Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A TEXT MINING STUDY OF THEMES AND TRENDS IN TURKISH NURSING LITERATÜRE

“Gazi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi", Ankara, Turkey, 15 December 2021, pp.219-220 Creative Commons License

DIJITAL HIKAYELEME YÖNTEMININ HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ IZOLASYON ÖNLEMLERINE UYUMLARI VE BILGI DÜZEYINE ETKISI

HEMŞİRELİK EĞİTİMİNİN GELECEĞİ SEMPOZYUMU 3: PANDEMİ SÜRECİNDE EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME YAKLAŞIMLARI, Ankara, Turkey, 27 November 2021 Creative Commons License

HEMŞIRELERIN VENTROGLUTEAL BÖLGEYI KULLANMADAKI ENGELLERI

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019

Hemşirelik Becerilerinin Öğretimine Teknolojinin Entegrasyonu

5. ULUSAL VE 1. ULUSLARARASI TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ, 6 - 09 December 2019

Öz-bakım Yetersizliği Teorisi-NANDA, NIC, NOC Uygulaması: Kronik Böbrek Yetmezliği Örneğiyle

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019

USE OF STANDARDIZED PATIENT IN NURSING EDUCATION: ASYSTEMATIC REVIEW

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017

NEEDLESTİCK AND SHARPS INJURIES ON STUDENT NURSES INTURKEY :A SYSTEMATIC REVIEW

2. Uluslararası 10. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 November 2017

Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarından Korunmada Önlem Paketi (Bundle)

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

Hemşirelik eğitiminde standardize hasta kullanımı: Sistematik inceleme

2.Uluslararası 10.Ulusal Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 November 2017, pp.681-682

How Can We Develop the Critical Thinking Skills of Nursing Students?

İnternational Congress of Black Sea Nursing Education, Samsun, Turkey, 12 - 13 October 2017

The Barriers to Nurses’ Use of Physical Assessment

1st International Congress on Nursing, 16 - 18 March 2017

The effect of periodic training on the clinical application of nursing students' psychomotor skills

Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER), CYPRUS, 8 - 11 February 2012, vol.47, pp.786-791 identifier

Books & Book Chapters

The Use of Virtual Reality Simulations in Nursing Education, and Patient Safety

in: Contemporary Topics in Patient Safety - Volume 1, Stanislaw P. Stawicki, Michael S. Firstenberg, Editor, IntechOpen, Londrina, pp.137-153, 2022

İnkontinansta Hasta Eğitimi

in: Üriner ve Fekal İnkontinansta Hemşirelik Yönetimi El Kitabı, Nurcan ÇALIŞKAN, Emel GÜLNAR, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.299-326, 2021

Üriner İnkontinans Yönetiminde Koservatif Tedaviler

in: Üriner ve Fekal İnkontinansta Hemşirelik Yönetimi El Kitabı, Nurcan ÇALIŞKAN, Emel GÜLNAR, Editor, Vize Yayıncılık, Ankara, pp.81-98, 2021

Cerrahi Hastasının Bütüncül Bakımı

in: Kavram Haritası ve Akış Şemalı Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Karadağ, M., Bulut, H., Editor, Vize Basın Yayın, Ankara, pp.487-504, 2019

Hemşirelik Tanılarının Çeşitleri ve Bileşenleri

in: Hemşirelik Bakım Planları: Tanılar, Girişimler ve Sonuçlar, Şenol Çelik, S., Karadağ, A., Editor, Akademi Basın ve Yayıncılık, İstanbul, pp.21-26, 2019

HEMŞİRELİKTE PSİKOMOTOR BECERİ ÖĞRETİMİNDE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

in: Eğitim Bilimleri Araştırmaları 2018, ERDAL HAMARTA, ÇOŞKUN ARSLAN, SABAHATTİN ÇİFTÇİ, MUSTAFA USLU, ONUR KÖKSAL, Editor, ÇİZGİ YAYINEVİ, pp.65-67, 2018

Superficial Heat and ColdApplications in the Treatmentof Knee Osteoarthritis

in: Osteoarthritis Progress in Basic Research and Treatment, Qian Chen, Editor, InTech, Crotia, pp.249-264, 2015

Özel Tıbbi Durumlar

in: Evde Yatağa Bağımlı ve Son Dönem Hasta Bakıcısı Yetiştirime Eğitimi Eğitimci Rehberi, Sultan Ayaz, Seçil Özkan, Editor, TC. Sağlık Bakanalığı Türkiye HalkSağlığı Kurumu Sağlık Bakanlığı Yayın No: 961, Ankara, pp.318-338, 2014