Prof.

SELAMİ ERYILMAZ


Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Education Information

2005 - 2009

2005 - 2009

Doctorate

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Teknolojileri (Dr), Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Postgraduate

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli), Turkey

1985 - 1989

1985 - 1989

Undergraduate

Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Web ortamında öge gösterim kuramına göre tasarlanan kavram öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına, tutumlarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2001

2001

Postgraduate

Büro otomasyonu ve okul otomasyon sistemleri

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi (Yl) (Tezli)

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Professor

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2016 - 2021

2016 - 2021

Associate Professor

Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

2010 - 2018

2010 - 2018

Assistant Professor

Gazi University, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi, Büro Yönetimi Eğitimi

1997 - 2010

1997 - 2010

Lecturer

Gazi University, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi, Büro Yönetimi Eğitimi

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Head of Department

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2013 - Continues

2013 - Continues

Head of Department

Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Non Academic Experience

2015 - Continues

2015 - Continues

BOARD MEMBER

Non-profit Organisation, BOLU FEDERASYONU, BOLU FEDERATION

2014 - Continues

2014 - Continues

CHAIRMAN OF THE BOARD

Non-profit Organisation, SEBEN DERNEĞİ, SEBEN ASSOCIATION

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Seçmeli-I (Teknoloji Tarihi)

Doctorate

Doctorate

Öğretim Sistemleri Analizi ve Tasarımı

Undergraduate

Undergraduate

Algoritma Tasarımı Ve Geliştirme

Postgraduate

Postgraduate

Akademik Araştırma İçin Teknoloji Kullanımı - II

Postgraduate

Postgraduate

Akademik Araştırma İçin Teknoloji Kullanımı - I

Doctorate

Doctorate

Öğretim Teknolojilerinde Seçme Konular - I

Undergraduate

Undergraduate

Teknoloji Planlaması Ve Uygulamaları

Postgraduate

Postgraduate

Okullarda Bilgi Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Tez Dönemi

Postgraduate

Postgraduate

Okullarda Bilgi Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim Bilişim Teknolojileri-II

Undergraduate

Undergraduate

Sosyal Bilimlerde Ölçme Ve Değerlendirme (Seç)

Postgraduate

Postgraduate

Bilgi Yönetim Semineri

Postgraduate

Postgraduate

Bilimsel Araştırma Metodolojisi

Advising Theses

Taught Courses And Trainings

1993 - 1993

1993 - 1993

Gazi İdari Personel Bilgisayar Kullanımı Kursu

Academic Units - Training

Eryılmaz S.

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Effect of Tinkercad on Students' Computational Thinking Skills and Perceptions: ACase of Ankara Province

Eryılmaz S. , Deniz G.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.20, no.1, pp.25-38, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2021

2021

Compare Teachers and Students Attitudes According to Mobile EducationalApplications

Eryılmaz S.

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.20, no.1, pp.19-24, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Öğrencilerin Bilişim Teknolojileri Öz Yeterlik Algısı İle İnternet Bağımlılığının İncelenmesi

ERYILMAZ S. , SARIÇAYIR D., YILDIZ G.

Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.7, no.2, pp.609-638, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

TÜRKİYE’DE PROGRAMLAMA EĞİTİMİ İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BİR BETİMSEL ANALİZ ÇALIŞMASI

ERYILMAZ S. , DENİZ G.

Eğitimde Kuram ve Uygulama, vol.15, no.4, pp.319-338, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2019

2019

Teknoloji Bağımlılığı ile Rekreasyonel Eğilimler Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir İnceleme

ERYILMAZ S. , Bal H. T.

Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, vol.3, no.4, pp.902-919, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Yükseköğretim Kurumlarında Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Yapılmış Araştırmaların İncelenmesi

ERYILMAZ S. , Özaydın Aydoğdu Y.

Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.27, no.5, pp.2129-2140, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

MOOCs ile Yabancı Dil Öğretimi: Almanya, Fransa ve Türkiye’nin Karşılaştırılması

Karacadal Ö., Çobanoğulları F. , Eryılmaz S. , Bolat A.

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (PAU Journal of Education, vol.44, no.44, 2018 (Journal Indexed in ESCI)

2018

2018

Foreign Language Teaching with MOOCS: Comparison of Germany, France and Turkey

Karacadal Ö. , Çobanoğulları F., Eryılmaz S. , Bolat A.

