Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Professor

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • 2011 - 2018 Associate Professor

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • 2015 - 2015 Associate Professor

  Universitaet zu Köln, Humanwissenschaftlichefakultät, Media Education

 • 2007 - 2011 Assistant Professor

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • 2005 - 2007 Lecturer PhD

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • 2003 - 2005 Lecturer

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • 2000 - 2003 Research Assistant

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Açık Erişim Komisyonu

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 • 2018 - 2019 Manager of Research and Application Center

  Gazi University, Araştırma Ve Uygulama Merkezleri, Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 2016 - 2018 Assistant Manager of Research and Application Center

  Gazi University, Araştırma Ve Uygulama Merkezleri, Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi

 • 2016 - 2018 Deputy Head of Department

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 • 2016 - 2016 Head of Department

  Gazi University, Bilişim Enstitüsü

 • 2012 - 2013 Deputy Head of Department

  Gazi University, Bilişim Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

 • 2008 - 2012 Project Coordinator

  Gazi University, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksek Okulu

 • 2007 - 2008 Project Coordinator for Distance Education

  Gazi University, Bilişim Enstitüsü

 • 2007 - 2008 Assistant Director of Vocational School

  Gazi University, Ankara Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü

Courses

 • Postgraduate UZAKTAN EĞİTİMDE KURAM VE UYGULAMA

 • Undergraduate UZAKTAN EĞİTİM

 • Postgraduate İnternete Dayalı Eğitimde Etkileşim Uygulamaları

 • Undergraduate SEÇMELİ-IV (YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER VE UYGULAMALARI)

 • Doctorate UZAKTAN EĞİTİMDE YÖNELİMLER

 • Undergraduate SEÇMELİ (YARATICILIK EĞİTİMİ)

 • Doctorate Bilgisayar Eğitiminde Yaratıcılık ve Yaratıcı Uygulama Örnekleri

 • Undergraduate Okul Deneyimi

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Postgraduate UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİMİ

Advising Theses