Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An overview of microtubule targeting agents for cancer therapy

ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, cilt.70, sa.3, ss.160-172, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Role of gene polymorphisms in vitamin D metabolism and in multiple sclerosis

ARHIV ZA HIGIJENU RADA I TOKSIKOLOGIJU-ARCHIVES OF INDUSTRIAL HYGIENE AND TOXICOLOGY, cilt.69, sa.1, ss.25-31, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Genotoxicity of Anesthetics Evaluated In Vivo (Animals)

BIOMED RESEARCH INTERNATIONAL, cilt.2015, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Could 8-oxoguanine DNA glycosylase 1 Ser326Cys polymorphism be a biomarker of susceptibility in cancer?

TOXICOLOGY AND INDUSTRIAL HEALTH, cilt.30, sa.9, ss.814-825, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Does cigarette smoking really have detrimental effects on outcomes of IVF?

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.174, ss.106-110, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Impact of DNA polymorphisms in key DNA base excision repair proteins on cancer risk.

Human & experimental toxicology, cilt.31, sa.10, ss.981-1005, 2012 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The effect of sevoflurane and desflurane on markers of oxidative status in erythrocyte.

Toxicology and industrial health, cilt.27, sa.2, ss.181-6, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Vth International Conference on Environmental Mutagens in Human Populations: Introduction

MUTATION RESEARCH-REVIEWS IN MUTATION RESEARCH, cilt.659, ss.2-3, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

ADRA2A polymorphism and smoking in a Turkish population.

Toxicology and industrial health, cilt.24, sa.3, ss.171-6, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Association between GSTP1 gene polymorphism and serum alpha-GST concentrations undergoing sevoflurane anaesthesia.

European journal of anaesthesiology, cilt.25, sa.3, ss.193-9, 2008 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dental lead levels in children from two different urban and suburban areas of Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH, cilt.210, sa.2, ss.107-112, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

DNA repair gene polymorphisms and bladder cancer susceptibility in a Turkish population.

Anticancer research, cilt.26, ss.4955-8, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

XRCC1 Arg399Gln genetic polymorphism in a Turkish population.

International journal of toxicology, cilt.25, sa.5, ss.419-22, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Examination of urinary mercury levels in dentists in Turkey

HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY, cilt.24, sa.8, ss.383-388, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

hOGG1 SER326CYS genetic polymorphism in a Turkish population.

Archives of toxicology, cilt.79, sa.7, ss.377-80, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Base excision repair capacity in mitochondria and nuclei: tissue-specific variations.

FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, cilt.16, sa.14, ss.1895-902, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Assessment of DNA damage in women using oral contraceptives.

Mutation research, cilt.521, ss.113-9, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cytogenetic biomonitoring of workers exposed to bitumen fumes.

Mutation research, cilt.419, ss.123-30, 1998 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gebelikte ilaç kullanımı

e sağlık dergisi, sa.27, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prenatal dönemde ilaç kullanımı ve teratojenesite riski

Turkiye Klinikleri J Med Genet-Special Topics, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Can Sevoflurane Induce Micronuclei Formation in Nasal Epithelial Cells of Adult Patients?

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.45, sa.5, ss.264-269, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

DNA repair pathways are as novel therapeutic targets

International Research Journal of Pharmaceutical Sciences, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Kimyasal Maddelere İlişkin Farkındalığın Artırılması Bir Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi ve Denenmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.46, sa.1, ss.225-248, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Gıda katkı maddeleri ve risk iletişimi

9. Ulusal sağlıklı yaşam kongresi, İstanbul, Türkiye, 7 - 11 Ekim 2020

Gıda Katkı Maddeleri ve risk iletişimi

12. İzmir Aile Hekimleri Derneği Kongresi, Kıbrıs (Kktc), 16 - 19 Nisan 2020

Food safety risk assessment

Conference on Food and Nutrition Safety, Azerbaycan, 25 - 26 Kasım 2019

Risk assessment and risk communication of food additives

Dietary supplement. science, production, management, 25 - 26 Ekim 2019

Risk evaluation of Food additives

Scientific conference on food and food additives, Gürcistan, 23 - 24 Ekim 2019

Probiyotiklerin Güvenilirliği

5. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

Investigation of expression levels of DNA repair genes in molecular subtypes of breast cancer

9th world biomarkers congress and 20th International congress on Pharmaceutical biotechnology, Madrid, İspanya, 7 - 09 Aralık 2017

DNA repair in cancer from past to now

Inrenational Meeting on Education and Research in Health Sciences, 3 - 05 Kasım 2017