PAMUKKALE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.63-76, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

2018

2018

An investigation of office management and executive assistant lecturers’ attitudes towards information technology

ERYILMAZ S. , YILDIRIM SÖNMEZ Z.

İstanbul Aydın Üniversitesi, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.13, no.49, pp.23-42, 2018 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DİJİTAL BAĞIMLILIKLARININ İNCELENMESİ: ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ ÖRNEĞİ

Eryılmaz S. , Çukurluöz Ö.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.17, pp.874-897, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2016

2016

STUDENTS WHO TRAINING IN THE WEB BASED DISTANCE LEARNING ENVIRONMENT PERCEPTIONS AGAINST MANAGEMENT PROCESS

Eryılmaz S.

STUDENTS WHO TRAINING IN THE WEB BASED DISTANCE LEARNING ENVIRONMENT PERCEPTIONS AGAINST MANAGEMENT PROCESS, vol.3, no.4, pp.41-59, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

21. Yüzyıl Becerileri Işığında Fatih Projesi Değerlendirmesi

ERYILMAZ S. , ULUYOL Ç.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.35, no.2, pp.209-229, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2015

2015

E Learning as a Teaching Strategy Actively Used in FATIH Project

Eryılmaz S. , Adalar H.

European Journal of Educational Research, vol.4, no.1, pp.38-47, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Examining Preservice Teachers Opinions Regarding To Augmented Reality Learning

ULUYOL Ç. , ERYILMAZ S.

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.34, no.3, pp.403-413, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2014

2014

Fatih Projesi Kapsamında Yer Alan Öğretmen ve Öğrencilerin Projeden Beklentileri ve Bilişim Teknolojileri Kullanımına Karşı Algıları

ERYILMAZ S. , SALMAN Ş.

Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi, vol.2, no.1, pp.46-63, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Investigation Of The Relationship Between Vocational High School Teachers' Views On Education Information Network (Eba) And Their Demographic Properties

Eryılmaz S.

International Educational Technology Conference (IETC), Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 03 September 2021, vol.1, pp.123-125

2021

2021

INFORMATION TECHNOLOGY TEACHERS' VIEWS ON THE USE OF TINKERCAD

Eryılmaz S. , Deniz G.

International Educational Technology Conference (IETC), Girne, Cyprus (Kktc), 2 - 03 September 2021, vol.1, pp.234-245

2020

2020

Öğretmenlerin COVİD 19Günlerinde Canlı Ders, ÖYS Kullanım Deneyimleri: Algılar, Kaygılar, İstekler

ERYILMAZ S. , TATLI A.

International Congress of Pedagogical Research (ICOPR’20), Düzce, Turkey, 24 - 26 June 2020, vol.1, pp.3838

2019

2019

Türkiye’de Programlama Eğitimi İle İlgili Yapılan Çalışmaların İncelenmesi: Bir Betimsel Analiz Çalışması

ERYILMAZ S. , DENİZ G.

Uluslararası Bilim, Teknoloji Ve Sosyal Bilgilerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 23 December 2019

2019

2019

Bilgi İletişim Teknolojilerinin Duygusal İlişkiler üzerine Etkisi

ERYILMAZ S. , ŞAHİN S. , göksu h.

Uluslararası Geleceğin Eğitimine Bakış Konferansı, UGEBAK 2019, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 25 - 27 September 2019

2019

2019

21. YY Öğretenlerinin Öğretme Becerileri

ERYILMAZ S. , VURAN M.

Uluslararası Geleceğin Eğitimine Bakış Konferansı, UGEBAK 2019, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 25 - 27 September 2019

2019

2019

21. yy becerilerinden: Bilişsel düşünme becerisinin Dünya ve Türkiye’xxdeki Durumuna sistematik bir Bakış

ERYILMAZ S. , VURAN M., GÖKSU H.

INTE 2019 - International Conference on New Horizons in Education, PRAG, Czech Republic, 3 - 05 July 2019

2019

2019

WhatsApp Uygulaması Üzerinden Grup Sohbetlerine Yönelik Veli Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

ERYILMAZ S. , ÖZER A., KARAKAYA İ.

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019

2019

2019

Türkiye’deki Eğitim Entegrasyon Projeleri ve Öğretmen Görüşleri

ERYILMAZ S. , VURAN M., BALIKÇI H. C.

ICTS 2019 - 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019

2019

2019

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilişim Teknolojileri Yeterlilikleri ile Teknoloji Bağımlılığı İlişkisi

ERYILMAZ S. , ÖZER A.

