Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Alkilresorsinoller ve Kanser

Beslenme ve Diyet Dergisi, vol.50, no.1, pp.73-82, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Oleuropein ve Kanser

Journal of Nutrition and Dietetics, vol.50, no.2, pp.1-8, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

HAMLET ve BAMLET

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, vol.20, no.2, pp.1-6, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Mangiferin ve Kanser

Beslenme ve Diyet Dergisi, vol.47, no.1, pp.73-81, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Preterm Yeni Doğanlarda Beslenme Desteği

Beslenme ve Diyet Dergisi, vol.42, no.1, pp.59-64, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Obezite

Bilim Teknik Dergisi, vol.471, pp.1-15, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Tip 2 Diabetes Mellitus ve Tarçın

Bozok Tıp Dergisi, vol.2, no.3, pp.39-46, 2012 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Sütle Beslenme

Süt Hattı, vol.1, pp.10, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Parkinson Hastalığı ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

Dirim Tıp Dergisi, vol.84, no.2, pp.51-58, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Phytoestrogens and Women's Reproductive Health

10. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 19 - 20 November 2022, pp.1-6

Aflatoxins and Infant Nutrition

Iches-IDU 2022 Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, İzmir, Turkey, 21 October 2022, pp.1-8

COVID-19 GEÇİRME DURUMUNUN BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM ÜZERİNE ETKİSİ

7.Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi/ 7th International Congress on Nutrition Obesity and Community Health, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.302-309

ÇOCUKLARDA BESİN ALERJİLERİNİN ÖNLENMESİNDE DİYETSEL YAKLAŞIMLAR

7.Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi/ 7th International Congress on Nutrition Obesity and Community Health, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.296-301

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE DUYGU DURUMUNUN ORTOREKSİYA NERVOZA İLE İLİŞKİSİ

7th INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION OBESITY AND COMMUNITY HEALTH, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.263-272 Creative Commons License

COVID-19 GEÇİRME DURUMUNUN BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM ÜZERİNE ETKİSi

7.Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi/ 7th International Congress on Nutrition Obesity and Community Health, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.302-309

Maternal Phenylketonuria and Pregnancy Outcomes

7. Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi, 28 May 2022, pp.1-5

Phenolic Component in Grains: Alkylresorcinols and Their Effects on Cancer

7. Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi, 28 May 2022, pp.1-6

Gece Yeme Sendromu ve Fiziksel Aktivite İlişkisinin Değerlendirilmesi

Mediterranean International Conference on Research in Applied Sciences, 22 - 24 April 2022

Sustainable Nutrition and Sustainable Diet Models

4. Uluslararası Tıp Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, 26 March 2022, pp.1-7

Relationship With Breast Cancer and Obesity

4. Uluslararası Tıp Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, 26 March 2022, pp.1-8 Sustainable Development

Popüler Diyetlerin Sağlık Üzerine Etkileri: Aralıklı Açlık (IF) Diyet Modeli Örneği

4.Uluslararası Tıp Bilimleri Ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Turkey, 26 - 28 March 2022

Sağlıklı Yetişkinlerde Uyku Kalitesinin Duygusal Ve Sezgisel Yeme İle İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma

4. Uluslararası Tıp Bilimleri Ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Turkey, 26 - 28 March 2022

THE RELATIONSHIP OF WAIST CIRCUMFERENCE AND WAIST-TO-HEIGHT RATIO AND BLOOD LIPID PROFILE IN CHILDREN

4th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH/ WARSAW, POLAND, VARŞOVA, Poland, 08 August 2021, pp.354-359

EVALUATION OF THE POSTPRANDIAL EFFECTS OF MEDITERRANEAN DIET AND WESTERN DIET MEAL MODELS ON THIOL-DISULFIDE HOMEOSTASIS

4th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH/ WARSAW, POLAND, VARŞOVA, Poland, 08 August 2021, pp.176-184

THE RELATIONSHIP OF ADHERENCE TO THE MEDITERRANEAN DIET MODEL WITH BODY FAT DISTRIBUTION AND CARDIOMETABOLIC RISK FACTORS

4th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC RESEARCH/ WARSAW, POLAND, VARŞOVA, Poland, 08 August 2021, pp.360-365

