algıları

International Turkic World Education Sciences and Social Sciences Congress, held in memory of Hodja Ahmet Yesevi year 2016, 1 - 04 December 2016

Polish People in Turkey During the World War II

The Fourth International Congress of Turkology Turkic Peoples Through the Ages and Lands, Varşova, Poland, 21 - 23 September 2016, pp.17

Bir Türk Tarihi Müellifi Necib Asım Yazıksız

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 1 - 03 September 2016, pp.136-137

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Kültürel Mirasa Yönelik Tutumları

I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 4 - 05 May 2015, pp.623-632

Sosyal bilgiler dersinde verilen performans görevlerinin muhatapları tarafından değerlendirilmesi

International Symposium on Social Studies Education III, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Öğretimine Yönelik Görüşleri

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES) III, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.211-212

İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Değer Sıralamalarında Van da Yaşanan Depremin Etkisi

International Symposium on Social Studies Education II, Aksaray, Turkey, 26 - 28 April 2013

Education Life in The Kosovo Province in the Early Part of Twentieth Century

15th International Conference Education Reform in the 21st Century in Balkan Countries, Bükreş, Romania, 28 - 30 June 2012, pp.10

Öğretmen adaylarının sözlü tarih çalışmalarına yönelik tutumları

2nd International Symposium on History Education, Trabzon, Turkey, 14 June - 16 April 2012

Books & Book Chapters

Tarih Ders Kitaplarında Mustafa Kemal Atatürk İmajı

in: Tarih Ders Kitaplarında İmajlar, Ahmet Şimşek, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.37-391, 2019 Creative Commons License

Sosyal Bilgilerde Beceri Eğitimi

in: SOSYAL BİLGİLERDE BECERİ EĞİTİMİ, Bülent Aksoy,Bülent Akbaba,Bahadır Kılcan, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.9-17, 2019 Creative Commons License

Sosyal Bilgiler ve Tarih

in: Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı, İsmail Hakkı Demircioğlu,Selahattin Kaymakcı,Ebru Demircioğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.747-772, 2019 Creative Commons License

1960-1970’lerde Tarih Eğitimi

in: Türkiye’de Tarih Eğitimi, Ahmet Şimşek, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.209-242, 2017 Creative Commons License

Kanıt Temelli Tarih Öğretimi

in: Türkiye’de Tarih Araştırmaları El Kitabı, İsmail H. DEMİRCİOĞLU,Ebru DEMİRCİOĞLU, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.85-129, 2017 Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Görsel Materyallerin Kullanımı

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Mustafa Safran, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.283-319, 2015 Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Görsel Kaynakların Kullanımı

in: KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME KILAVUZU SOSYAL BİLGİLER, Bülent AKBABA, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.233-278, 2013 Creative Commons License

Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarını Değerlendirme Formunun Geliştirilmesi

in: KONU ALANI DERS KİTABI İNCELEME KILAVUZU SOSYAL BİLGİLER, Bülent Akbaba, Editor, PEGEM Akademi, Ankara, pp.457-474, 2013 Creative Commons License

Tarih Öğretiminde Görsel Kaynaklardan Yararlanma

in: TARİH NASIL ÖĞRETİLİR?, Mustafa Safran, Editor, YENİ İNSAN, İstanbul, pp.170-183, 2010 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

Kamu Politikaları Ansiklopedisi

Nobel Yayın Dağıtım, pp.81-85, 2016 Creative Commons License