Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TOPUM BESLENME ALIŞKANLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE SAĞLIKLI BESİN OTOMATLARININ YERİ

7. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, no.52866, pp.399-406 Sustainable Development

SÜPERMARKETLERDE SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIĞI TEŞVİK UYGULAMALARI

7. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, no.52866, pp.407-415 Sustainable Development

INVESTIGATION OF COLLAGEN TYPES AND INGREDIENT INFORMATION IN COLLAGEN SUPPLEMENTS

ISPEC 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES, İstanbul, Turkey, 24 December 2021

Fonksiyonel Gıda Bileşeni Olarak Kolajen: Türkiye’den Örnekler

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEDICAL & HEALTH SCIENCES, Bingöl, Turkey, 24 December 2021

Üniversite Öğrencilerinin Beden Algısı ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.439-440 Creative Commons License Sustainable Development

Üniversite Öğrencilerinin Besin Etiketi Okuma Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021

Evaluation Of The Relationship Between Out Of Home Eating And Obesity In Adults

1.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Ankara, Turkey, 25 November 2021

12-18 YAŞ ADÖLESAN FUTBOLCULARIN BESLENME KONUSUNDA BİLGİ VE ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

5. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2021, pp.326-335

BESLENME EĞİTİMİNDE DAVRANIŞ MODELLERİ VE TEORİLERİ

4. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2020, pp.313-320

GIDA ATIKLARININ AZALTILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

4. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2020, pp.321-329 Sustainable Development

GIDA ATIKLARININ AZALTILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VESÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

4. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2020, pp.321-329 Sustainable Development

BESLENME EĞİTİMİNDE DAVRANIŞ MODELLERİ VE TEORİLERİ

4. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2020, pp.313-320

Duygusal Yeme Davranışının Beden Kütle İndeksi İle İlişkisi

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2018

Use of Nutritional Screening Tools in Cancer-Associated Malnutrition

ICFHN 2018 : 20th International Conference on Food and Human Nutrition, 16 - 17 August 2018, vol.12 Sustainable Development

Investigation of Label Reading Habits in Adults

25th European Congress on Obesity, 23 - 26 May 2018, vol.11, pp.125

Mutfak Ve Yemekhane Çalışanlarında İş Stresi İş Kazalarının Bir Nedeni Olabilir mi?

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, 8 - 09 November 2017

OCCUPATİONAL DİSEASES İN CATERİNG EMPLOYEES: A PİLOT SUDY OF ANKARA CİTY

INTERNATIONAL CONGRESS OF HEALTH AND ENVIRONMENT, 23 October - 25 November 2017

Health risks related to cooking fume exposure among kitchen workers

Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi, Adana, Turkey, 23 - 25 October 2017 Sustainable Development

Prevention and control of Cronobacter sakazakii infections in infants

Uluslararası Sağlık ve Çevre Kongresi, Adana, Turkey, 23 - 25 October 2017

Genetiği değiştirilmiş ürünler ve beslenme

Adnan Menderes Üniversitesi I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Obezite hastaları duygusal dürtü kurbanı mı?

Adnan Menderes Üniversitesi I.Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017 Sustainable Development

Özel ve Devlet Huzurevlerinin Menülerini Kalite ve Yeterlilik Açısından Değerlendirme

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

The Effects of Helicobacter Pylori Infection On Nutrition Status and Metabolism

European Obesity Summit Abstracts, 1 - 04 June 2016, vol.9, pp.116-117

The Frequency of Metabolic Sydrome Among Nurses Who Work Shifts

European Obesity Summit Abstracts, 1 - 04 June 2016, vol.9, pp.143

Vardiyalı Çalışan Hemşirelerin Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, 21 - 23 May 2015

Obezitenin Önlenmesinde Toplumsal Programlar Ufukta Başarı Görünüyor mu

4.Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, Turkey, 12 - 15 February 2015

Investigation of the Relationship Between Fat Percentage from Bioelectrical Impedance Analysis and Fat Percentage Calculated by Various Equations

The Power of Programming 2014, International Conference on Developmental Origins of Adiposity and Long-Term Health, Munich, Germany, 13 - 15 March 2014

