Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Challenges of Nurses Who Care for COVID-19 Patients: A Qualitative Study.

Holistic nursing practice, vol.35, no.6, pp.315-320, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of Case Studies and Simulated Patients on Students' Nursing Care Plan

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING KNOWLEDGE, vol.27, no.2, pp.87-94, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Knowledge Levels of Health Personnel in Turkey Regarding Forensic Evidence

JOURNAL OF FORENSIC SCIENCES, vol.57, no.5, pp.1217-1221, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Turkish nurses' level of knowledge regarding implantable port catheter care

JAPAN JOURNAL OF NURSING SCIENCE, vol.9, no.1, pp.1-8, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

HEALTH BEHAVIORS IN HEALTH SCIENCES UNIVERSITY STUDENTS IN TURKEY

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, vol.38, no.1, pp.43-51, 2010 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Whats App Supported Training on the Administration of Injection into the Ventrogluteal Site

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.3, pp.1725-1734, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Use of Standardized patient in Nursing Education: A Systematic Review

Cerrahi Ameliyathane Sterilizasyon Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Dergisi, vol.1, no.2, pp.12-37, 2020 (Other Refereed National Journals)

Subkütan Heparin Uygulamalarında Beden Kitle İndeksine Göre Ekimoz ve Hematom Farklılıklarının Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.13, no.3, pp.371-377, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of pain assessments made by patients and nurses in emergency services

Journal of Human Sciences, vol.17, no.3, pp.864-876, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Konstipasyon Yönetiminde Akupresur Uygulaması ve Hemşirenin Rolü

Van Medical Journal, vol.27, no.1, pp.103-108, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The use of nursing theories and models: a qualitative study

CUKUROVA MEDICAL JOURNAL, vol.44, pp.281-289, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Hemşirelerin Fiziksel Muayene Becerilerini Kullanmalarındaki Engeller

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.57-61, 2019 (Other Refereed National Journals)

Non-pharmacological Methods Used in Pain Control: Are the Evidence About the Efficacy Enough?

Journal of Traditional Medical Complementary Therapies, vol.1, no.2, pp.76-81, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kronik Bel Ağrısı Olan HastalarınKullanmış Oldukları TamamlayıcıTedavi Yöntemlerinin ve HastalıkAlgılarının İncelenmesi

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.3, no.2, pp.14-27, 2016 (Other Refereed National Journals)

Simüle Hasta Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Journal of Contemporary Medicine, vol.5, no.1, pp.36-44, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hemşirelerin ventrogluteal bölgeye intramüsküler enjeksiyon uygulamasına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi

. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.7, no.2, pp.70-77, 2014 (Other Refereed National Journals)

Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine etkisi

Journal of Human Sciences, vol.11, no.1, pp.236-255, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of the case analysis method on nursing students assessment skills of ethical problems

International Journal of Human Sciences, vol.11, no.1, pp.1355-1365, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

A longitudinal study of perceptions of self-concept and professional self-concept in Turkish nursing students

International Journal of Human Sciences, vol.10, no.1, pp.1355-1365, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effect of periodic training on the clinical application of nursing student psychomotor skills

Procedia- Social and Behavioral Sciences, vol.47, pp.786-791, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Adli Vakaya Hemşirelerin Yaklaşımı

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

HEMŞIRELERIN VENTROGLUTEAL BÖLGEYI KULLANMADAKI ENGELLERI

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019

Hemşirelik Becerilerinin Öğretimine Teknolojinin Entegrasyonu

5. ULUSAL VE 1. ULUSLARARASI TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ, 6 - 09 December 2019

Öz-bakım Yetersizliği Teorisi-NANDA, NIC, NOC Uygulaması: Kronik Böbrek Yetmezliği Örneğiyle

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019

Hemşirelik Becerilerinin Öğretimine Teknolojinin Entegrasyonu

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019

TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN TEORİYE/MODELE DAYALI VAKA SUNUM MAKALELERİNİN BAZI ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

1st International Health Science and Life Congress, Burdur, Turkey, 2 - 05 May 2018, pp.138

NEEDLESTİCK AND SHARPS INJURIES ON STUDENT NURSES INTURKEY :A SYSTEMATIC REVIEW

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017

USE OF STANDARDIZED PATIENT IN NURSING EDUCATION: ASYSTEMATIC REVIEW

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017

Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarından Korunmada Önlem Paketi (Bundle)

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

Hemşirelik eğitiminde standardize hasta kullanımı: Sistematik inceleme

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.681-682

How Can We Develop the Critical Thinking Skills of Nursing Students?

İnternational Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Turkey, 12 - 13 October 2017

Hemşirelik Esaslari Dersi Öğretiminde Farkli Bir Uygulama: Hikâyeleme Tekniği

Uluslararası Katılımlı 4. Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Turkey, 25 - 27 May 2017

The Barriers to Nurses’ Use of Physical Assessment

1st International Congress on Nursing, 16 - 18 March 2017

The effect of periodic training on the clinical application of nursing students' psychomotor skills

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.786-791 identifier

Books & Book Chapters

Hemşirelik Tanılarının Çeşitleri ve Bileşenleri

in: Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar, Şenol Çelik, S., Karadağ, A., Editor, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, pp.21-26, 2019

Cerrahi Hastasının Bütüncül Bakımı

in: Kavram Haritası ve Akış Şemalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Karadağ, M., Bulut, H., Editor, Vize Basın Yayın, Ankara, pp.487-504, 2019

HEMŞİRELİKTE PSİKOMOTOR BECERİ ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

in: Eğitim Bilimleri Araştırmaları 2018, ERDAL HAMARTA, ÇOŞKUN ARSLAN, SABAHATTİN ÇİFTÇİ, MUSTAFA USLU, ONUR KÖKSAL, Editor, ÇİZGİ YAYINEVİ, pp.65-67, 2018

Superficial Heat and ColdApplications in the Treatmentof Knee Osteoarthritis

in: Osteoarthritis Progress in Basic Research and Treatment, Qian Chen, Editor, InTech, Crotia, pp.249-264, 2015

Özel Tıbbi Durumlar

in: Evde Yatağa Bağımlı ve Son Dönem Hasta Bakıcısı Yetiştirime Eğitimi Eğitimci Rehberi, Sultan Ayaz, Seçil Özkan, Editor, TC. Sağlık Bakanalığı Türkiye HalkSağlığı Kurumu Sağlık Bakanlığı Yayın No: 961, Ankara, pp.318-338, 2014