Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Investigation of Effects of Cognitive Strategies and Metacognitive Functions on Mathematical Problem- Solving Performance of Students with or Without Learning Disabilities

International Electronic Journal of Elementary Education, vol.13, no.4, pp.443-456, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Interaction and Language Scaffolding Strategies Used by Mothers of Children with Typical Development, Autism Spectrum Disorder, and Intellectual Disability during Shared Book Reading

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.36, no.1, pp.38-52, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Matematik Problemi Çözmede Üstbilişsel Deneyim Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.31, pp.3958-3984, 2020 (Other Refereed National Journals)

Mathematical Problem-Solving Processes of Students with Special Needs: A Cognitive Strategy Instruction Model Solve It

lnternational Electronic Journal of Elementary Education, vol.12, no.5, pp.405-416, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Az Gören Öğrencilerin Okuma Hatalarının Hata Analizi ile İncelenmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.15, no.3, pp.684-699, 2019 (Other Refereed National Journals)

Effectiveness of Reciprocal Imitation Training on the Imitation Recognition Abilities of Children with Autism Spectrum Disorders

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.20, no.1, pp.29-51, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

international electronic journal of elementary education

Effect of “Understand and Solve!” StrategyInstruction on Mathematical ProblemSolving of Students with Mild IntellectualDisabilities, vol.11, no.2, pp.77-90, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilgi Veren Metinleri Anlama: Metin Yapısına Dayalı Stratejilerin Kullanımı

Ana Dili Eğitimi Dergisi, vol.6, pp.1179-1195, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of Mathematical Problem Solving Process of Students with Learning Disability: Implementation of Think Aloud Protocol

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.19, no.1, pp.155-180, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Identifying Interventions for Improving Letter Formation A Brief Experimental Analysis of Students with Intellectual Disabilities

International Electronic Journal of Elementary Education,, vol.9, no.1, pp.197-209, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Reciprocal Imitation Training for Children with Autism Spectrum Disorders

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.17, no.3, pp.377-394, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Uyarlanmış bilişsel strateji öğretiminin öykü yazmada uygulanması Zihinsel yetersizliği olan bir öğrenci ile vaka çalışması

ankara üniversitesi eğitim bilimleri fakültesi özel eğitim dergisi, vol.16, no.2, pp.149-164, 2015 (Other Refereed National Journals)

Implementation of Modified Cognitive Strategy Instruction on Story Writing: A Case Study with a Student with Intellectual Disability

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, vol.16, no.2, pp.149-171, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Erken çocukluk döneminde otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda taklit becerileri

ankara üniversitesi eğitim bilimleri özel eğitim dergii, vol.15, no.3, pp.51-66, 2014 (Other Refereed National Journals)

Öğrenme problemleri Önlenmesi ve düzeltilmesi Bir Model Önerisi

yeni türkiye, no.59, pp.1321-1332, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Okul Öncesinde Dönemde Öğrenme Güçlüğü Risk Grubunda Olan ÇocuklarıBelirlemek için Göstergeler

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018

Türkiye’de Kaynaştırma Uygulamaları: Sorunlar ve Çözüm Önerileri.

Ulusal Kaynaştırma Uygulamaları Eylem Planı (UKEP) Çalıştayı, Turkey, 6 - 10 November 2017

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerde Bilişsel Strateji Uygulamaları

Lefke Avrupa üniversitesi ÖÇEM Etkinliği, Cyprus (Kktc), 03 November 2017

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerde Akademik Becerilerin Öğretimi: Bilişsel Strateji Uygulamaları

Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Araştırıma ve Uygulama Merkezi Ekim Ayı Etkinliği, Turkey, 26 October 2017

The Efficancy of Mothers’ Auditory-Verbal Therapy Practices on Word Production and Vocabulary Development of Children with Hearing Impariment

11th Asia Pacific Symposium on Cochlear Implants and Related Sciences, FAMAGUSTA, Cyprus (Kktc), 19 - 22 September 2017

Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilere Uygulanan Matematik Müdahalelerinin İncelenmesi

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

Determining The Effectiveness Of Reciprocal Imitation Training On Imitation Skills Of Children With Autism Spectrum Disorders

IRI Conference on Education and Society: Culture, Society, Business, Budapest, Hungary., Hungary, 27 - 28 November 2016

Effectiveness of Pick Organize Write and Read Edit Share Revise Strategy on Story Writing of Children with Intellectual Disability and Their Peers Underperforming in Writing

World Congress on Special Needs Education(WCSNE-2016) Temple University, Philadelphia, USA, United States Of America, 16 - 19 August 2016

Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler Sınıf ortamında yapılacaklar

Mersin Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, Turkey, 02 June 2016

Anla Ve Çöz Stratejisi nin Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerin Matematik Problemi Çözme Becerisindeki Etkisinin Belirlenmesi

Effective Leadership And Management in Inclusive Schools: Teacher Training And Vocational Education, Arts And Sports (ELMİS) Konya., 12 - 15 May 2016

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Karşılıklı Taklit Eğitimi

Effective Leadership And Management in Inclusive Schools: Teacher Training And Vocational Education, Arts And Sports (ELMİS) Konya., 12 - 15 May 2016

Öğrenme Problemleri Önlenmesi ve Düzeltilmesi

disleksi öğrenme güçlüğünde güncel yaklaşımlar ve gelecek hedeflerin belirlenmesi çalıştayı, Antalya, Turkey, 26 - 27 November 2015

Öğrenme Problemleri Önlenmesi ve DüzeltilmesiBir Model Önerisi

etimesgut rehberlik araştırma merkezi, Ankara, Turkey, 19 November 2015

Doğrudan Öğretim Modeli nin öğretim teknolojileri ile birlikte kullanımı zihinsel engelli çocuklar için neler vaat ediyor

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (8th International Computer & Instructional Technologies Symposium), Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2014

Okuma Güçlüğünün Düzeltilmesi Bir Deneysel Analiz Örneği

7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, Muğla, Turkey, 19 - 21 June 2014

Books & Book Chapters

HAYAT BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ

in: İlköğretimde Kaynaştırma, Diken, İbrahim H., Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.480-515, 2020

Öğrenme Güçlüğünün Tanılanması ve Karşılaşılan Sorunlar

in: ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VEÖZEL YETENEK, Prof. Dr. Ayşegül Ataman, Prof. Dr. Emine Rüya Özmen, Editor, Vize Akademik, Ankara, pp.21-35, 2020

Öğretim ilkeleri ve öğretimsel uyarlamalar

in: Temel eğitim öğretmenleri için kaynaştırma uygulamaları ve özel eğitim, Ayşegül Ataman, Editor, vize, Ankara, pp.177-216, 2012

Fen Bilgisi Öğretimi

in: İlköğretimde Kaynaştırma, Doç. Dr. İbrahim H. Diken, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.520-556, 2010

Fen bilgisi öğretimi

in: İlköğretimde Kaynaştırma, İbrahim H. Diken, Editor, Pegem Akademi, pp.520-556, 2010

Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi

in: İlköğretimde Kaynaştırma, İbrahim H. Diken, Editor, Pegem Akademi, pp.479-518, 2010