Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The sublethal effects of (2,4-Dichlorophenoxy) acetic acid (2,4-D) on narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)

ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, cilt.67, ss.289-296, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Genotoxicity of sub-lethal di-n-butyl phthalate (DBP) in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)

ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, cilt.67, ss.25-30, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Determination of antioxidant enzyme levels of narrow clawed crayfish (Astacus leptodactylus Eschsholtz 1823) exposed to carbaryl

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, cilt.37, sa.2, ss.162-166, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Acute toxicity and histopathological effects of sublethal fenitrothion on Nile tilapia, Oreochromis niloticus

PESTICIDE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY, cilt.97, sa.1, ss.32-35, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Acute toxicity of beta-cypermethrin on Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) fingerlings

Journal of Environmental Protection and Ecology, cilt.10, sa.1, ss.104-109, 2009 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

How sublethal fenitrothion is toxic in carp (Cyprinus carpio L.) fingerlings

TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS, cilt.17, sa.8, ss.489-495, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Water Quality and Trophic State of Sarisu-Mamuca Pond (Eskisehir)

JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES-TARIM BILIMLERI DERGISI, cilt.13, sa.4, ss.385-390, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Nitrite-induced methemoglobinemia in Nile tilapia, Oreochromis niloticus

JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, cilt.22, sa.5, ss.427-429, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Some blood parameters in the eel (Anguilla anguilla) spontaneously infected with Aeromonas hydrophila

Israel Journal Of Veterinary Medicine, cilt.60, sa.3, ss.91-93, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Investigation of acute toxicity of cyfluthrin on tilapia fry (Oreochromis niloticus L. 1758)

ENVIRONMENTAL TOXICOLOGY AND PHARMACOLOGY, cilt.20, sa.2, ss.279-282, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The acute toxicity of ammonia on tilapia (Oreochromis niloticus L.) larvae and fingerlings

TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, cilt.29, sa.2, ss.339-344, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Alteration of renal tissue in Nile tilapia, Oreochromis niloticus, after transfer to saline water

ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, cilt.56, sa.4, ss.286-289, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Physiological response of the crayfish, Astacus leptodactylus to saline water

CRUSTACEANA, cilt.77, ss.1271-1276, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Blood parameters in Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.) spontaneously infected with Edwardsiella tarda

AQUACULTURE RESEARCH, cilt.35, sa.14, ss.1388-1390, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The Impact of Rainbow Trout Farm Effluents on Water Quality of Karasu Stream, Turkey

Turkish Journal Of Fisheries And Aquatic Sciences, cilt.4, ss.9-15, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Plastikleri Attığımızda Ne Oluyor? Mikroplastikler

Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.3, sa.4, ss.181-186, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Sazan balıklarında (Cyprinus carpio L. 1758) referans biyokimya değerleri

Future Biochemistry and Bioscience, sa.2, ss.34-37, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Acute Toxicity of Esbiothrin on Guppy (Poecilia reticulata)

Future Biochemistry and Bioscience, sa.1, ss.6-12, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Sublethal Genotoxic Effects of Environmental Pollutants of Etofenprox on Zebrafish (Danio rerio)

Journal of Health Services and Education, cilt.4, sa.1, ss.14-18, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mogan Gölü ndeki bazı balık türlerinde vitellogenin proteininin elektroforetik karşılaştırılması

Su Ürünleri Dergisi, cilt.33, sa.2, ss.151-156, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The comparison of growth with length weight relation and artificial neural networks of crayfish Astacus leptodactylus in Mogan Lake

J. Black Sea/ Mediterranean Environment., cilt.21, sa.2, ss.208-223, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The comparison of growth with length weight relation and artificial neural networks of crayfish Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823 in Mogan Lake

Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.21, sa.2, ss.208-223, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PCB’lerin sucul sistemler üzerine etkisi

Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı Dergisi, cilt.1, ss.77-82, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute Toxicity of Deltamethrin on Nile Tilapia Oreochromis niloticus L Larvae and Fry

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.1-4, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Biology Teachers' Views About Distance Education in the Covid-19 Pandemic Process

Black Sea Summit 5th International Social Science Congress, Rize, Türkiye, 19 - 21 Şubat 2021, ss.23-24

Identifying the Effect of Bone Cement (polymethylmethacrylate) in Aquatic Organisms

27th Annual Conference of the Society-for-Redox-Biology-and-Medicine (SfRBM), ELECTR NETWORK, 18 - 20 Kasım 2020, cilt.159 identifier

