Prof. KÜBRA ÇAMUR


Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama


Research Areas: City and Regional Planning


Names in Publications: Kübra Cihangir, Kübra Cihangir Çamur, Kübra Cihangir-Çamur , Küpra Cihangir, Kupra Camur, Küpra Çamur, Küpra Cihangir Çamur

Email: ccamur@gazi.edu.tr
Other Email: ccamurster@gmail.com
Web: https://avesis.gazi.edu.tr/ccamur
Address: Gazi Üniv. Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Akademik Bina 8. Kat No:751 Maltepe-Ankara 06570

Metrics

Publication

114

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

7

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

22

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

12

H-Index (TrDizin)

2

Project

6

Thesis Advisory

18

Open Access

20
UN Sustainable Development Goals

Announcements & Documents

Thesis Documents

Education Information

1992 - 2000

1992 - 2000

Doctorate

Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

1988 - 1991

1988 - 1991

Postgraduate

Middle East Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Bölge Planlama (Yl) (Tezli), Turkey

1982 - 1986

1982 - 1986

Undergraduate

Middle East Technical University, Faculty Of Architecture, Department Of City And Regional Planning, Turkey

Dissertations

2000

2000

Doctorate

Yeni Liberal Politikaların Kentsel Arazi Kullanım Yapısına Etkileri: Çankaya (Ankara) İlçesinde Yapılaşmanın Çözümlenmesi,1985-98 Sustainable Development

Ankara University, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

1991

1991

Postgraduate

IMPROVEMENT PLANS FOR ANKARA METROPOLITAN AREA: SPATIAL EFFECTS OF IMPROVEMENT PLANS ON CITY MACROFORM

Middle East Technical University, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Bölge Planlama (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

City and Regional Planning

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Professor

Gazi University, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Sosyal Transkript Komisyonu Başkanı

Gazi University, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

2016 - Continues

2016 - Continues

İntibak, Maddi Hata, Yatay Geçiş Komisyonu Üyesi

Gazi University, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama

2022 - 2023

2022 - 2023

Program Accreditation-Self-Assessment Committee Member

Gazi University, Mimarlık Fakültesi, Şehir Ve Bölge Planlama

2020 - 2021

2020 - 2021

Lisansüstü Eğitim Komisyonu Üyesi

Gazi University, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama

2017 - 2018

2017 - 2018

Deputy Head of Department

Gazi University, Mimarlık Fakültesi

2012 - 2013

2012 - 2013

Mimarlık Fakültesi GÜADEK Komisyonu Bölüm Sorumlusu

Gazi University, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama

2009 - 2011

2009 - 2011

FBE Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Komisyonu Üyesi

Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, -

2006 - 2009

2006 - 2009

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Özdeğerlendirme Komisyonu Üyesi

Gazi University, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama

2006 - 2009

2006 - 2009

Lisansüstü Eğitim Komisyonu üyesi

Gazi University, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama

1988 - 1992

1988 - 1992

Staj Komisyonu Üyesi

Gazi University, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama

Non Academic Experience

2009 - Continues

2009 - Continues

Doçent

Gazi Üniversitesi

2005 - 2009

2005 - 2009

Yardımcı Doçent

Gazi Üniversitesi

2002 - 2005

2002 - 2005

Öğretim Görevlisi

Gazi Üniversitesi

2000 - 2002

2000 - 2002

Dr. Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi

1988 - 2000

1988 - 2000

Araştırma Görevlisi

Gazi Üniversitesi

1986 - 1988

1986 - 1988

Şehir Plancısı

Keçiören Belediyesi

1985 - 1985

1985 - 1985

Çevirmen

NewSpot Gazetesi

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Legal and Administrative Framework in Planning Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Kentsel Dönüşüm Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Kentsel Araştırmalar Laboratuvarı Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

PLANNING LEGISLATION Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Planning Studio 6 Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Planning Studio 5 Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

GIS Studio in Urban and Regional Planning Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Urban Geography Sustainable Development

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2020

2020

Resilience: Environmental sustainability and tourism development in the Lake Van headwaters, Turkey

Şeremet M., Cihangir E., Çamur K., Haigh M.

