Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

XML-BASED AUTOMATIC TEST DATA GENERATION

COMPUTING AND INFORMATICS, vol.27, no.4, pp.681-698, 2008 (SCI-Expanded) identifier identifier

A method for database independent application software development Veri̇tabani baǧimsiz uygulama yazilimi geli̇ştii̇ rme yöntemi̇

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, vol.22, no.1, pp.163-174, 2007 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier

Client's cache updating using idle time of clients in relational database management systems

JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND ENGINEERING, vol.23, no.1, pp.329-341, 2007 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Kamu Kurumlarının Bilgi Güvenliği Politikalarının Kurumsal Bilgi Güvenliğinin Sağlanması Açısından Etkinliğinin Analiz Edilmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.10, no.2, pp.10-16, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Sosyal Medya Kullanıcılarının Dijital Ayak İzi Farkındalığı

Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, vol.4, no.3, pp.205-2016, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

E-Öğrenme Sürecinde Uygulanan Etkileşimli Değerlendirme Etkinliklerinin Akademik Başarıya Etkisi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.40, pp.1-8, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

WEB TABANLI VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Tübav Bilim Dergisi, vol.13, no.4, pp.1-10, 2020 (ESCI) Creative Commons License

LINUX TABANLI SUNUCULARDA VE KABLOSUZ AĞLARDA SİBER SALDIRILARIN TESPİTİ VE ÖNLENMESİ

Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi, vol.6, no.2, pp.89-107, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Kritik Altyapı Operatörleri İçin Görüntü İşleme Tabanlı Bir Yorgunluk tespit ve Uyarı Sistemi.

Uluslararası Bilgi Güvenliği Mühendisliği Dergisi., vol.6, no.1, pp.35-44, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Increasing Social Awareness of Consumer Behaviors on Smart Grids Energy Systems

INTERNATIONAL JOURNAL OF RENEWABLE ENERGY RESEARCH, vol.6, no.4, pp.1588-1592, 2016 (ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

An Overview to Security Vulnerabilities for IPV6 Networks

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.16, no.3, pp.119-127, 2013 (ESCI) identifier

Sanal Sunucularda Yedeklemenin Kolaylaştırılması

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part:C, Tasarım Ve Teknoloji, vol.1, no.1, pp.9-16, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Ipv6’da Güvenlik Açıklarına Genel Bir Bakış

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.16, no.3, pp.119-127, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Wireless network security: comparison of WEP (Wired Equivalent Privacy) mechanism, WPA (Wi-Fi Protected Access) and RSN (Robust Security Network) security protocols

e-Forensics '08: Proceedings of the 1st international conference on Forensic applications and techniques in telecommunications, information, and multimedia and workshop, pp.1-6, 2008 (Conference Book)

Bilgisayar ortamında sesli komutları tanıma: örüntü tanıma yöntemi

Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.1, pp.45-62, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

WEB DESTEKLİ DERS ÇALIŞTIRICI TASARIMI

The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), vol.5, no.2, pp.84-88, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Gazi Üniversitesinin Uzaktan Eğitim Potansiyeli

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.4, no.1, pp.107-113, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Uzaktan Sınav ve Kimlik Algılama Sistemi

Endüstriyel sanatlar Eğitim fakültesi dergisi, vol.14, pp.36-45, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Bilgisayar ve Sağlıklı Çalışma Ortamı

TUDEV İŞ DÜNYASI, vol.1, no.6, pp.30-31, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Trafik güvenliği açısından trafik eğitimi, denetimi ve ülkemizdeki durumu.

