Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis, Characterization and X-Ray Crystal Structure of the New Schiff Base and Anticandidal Evaluation

JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN, cilt.41, sa.6, ss.1090-1096, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hydrothermal Synthesis and Crystal Structure of Novel Oxovanadium Coordination Polymer: [((VO)-O-IV)(2)(OH)(2)(C10H6(COO)(2))](infinity)

SYNTHESIS AND REACTIVITY IN INORGANIC METAL-ORGANIC AND NANO-METAL CHEMISTRY, cilt.46, sa.9, ss.1426-1431, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Thought Experiment in Solving Physics Problems: A Study into Candidate Physics Teachers

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.39, sa.175, ss.203-215, 2014 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

EFFECTS OF TEST STRUCTURE ON MECHANICS ACHIEVEMENT OF STUDENTS WITH DIFFERENT COGNITIVE STYLES

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.28, sa.1, ss.334-344, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The differences that result from different ways of phrasing questions in the electric field to measure students' achievement in physics

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, sa.3, ss.1563-1572, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of the 4MAT instruction method on the achievement of high school students with different learning styles on the subjects of work, power and energy in physics

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, cilt.4, sa.2, ss.807-820, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

New Energetic Copper(II) Complexes With Pyrazolyl Type Ligands

ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE, cilt.637, sa.2, ss.257-262, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Nickel(II) complexes prepared from NNN type ligands and pseudohalogens - Synthesis, structure and thermal decomposition

JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, cilt.92, sa.2, ss.617-624, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Metaphorical Perceptions of Physics Teacher Candidates about Some Concepts of Electricity

Erciyes Journal of Education(EJE), cilt.2, sa.1, ss.64-90, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Crystal structure of catena-poly[[bis(acetato-kappa O)-copper(II)]-bis[mu-4-(1H-imidazol-1-yl)phenol]kappa N-2(3):O;kappa(2) O:N-3]

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, cilt.73, ss.209-217, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The Effect of 4MAT Instruction Method in Physics Education on Students' Selected Affective Characteristics

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.31, sa.1, ss.212-230, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

4MAT Öğretim Yöntemi ve Sunuş Yoluyla Öğretim Yöntemine Göre Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Başarıya Etkisinin Araştırılması

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.178-203, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Akademik Ünvanlara Sahip Fen Öğretmenlerinin Branşlara Göre Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşleri

Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.2, sa.1, ss.142-159, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Fen Öğretmenlerinin Bilimsel Model ve Modelleme Hakkındaki Görüşleri

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.6, sa.3, ss.2881-2300, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavramsal Degisime Dayalı Ögretim Stratejilerinin Fizik Dersine Yönelik Bazı Duyussal Özelliklerin Gelisimine Etkisi

Ahi Evran Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.45-64, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavramsal Değişim Metinlerinin İş Güç Enerji Konusunu Anlamaya Etkisi

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.27, ss.159-172, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elektrik ve Manyetizma Konularında Anlaşılması Zor Kavramlar İçin Model Geliştirilmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.25, sa.1, ss.185-197, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Milikan Deneyinde Kullanılan ‘’Parlayan Yıldızlar’’ Metaforu ve Bu Metafor Hakkında Öğretmen adaylarının Algıları Samsun /Türkiye.

II. INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUMSamsun /Türkiye.II. INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM, Samsun /Türkiye., 20 - 22 Temmuz 2019

Fizik Eğitiminde 1980-2012 Yıları Arasında Metaforları Araştıran Bazı Uluslararası Çalışmaların Meta Analizi

II. INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM, Samsun /Türkiye., 20 - 22 Temmuz 2019

Synthesis, Characterization of Novel Zn(II) Complex with Imidazole Derivative

nternational Conference on Biological and Chemical Sciences(EurasianBioChem 2018), Ankara, Türkiye, 26 - 27 Nisan 2018

SYNTHESIS, CHARACTERIZATION, INVESTIGATION OFBIOLOGICAL ACTIVITY OF Cu(II) COMPLEX WITH 4-(IMIDAZOL-1-YL)PHENOL

INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION INCEHMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING (ICACCHE), Sarayeva, 11 Kasım - 15 Ekim 2017

Hydrotermal Synthesis of copper(I) complex of 2-benzoylimidazole

International Conference on Application in Chemistry and Chemical Engineering- (ICACCHE), Sarajevo, Bosna-Hersek, 11 - 15 Ekim 2017

HYDROTHERMAL SYNTHESIS OF COPPER (I) COMPLEX OF 2-BENZOYLIMIDAZOLE

INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATION INCEHMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING (ICACCHE), 11 - 15 Ekim 2017

FİZİK EĞİTİMİNDE METAFOR VE ANOLOJİ ARASINDAKİ FARKLAR ÜZERİNE BİR META ANALİZ ARAŞTIRMASI

EJONS INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATIC-ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-I, 17 - 21 Temmuz 2017

Öğrencilerin Fizik Kavramına Yönelik Metaforik Algıları

EJONS INTERNATIONAL CONGRESS ON MATHEMATIC-ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-I, Ankara, Türkiye, 17 - 21 Temmuz 2017

Characterization of an Environment-friendly Chemical,

ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM, 11 - 13 Mayıs 2017