Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Medical students' conceptualisation of health advocacy in an interactive programme

INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS, vol.28, no.6, pp.729-743, 2020 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Development and Validation of a Scale to Measure Fear of Activity in Patients With Coronary Artery Disease (Fact-CAD).

Archives of physical medicine and rehabilitation, vol.101, no.3, pp.479-486, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

A De Novo Tool to Measure the Preclinical Learning Climate of Medical Faculties in Turkey

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.15, no.6, pp.1503-1515, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Health Promoting Lifestyle Behaviour in Medical Students: a Multicentre Study from Turkey

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.15, no.20, pp.8969-8974, 2014 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

A MULTIDISCIPLINARY INTERNSHIP EXAMPLE IN GERIATRICS

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.17, no.1, pp.1-7, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Gender in Medical Education in Turkey: The Intern Perspective

Journal of Advances in Medical Education Professionalism, vol.8, no.4, pp.149-157, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Tıp Öğrencilerinin ve Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin El Hijyenine Bakışları

Klimik Dergisi/Klimik Journal, vol.33, no.2, pp.153-156, 2020 (Other Refereed National Journals)

Öğretim Tasarımı, Modelleri ve Program Geliştirmeyle İlişkisi

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.19, no.58, pp.5-23, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

BLOKZİNCİRİ, AKILLI KONTRATLAR VE SAĞLIK ALANINDAKİ ÜÇ UYGULAMA ÖRNEĞİ

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.2, no.22, pp.457-466, 2019 (National Refreed University Journal)

Second victims in health care: current perspectives

ADVANCES IN MEDICAL EDUCATION AND PRACTICE, vol.10, pp.593-603, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Probleme Dayalı Öğrenme Süreci: Mevcut Durum, Sorunlar ve Teknoloji Destekli Çözüm Önerileri

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, vol.11, no.4, pp.894-921, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Prenatal Tanı ve Ekip Çalışması

Türkiye Klinikleri J Med Genet-Special Topics, vol.3, no.1, 2018 (Other Refereed National Journals)

Beceri Eğitiminde Koçluk

Turkiye Klinikleri Journal of Medical Education, vol.2, no.3, pp.177-181, 2017 (Other Refereed National Journals)

Mentorluk Mentoring

Turkiye Klinikleri J Med Educ-Special Topics, vol.1, no.2, pp.8-15, 2016 (Other Refereed National Journals)

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medyayı Eğitim-Öğrenim Amaçlı Kullanımı

Tıp Eğitimi Dünyası, vol.15, no.46, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı Rational Drug Use in Elderly

Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics, 2013 (Other Refereed National Journals)

Alternatif Antibiyotikler Arasında Tercih Nasıl Yapılmalı Akılcı Farmakoterapi

Turkiye Klinikleri J Int Med Sci, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Medical undergraduates’ CORE performance scores and opinions towards e-PBL

The 7th European Conference on Education (ECE2019), London, Canada, 19 - 21 July 2019, vol.1, pp.277-285

e-PDÖ sürecine yönelik tıp fakültesi öğrencilerinin tutum ve görüşleri

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019

Öğrenci Bakışıyla Probleme Dayalı Öğrenme: Yüz yüze mi Uzaktan mı?.

12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 2 - 04 May 2018

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevrimiçi Hazırbulunuşluk Düzeyleri.

5th International Instructional Technologies and TeacherEducation Symposium, 11 - 13 October 2017

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerileri ve Yaklaşımı ile Öğrenme Tercihleri Arasındaki İlişki

8th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2017), Lizbon, Portugal, 26 - 28 October 2017

TIP EĞİTİCİLERİNİN ROLLERİ ”ÖLÇME-DEĞERLENDİRME”

ULUSAL TIP EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Turkey, 15 - 17 March 2017

Klinikte izleme, ölçme ve değerlendirmede Web 2.0 araçları

Ulusal Tıp Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 15 - 17 March 2017

From Vulnerable Patients To Vulnerable Physicians: A Different Approach On Violence Against Physicians in Terms of Professionalism

