Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of fetuin-A with diverse functions and multiple mechanisms on human health

CLINICAL BIOCHEMISTRY, cilt.88, ss.1-10, 2021 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Antioxidant and ntiinflammatory efficacy of curcumin on lung tissue in rats with sepsis

JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE, cilt.40, sa.5, ss.820-826, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

New approach to peripheral nerve injury: nutritional therapy

NUTRITIONAL NEUROSCIENCE, cilt.23, sa.10, ss.744-755, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Validation of the Turkish version of the power of food scale in adult population

EATING AND WEIGHT DISORDERS-STUDIES ON ANOREXIA BULIMIA AND OBESITY, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of nutritional status on serum fetuin-A level

CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION, cilt.60, sa.11, ss.1938-1946, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

School Teachers' Awareness about National Obesity Prevention Programs in Turkey

ECOLOGY OF FOOD AND NUTRITION, cilt.58, ss.470-480, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effects of bariatric surgery on gut microbiota in patients with obesity: a review of the literature

BIOSCIENCE OF MICROBIOTA FOOD AND HEALTH, cilt.38, sa.1, ss.3-9, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A nutritional approach to microbiota in Parkinson's disease

BIOSCIENCE OF MICROBIOTA FOOD AND HEALTH, cilt.38, sa.4, ss.115-127, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Relationship between dietary mineral intake and blood pressure (BP) in the elderly in Turkey

ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, cilt.55, sa.1, ss.106-111, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Metabolic syndrome (MS) in elderly: A cross sectional survey

ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, cilt.53, sa.3, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of dietary quality of adolescents using Healthy Eating Index

NUTRITION RESEARCH AND PRACTICE, cilt.5, sa.4, ss.322-328, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dietary Glycemic Index, Glycemic Load and Anthropometric Measurements in Adolescents

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.31, sa.4, ss.960-968, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Serum Antioxidant Vitamin Levels in Patients with Coronary Heart Disease

INTERNATIONAL JOURNAL FOR VITAMIN AND NUTRITION RESEARCH, cilt.81, sa.4, ss.211-217, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bitkisel Sterollerin/Stanollerin Aterosklerotik Süreçve Kardiyovasküler Hastalıklar Üzerine Etkisi

Sakarya Tıp Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.218-229, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Diyet Modellerinin Bağırsak Mikrobiyotası Üzerine Etkisi

Journal of Nutrition and Dietetics, ss.1-10, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Böbrek Yetmezliklerinde Kalsiyum Metabolizması Değişiklikleri ve Olası Riskleri

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, sa.4, ss.444-450, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bağırsak Mikrobiyatası Vücut Ağırlığını Etkiler Mi?

Selçuk Tıp Dergisi, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI VÜCUT AĞIRLIĞINI ETKİLER Mİ

SELÇUK TIP DERGİSİ, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İleri Glikasyon Son Ürünleri ve Böbrek Hastalıkları

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.7, sa.1, ss.210-217, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Böbrek Hastalıkları ve Protein Metabolizması

Journal of Nutrition and Dietetic, cilt.46, ss.7-12, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postpartum Depresyon ve Beslenme

SÜREKLİ TIP EĞİTİM DERGİSİ, cilt.27, sa.2, ss.129-135, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MİGRENDE BESLENME

journal of nutrition and diet special topics, cilt.3, sa.1, ss.49-56, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Use of Carnitine in Hemodialysis Patients

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, cilt.26, sa.3, ss.246-253, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Yetişkinlerde renal transplantasyon öncesi ve sonrasında tıbbi beslenme tedavisi

Beslenme ve Diyet Dergisi, cilt.44, sa.3, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fibromiyaljide beslenme yaklaşımı

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.3, ss.126-130, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Risk Factor for Dementia: Obesity

GAZI MEDICAL JOURNAL, cilt.26, sa.4, ss.180-182, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Demans İçin Risk Faktörü Obezite

GAZİ MEDICAL JOUNAL, cilt.26, ss.180-182, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sürdürülebilir Beslenmenin Besin Ögesi Alımlarına Göre Değerlendirilmesi

2nd International Eurosian Conference on Biological and Chemical Sciences, 28 Haziran - 28 Eylül 2019

Metabolik Senromda Beslenme Tedavisi

2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, 10 - 12 Ekim 2019

Kronik Hastalık Riskinin Belirlenmesinde Antropometrik Ölçümlerin Değerlendirilmesi,

2nd International Eurosian Conference on Biological and Chemical Sciences, 28 - 29 Haziran 2019

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇECEK TERCİHLERİ

3. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 Kasım - 01 Aralık 2018, ss.1156-1163

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ

3. ULUSLARARSI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, 29 Kasım - 01 Aralık 2018, ss.1431-1436

Microbiota and Chronic Kidney Failure

XIX International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease, 26 - 30 Haziran 2018

Nutrition in Chronic Kidney Failure: A Case Report

XIX International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease, 26 - 30 Haziran 2018

The Assessment of Kidney Disease Risk and Anthropometric Measures in Children

XIX International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease, 26 - 30 Haziran 2018

Gebelikte D Vitamini Desteği Gerekli Midir?

