Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

MİGRENDE BESLENME

journal of nutrition and diet special topics, vol.3, no.1, pp.49-56, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Endocrine Disruptors and Their Effects on Health

5.Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2021, pp.1-4

Farklı Bölümlerde Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinde Beden Algısının Değerlendirilmesi

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Turkey, 19 - 20 March 2020

Üniversite Öğrencilerinin Öğün Tüketim Durumları ve Tercihlerinin Değerlendirilmesi

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Turkey, 19 - 20 March 2020

"Üniversite öğrencilerinin öğün tüketim durumları ve tercihlerinin değerlendirilmesi "

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2020, pp.686-690

Üniversite öğrencilerinde beden algısının değerlendirilmesi

3rd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2020), Ankara, Turkey, 19 - 20 March 2020, pp.680-685

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Gebelerde Beslenme Yaklaşımları

2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, 10 - 12 October 2019

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Gebelerde Beslenme Yaklaşımları,

2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, 10 - 12 October 2019

Kronik Hastalık Riskinin Belirlenmesinde Antropometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi,

2nd International Eurosian Conference on Biological and Chemical Sciences, 28 - 29 June 2019

Metabolik Senromda Beslenme Tedavisi

2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, 10 - 12 October 2019

Sürdürülebilir Beslenmenin Besin Ögesi Alımlarına Göre Değerlendirilmesi

2nd International Eurosian Conference on Biological and Chemical Sciences, 28 June - 28 September 2019

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ

3. ULUSLARARSI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 November - 01 December 2018, pp.1431-1436

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇECEK TERCİHLERİ

3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 November - 01 December 2018, pp.1156-1163

Microbiota and Chronic Kidney Failure

XIX International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease, 26 - 30 June 2018

The Assessment of Kidney Disease Risk and Anthropometric Measures in Children

XIX International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease, 26 - 30 June 2018

Nutrition in Chronic Kidney Failure: A Case Report

XIX International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease, 26 - 30 June 2018

Bebek Formülalarında Probiyotiklerin Kullanımı

6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi, Turkey, 14 - 18 March 2018

Bebek Formülalarında Prebiyotik Kullanımı

6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi, Turkey, 14 - 18 March 2018

Gebelikte D Vitamini Desteği Gerekli Midir?

6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi, Turkey, 14 - 18 March 2018

ASSESMENT OF MALNUTRITION INFLAMMATION SCORE AND PROTEIN INTAKE IN HEMODIALYSIS PATIENTS

WORLD CONGRESS ON NUTRITION AND OBESITY PREVENTION SOURCE, 16 - 18 November 2017 Sustainable Development

THE EVALUATION OF MALNUTRITION IN HEMODIALYSIS PATIENTS

WORLD CONGRESS ON NUTRITION AND OBESITY PREVENTION SOURCE, 16 - 18 November 2017 Sustainable Development

ACUTE PANCREATITIS NUTRITIONAL THERAPY: CASE REPORT

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, 5 - 07 October 2017

Elementel, Semielementel ve Polimerik Ürünlerin Gastrointestinal Hastalıklardaki Yeri

ULUSLARASI SAĞLIKLI BESLENME KONGRESİ GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR, İzmir, Turkey, 5 - 07 October 2017

Sınıf Öğretmenlerinde Obezite Durumu Ve Vücut Ağırlığı Farkındalığı.

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Gastrointestinal Hastalıklar Kongresi, 5 - 07 October 2017 Sustainable Development

Öğretmenlerin Obezite Önlenme Programları İle İlgili Farkındalık Durumları.

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Gastrointestinal Hastalıklar Kongresi., 5 - 07 October 2017 Sustainable Development

Increase In Eatıng Dısorder Scores are Related Wıth Poor Dıet Qualıty in Females.

39. European Socıety For Clınıcal Nutrıtıon And Metabolısm (ESPEN), 9 - 12 September 2017

STABİL KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

CHİA TOHUMUNUN KARDİYOVASKÜLER SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ VAR MI?

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Evaluation of food label reading habits in Turkish females

6th International Congress on Food Technology, Atina, Greece, 18 March - 19 May 2017

A Fruit Packed of Health: Tamarind (Tamarindus indica)

.I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Herbal Therapıes in Hemodıalysıs Patiens.