TUDEV İŞ DÜNYASI, vol.1, no.2, pp.35-38, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

Yeni bir Eğitim ortamı olarak Internet

Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.10-16, 1997 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Research on Importance of Using Renewable Energy Sources by Organizations within The Scope of Green Deal Preparations

11th IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA 2022, İstanbul, Turkey, 18 - 21 September 2022, pp.213-218 Sustainable Development identifier

A Short Review on Explainable Artificial Intelligence in Renewable Energy and Resources

11th IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA 2022, İstanbul, Turkey, 18 - 21 September 2022, pp.247-252 Sustainable Development identifier

Türkiye Ulusal Tez Merkezindeki Çevrimiçi Erişime Açık E - Değerlendirme Konulu Tezlerin Bibliyometrik Analizi

8. Uluslararsı Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 17 - 19 November 2021

Policy Instruments to Promote the Use of Renewable Energy for Residential Heating and Cooling: A Case of Turkey

10th IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications, İstanbul, Turkey, 26 - 29 September 2021, pp.428-433 Sustainable Development identifier identifier

A Brief Review of Non-Intrusive Load Monitoring and Its Impact on Social Life

9th IEEE International Conference on Smart Grid, Setúbal, Portugal, 29 June - 01 July 2021, pp.289-294 identifier

Deep Learning Based Vehicle Detection From Aerial Images

19TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING AND APPLICATIONSDECEMBER 14-17, 2020 MIAMI, FLORIDA, Miami, Florida, United States Of America, 14 - 17 December 2020 Creative Commons License identifier

Targets of Countries in Renewable Energy

9th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA 2020, Glasgow, United Kingdom, 27 - 30 September 2020, pp.394-398 Creative Commons License Sustainable Development identifier

Impacts of renewable energy resources in smart grid

IEEE 8th International Conference on Smart Grid (icSmartGrid’20), Paris, France, 17 - 19 June 2020, pp.183-188 Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Investigation of Factors Affecting Ownership the Household Informatics Equipment with CHAID Algorithm

THE 18th INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING APPLICATIONS (ICMLA 2019), Florida, United States Of America, 16 - 19 December 2019 identifier

Impact of wind speed and humidity on the performance of photovoltaic module

IEEE 8th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA’19), Brasov, Romania, 3 - 06 November 2019, pp.229-233 Sustainable Development identifier

Impacts of wind speed and humidity on the performance of photovoltaic module

8th International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA 2019, Brasov, Romania, 3 - 06 November 2019, pp.229-233 Sustainable Development identifier identifier

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Motivasyonlarının İncelenmesi

13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (İCİTS2019), 2 - 04 May 2019

Resim İş Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynadıkları Platformların Dağılımı ve Oynama Sıklıkları

6.Uluslararası Öğretim Teknolojileri Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (ITTES2018), 12 - 14 September 2018, pp.15-19 Sustainable Development

Current Issues in Renewable Energy

Innovative Symossium on Surface Engineering, Kumamoto, Japan, 15 - 17 March 2018, pp.16-19 Sustainable Development

Estimating the Effect of Structural Damage On The Flight By Using Machine Learning

17th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (IEEE ICMLA), Florida, United States Of America, 17 - 20 December 2018, pp.1333-1337 identifier identifier

A Fuzzy Controller for Stabilization of Asynchronous Machine

7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Paris, France, 14 - 17 October 2018, pp.1369-1373 identifier identifier

Comparative Study between CSP and CPV as Two Energy Systems

7th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Paris, France, 14 - 17 October 2018, pp.1380-1383 Sustainable Development identifier identifier

Lisansüstü Öğrencilerin Eğitsel Dijital Oyunların Eğitim Amaçlı Kullanılmasına Yönelik Görüşleri

11.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS2017), Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Special session 1: Public awareness and education for renewable energy and systems

2017 IEEE 6th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), San Diego, CA, United States Of America, 5 - 08 November 2017 Sustainable Development

The problems faced in teacher appointment to the information fields of the vocational and technical secondary education institutions (MTOK)

The problems faced in teacher appointment to the information fields of the vocational and technical secondary education institutions (MTOK), İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

CLASSIFICATION OF ECG ARRHYTHMIA WITH MACHINE LEARNING TECHNIQUES

16th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), Cancun, Mexico, 18 - 21 December 2017, pp.546-549 identifier identifier

Improvement of Intrusion Detection Systems for Critical Infrastructures

2017 International Conference on Computer Science and Engineering (UBMK), Antalya, Turkey, 5 - 08 October 2017, pp.1145-1149 Sustainable Development identifier identifier