Ekosistem Tabanlı Su Kalitesi Yönetimi

UBAK - 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 22 - 23 Ağustos 2020, cilt.1, ss.111-122

Biyoloji Öğretmenlerinin Çevre Etiği Farkındalıklarının Belirlenmesi

I. International Congress of Pedagogical Research, 24 - 26 Haziran 2020

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere ilişkin Montreal Protokolü Kigali Değişikliğinin Küresel İklim Değişikliği Etkileri ve Değişikliğin Türkiyede Uygulanabilmesi İçin Gereklilikler

ISMS International Symposium on Academic Studies in Science Engineering and Architecture Sciences, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2019, cilt.1, ss.122-132

MONITORING OF GENOTOXIC POLLUTANTS IN AQUATICECOSYSTEMS USING BIOINDICATOR SPECIES

IV.INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND VOCATIONAL STUDIES CONGRESS, (BILMES SH 2019), 7 - 10 Kasım 2019

SULAMA SUYU AÇISINDAN ATIK SULARIN TAŞIDIĞI BİYOLOJİK RİSKLER

6. ULUSLARARASI KATILIMLI TOPRAK VE SU KAYNAKLARI KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 12 Kasım 2019

Dreissena species in Turkey

Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 9. ESENIAS Workshop, 3 - 06 Eylül 2019

Invertebrate model organisms in ecotoxicology research

Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 9th ESENIAS Workshop, Ohrid, Makedonya, 3 - 06 Haziran 2019

ÇEVRESEL KİRLETİCİ KLORPİRİFOS’UN ZEBRA BALIKLARINDA (Danio rerio) VİTELLOGENİN VE HİSTOPATOLOJİK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

VI. ULUSLARARASI FEN, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019

Endocrine disruptors in Aquatic food webs

1st International Congress on Environment and Animal Health:Linking Endocrine Disrupters, Epigenetics, Biotechnologyfor Cancer in Animals, Türkiye, 6 - 08 Nisan 2018

Sublethal Effects of Etofenprox on Plasma Parameters of Common carp (Cyprinus carpio).

1st International Symposıum on Limnology and Freshwater Fisheries. Limnofish 2017, Eğirdir, Isparta, Turkey, 4 - 06 Ekim 2017

Sublethal Effects of ammonia on plasma parameters of Nile tilapia (Oreochromis niloticus).

1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries., 4 - 06 Ekim 2017

The histology of Invasive Species Stone moroko (Pseudorasbora parva  (Temminck Schlegel, 1846))

1st International Limnology and Freshwater Fishery Symposium, Isparta, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017

Acute Toxicity of Bisphenol A on Pseudorasbora parva

1st International Symposium on Limnology and Freshwater Fisheries, 4 - 06 Ekim 2017

Acute Toxicity of Bisphenol A on Pseudorasbora parva

1st International Limnology and Freshwater Fishery Symposium, Isparta, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2017

Genotoxic effects of environmental pollutant zinc and copper pyrithione on zebra fish (Danio rerio)

42nd Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS) on From Molecules to Cells and Back, Jerusalem, İsrail, 10 - 14 Eylül 2017, cilt.284, ss.112-113 identifier

Acute toxicity of syntetic pyretroid pesticide imiprothrin on Guppy Poecilia reticulata

1st. International Congress Workshop of Forensic Toxicology, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2014, cilt.1, ss.1

Acute toxic effects of deltamethrin on narrow clawed Crayfish Astacus leptodactylus Esch 1823

1st. International Congress Workshop of Forensic Toxicology, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2014, cilt.1, ss.1

Sucul Ortamda Endokrin Bozucular ve Besin Ağı

3. Uluslararası Biyosidal Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Kasım 2016

Determination of the Effects of Bisphenol A BPA on Total Hemocyte Counts in Freshwater Mussels Unio mancus

2nd International Congress of Forensic Toxicology. Industrial and Environmental Toxicology, 26 - 30 Mayıs 2016

Acute Toxicity of Synthetic Pyretroid Pesticide Esbiothrin on Guppy Poecilia reticulata

2nd International Congress of Forensic Toxicology. Industrial and Environmental Toxicology, Türkiye, 26 - 30 Mayıs 2016

Determination of Histopathological Effects of Sublethal Imidacloprid on Nile Tilapia Oreochromis niloticus

2nd International Congress of Forensic Toxicology. Industrial and Environmental Toxicology, 26 - 30 Mayıs 2016

Sublethal Responses of the Indicator Mussel Species Unio mancus eucirrus to Selected Phthalate Esters