Thirty years of Headwater Control: Forest and Water in Changing Environment and Society” Symposium, Praha, Czech Republic, 24 - 25 February 2020 Sustainable Development

2013

2013

Cultural Heritage and Museum The Case study in Ephesus Terrace Houses

SİLAV M., ÇAMUR K., YENİGÜL S. B.

17th Symposium on Mediterranean Archaeology, Russia, 25 - 27 April 2013

2012

2012

A Stop Over In Anatolia Caravanserais Caravan Palaces In Medieval Time

ÇAMUR K., YENİGÜL S. B., SİLAV M.

16th Symposium of on Mediterranean Archeology, Italy, 1 - 03 March 2012, vol.2, pp.1083-1087

2012

2012

Türkiye de Metropoliten Alan Yönetimine İlişkin Yasal Düzenlemeler Ankara Metropoliten Alan İncelemesi

YENİGÜL S. B., ÇAMUR K.

3.Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, Turkey, 6 - 07 December 2012, vol.1, pp.93-112

2012

2012

Planlama ve İmara Ait Örgütlenme Yapısının Dönüşümü, Nafı’a Nezareti’nden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına

ÇAMUR K., Kırnık M.

Mekansal Değişim Dönüşüm, Dünya Şehircilik Günü 36.Kolokyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2012

2011

2011

Yeni liberal Politikaların Metropoliten Kentlerin Kırsal Saçaklanma Alanlarına Etkisi Ankara Örneği

YENİGÜL S. B., ÇAMUR K.

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar 2. Sempozyumu, Turkey, 8 - 09 December 2011, vol.1, pp.1-14

2010

2010

Toplu Konut Alanlarında Planlama ve Kentsel Tasarım İlkeleri; Kayseri TOKİ Uygulamaları Üzerinden Bir İnceleme

ÇAMUR K., Cezaoğlu S.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu, "Planlamanın Dili", Kayseri, Turkey, 8 - 10 November 2010 Sustainable Development

2009

2009

The Rural-Urban Transformation Through Urban Sprawl: An Assessment of Ankara Metropolitan Area

Çamur K., Yenigül S. B.

4th. IFoU International Conference, Amsterdam, Netherlands, 28 - 30 November 2009, pp.1045-1054 Creative Commons License Sustainable Development

2009

2009

The Rural Urban Transformation At The Fringe of Metropolitan City Ankara Case

ÇAMUR K., YENİGÜL S. B.

4th Conference of the International Forum on Urbanism, Amsterdam-Delft, Netherlands, 26 - 28 November 2009, vol.1, pp.1045-1054

2009

2009

Metropoliten Kentlerde Bir Büyüme Biçimi Olarak Kentsel Saçaklanma

YENİGÜL S. B., ÇAMUR K.

4. Yerel Yönetimler Sempozyumu, Turkey, 19 - 20 October 2009, vol.1, pp.567-584

2008

2008

Integration of Disadvantaged People to the Urban Life and Space “What does harmonious urbanization mean for elderly and women?

ÇAMUR K.

Harmonius Urban Development Advanced International Programme, China, 15 - 30 November 2008 Sustainable Development

2008

2008

Regional Development Policies Towards Harmonious Urban Rural Relationship

YENİGÜL S. B., ÇAMUR K.

Impact Assessment of Land Use Changes, Germany, 6 - 09 April 2008

2006

2006

Kentsel Toprak Yönetiminde TOKİ’nin Rolü

ÇAMUR K., Turan M.

Şehir Plancıları Odası Kentsel Dönüşüm Sempozyumu, Turkey, 18 - 19 November 2006

2005

2005

Ülke Fiziki Planlaması, Kırsal-Kentsel Arazi Planlaması, Sektörel Planlama ve Toprak Kullanımı

ÇAMUR K.

