Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Feedback on Turkish Fourth-Grade Elementary School Students' Fluent Writing Skills

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.45, sa.201, ss.189-205, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The Effect of Process-Based Writing Focused on Metacognitive Skills-Oriented to Fourth Grade Students' Narrative Writing Skill

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.41, sa.187, ss.137-164, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Fifth-Grade Turkish Elementary School Students' Listening and Reading Comprehension Levels with Regard to Text Types

KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, cilt.10, sa.3, ss.1879-1891, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Promoting Pre-Service Teachers’ Reading Attitudes through Literature Circles: A Mixed Methods Design

International Journal of Educational Methodology, cilt.6, sa.4, ss.653-667, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Duygu Durumlarının Farklılaştığı Resimli Çocuk Kitaplarına Yönelik Okuyucu Tepkilerinin İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.726-745, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Story Reading on First Grade Students’ Story Comprehension and Retelling Skills

Academy Journal of Educational Sicences, cilt.4, sa.2, ss.81-86, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okur-Tepki Teorisi: Küçük Kara Balık Örneği

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.777-796, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relations between Reading Comprehension and ReadingFluency: Their Reciprocal Roles as an Indicator and Predictor

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.67-81, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuma Çemberlerinin Öğretmen Adaylarının Okuduğunu Anlama Düzeylerinin Gelişimine Etkisi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.39, sa.2, ss.1029-1048, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Interactive Book Reading Activities on Improvement of Elementary SchoolStudents’ Reading Skills

International Journal of Progressive Education, cilt.15, sa.3, ss.180-193, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstenmeyen Öğretmen Davranışlarına İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, sa.1, ss.37-56, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ÇEMBERLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.87, sa.87, ss.1-15, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Okuma Çemberlerinde Üstlendikleri Rollere İlişkin Görüşleri

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.141-157, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuma göstergeleri zayıf! İyileştirmek için bir adım atalım.

Türk Akademik Yayınlar Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.46-62, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuma Çemberleri: Niçin ve Nasıl? Örnek Bir Uygulama

Ana Dili Eğitimi Dergisi, cilt.6, ss.747-765, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının perspektifinden sınıf içi yazma çalışmalarının değerlendirilmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri, cilt.14, sa.2, ss.1534-1557, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen ve öğrenci sorularının gerektirdikleri zihinsel süreçler açısından karşılaştırılması

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, cilt.4, sa.1, ss.1-13, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMENLERİN OKUMA VE YAZMA ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİLİK ALGISI ÖLÇEĞİ NİN TÜRKÇE UYARLAMA ÇALIŞMASI

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.25, ss.258-270, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf içi konuşmaların bir analizi Diyalojik mi monolojik mi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.603-625, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının okuyucu inançları ve okuduğunu anlama başarıları arasındaki ilişkiler

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.299-314, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk öğretmenlerin gözüyle eğitim araştırmalarının uygulamaya yansıma durumu

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.29, ss.110-132, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenlerinin Yazma Güçlükleri Hakkındaki Görüşleri

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.6, sa.2, ss.475-493, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Components Skills Underlying ReadingFluency and Their Relations with Reading Comprehension in Fifth-grade Turkish Students

International Journal ofSchool Educational Psychology, cilt.30, ss.211-217, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Reading Fluency and Reading Comprehension in Fifth-Grade Turkish Students

International Journal of School Educational Psychology, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Reading Fluency and Vocabulary in Fifth Grade Turkish Students

Literacy Research and Instruction, cilt.53, sa.1, ss.72-89, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Becerisine Yönelik Uygulamaları: Strateji Öğretimi ve Anlama

İlköğretim Online, cilt.13, sa.1, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Dersi Öğrenme Öğretme Sürecinin Anlama Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.268-300, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YETİŞKİN OKUMA MOTİVASYONU ÖLÇEĞİ NİN TÜRKÇE UYARLAMASI

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eleştirel okuma ve bir beceri olarak öğretimi

Turkish Journal of Education, cilt.2, sa.3, ss.40-49, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokulda Peritextual Okumadan Metinler Arası OkumayaResimli Hikâye Kitabı Okuma Süreci

International Journal of HumanSciences, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Akıcı Okumaya Yönelik Öğretmen Bilgisi

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anlamaya Yönelik Nasıl Sorular Soruyoruz?