Implementation of Unit Commitment Algortihm A Comprehensive Droop Control Technique to Retain Microgrid Stability

Int Conference on Renewable Energy Research and Appications, Birmingham, United Kingdom, 20 - 23 November 2016, pp.1074-1079

Mesleki ve Teknik Eğitimde Europass Uygulamalarında Mevcut Durum Analizi ve Öneriler

UMYOS2016 5th International Vocational Schools Symposium, Prizren, Serbia, 18 - 20 May 2016

Cyber Security Policies

International Cyber Security Workshop and Certificate Program, İstanbul, Turkey, 23 - 27 May 2016

New Threats of Smart Grids and Preventions

International Smart Grid Workshop and Certificate Program (ISGWCP), Istanbul, Turkey, Turkey, 21 - 25 March 2016 Sustainable Development

Increasing Social Awareness of Consumer Behaviors On Smart Grids Energy Systems

Smart Grid Workshop (İstanbul Gelişim University), İstanbul, Turkey, 21 - 25 March 2016 Sustainable Development

ANALYSIS FOR STATUS OF THE ROAD ACCIDENT OCCURANCE AND DETERMINATION OF THE RISK OF ACCIDENT BY MACHINE LEARNING IN ISTANBUL

15th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), California, United States Of America, 18 - 20 December 2016, pp.426-430 Sustainable Development identifier identifier

Implementation of Unit Commitment Algorithm: A Comprehensive Droop Control Technique to Retain Microgrid Stability

5th IEEE International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Birmingham, United Kingdom, 20 - 23 November 2016, pp.1074-1079 Sustainable Development identifier identifier

Türkiye de e Dönüşüm Hizmetlerinde Kişisel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması

8. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey2015), Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2015

Türkiye’de e-dönüşüm Hizmetlerinde Kişisel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması

8th International Conference On Information Security and Cryptology, Ankara, Turkey, 30 - 31 October 2015

Sosyal Ağlar İçin Bilgi Güvenliği Farkındalığı

9th International Computer Education and Instructional Technology Symposium – ICITS 2015, Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 May 2015

An analytical analysis of national digital forensics

The 3rd International Symposium on digital forensics and security, Elazığ, Turkey, 11 - 12 May 2015

3rd International Symposium on Digital Forensics and Security

3rd International Symposium on Digital Forensics and Security., Ankara, Turkey, 11 - 12 May 2015, pp.70-78

Improving and early warning system to prediction of student examination achievement

Machine learning and applications (ICMLA), Detroit, United States Of America, 3 - 06 December 2014

Statistical Scenarios for Demand Forecast of a High Voltage Feeder: A Comparative Study

IEEE 14th International Conference on Machine Learning and Applications ICMLA, Florida, United States Of America, 9 - 11 December 2015, pp.1056-1061 identifier identifier

Uzaktan ve Yüz Yüze Hizmetiçi Eğitimin Karşılaştırılması

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014

Uzaktan ve Yüz Yüze Hizmetiçi Eğitimin Etkililiğinin Karşılaştırılması

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014

Improving an Early Warning System to Prediction of Student Examination Achievement

13th International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), Michigan, United States Of America, 3 - 06 December 2014, pp.568-573 identifier identifier

Matlab/GUI based basic design principles of PID controller in AVR

Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG), 2013, İstanbul, Turkey, 13 May 2013 - 17 May 2103 identifier

A Web Based Real Time Industrial Energy Monitoring System

Fourth International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives (POWERENG), İstanbul, Turkey, 13 - 17 May 2013, pp.1713-1716

Co Simulation Study on BLDC Motor Drive System Based on Multisim and LabVIEW

4th International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, POWERENG, İstanbul, Turkey, 13 May 2013 - 17 May 2014 identifier

System Identification and Control of an Wound Rotor AC Induction Machine for Wind Turbine

International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Madrid, Spain, 20 - 23 October 2013, pp.1053-1057 identifier identifier