TMMOB, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası, Toprak Reformu Kongresi, Turkey, 11 - 13 November 2005

2005

2005

Stratejik Planlama Nedir? Fiziki Mekanın Planlanmasında Sunduğu Olanaklar / Taşıdığı Riskler

ÇAMUR K.

Şehir Plancıları Odası Dünya Şehircilik Günü 29.Kolokyumu, Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler/Riskler ve Fırsatlar, Turkey, 7 - 09 November 2005

2005

2005

Bölge Kalkınma Ajansları ve Mekana Etkileri

ÇAMUR K.

Kamu Yönetimi Reformu, Çevre ve Bölge Kalkınma Ajansları Yasa Tasarısı Sempozyumu, Turkey, 4 - 05 March 2005

2005

2005

Çevre Düzeni Planlarında Kentsel Sürdürülebilirliğin Göstergeleri ve Değerlendirilmesi

ÇAMUR K., GÜRER BİLDİK N.

1.Çevre ve Ormancılık Şurası “Tebliğler”, Turkey, 1 - 02 January 2005

2004

2004

Ankara’da Planlama Sürecinin Gelişimi ve 1980 Sonrası Arazi Kullanım Eğilimleri Çözümlemesi

ÇAMUR K.

Cumhuriyetin 80.Yılında Her Yönüyle Ankara, Ankara, Turkey, 01 January 2004 Sustainable Development

2003

2003

Ulaşım Politikaları ve Trafik Planlaması Sorunlarının Yaşam Kalitesine Etkileri

ÇAMUR K.

IV.Ulaşım ve Trafik Kongresi, Turkey, 26 - 27 September 2003 Sustainable Development

2002

2002

Şehir Planlama Eğitiminin Öğrencilerin Disiplin Algıları Üzerindeki Etkileri

GÖRER TAMER N., ÇAMUR K.

II.Planlama Kongresi: Planlama Eğitimini Yeniden Düşünmek, Sorunlar, Beklentiler, İlkeler, Turkey, 7 - 08 February 2002

2001

2001

Küreselleşme Sürecinin Bir Bileşeni Olarak Yabancı Sermaye Yatırımlarının Mekansal Anlamı: Türkiye ve Antalya İncelemesi

ÇAMUR K.

Antalya’da Kentleşme ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Turkey, 8 - 09 September 2001

2001

2001

Kentlerarası mı? Kentiçi mi? Ankara Konya Yolu

ÇAMUR K., Tekel A.

Trafik ve Yol Güvenliği Kongresi, Turkey, 26 - 27 April 2001

2000

2000

Başkent Ankara’da Bir Kentsel Mekan Çözümlemesi ve Geleceğe Yansımalar

ÇAMUR K.

Dünya Şehircilik Günü 24.Kolokyumu: Geleceği Planlamak, Yeni Planlama Yöntemi/Dili, Yasal Düzenlemeler, Turkey, 6 - 07 November 2000

2000

2000

Küreselleşme Sürecinin Kentsel Mekan Üzerine Etkileri

ÇAMUR K.

Yerel Yönetimler Sempozyumu, Turkey, 1 - 02 January 2000

1997

1997

An Approach to Meet the Gap Between Urban Recrational Demand and Supply by the Reclamation of Derelict Brickyards in Ankara as Wetlands

ÇAMUR K., AKPINAR N., KARADENİZ N., Sonuncu M.

Proceedings of the International Symposium on Geology and Environment, İstanbul, Turkey, 1 - 05 September 1997 Sustainable Development

1996

1996

Çevre Planlama ve Tasarımının Kökenleri ve Sosyal Sınırları

ÇAMUR K.

Çevre Planlama ve Tasarım Haftası ’96 Etkinlikleri, Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu, Turkey, 25 - 28 November 1996

1995

1995

Mogan ve Eymir Gölleri Çevresinin Planlama Sorunlarının Belirlenmesi ve Yaklaşım Önerileri

ÇAMUR K.

