Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2005 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 1989 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

  Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2020 - Devam Ediyor Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

  Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2020 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

 • 2019 - Devam Ediyor Merkez Müdürü

  Gazi Üniversitesi, Rektörlük

 • 2018 - Devam Ediyor Mevlana Değişim Programı Koordinatörü

  Gazi Üniversitesi, Rektörlük

 • 2018 - Devam Ediyor Koordinatör Yardımcısı

  Gazi Üniversitesi, Rektörlük

 • 2017 - Devam Ediyor Erasmus Koordinatörü

  Gazi Üniversitesi, Rektörlük

 • 2016 - Devam Ediyor Farabi Koordinatörü

  Gazi Üniversitesi, Rektörlük

 • 1997 - Devam Ediyor Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

  Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2005 - 2015 Eğitim ve Müfredat Kurulu üyesi

  Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2006 - 2012 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2005 - 2012 Bölüm Kalite Komisyonu Üyesi

  Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2007 - 2011 Enstitü Müdür Yardımcısı

  Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

 • 2003 - 2004 Fakülte Kurulu Üyesi

  Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2000 - 2001 Fakülte Kurulu Üyesi

  Gazi Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

Akademi Dışı Deneyim

 • 2019 - Devam Ediyor Avrupa birliği Eğitim ve gençlik Programları Merkez başkanlığı, Ulusal Ajans Danışma Kurulu Başkanı

  Diğer, Gazi Üniversitesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2011 - Devam Ediyor Türk Toksikoloji Derneği Saymanı

  Diğer Kamu Kurumu, Gazi Üniversitesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2010 - Devam Ediyor Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Socrates/Erasmus Komisyonu Üyesi

  Diğer, Gazi Üniversitesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2017 - 2019 Akademi üyesi

  Meslek Birliği, Gazi Üniversitesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2012 - 2013 Sağlık Bilimleri Enstitüsü GÜADEK Koordinatörü

  Diğer Kamu Kurumu, Gazi Üniversitesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2011 - 2013 Danışma kurulu üyesi

  Meslek Birliği, Gazi Üniversitesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2010 - 2011 Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bologno eşgüdüm Komisyonu Üyesi

  Diğer, Gazi Üniversitesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2010 - 2011 Türk Eczacıları Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (TEBAUM

  Meslek Birliği, Gazi Üniversitesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2004 - 2009 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bulaşanlar İhtisas Alt Komisyonu Üyesi

  Diğer, Gazi Üniversitesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

 • 2004 - 2009 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Gıda Katkı Maddeleri İhtisas Alt Komisyonu Üyesi

  Diğer, Gazi Üniversitesi, Eczacılık Meslek Bilimleri

Verdiği Dersler

 • Lisans Toksikogenetik

 • Yüksek Lisans KLİNİK TOKSİKOLOJİ

 • Lisans MOLEKÜLER TOKSİKOLOJİ I

 • Yüksek Lisans İLAÇ GÜVENLİĞİ VE FARMAKOVİJİLANS

 • Doktora Genotoksisite

 • Yüksek Lisans GIDA TOKSİKOLOJİSİ VE GIDA GÜVENLİĞİ

 • Doktora HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ I

 • Doktora MOLEKÜLER TOKSİKOLOJİ II

 • Doktora Moleküler Biyoloji Teknikleri

 • Doktora Hedef Organ Toksisitesi II

Yönetilen Tezler