IIII Congress of Association of General Practice, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 18 - 21 September 2014

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kliniğe Giriş Uygulamaları

UTEK-2012 VIl.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 05 May 2012

Evaluation of Workers Who not Focused to Job in a Enterprice

XIX World Congress on Safety and Health at Work, 11 September 2011

Dönem 1 Öğrencilerinde Eleştirel Düşünme Uygulamasının Değerlendirilmesi

Topluma Dayalı Tıp Eğitimi ve Eğitim Araştırmaları Sempozyum, Antalya, Turkey, 5 - 07 May 2011

Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ) Senaryo Geri Bildirimlerinin Anketle Değerlendirilmesi

Tıp Eğitiminde Akreditasyon ve Program Değerlendirme Sempozyumu., Isparta, Turkey, 4 - 09 June 2009

Bir Kamu Kuruluşunda Stresle Başa Çıkma Ölçeği Uygulaması

13. Pratisyen Hekimlik Kongresi, ANTALYA-BELEK, Turkey, 29 October - 02 November 2008

Birinci Basamak Sağlık Kurumlarında Kimlere Antidepresan Yazılmaktadır?

19. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Turkey, 24 - 27 November 2007

Hospital Utilization and Satisfaction Research

International Public Health Congress Health 21 in Action, 8 - 12 November 2000

Emergency Health Services Utilization and Satisfaction Research

International Public Health Congress Health 21 in Action, İstanbul, Turkey, 9 - 12 October 2000

Health Centers’ Utilization and Satisfaction

International Public Health Congress Health 21 in Action, 8 - 12 October 2000

Health Services Utilization and Satisfaction Research

International Public Health Congress Health 21 in Action, 8 - 12 October 2000

Users’ Knowledge Relating to Health Issues

International Public Health Congress Health 21 in Action, İstanbul, Turkey, 8 - 01 October 2000

Books & Book Chapters

Simülasyon ve modellemelerle düşünme: Tıp

in: Dijital Teknoloji Aracılı Düşünme Öğretimi, M. Erdem, F. Sarsar, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.123-150, 2020

Mentorluk, Koçluk ve Danışmanlık

in: Tıp Fakültesi Öğrencileri için Tıp Eğitimi, YAKINCI CENGİZ,BUDAKOĞLU İREM, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, Malatya, pp.53-55, 2018

Hak ve Sorumlulukları-Tıp Öğrencisinin

in: Tıp Fakültesi Öğrencileri için Tıp Eğitimi, YAKINCI CENGİZ,BUDAKOĞLU İREM, Editor, İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ YAYIN EVİ, Malatya, pp.39-42, 2018

KRİZ YÖNETİMİ

in: KLİNİK LİDERLİK VE YÖNETİM, Cengiz Yakıcı, Işıl İrem Budakoğlu, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.15-22, 2017

TOPLANTI YÖNETİMİ

in: KLİNİK LİDERLİK VE YÖNETİM, CENGİZ YAKINCI, IŞIL İREM BUDAKOĞLU, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.93-98, 2017

MENTORLUK

in: KLİNİK LİDERLİK VE YÖNETİM, CENGİZ YAKINCI, IŞIL IREM BUDAKOĞLU, Editor, AKADEMİSYEN, Ankara, pp.147-152, 2017

TIP EĞİTİCİSİNİN ÖZELLİKLERİ

in: TIP EĞİTİCİSİ EL KİTABI, SAYEK İSKENDER, Editor, GÜNEŞ KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.259-274, 2016

HEKİME YÖNELİK ŞİDDET VE KORUNMA

in: HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR, ASLAN DİLEK, Editor, GRAFKER MATBAASI, pp.222-225, 2009

Kişisel İlaç

in: Cilt ve Yumuşka Doku İnfeksiyonlarının Tedavisi, ARMAN DİLEK, ULUSOY SERCAM, Editor, BİLİMSEL TIP, Ankara, pp.9-12, 2004