DEPRESYON VE UYKU KALİTESİNİN BESLENME DURUMU ÜZERİNE ETKİSİ

2. AL FARABI INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES, Azerbaijan, 02 May 2021

İRRİTABLE BAĞIRSAK SENDROMU VE PROBİYOTİKLER

6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyatası ve Probiyotik Kongresi, Turkey, 28 - 31 October 2019

İrritable Bağırsak Sendromu ve Mikrobiyota

6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyatası ve Probiyotik Kongresi, Turkey, 28 - 31 October 2019

Diyet ve Tiroid: Mitler ve Gerçekler

” 2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, 10 - 12 October 2019

LIFE QUALITY OF PATIENTS WITH IRRITABLE BOWEL SYNDROME

41st ESPEN Congress on Clinical NutritionMetabolism, 31 August - 03 September 2019

Adiponektin, leptin ve diyet antioksidan kapasitesinin kolorektal kanser patogenezindeki rolü

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 28 - 29 May 2019 Sustainable Development

Beden kütle indeksi ile konstipasyon gelişim riski arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 28 - 30 June 2019

The role of adiponectin, leptin and dietary antioxidant capacity in the pathogenesis of colorectal cancer

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 28 - 29 June 2019 Sustainable Development

EVALUATION OF PLANT BASED NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN REDUCING THE RISK OF CHRONIC DISEASE

1st International 2nd National Health Care Services CongressGulhane Training and Research HospitalMay 2-3, 2019 Ankara/Turkey, 02 May 2019 - 03 January 2020

FODMAP Diyeti: Mikrobiyota İçin Bir Seçenek olabilir Mi?

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 26 - 28 October 2018

The Relationship between Eating Attitude and Body Mass Index

25th European Congress on Obesity 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23–26, 2018, Obesity Facts 2018: 11(Supplement 1), Vienna, Austria, 23 - 26 May 2018, vol.11, pp.1-358

Obesity Related Nutritional Habits of University Students in Ankara

25th European Congress on Obesity 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23–26, 2018, Obesity Facts 2018: 11(Supplement 1), Vienna, Austria, 23 - 26 May 2018, vol.11, pp.1-358 Sustainable Development

Phase Angle in Evaluating Nutritional Status

European Congress on Obesity (ECO2018), Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.317 Sustainable Development

Is there any relationship between constipation and waist circumference in females?

European Congress on Obesity (ECO2018) 25th Congress, , Vienna, Austria, 23 May 2018 - 25 December 2020, pp.322 Sustainable Development

The relationship between waist to height ratio and physical activity status

25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, May 23-26, 2018, Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.338 Sustainable Development

The metabolic syndrome in pre- and post-menopausal woman

25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, May 23-26, 2018, Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.174 Sustainable Development

The assesment of beverage consumption in adults in Turkey – a pilot study

25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, May 23-26, 2018, Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.327 Sustainable Development

Is There a Relationship Between Milk Fat Globule Membrane and Cancer?

25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, May 23-26, 2018, Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.295 Sustainable Development

The determination of the constipation severity scores according to BMI classification

25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, May 23-26, 2018:, Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.220-330 Sustainable Development

Is probiotic sourdough an enzymatic Strategy to Decrease Gluten in Bread

Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation, 24 April 2018

Nutritional Status and Health-Related Quality of Life İn Adult Patients with Celiac Disease

Biomedical and Social Sciences: Education, Research and Innovation, 21 - 23 March 2018

Çocuklarda Besin Alerjisi

6.Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi, 14 - 17 March 2018

“Beslenme Alışkanlığı ve Anne Sütü İçeriği

6.Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa “ilk 1000 gün” Gebe - Çocuk - Beslenme Kongresi, 14 - 18 March 2018

NUTRITIONAL STATUS AND HEALTH-RELATED QUALITY OF LIFE IN ADULT PATIENTS WITH CELIAC DISEASE

CBU International Conference on Innovations in Science and Education, Prague, Czech Republic, 21 - 23 March 2018, vol.6, pp.952-959 Creative Commons License identifier

Relationship between dietary intake and anthropometric measurements in adult individuals

World Congress on Nutrition and Obesity Prevention Source, Barcelona, Spain, 16 - 18 November 2017, pp.122

The importance of the behavioral modification in the obesity treatment.

World Congress on Nutrition and Obesity Prevention Source, Barcelona, Spain, 16 - 18 November 2017, pp.106 Sustainable Development

Polycystic ovary syndrome, obesity and diet

World Congress on Nutrition and Obesity Prevention Source, Barcelona, Spain, 16 - 18 November 2017, pp.121 Sustainable Development

Evaluation of Sitophobia and Gastrointestinal System Symptoms in Irritable Bowel Syndrome Patients

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Gastrointestinal Hastalıklar, 5 - 07 October 2017

FODMAP: Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Güncel Diyet Tedavisi

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, 5 - 07 October 2017

Evaluation of Nutritional Status in Patients with Irritable Bowel Syndrome

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Gastrointestinal Hastalıklar, 5 - 07 October 2017

Effect of Nigella Sativa on Dyslipidaemia,

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants Konya, 10 - 12 May 2017

Yenilebilir mantarların besin bileşimi ve sağlık faydaları

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Effetcf of probiotics on mental health

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017 Sustainable Development

Nutritional Composition and Health Benefits Of Edible Mushrooms

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 10 - 12 May 2017

Cardamom as a funtional food: antimicrobial effect

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Rosemary (Rosmarinus Officinalis L.): Its composition and clinical properties

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, 9 - 12 May 2017

The antioxidant and anticarsinogenesis effect of Rosemary

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Effect Of Grape Seed On Cancer Treatment,

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 10 - 12 May 2017 Sustainable Development

Zencefilin Gebelikte Bulantı ve Kusmayı Önleme Etkinliği

Uluslarası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Neuroprotective efetcs of the fuits of lycium barbarum on alzheimer disease

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Çörek Otunun Dislipidemi Üzerine Etkileri

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

The health effectc of the carob

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Probiotics: The effects on gut microbiota and obesity

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017 Sustainable Development

Üzüm çekirdeğinin kanser tedavisi üzerine etkileri

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017 Sustainable Development

St John’s wort (Hypericum perforatum L.): Its composition and clinical properties

1st International Congress On Medicinal and Aromatic Plants, 9 - 12 May 2017

Nutritional quality and health benefits of Lupin

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Yeşil Kahve Biyoaktif Bileşenlerinin Obeziteye Etkisi

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Health Effects of Nuts

1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Effects of phytochemicals on aging

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Effects Of Capsaıcın On Energy Metabolısm

Uluslarası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Dietary inflammation index and chronic diseases

The 11th Nordic Nutirition Conference NNC2016, 20 - 22 June 2016

Determination of nutritional status and anemia in Multiple Sclerosis MS patients

European Obesity Submit (EOS)- Joint Congress of EASO and IFSO-EC, 1 - 04 June 2016

A recent approach to ghrelin level in bariatric surgery

European Obesity Submit (EOS)- Joint Congress of EASO and IFSO-EC, 1 - 04 June 2016

Metabolic syndrome and probiotics prebiotics

European Obesity Submit (EOS)- Joint Congress of EASO and IFSO-EC, 1 - 04 June 2016

Lipid profiles and obesity in Multiple Sclerosis MS

European Obesity Submit (EOS)- Joint Congress of EASO and IFSO-EC, 1 - 04 June 2016 Sustainable Development

The evaluation of serum lipid profiles after a weight loss program A Pilot Study

European Obesity Submit (EOS)- Joint Congress of EASO and IFSO-EC, 1 - 04 June 2016

Resting metabolic rate in the planning of medical nutritional therapy of the obesity

European Obesity Submit (EOS)- Joint Congress of EASO and IFSO-EC, 1 - 04 June 2016 Sustainable Development

Obesity and hypertension

European Obesity Submit (EOS)- Joint Congress of EASO and IFSO-EC, 1 - 04 June 2016 Sustainable Development

The Evaluation of Some Anthropometric Measurements and Biochemical Parameters After a Weight Loss Program A Pilot Study

5th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes, Obesity and Hypertension (CODHy), 5 - 07 November 2015

Kanserli Hastalarda Tıbbi Beslenme Tedavisi

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Turkey, 20 - 23 May 2015 Sustainable Development

Uyku Süresi ve Kalitesi Beslenme Durumu Plazma Oreksin A ve Ghrelin Düzeyleriyle İlişkili midir

Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Turkey, 20 - 23 May 2015, pp.615-616