6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Mart 2018

Bebek Formülalarında Prebiyotik Kullanımı

6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Mart 2018

Bebek Formülalarında Probiyotiklerin Kullanımı

6. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi, Türkiye, 14 - 18 Mart 2018

ASSESMENT OF MALNUTRITION INFLAMMATION SCORE AND PROTEIN INTAKE IN HEMODIALYSIS PATIENTS

WORLD CONGRESS ON NUTRITION AND OBESITY PREVENTION SOURCE, 16 - 18 Kasım 2017

THE EVALUATION OF MALNUTRITION IN HEMODIALYSIS PATIENTS

WORLD CONGRESS ON NUTRITION AND OBESITY PREVENTION SOURCE, 16 - 18 Kasım 2017

ACUTE PANCREATITIS NUTRITIONAL THERAPY: CASE REPORT

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, 5 - 07 Ekim 2017

Elementel, Semielementel ve Polimerik Ürünlerin Gastrointestinal Hastalıklardaki Yeri

ULUSLARASI SAĞLIKLI BESLENME KONGRESİ GASTROİNTESTİNAL HASTALIKLAR, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017

Öğretmenlerin Obezite Önlenme Programları İle İlgili Farkındalık Durumları.

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Gastrointestinal Hastalıklar Kongresi., 5 - 07 Ekim 2017

Sınıf Öğretmenlerinde Obezite Durumu Ve Vücut Ağırlığı Farkındalığı.

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Gastrointestinal Hastalıklar Kongresi, 5 - 07 Ekim 2017

Increase In Eatıng Dısorder Scores are Related Wıth Poor Dıet Qualıty in Females.

39. European Socıety For Clınıcal Nutrıtıon And Metabolısm (ESPEN), 9 - 12 Eylül 2017

CHİA TOHUMUNUN KARDİYOVASKÜLER SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ VAR MI?

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

STABİL KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Evaluation of food label reading habits in Turkish females

6th International Congress on Food Technology, Atina, Yunanistan, 18 Mart - 19 Mayıs 2017

A Fruit Packed of Health: Tamarind (Tamarindus indica)

.I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 Mayıs 2017

Herbal Therapıes in Hemodıalysıs Patiens.

I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 Mayıs 2017

POSSIBLE PROTECTIVE EFFECTS OF CURCUMIN IN LUNG TISSE ON SEPSIS-GENERATED RATS

I. ULUSLARARASI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONGRESİ, 10 - 12 Mayıs 2017

ANTIOXIDANT AND ANTIINFLAMMATORY EFFECTS OF CURCUMİN

I. ULUSLARARASI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONGRESİ, 10 - 12 Mayıs 2017

USE OF PROBIOTICS AND PREBIOTICS IN CHRONİC KIDNEY DISEASE

I. ULUSLARARASI TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER KONGRESİ, 10 - 12 Mayıs 2017

Deve Dikeni (Silybum Marianum), Olası Klinik Etkileri ve Güvenilirliği

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Konya, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017

Sepsis oluşturulmuş ratlarda curcuminin akciğer dokusundaki antioksidan etkileri

1. Ulusal İnsan Mikrobiyotası ve Sağlığımıza Etkileri Kongresi, Türkiye, 8 - 10 Aralık 2016

Obezitenin Diyet Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

7. Ulusal Obezite Kongresi, Türkiye, 8 - 11 Aralık 2016

Okul öncesi dönemi çocuklarda verilen beslenme eğitiminin beslenme bilgi düzeyi ve besin tüketimine etkisi

XVII AMSE-AMCE-WEAR CONGRESSS TEACHING AMD TRAININ TODAY FOR TOMORROW, 30 Mayıs - 02 Haziran 2016

New Alternative For Omega 3 Fatty Acids Krill Oil

European Obesity Summit (EOS) – Joint Congress of EASO and IFSO-EC, 01 Haziran 2016

Nutritional Status In Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients

European Obesity Summit (EOS) – Joint Congress of EASO and IFSO-EC, 1 - 04 Haziran 2016

The Importance Of Health Beverage Consumption And Diet Quality Among University Students

Sanko University Innovation in Medicine Summit – 2, 5 - 07 Mayıs 2016

Beslenme Kalp damar Hastalıkları

Klinik Nütrisyon Öğrenci Kongresi, Türkiye, 18 - 19 Mart 2016

Fazla Kilolu Obez Yetişkinlerde Ağırlık Kaybı veLipid Profili Üzerine Etkileri

Türkiye’de Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Bilecik, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Konjenital Kalp Hastalıkları

Klinik Pediatrik Beslenme, , Editör, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, ss.282-307, 2019

Tüketiminin Artırılması Gereken Besinler ve Besin Ögeleri

Türkiye Beslenme Rehberi 2015, GÜLDEN PEKCAN, NEVİN ŞANLIER, MURAT BAŞ, Editör, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YAYINLARI, ss.61-66, 2016

Kardiyoloji

Pediatrik Beslenmenin Esasları Essantial of Pediatric Nutrition, GÜLHAN SAMUR, Editör, NOBEL YAYINEVİ, ss.205-211, 2016

Tüketiminin Artırılması Gereken Besinler ve Besin Ögeleri

TÜRKİYE BESLENME REHBERİ 2015, Gülden Pekcan, Nevin Şanlıer, Murat Baş, Editör, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1031, Ankara, ss.61-66, 2016