Kişiselleştirilmiş tıp

Tark2016, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

Güneş ürünleri ve toksisite

Sektör eczacı buluşması, Türkiye, 05 Mayıs 2106 - 07 Mayıs 2016

DNA onarım enzimlerinin ilaç olarak kullanımı Kanser

1. Ulusal Marmara Eczacılık Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Mart 2016

Genetic polymorphisms can be prognostic and predictive biomarkers for cancer risk

GPSS-International Gazi Pharmacy Symposium Series, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

The impact of detoxifying gene polymorphisms on the risk of stroke

TURKHELTOX Toxicology Congress - 9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with participation of the Hellenic Society of Toxicology, 21 - 24 Ekim 2015

Genotoxicity and methods of analysis

TURKHELTOX Toxicology Congress - 9th Congress of the Turkish Society of Toxicology with participation of the Hellenic Society of Toxicology, 21 - 24 Ekim 2015

The Roles of DNA Gene Polymorphisms and Antioxidant Activity in Ischemia – Reperfusion Status in Clinic

10th International Conference on Environmental Mutagens, Floransa, İtalya, 20 - 25 Ağustos 2009, ss.254

Association of the OGG1 Ser326Cys Polymorphism with Oxidative DNA Damage in Myocardial Ischemia-Reperfusion

9th International Symposium on Pharmaceutical Sciences, Ankara, Türkiye, 23 - 26 Haziran 2009, ss.398

Koroner Arter Bypass Greftleme Cerrahisine Bağlı İskemi Reperfüzyonda Bireysel Duyarlılığın Oksidatif Hasar Üzerine Etkisi

7. Uluslararası Katılımlı Türk Toksikoloji Derneği Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Mayıs - 01 Haziran 2009, ss.87

XPC Lys939GIn and XPD Lys751GIn polymorphisms in gastric carcinoma patients

45th Congress of the European-Societies-of-Toxicology, Rhodes, Yunanistan, 5 - 08 Ekim 2008, cilt.180 identifier

Alpha-2A adrenergic receptor gene (ADRA2A) polymorphism in a Turkish population

45th Congress of the European-Societies-of-Toxicology, Rhodes, Yunanistan, 5 - 08 Ekim 2008, cilt.180 identifier

Maternal Smoking Effects on Neonatal Birth Growth and Its Association with Maternal GSTM1 and OGG1 Polymorphisms

3rd EACEH - Euro-Asian Conference on Hazardous Waste Human Health, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Mart 2008, ss.62

Association of the OGG1 Ser326Cys Polymorphism with Lung Cancer Risk In A Turkish Population

47th Annual Meeting and ToxExpo, Society of Toxicology, Seattle, Amerika Birleşik Devletleri, 16 - 20 Mart 2008, ss.404

OGG1 Ser326Cys Polymorphism and Lung Cancer Susceptibility in Turkish Population

44th Congress of the European Societies of Toxicology, Amsterdam, Hollanda, 7 - 10 Ekim 2007, cilt.172, ss.174

Association of the OGG1 Ser326Cys Polymorphism With Gynecologic Cancer Risk

11th International Congress of Toxicology, Montreal, Kanada, 15 - 19 Temmuz 2007

hOGG1 Ser326Cys Polymorphism and Lung Cancer Susceptibility in Turkish Population

5th International Conference on Environmental Mutagens in Human Populations, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2007, ss.73

Kitap & Kitap Bölümleri

SEPSİS VE SEPTİK ŞOKTA ANTİMİKROBİYAL İLAÇLARIN FARMAKOKİNETİK VE FARMAKODİNAMİĞİ

SAĞLIK BİLİMLERİNDE FARKLI ALANLAR VE SORUNLARA BAKIŞ, Mukadder Mollaoğlu, Murat Can Mollaoğlu, Editör, İKSAD YAYINEVİ, ss.15-39, 2020

YENİ ANTİFUNGAL İLAÇLAR

SAĞLIK BİLİMLERİNDE FARKLI ALANLAR VE SORUNLARA BAKIŞ, Mukadder Mollaoğlu Murat Can Mollaoğlu, Editör, İKSAD YAYINEVİ, ss.217-243, 2020

Challenges, recommendations and strategies for nanotoxicology evaluation and its management

Nanotoxicology Toxicity evaluation, risk assessment and management, Kumar V, Dasgupta N, Ranjan S, Editör, Taylor and Francis, Florida, ss.649-657, 2018

Dermakozmetik/kozmesötik ürnlerin güvenliği

Dermakozmetik Kozmesötik Madde ve ürünler, E. Yasemin Yazan, Editör, Nobel tıp kitabevleri, İstanbul, ss.183-202, 2016