The Estimation of Students' Academic Success by Data Mining Methods

12th International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), Florida, United States Of America, 4 - 07 December 2013, pp.535-539 identifier identifier

Optimization of operating conditions of photovoltaic systems: A case study

1st International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA 2012, Nagasaki, Japan, 11 - 14 November 2012 Sustainable Development identifier identifier

FPGA based parallel connection system of separate voltage sources

1st International Conference on Renewable Energy Research and Applications, ICRERA 2012, Nagasaki, Japan, 11 - 14 November 2012 identifier

Optimization o f operating conditions of photovoltaic Systems a case study

International Conference on renewable energy research and applications, 12 - 14 November 2012 Sustainable Development

POSITION CONTROL of a DC MOTOR USED in SOLAR PANELS WITH ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

11th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), Florida, United States Of America, 12 - 15 December 2012, pp.487-492 identifier identifier

FPGA Based Parallel Connection System of Separate Voltage Sources

1st International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA), Nagasaki, Japan, 11 - 14 November 2012 identifier identifier

Comparison of Clasification techniques used in machine learning as applied on vocational guidance data

10 th international Conference Machine Learning and Applications, bedhesta, Washington, USA, United States Of America, 18 - 21 December 2011

Comparison of classification techniques used in machine learning as applied on vocational guidance data

10th International Conference on Machine Learning and Applications, ICMLA 2011, Honolulu, HI, United States Of America, 18 - 21 December 2011, vol.2, pp.298-301 identifier

An Agglomerative Hierarchical Clustering Tool for Renewable Energy Sources

POWERENG2011 III International Conference on Power Engineering, Energy and Electrical Drives, Malaga, Spain, 11 - 13 May 2011 Sustainable Development identifier

Determination of vocational fields with machine learning algorithm

9. International conferences on machine learning and application, Washington, Kiribati, 12 - 14 December 2010 identifier

Wireless Network Security Comparison of WEP Wired Equivalent Privacy Mechanism WPA Wi Fi Protected Access and RSN Robust Security Network Security Protocols

First International Conference on Forensic Applications and Techniques in Telecommunications, Information and Multimedia. Adelaide, Australia, January 21-23, 2008., Adelaide, Australia, 21 - 23 January 2008, vol.9, pp.1-6 Creative Commons License Sustainable Development identifier

Web Based Profession Orientation in Elementary Education

International Educational Technology (IETC) Conference (7th, Nicosia, Turkish Republic of Northern Cyprus, May 3-5, 2007), Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 3 - 05 May 2007, no.500244, pp.1-5 Creative Commons License

Bilgisayar Programlama öğretiminde yeni bir yaklaşım.

IX Akademik Bilişim Konferansı, Kütahya, Turkey, 1 - 03 February 2007

Öğretmenlere Yönelik Proje Tabanlı Bilgisayar Destekli Eğitim

4th International Educational Technology Conference, Sakarya, Turkey, 24 - 26 October 2004, pp.763-766

Purposed Improvement of Industrial Technology Education Program in Turkey.

International Symposium on Educational Cooperation for "Industrial Technology Education" : Making Things and Developing Human Resources. July 9-10 2003. Aichi University of Education. Department of Technology Education Aichi Japan., Nagoya, Japan, 9 - 10 July 2003, pp.50-55

Veri Transferinde Alternatif Yeni Teknolojiler ve Getirdikleri.

International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks - TAINN 2003. 2-4 Temmuz 2003. Çanakkale Üniversitesi. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Çanakkale., Çanakkale, Turkey, 2 - 04 July 2003, pp.90-95

Dağıtık Veri Tabanlarında Ön Bellekli Kayıt Manuplasyonu.

International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks - TAINN 2003. 2-4 Temmuz 2003. Çanakkale Üniversitesi. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Çanakkale., Çanakkale, Turkey, 2 - 04 July 2003, pp.50-54

Dağıtık Veritabanlarında Yerel Bütünlük Sınırlamaları Kontrolündeki Dezavantajlar.