ICTS 2019 - 8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019

2014

2014

Öğretmen adaylarının oyun tercihleri ve bilgisayar oyunu oynama alışkanlıklarının incelenmesi Gazi Üniversitesi örneği

ULUYOL Ç. , DEMİRALAY YİĞİT R., ŞAHİN S. , ERYILMAZ S.

II. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Afyon, Turkey, 20 June - 22 May 2014, pp.107

2012

2012

Arttırılmış gerçeklik ve eğitimde kullanımı

ULUYOL Ç. , ERYILMAZ S.

6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 4 - 06 October 2012, pp.219

Books & Book Chapters

2020

2020

Algoritma Tasarımı Ve Geliştirme JAVA VE C

Eryılmaz S.

Nobel Yayınevi, Ankara, 2020

2020

2020

Teknolojide Yenilikler, Eğilimler ve Araçlar

Eryılmaz S. , Yıldız G.

in: Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, ONUR ZAHAL, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.345-378, 2020

2020

2020

21. YY ’da Eğitim Ortamlarında Dijital Hikâyelemenin Önemi Ve Dijital Hikâye Oluşturma Programlarına Örnekler

Eryılmaz S. , Tatlı A.

in: Eğitim Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar, ONUR ZAHAL, Editor, Gece Publishing, Ankara, pp.269-288, 2020

2020

2020

Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerde Temel Kavramların Öğretimi İçin Mobil Uygulama Tasarımı

Eryılmaz S. , Göksu H., Karanfiller T.

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2020, AYTEKİN İŞMAN,BUKET AKKOYUNLU,HATİCE FERHAN ODABAŞI, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.723-735, 2020 Creative Commons License

2014

2014

Eğitim Teknolojisi Alanında Yenilikler ve FATİH Projesi

Eryılmaz S. , Toğay A.

in: Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, Eryılmaz Selami,Çakır Hüseyin, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.590-604, 2014

2014

2014

Tablolama ve Entegre Programları

Çağatay A., Eryılmaz S.

in: Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, ERYILMAZ SELAMİ,HÜSEYİN ÇAKIR, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.306-326, 2014

2014

2014

Web temelli eğitim

Uluyol Ç. , Çakır H. , Eryılmaz S.

in: Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, Selami Eryılmaz,Hüseyin Çakır, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.430-448, 2014

2014

2014

Bilgisayara Giriş

Eryılmaz S.

in: Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, Eryılmaz Selami, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.27-111, 2014

2014

2014

Bilgisayarın Tarihi Gelişimi

Çakır H. , Eryılmaz S.

in: Eğitimciler için Bilişim Teknolojileri, Eryılmaz Selami,Çakır Hüseyin, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.1-25, 2014

2008

2008

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Eryılmaz S.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008

2008

2008

Bilgi Ve İletişim Teknolojileri

Eryılmaz S.

Özgün Yayıncılık, Ankara, 2008

2005

2005

Bilgisayar 1

Eryılmaz S.

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005

2005

2005

Bilgisayar 2

Eryılmaz S.

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005

2003

2003

Algoritma Tasarlama Ve Programlamaya Giriş

Eryılmaz S.

DETAY YAINCILIK, Ankara, 2003

1994

1994

Bilgisayar 3

Eryılmaz S. , Karakaya M., Çil B.

Tutibay Yayınları, Ankara, 1994

1994

1994

Bilgisayar I

Eryılmaz S. , Karakaya M., Çil B.

Tutibay Yayınları, Ankara, 1994

1993

1993

Bilgisayar 2

Eryılmaz S. , Karakaya M., Çil B.

Tutibay Yayınları, Ankara, 1993

1993

1993

Bilgisayar 4

Eryılmaz S.

Tutibay Yayınları, Ankara, 1993

1991

1991

Basic

Eryılmaz S.

Tutibay Yayınları, Ankara, 1991

Tasks In Event Organizations

Ocak 2021

Ocak 2021

VI. Ulusal Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi, Gazi Üniversitesi

Scientific Congress

Eryılmaz S.
Ankara, Turkey


Edit Congress and Symposium Activities

2021

2021

International Educational Technology Conference (IETC)Sustainable Development

Attendee

Girne-Cyprus (Kktc)

2021

2021

International Educational Technology ConferenceSustainable Development

Attendee

Girne-Cyprus (Kktc)