Assessment of body fat percentage by using bioelectrical impedance analysis and its association with some anthropometric measurements

The Power of Programming 2014, International Conference on Developmental Origins of Adiposity and Long-Term Health, 13 - 14 March 2014

Books & Book Chapters

Bölüm 6. Mutfak ve Yemekhane Planlaması ve Yapılandırılması

in: Toplu Beslenme Sistemleri, Bilici Saniye,Baş Murat, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.140-166, 2021

Toplu Beslenme Sistemlerine Giriş

in: Toplu Beslenme Sistemleri, Bilici Saniye, Baş Murat, Editor, Hedef CS Basın Yayın Müh. ve Dan. Hiz. Tic. A.Ş, Ankara, pp.22-34, 2021

Mutfak ve Yemekhane Planlaması ve Yapılandırılması

in: Toplu Beslenme Sistemleri, Bilici Saniye, Baş Murat, Editor, Hedef CS Basın Yayın Müh. ve Dan. Hiz. Tic. A.Ş, Ankara, pp.140-166, 2021

Toplu Beslenme Sistemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

in: Toplu Beslenme Sistemleri, Bilici Saniye, Baş Murat, Editor, Hedef CS Basın Yayın Müh. ve Dan. Hiz. Tic. A.Ş, Ankara, pp.660-674, 2021

Menü Yönetim ve Denetimi

in: Toplu Beslenme Sistemleri, Bilici Saniye, Baş Murat, Editor, Hedef CS Basın Yayın Müh. ve Dan. Hiz. Tic. A.Ş, Ankara, pp.214-279, 2021

Temizlik ve Dezenfeksiyon Uygulamaları

in: Toplu Beslenme Sistemleri, Bilici Saniye, Baş Murat, Editor, Hedef CS Basın Yayın Müh. ve Dan. Hiz. Tic. A.Ş, Ankara, pp.546-568, 2021

Besin Güvenliği

in: Toplu Beslenme Sistemleri, Bilici Saniye, Baş Murat, Editor, Hedef CS Basın Yayın Müh. ve Dan. Hiz. Tic. A.Ş, Ankara, pp.514-544, 2021

Sirkadiyen Ritm ve Mikrobiyota

in: Mikrobiyota probiyotikler ve akılcı beslenme, Mustafa Altındiş, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.395-413, 2020

Ergonomik Tasarım ve Hijyenik Mutfak Mimarisi

in: Toplu Beslenme Hizmetleri: Sorunlar ve Güncel Yaklaşımlar, Beyhan Yasemin, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.47-53, 2020

MICROBIOLOGICAL QUALITY ASSESSMENT OF HUNGARIAN GOULASH PREPARED WITH SOUS VIDE TECHNIQUE

in: ACADEMIC STUDIES IN HEALTH SCIENCES, Duran, Nizami, Editor, IVPE Yayınevi, Cetinje, pp.77-88, 2019

Besin ve Besin Öğelerinin Ergojenik Etkileri: Diyet ve Atletik Performans ve Sporcu Beslenmesi

in: Klinik uygulamalarda Beslenme, İndirani Kalkan, Mehmet Akman, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.428-440, 2017

(CHAPTER 179) MANAGEMENT AND RISK EVALUATION OF NANOTECHNOLOGY IN FOOD ANDFOOD SAFETY

in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Prof. Hasan ARAPGIRLIOGLU, Assist. Prof. Atilla ATIK, Prof. Robert L. ELLIOTT, Assoc. Prof. Edward Turgeon, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1582-1589, 2017

Pansiyonlu Okullar İçin Beslenme Hizmetleri Rehberi

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 2016

Besin Güvenliği ve İlkeleri

in: Türkiye Beslenme Rehberi TUBER 2015, Gülden Pekcan, Nevin Şanlıer, Murat Baş, Editor, T.C Sağlık Bakanlığı, Ankara, pp.73-87, 2016

Okul Öncesi Dönemde Menü Planlama ve Önemi. Anne Çocuk Sağlığı ve Beslenmesi

in: Her Yönüyle Okul Öncesi Eğitim Serisi, Nevin Şanlıer, Editor, Hedef CS Yayıncılık ve Mühendislik, pp.240-255, 2016 Sustainable Development