I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

POSSIBLE PROTECTIVE EFFECTS OF CURCUMIN IN LUNG TISSE ON SEPSIS-GENERATED RATS

I. ULUSLARARASI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONGRESİ, 10 - 12 May 2017

ANTIOXIDANT AND ANTIINFLAMMATORY EFFECTS OF CURCUMİN

I. ULUSLARARASI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONGRESİ, 10 - 12 May 2017

Deve Dikeni (Silybum Marianum), Olası Klinik Etkileri ve Güvenilirliği

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2017

USE OF PROBIOTICS AND PREBIOTICS IN CHRONİC KIDNEY DISEASE

I. ULUSLARARASI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONGRESİ, 10 - 12 May 2017

Sepsis oluşturulmuş ratlarda curcuminin akciğer dokusundaki antioksidan etkileri

1. Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi, Turkey, 8 - 10 December 2016

Obezitenin Diyet Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

7. Ulusal Obezite Kongresi, Turkey, 8 - 11 December 2016

Okul öncesi dönemi çocuklarda verilen beslenme eğitiminin beslenme bilgi düzeyi ve besin tüketimine etkisi

XVII AMSE-AMCE-WEAR CONGRESSS TEACHING AMD TRAININ TODAY FOR TOMORROW, 30 May - 02 June 2016

Nutritional Status In Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients

European Obesity Summit (EOS) – Joint Congress of EASO and IFSO-EC, 1 - 04 June 2016

New Alternative For Omega 3 Fatty Acids Krill Oil

European Obesity Summit (EOS) – Joint Congress of EASO and IFSO-EC, 01 June 2016

Beslenme Kalp damar Hastalıkları

Klinik Nütrisyon Öğrenci Kongresi, Turkey, 18 - 19 March 2016 Sustainable Development

Fazla Kilolu Obez Yetişkinlerde Ağırlık Kaybı veLipid Profili Üzerine Etkileri

Türkiye’de Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Bilecik, Turkey, 20 - 23 May 2015

Books & Book Chapters

TÜKETİMİNİN ARTIRILMASI GEREKEN BESİNLER VE BESİN ÖGELER

in: TÜRKİYE BESLENME R E H B E R İ ( T Ü B E R ) 2022, Pekcan G,Şanlıer N,Baiş M,Acar Tek N,Gökmen Özel H., Editor, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Güncel Baskı, Ankara, pp.69-81, 2022

KURUBAKLAGİLLER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

in: ULUSAL BESLENME KONSEYİ KURUBAKLAGİL BİLİM KOMİSYONU RAPORU, Nazan YARDIM, Nermin ÇELİKAY, Şeniz ILGAZ, Faika Betül AYDIN, Editor, TC SAĞLIK BAKANLIĞI, pp.27-49, 2022

NUTRITIONAL AGONISTS OF PPAR-γ AND NUTRITIONAL ANTAGONISTS OF TLRS AS POTENTIAL CANDIDATES FOR CYTOKINE RELEASE SYNDROME MODULATION IN COVID-19 DISEASE

in: Advances in Medicine and Health Science, Demir Halit, Donbaloğlu Mehmet Okan, Editor, LIVREDELYON, Londrina, pp.227-246, 2022

NÖROLOJİK VE PSİKİYATRİK HASTALIKLAR VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

in: YETİŞKİN HASTALIKLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ, SEYİT MEHMET MERCANLOIGİL, HABİBE ŞAHİN, GAMZE AKBULU, HİLAL YILDIRAN, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.491-528, 2021

"Farklı Beslenme Modellerinin Bağırsak Mikrobiyotası Üzerine Etkisi,

in: Mikrobiyota Probiyotikler ve Akılcı Beslenme, Mustafa Altındiş, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.711-724, 2020

Vücut Ağırlığı ve Bağışıklık Sistemi İlişkisi

in: Bağışıklık, Beslenme ve Yaşam Tarzı Raporu, Şahin KAzım, Editor, Berk Grup Matbaacılık, pp.147-164, 2020

ERİŞKİN HASTANELERİNDE MENÜPLANLAMA

in: TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ (TOPLU TÜKETİM YERLERİ) İÇİN ULUSAL MENÜ PLANLAMA VE UYGULAMA REHBERİ, Beyhan Yasemin, Bilici Saniye, Kızıl Mevlüde, Editor, Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti., pp.241, 2020

D vitamini ve Depresyon

in: D Vitamini, S. Mine Yurttagül, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.59-63, 2019

Konjenital Kalp Hastalıkları

in: Klinik Pediatrik Beslenme, , Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, pp.282-307, 2019

Kardiyoloji

in: Pediatrik Beslenmenin Esasları Essantial of Pediatric Nutrition, GÜLHAN SAMUR, Editor, Nobel Yayınevi, pp.205-211, 2016

Tüketiminin Artırılması Gereken Besinler ve Besin Ögeleri

in: Türkiye Beslenme Rehberi 2015, GÜLDEN PEKCAN, NEVİN ŞANLIER, MURAT BAŞ, Editor, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAYINLARI, pp.61-66, 2016