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Opinions of pre service teachers about comprehension instruction with regard to changing paradigms

International Journal of Academic Research Part B, cilt.5, ss.56-61, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okunabilir bir kitap nasıl seçilir

İlköğretim Online (elektronik), cilt.11, sa.2, ss.319-331, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen adaylarının okuduğunu anlama sürecinde kullandıkları öz düzenlemeye dayalı öğrenme becerileri

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.18, ss.227-247, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Silent and oral reading fluency Which one ıs the best predictor of reading comprehension of turkish elementary students

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.3, ss.79-91, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen ebeveyn ve öğrencilerin görüşlerine göre ilköğretim öğrencilerinin okuma çevreleri

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.4, ss.377-394, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okuma uzmanlığının Türkiye deki üniversitelerde lisansüstü bir program olarak yapılandırılması

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.132-149, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Literacy and illiteracy from illiterate Turkish women s perspectives A phenomenological study

International Journal of Human Sciences, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prozodi: Anlamayı yordayan yükselen bir değer mi?

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.15, ss.143-160, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN BİTİŞİK EĞİK YAZI ÖĞRETİM UYGULAMALARINAİLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.57-71, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okumaya ilişkin tutumlarının incelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.29, sa.1, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu

International Journal of Human Science/Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.6, ss.353-360, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Edebi Bir Esere İlişkin Okuyucu Tepkileri Üzerine Bir İnceleme

XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2020

Çocuk Edebiyatı: Sıradışı Uygulamalar

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 16 - 20 Ekim 2019

İlkokullardaki Göçmen ÇocuklarınEntegrasyon Durumunun İncelenmesi

2. ULUSLARARASI GÖÇ VE MÜLTECİ KONGRESİ, Düzce, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2018

Okuma çemberlerinin üniversite öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin gelişimine etkisi

4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla/Bodrum, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2018, ss.22-23

Öğretmen Adaylarının Okuma Çemberlerinde Üstlendikleri Rollere İlişkin Görüşleri.

Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu, Üsküp, Makedonya, 27 - 29 Eylül 2018, ss.32

Öğretmen Adaylarının Okuma Çemberlerine İlişkin Görüşleri.

Uluslararası Türk Kültürü ve Dili Sempozyumu, Üsküp, Makedonya, 27 - 29 Eylül 2018, ss.33

Sınıf öğretmeni adaylarının okuma ve yazma güçlüklerini belirleme düzeylerinin incelenmesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2018

İlkokul Öğrencilerinin Popüler Kültür Algısı

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, 11 - 14 Nisan 2018

Uluslararası göçü konu alan resimli çocuk kitapları ve okur tepkileri.

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28 Eylül - 01 Ekim 2017

Ödüllü resimli çocuk kitaplarındaki duygu durumlarının ve okuyuculara yansımalarının incelenmesi

1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 Nisan - 26 Mayıs 2017

Resimli çocuk kitapları, dijital hikayeler ve okur tepkileri

1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 Nisan - 26 Mayıs 2017

Çocuk kitaplarında öğretmen imajı

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 Nisan - 23 Mayıs 2017

Neden Resimli Çocuk Kitapları?

16th International Primary Teacher Education Symposium, 8 - 11 Mayıs 2017

Hikaye küplerinin yazmaya yönelik tutuma ve yazma becerisine etkisinin incelenmesi

16. Uluslarası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017

Sınıf öğretmeni adaylarının hikaye anlatımına yönelik görüşleri

16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017

Hikâye Seslendirme ve Sınıf Öğretmeni İyi Bir Hikâye Anlatıcısımıyım

ERPA International Congresses onEducation 2016, sarayova, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016

Hikâye haritasının öğretiminde dramanın etkisi

ERPA International Congresses on Education 2016 |, sarayova, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016

Undesirable teacher behaviours in the classsroom

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Sarajevo, Bosna-Hersek, 19 - 22 Mayıs 2016

Sınıf içi konuşmaların bir analizi Diyalojik mi monolojik mi

XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

Üstbilişsel beceri odaklı yazma süreçlerinin dördüncü sınıf öğrencilerinin hikaye yazma becerisine etkisi

XV. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2016

Hikâye edici metinlerde anlamı yapılandırma Okuyucu İnançları

VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 28 - 31 Mayıs 2015

Sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve yeterlik algıları Türkiye Örneği

14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Relations among Oral Reading Fluency, Silent Reading Fluency, Retell Fluency, and Reading Comprehension

5th World Conference on Educational Sciences (WCES), Rome, İtalya, 5 - 08 Şubat 2013, cilt.116, ss.4030-4034 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri