Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Professor

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

 • 2013 - 2019 Associate Professor

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

 • 2009 - 2013 Assistant Professor

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

 • 2001 - 2009 Research Assistant

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü

Managerial Experience

 • 2011 - Continues Farabi Coordinator

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

 • 2019 - 2021 BAP Coordinator

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

 • 2015 - 2018 Bölüm Kalite Komisyonu Başkanı

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

 • 2011 - 2013 Erasmus Coordinator

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

Courses

 • Postgraduate FZT1001-Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik Uygulama 1

 • Doctorate FZT4001-Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik Uygulama 2

 • Doctorate FZT4120-Egzersiz Testleri ve Eğitimi 2

 • Postgraduate FZT2001-Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Klinik Uygulama 2

 • Doctorate FZT3001-FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA KLİNİK UYGULAMA 1

 • Doctorate FZT3030-UYGULAMALI KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON I

 • Doctorate FZT3040-CERRAHİ UYGULAMALARDA KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON UYGULAMALARI

 • Postgraduate FZT1130-Hastalıklarda Kardiyovasküler ve Pulmoner Fonksiyonlar

 • Postgraduate FZT2160-Yoğun Bakımda Fizyoterapi

 • Undergraduate FTR317-Pulmoner Rehabilitasyon

 • Doctorate FZT4100-Uygulamalı Kardiyopulmoner Rehabilitasyon 2

 • Doctorate FZT4110-PEDİATRİK PULMONERREHABİLİTASYON UYGULAMALARI

 • Undergraduate FTRS37-YOĞUN BAKIM VE CERRAHİDE REHABİLİTASYON

 • Undergraduate FTR329-FİZYOTERAPİDE LİTERATÜR

 • Undergraduate FTRS32-DOKU VE ORGAN NAKLİNDE REHABİLİTASYON

 • Undergraduate FTRS41 PEDİATRİ VE NEONATALDE KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON

 • Undergraduate FTR406-KLİNİK UYGULAMA II

 • Postgraduate FZT2001-FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA KLİNİK UYGULAMA II

 • Postgraduate FZT2080-NEONATAL VE PEDİATRİK PULMONER REHABİLİTASYON

 • Undergraduate FTR316-KARDİYAK REHABİLİTASYON

 • Postgraduate FZT1140-EGZERSİZ TESTLERİNDE TEMEL PRENSİPLER

 • Doctorate FZT3050-EGZERSİZ TESTLERİ VE EĞİTİMİ I

 • Undergraduate FTR414-FİZYOTERAPİDE ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ

 • Postgraduate FZT1070-KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYONDA DEĞERLENDİRME

 • Postgraduate FZT1001-FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA KLİNİK UYGULAMA I

Advising Theses