Mogan ve Eymir Gölleri 1. Çevre Kurultayı, Turkey, 1 - 02 January 1995

Books & Book Chapters

2023

2023

Harmonising Tourism Development with Urban Conservation Policies: The Case of Taraklı

Erdoğanaras F., Cihangir Çamur K., Terzi M.

in: Architectural Sciences and Recent Approaches and Trends in Urban and Regional Planning, Kübra Cihangir Çamur,Şirin Gülcen Eren, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.190-232, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Social Houses as the Socio-Spatial Layer of Urban Housing Formation: Türk-İş Blokları Aydınlıkevler (Ankara) Case

Cihangir Çamur K., Görer Tamer N., Erdoğanaras F.

in: Architectural Sciences and Studies on Historical Stratifications and Multi-layered Cities, Şirin Gülcen Eren,Aynur Uluç Keçik, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.248-277, 2023 Sustainable Development

2023

2023

An evaluation of Turkey's nature-based tourism agenda: policy, planning, and management

Şeremet M., Cihangir E., Cihangir Çamur K.

in: An evaluation of Turkey's nature-based tourism agenda: policy, planning, and management, Mandić,A.Valia,K.S., Editor, Routledge, London/New York , London, pp.519-542, 2023 Sustainable Development

2023

2023

Kır ve Kent Arasındaki Köprüleri Yeniden Kurabilmek: Malatya-Arguvan'ın Kırsal Mahallleri Üzerinden Bir Çalışma

CİHANGİR ÇAMUR K., Uğurlu Teberik M., Çamur S.

in: Mekansal ve Sosyo-Kültürel Yapısıyla Arguvan, Kübra Cihangir Çamur, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, pp.1-124, 2023

2023

2023

Türkiye'de Orta Ölçekli Yerleşimlerde İmar Planlama Süreçleri: Bafra (Samsun) Deneyimi

CİHANGİR ÇAMUR K., BÜYÜKSU B.

in: Tarihi Kültürel Sosyal Yönleriyle Bafra, Osman Köse, Editor, Berikan, Ankara, pp.537-568, 2023

2022

2022

Turkey’s Tourism Recovery Process during Covid-19: Policy, Planning, Management

Cihangir Çamur K., Cihangir E., Şeremet M.

in: Turkey’s Tourism Recovery Process during Covid-19: Policy, Planning, Management, James Kennell, Editor, Routledge, London/New York , London, pp.97-111, 2022 Sustainable Development

2021

2021

Kış Destinasyonlarında Başarı İçin Stratejik Planlama: Kayseri-Erciyes Kayak Merkezi Hikayesinden Çıkarımlar

Cihangir Çamur K., Şeremet M., Cihangir E., Özer B.

in: Destinasyon Konulu Güncel Araştırmalar-I, Aydın Ünal, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.493-507, 2021 Sustainable Development

2017

2017

AN ASSESSMENT OF THE INTEGRATED PLANNING AND MANAGEMENT STRUGGLE OF COASTAL ZONES IN TURKEY

ÇAMUR K.

in: Ecology, Planning and Design, Irina Koleva, Ulku Duman Yuksel, Lahcen Benaabidate, Editor, St. Kliment Ohriski University Press, Sofija, pp.265-273, 2017

2013

2013

Afet ve Planlama

BALTA M. Ö., ÇAMUR K.

in: Kent Planlama Temel Kavramlar Yaklaşımlar ve Deneyimler, , Editor, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, pp.222-235, 2013

Episodes in the Encyclopedia

2022

2022

Nevşehir Seyahat

Cihangir E., Cihangir Çamur K., Şeremet M.

