Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Attitude and Behaviors of Senior Nursing Students in Assessment of Sexual Health

SEXUALITY AND DISABILITY, vol.38, no.3, pp.503-514, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Effect of skin-to-skin contact on the placental separation time, mother's oxytocin and pain levels: randomized controlled trial

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, vol.44, no.5, pp.706-713, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Sexuality and the Internet: A Study of the Perspectives of Turkish University Students

CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR AND SOCIAL NETWORKING, vol.19, no.12, pp.740-745, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Does Obesity Increase Sexual Dysfunction in Women?

SEXUALITY AND DISABILITY, vol.31, no.1, pp.53-62, 2013 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The quality of sexual life in women with gynaecological cancers

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, vol.285, no.6, pp.1713-1717, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Evaluation of features associated with urinary incontinence in women

INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGICAL NURSING, 2021 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Sexual Health/Reproductive Health-Related Problems of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender People in Turkey and Their Health-Care Needs

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.28, no.1, pp.97-109, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier

Özellikli Gruplarda Kontrasepsiyon Danışmanlığı

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.190-197, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determining Homophobic Attitudes of Turkish Nursing Students and The Factors

Clinical and Experimental Health Sciences, vol.9, no.1, pp.21-28, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Sezaryen Doğumlarda Baba İle Bebek Arasında Kanguru Bakımı Alternatif Bir Uygulama Olabilir Mi

Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, vol.15, no.2, pp.75-79, 2019 (Other Refereed National Journals)

A study examining women’xxs sexual function in twelve months postpartum

Medicine Science International Medical Journal, vol.8, no.1, pp.148-153, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determining Homophobic Attitudes of Nursing Students in Turkey and the Factors Affecting Them

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.9, no.1, pp.21-28, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Aile İçi Şiddete Uğrayan Bir Kadının Değişim Modeli’ne Göre İncelenmesi: Olgu Sunumu

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.1, pp.39-44, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

GEBELERİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Hakemli Kadın Hastalıkları ve Anne Çocuk Sağlığı Dergisi, no.14, 2018 (Other Refereed National Journals)

Doğum şeklinin anne ve yenidoğan sağlığına etkisi

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.123-129, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Üniversite Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Eğitimleri Süresince Emzirme Konusunda Edindikleri Bilgi ve Deneyimler

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.138-151, 2018 (Other Refereed National Journals)

Symptoms Experienced and Information Needs of Women Receiving Chemotherapy

ASIA-PACIFIC JOURNAL OF ONCOLOGY NURSING, vol.5, no.2, pp.178-183, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Sezaryen doğumlarda baba ile bebek arasında kanguru bakımı alternatşf bir uygulama olabilir mi?

Jinekoloji, Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi, vol.15, no.2, pp.75-79, 2018 (Other Refereed National Journals)

İncinebilir Bir Grup Engelli Kadınlar ve Cinsellik

Türkiye Klinikleri, vol.4, no.1, pp.27-31, 2018 (Other Refereed National Journals)

Doğum Eylemine Yapılan Müdahalelerin Anne ve Çocuk Sağlığına Etkileri

Süleyman Demirel Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.123-129, 2018 (Other Refereed National Journals)

Doğumun Medikalizasyonu Neden Artmıştır, Azalta Bilir miyiz?

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.76-83, 2017 (Other Refereed National Journals)

Doğum Sonu Erken Dönem Hemşirelik Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.96-103, 2017 (Other Refereed National Journals)

Doğum sonu dönemde kullanılabilecek aile planlaması yöntemleri ve hemşirelerin rolleri

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, no.2, pp.32-38, 2017 (Other Refereed National Journals)

Doğum Öncesi Dönem Hemşirelik Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar

Sağlık ve Toplum, vol.27, no.1, pp.14-21, 2017 (Other Refereed National Journals)

DOĞUM SONU ERKEN DÖNEM HEMġĠRELĠK UYGULAMALARINDA GÜNCEL YAKLAġIMLAR

Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.96-103, 2017 (Other Refereed National Journals)

Gebelikten koruyucu yöntem kullanan kadınlarda cinsel fonksiyon bozukluğunun belirlenmesi

Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.9-17, 2017 (Other Refereed National Journals)

Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum: Neden ve Hangi Koşullarda?

Gümüşhane Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.235-242, 2017 (Other Refereed National Journals)

Obesite ve kadın cinselliği

Türkiye Klinikleri Doğum ve kadın sağlığı hemşireliği Özel sayısı, 2016 (Other Refereed National Journals)

Emzirmenin Yeniden Başlatılması veLaktasyonun Uyarılması

Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Özel Dergisi, 2015 (Other Refereed National Journals)

Teknoloji ve Kadın Sağlığı

Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kadın cinsel fonksiyonunun belirlenmesine yönelik bir çalışma

Trkiye Klinikleri Jinekolojik Obstetri Dergisi, vol.21, no.4, pp.251-259, 2011 (Other Refereed National Journals)

Doğal Bir Aile Planlaması Yöntemi LAM

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2010 (Other Refereed National Journals)

Erkeklerin Aile Planlamasına İlişkin Görüş ve Davranışları

Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Personeli Hasta İlişkisine Kadın Açısından Bakış Doğum Deneyimi

Türkiye klinikleri Tıp Etiği Dergisi, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Doğum sonu dönemdeki kadınlarda cinsel fonksiyonun belirlenmesi

3. uluslarası sağlık bilimleri kongresi, 29 November - 01 December 2018

KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN MEDYADA İŞLENİŞİ: EMİNE BULUT ÖRNEĞİ