International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks - TAINN 2003. Çanakkale Üniversitesi. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. 2-4 Temmuz 2003. Çanakkale., Çanakkale, Turkey, 2 - 04 July 2003, pp.107-111

Internet ve Intranet Üzerinde Macromedia Flash Communication Server Mx İle Etkileşimli Bir Uzaktan Eğitim Modeli Tasarımı

International Educational Technologies Symposium and Fair. May 28-30. Department of Educational Sciences. Eastern Mediterranen University. Magusa. Kıbrıs., Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 28 - 30 May 2003, pp.100-105

Web tabanlı bir ders için sorgulama desteği

IX. Eğitim Bilimleri Kongresi., 27 – 30 Eylül 2000. Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. Erzurum., Erzurum, Turkey, 27 - 30 September 2000, pp.71-75

Yazarlık sistemleri ve öğretim yazılımı tasarım süreci

IX. Eğitim Bilimleri Kongresi., 27 – 30 Eylül 2000 Atatürk Üniversitesi, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. Erzurum., Erzurum, Turkey, 27 - 30 September 2000, pp.80-84

Uzaktan eğitimin internet altyapısı

IX. Eğitim Bilimleri Kongresi., 27– 30 Eylül 2000. Atatürk Üniversitesi,, Erzurum, Turkey, 27 - 30 September 2000, pp.66-70

İnternet ortamında ders yazılımı tasarımı.

IX. Eğitim Bilimleri Kongresi., 27 – 30 Eylül 2000., Erzurum, Turkey, 27 - 30 September 2000, pp.60-65

ToolBook’la ders yazılımı tasarımı

VIII Eğitim Bilimleri Kongresi, 01-03 Eylül 1999. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Turkey, 1 - 03 September 1999, pp.50-55

Eğitim yazılımlarının eğitim ortamı açısından değerlendirilmesi

VIII Eğitim Bilimleri Kongresi, 01-03 Eylül 1999. Karadeniz Teknik Üniversitesi,, Trabzon, Turkey, 1 - 03 September 1999, pp.40-45 Sustainable Development

Öğretim elemanlarının internet’i kullanma eğilimleri

VII. Eğitim Bilimleri Kongresi 9-11 Eylül 1998., Konya, Turkey, 9 - 11 September 1998, pp.20-25

Mesleki ve teknik eğitimde öğretim stratejileri ve yeni teknolojilerle entegrasyonu.

1. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu (METES-98) 6-8 Temmuz 1998, Karabük, Turkey, 6 - 08 July 1998, vol.1, pp.25-30

Türkiyede teknoloji eğitimi ve problemleri

1. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu (METES-98) 6-8 Temmuz 1998 , Karabük, Turkey, 6 - 08 July 1998, vol.1, pp.379-384

Bilgisayar Destekli Eğitimde Animasyon Kullanımı

I. Mesleki ve Teknik Eğitim Sempozyumu, METES-98, Turkey, 01 January 1998, pp.196-202

Books & Book Chapters

EĞİTİMDE YAPAY ZEKA SANAL GERÇEKLİK VE SANAL EVREN (METAVERSE)

in: YORUMLANABİLİR VE AÇIKLANABİLİR YAPAY ZEKA VE GÜNCEL KONULAR, ŞEREF SAĞIROĞLU MUSTAFA UMUT DEMEİREZEN, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.149-183, 2022

Dijital Okuryazarlık ve Ötesi

in: Dijital Okuryazarlık: Araçlar, Metodolojiler, Uygulamalar ve Öneriler, Şeref Sağıroğlu,Ahmet Kılıç,Mustafa Küçükali,Halil İbrahim Bülbül, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-46, 2020

ISI/IEC 27001 Bilgi Güveliği Yönetim Sisteminde Karşılaşılan Uygulama Zorlukları

in: Siber Güvenlik ve Savunma: Biyometrik ve Kriptografik Uygulamalar, Şeref Sağıroğlı,Sedat Akleylek, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.453-472, 2020

Bilgisayar kullanımı ve disk işletim sistemi

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1993