Society of Toxicology 55th Annual Meeting and Tox Expo. 13-17 March 2016. New Orleans, Louisiana, USA., Amerika Birleşik Devletleri, 13 - 17 Mart 2016

Biyosidal Ürünlere Uygulanan Ekotoksisite Testleri

Uluslararası Katılımlı 2. Ulusal Biyosidal Kongresi., Türkiye, 9 - 13 Kasım 2015, cilt.1, ss.2

The sublethal effects of etofenprox on zebra sh Danio rerio

40th FEBS Congress, The Biochemical Basis of Life, Berlin, Germany, Berlin, Almanya, 4 - 09 Temmuz 2015, cilt.282, ss.310

The sublethal effects of etofenprox on zebrafish (Danio rerio)

40th Congress of the Federation-of-European-Biochemical-Societies (FEBS) - The Biochemical Basis of Life, Berlin, Almanya, 4 - 09 Temmuz 2015, cilt.282, ss.310 identifier

Application of ArtificialNeural Networks for Growth Forecasting of Crayfish Astacus leptodactylus Eschscholtz 1823

The International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE - Cappadocia 2015), Nevşehir, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2015

Acute Toxic Effects of Deltamethrin on Narrow Clawed Crayfish (Astacus leptodactylus)

1st International Congress and Workshop of Forensic Toxicology, Ankara, Türkiye, 29 - 30 Kasım 2014

Zinc pyrithione nun Pseudosbora parva ya akut toksik etkileri

Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyosidal Kongresi , Antalya, Türkiye, 19 - 22 Mart 2014, ss.1

Tatlısu istakozlarında (Astacus leptodactylus) Amonyağın Toksik Etkilerinin belirlenmesi

25. Ulusal Biyokimya Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2013, cilt.38

Aquatic sublethal (2,4-dichlorophenoxy) acetic acid (2,4-D) herbicide toxicity to narrow-clawed crayfish (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)

3rd International Symposium, Genotoxicity in aquatic systems:Causes, effects and future needs, Freiburg im Breigau, Almanya, 22 - 24 Eylül 2010

In vivo Genotoxicity Assessment of Esbiothrin in Fish (Cyprinus carpio L., 1758) Using the Micronucleus Test and Comet Assay

9th International Meeting of the International-Society-for-the-Study-of-Xenobiotics(ISSX), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Eylül 2010, cilt.42, ss.126-127 identifier

Su Piresinde (Daphnia magna) Amonyağın Akut Toksisitesinin Belirlenmesi

7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009

Environmental Policies in Force and Its Effects on Aquaculture in Turkey

2nd International Conference/Workshop on the State-of-the-Art of ICM in the Mediterranean and the Black Sea: Immediate Needs for Research, Education / Training & Implementation, Muğla, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2008, ss.193-195 identifier

Environmental policies in force and its effects on aquaculture in Turkey.

MED Black Sea ICM 08.Second International Conference / Workshop on the State-of-the-Art of ICM in the Mediterranean the Black Sea: Immediate Needs for Research, Education/Training Implementation, 14 - 18 Ekim 2008

Enez Lagün Kompleksi ve Karagöl Lagününde Balıkçılık Yönetimi

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2008

The Role of Women in Fisheries and Aquaculture in Turkey

EIFAC Symposium on Interactions Between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial And Recreational Fisheries and Aquaculture, 21 - 24 Mayıs 2008

The contribution of Akgol and Paradeniz Lagoons for fisheries in Göksu delta (Turkey)

EIFAC Symposium on Interactions Between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial And Recreational Fisheries and Aquaculture, Antalya, Türkiye, 21 - 24 Mayıs 2008

Some Hemolymph Characteristics of Narrow Clawed Crayfish (Astacus leptodactylus Esch.) After Exposure to Sublethal Nitrite Concentrations

EIFAC Symposium on Interactions Between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial And Recreational Fisheries and Aquaculture, 21 - 24 Mayıs 2008

The possible effects of global warming on fisheries and aquaculture in Turkey

EIFAC Symposium on Interactions Between Social, Economic and Ecological Objectives of Inland Commercial And Recreational Fisheries and Aquaculture, 21 Mayıs 2008

Travma İyileşme Modeli: Sinir Rejenerasyonu

VIII. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, Adana, Türkiye, 16 - 20 Nisan 2008

Türkiye’de Tilapia Balıklarında (Oreochromis niloticus L.) Edwardsiella tarda’nın ilk izolasyonu

VI. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, Türkiye, 14 - 16 Eylül 2004