Detay Yayıncılık, pp.1-1, 2022

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

Geography Planning Tourism StudiosSustainable Development

Editor

2023 - 2023

2023 - 2023

JENAS | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL and NATURAL STUDIESSustainable Development

Assistant Editor/Section Editor

2022 - 2023

2022 - 2023

Kent akademisi (Online)Sustainable Development

Article Editor

2021 - 2021

2021 - 2021

Türk Coğrafya DergisiSustainable Development

Special Issue Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2021 - Continues

2021 - Continues

Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUTEM) Sustainable Development

Member of Advisory Board

2020 - Continues

2020 - Continues

Şehir Plancıları Odası Onur Kurulu ÜyesiSustainable Development

Principal Member

2018 - Continues

2018 - Continues

TUPOB-Türkiye Planlama Okulları Birliği AKREDİTASYON KOMİSYONUSustainable Development

Member

2021 - 2021

2021 - 2021

TMMOB Online Eğitimin Akreditasyonu KomisyonuSustainable Development

Member

2018 - 2020

2018 - 2020

TMMOB Şehir Plancıları OdasıSustainable Development

Assistant Chairman of the Board

Scientific Refereeing

February 2024

February 2024

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Gazi University, Turkey

December 2023

December 2023

JOURNAL OF ARCHITECTURAL SCIENCES AND APPLICATIONS

Other Indexed Journal

September 2023

September 2023

TUBITAK Project

1001 - Program for Supporting Scientific and Technological Research Projects, Gazi University, Turkey

June 2023

June 2023

Kent akademisi (Online)

National Scientific Refreed Journal

April 2023

April 2023

JENAS-Journal of Environmental and Natural Studies-Dergipark

Other Indexed Journal

December 2021

December 2021

PLANLAMA-PLANNING

Journal Indexed in ESCI

August 2021

August 2021

SAGE OPEN

Journal Indexed in SSCI

July 2021

July 2021

PLANLAMA-PLANNING

Journal Indexed in ESCI

May 2021

May 2021

SAGE OPEN

Journal Indexed in SSCI

March 2021

March 2021

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2021

January 2021

PLANLAMA-PLANNING

Journal Indexed in ESCI

November 2020

November 2020

Planlama

Journal Indexed in ESCI

October 2020

October 2020

SAGE OPEN

Journal Indexed in SSCI

March 2020

March 2020

INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN SCIENCES

Journal Indexed in ESCI

Scientific Consultations

2021 - 2023

2021 - 2023

Project Consultancy

TÜBİTAK

Gazi University, Turkey

Tasks In Event Organizations

Mart 2024

Mart 2024

Ankara'nın Geleceği: Teknoloji Çalıştayı Sustainable Development

Workshop Organization

Cihangir Çamur K., Akın E.
Ankara, Turkey

Aralık 2021

Aralık 2021

3.Toplumsal Cinsiyet Kent Mekan Sempozyumu Sustainable Development

Scientific Congress

Çamur K.
Ankara, Turkey


Congress and Symposium Activities

08 November 2023 - 10 November 2023

08 November 2023 - 10 November 2023

Dünya Şehircilik Günü KolokyumuSustainable Development

Session Moderator

Ankara-Turkey

03 November 2022 - 06 November 2022

03 November 2022 - 06 November 2022

Tarihi Kültürel Sosyal Yönleriyle BafraSustainable Development

Attendee

Samsun-Turkey

18 December 2021 - 19 December 2021

18 December 2021 - 19 December 2021

Toplumsal Cinsiyet Kent ve Mekan SempozyumuSustainable Development

Session Moderator

Ankara-Turkey

Citations

Total Citations (SCOPUS): 7

h-index (SCOPUS): 1

Jury Memberships

January-2024

January 2024

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

January-2024

January 2024

Post Graduate

Post Graduate - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

December-2023

December 2023

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - Gazi Üniversitesi

August-2023

August 2023

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Gazi Üniversitesi

May-2023

May 2023

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

May-2023

May 2023

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship

Appointment to Academic Staff - Associate Professorship - Gazi University

January-2023

January 2023

Post Graduate

Post Graduate - Gazi Üniversitesi

December-2022

December 2022

Appointment to Academic Staff-Professorship

Appointment to Academic Staff-Professorship - Karadeniz Teknik Üniversitesi

August-2022

August 2022

Post Graduate

Post Graduate - Süleyman Demirel Üniversitesi

June-2022

June 2022

Doctorate

Doctorate - Ankara Üniversitesi

May-2021

May 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Ankara Üniversitesi

May-2021

May 2021

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Ankara Üniversitesi