6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019

BEBEK CİLT BAKIMINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

6. Uluslararası, 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 19 - 21 December 2019

FARKLI BAKIM UYGULAMAMARI İLE BAKIMDA FARK YARATMAK BASI YARASI ÖRNEĞİ

6. ULUSALARARASI 17. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019

SEZARYEN SKAR GEBELİKTE UYGULANAN HEMŞİRELİK BAKIMININ KAVRAM HARİTASIYLA SUNUMU

4. ULUSLARARASIKADIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ KONGRESİ, 12 - 13 December 2019

insan insana modeline göre over kanseri olgusunun incelenmesi

3. Uluslararası sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

Model kullanarak riskli gebenin (hiperemezis gravidarum)takibi- oy Adaptasyon Modeli

3. Uluslararsı Sağlık Bilimleri kongresi, 29 November - 01 December 2018

Gebelerin Doğum korkuları ve öz değerlendirme durumlarının belirlenmesi

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

İnsan insana ilişki modeli’xxne göre over kanseri olgusunun incelenmesi

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 November - 01 December 2018

21. Yüzyılda Hemşirelik

1.Uluslararası ve 16. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 21 - 25 November 2018

Jinekolojik onkolojide konuşulmasından kaçınılan bir konu cinsellik

16. Uluslararası jinekolojik onkoloji kongresi, 21 - 25 November 2018

Duygusal zekanın annelik rolüne etkisi

I.Ulusal, II.Uluslararası Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 24 March 2018

Anne dostu uygulamaların faydalarına ilişkin kanıt temelli yaklaşım

I.Uluslararası, II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği kongresi, 23 - 24 March 2018

Perinatolojide hasta güvenliğiuygulamaları

I. Uluslararası Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 24 - 25 March 2018

ENGELLİ KADINLARDA CİNSELLİK

2. Uluslararsı Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, 1 - 03 December 2017

Engelli kadınlarda cinsellik

2. Uluslararası Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2017

Gebe kadınlarda genital hijyen davranışlarının değerlendirilmesi

5. Uluslararası 16. ulusal Hemşirelik kongresi, 5 - 08 November 2017, pp.69

Bakımın ihmal edilen yönü : Hasta yakınlarının bakım yükü

5. uluslararası 16. ulusal hemşirelik kongresi, 5 - 08 November 2017

Bakımın İhmal Edilen Yönü: Hasta yakınlarının Bakım Yükü

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 November 2017, pp.192-193

Gebe kadınların genital hijyen davranışlarının değerlendirilmesi

5. Uluslararası, 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017

Doğuma Hazırlık Eğitiminin Gebelerin Prenatal Uyumuna Etkisi

Gebelik, Doğum ve Lohusalık Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 04 December 2016

Obezite ve Kadın Cinselliği

Gebelik,Doğum ve Lohusalık Kongresi, Turkey, 2 - 04 December 2016

Gebelik ve doğum sonu dönemde cinsellik

Gebelik, doğum ve lohusalık kongresi, Turkey, 2 - 04 December 2016

SON GELİŞMELER IŞIĞINDA ANNE SÜTÜ MUCİZESİ

ı. uLUSLARARASI II. ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANNE ÇOCUK SAĞLIĞI KONRESİ, 7 - 08 October 2016

DOĞUMA HAZIRLIK SINIFINA KATILAN BABALARIN DENEYİMLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

I.ULUSLARASI VE II.ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, 7 - 08 October 2016

GEBELİKTE KADIN CİNSELLİĞİ NASIL ETKİLENİYOR

I.ULUSLARASI VE II.ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, 7 - 08 October 2016

SON GELIŞMELER IŞIĞINDA ANNE SÜTÜ MUCIZESI VE ANNE SÜTÜ BANKALARI

I. Uluslararası II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 7 - 08 October 2016

METABOLİK SENDROM VE KADIN CİNSEL FONKSİYONU İLİŞKİSİ VAKA KONTROL ÇALIŞMASI

I.ULUSLARASI VE II.ULUSAL KADIN HASTALIKLARI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI KONGRESİ, 7 - 08 October 2016

Doğum sonu dönem hemşirelik uygulamalarında güncel yaklaşımlar

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi İzmit, 14 - 15 April 2016

Diabetes Mellituslu Kadınlarda Cinsel Fonksiyonların Belirlenmesi

12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 March 2015

HEMŞİRELERDE İŞLE İLGİLİ KAS İSKELET PROBLEMLERİVE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER PİLOT ÇALIŞMA

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı IV. Ulusal Kongresi, Turkey, 16 - 17 November 2014

Sexual and Mental Health In Patients With Breast Cancer

9th Women’xxs Health Disease Congress, ATİNA, Greece, 28 - 30 August 2014, pp.73

Books & Book Chapters

ÇALIŞMA YAŞANTISINDAKİ ENGELLER: CAM TAVAN VE KADIN SAĞLIĞINA YANSIMASI

in: Kadın Sağlığını Etkileyen Sosyal Faktörler, Ayten ŞENTÜRK ERENEL, Editor, Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, Ankara, pp.18-25, 2021

Doğurganlığın Düzenlenmesi, Gebelikten Koruyucu Yöntemler ve Danışmanlık

in: Hemşireler ve Ebeler İçin Perinatal Bakım, Ayten ŞENTÜRK ERENEL, Gülşen VURAL, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.97-119, 2020

21.Yüzyıl: Hemşirelik Bakımı ve Hemşirelik Eğitimi

in: Hemşireler ve Ebeler İçin Perinatal Bakım, Ayten ŞENTÜRK ERENEL, Gülşen VURAL, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1-28, 2020

Yaşlı Bireylerde Sık Görülen Jineko-Üriner Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı

in: Yaşlılık ve Yaşlı Sağlığı, Naile Bilgili, Yeter Kitiş, Editor, Vize yayıncılık, Ankara, pp.311-344, 2017