Metabolik Sendrom Olan ve Olmayan Periton Diyalizi Hastalarının Vücut Bileşimi ve Beslenme Durumlarının Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Turkey, 20 - 23 May 2015, pp.561-562

Türk Kadınlarda Bel Boy Oranı Sınıflamasına Göre Kardiyovasküler Risk Parametrelerin Değerlendirilmesi Pilot Bir Çalışma

Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Turkey, 20 - 23 May 2015

Metabolik Sendromu Olan ve Olmayan Periton Diyalizi Hastalarının Vücut Bileşimi ve Beslenme Durumlarının Belirlenmesi

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi-2015. 20-23 Mayıs 2015, Bilecik., Turkey, 20 - 23 May 2015

Bağırsak Hastalıklarında Güncel Diyet Yaklaşımı Fermente Oligo Di ve Mono Sakkaritler ve Polyol İçeriği Düşük Diyet

Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Turkey, 20 - 23 May 2015

The evaluation of metabolic syndrome status at menopause

22nd European Congress on Obesity (ECO2015), 6 - 09 May 2015

Yeme Bozuklukları Tedavisinde Diyetetik Yaklaşım

4. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, Turkey, 12 - 15 February 2015

Books & Book Chapters

FONKSİYONEL BESLENMEYE DİYETETİK BAKIŞ

ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, 2023

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE MİKROBİYOTA

in: GİZEMLİ SİSTEME YOLCULUK: HER YÖNÜYLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, AKBULUT G, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.87-107, 2023

ALERJİK HASTALIKLAR VE FONKSİYONEL BESLENME

in: FONKSİYONEL BESLENMEYE DİYETETİK BAKIŞ, AKBULUT G, Editor, AL, Ankara, pp.695-719, 2023

COVID-19 VE BESLENME

in: HER YÖNÜYLE COVID-19 TEMEL VE KLİNİK BİLİMLER, AKBULUT G,ERDEM O,BACANLI M, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.123-145, 2023

FONKSİYONEL BESLENME VE AĞIRLIK YÖNETMİ

in: FONKSİYONEL BESLENMEYE DİYETETİK BAKIŞ, AKBULUT G, Editor, ANKARA NOBEL, Ankara, pp.323-343, 2023

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ BESLENME PROGRAMLARI: KANITA DAYALI OLASI FAYDALARI VE BAZI ENDİŞELER

in: FONKSİYONEL BESLENMEYE DİYETETİK BAKIŞ, AKBULUT G, Editor, ANKARA NOBEL KİTABEVLERİ, Ankara, pp.767-793, 2023

KADIN SAĞLIĞI

in: FONKSİYONEL BESLENMEYE DİYETETİK BAKIŞ, AKBULUT G, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.665-695, 2023

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, BESİN İNTOLERANSI VE BESİN ALERJİLERİ

in: GİZEMLİ SİSTEME YOLCULUK: HER YÖNÜYLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, AKBULUT G, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.111-115, 2023

KEMİK SAĞLIĞI

in: FONKSİYONEL BESLENMEYE DİYETETİK BAKIŞ, AKBULUT G, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.645-665, 2023

OTOİMMÜN HASTALIKLAR

in: FONKSİYONEL BESLENMEYE DİYETETİK BAKIŞ, AKBULUT G, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAEBEVLERİ, Ankara, pp.549-605, 2023

YAŞAM DÖNGÜSÜNDE FONKSİYONEL BESLENME

in: FONKSİYONEL BESLENMEYE DİYETETİK BAKIŞ, AKBULUT G, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.719-767, 2023

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI

in: FONKSİYONEL BESLENMEYE DİYETETİK BAKIŞ, AKBULUT G, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.509-549, 2023

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, BESLENME VE BESİN ÖGELER

in: GİZEMLİ SİSTEME YOLCULUK: HER YÖNÜYLE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, AKBULUT G, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.65-72, 2023

COVID-19’DA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

in: HER YÖNÜYLE COVID-19 TEMEL VE KLİNİK BİLİMLER, AKBULUT G,ERDEM O,BACANLI M, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.419-447, 2023 Sustainable Development

SAĞLIKLI VÜCUT AĞIRLIĞININ YÖNETİMİNDE, KORUNMASINDA VE BULAŞICI OLMAYAN KRONİK HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE BESLENME ÖNERİLERİ

in: TÜRKİYE BESLENME REHBERİ 2022, PEKCAN G,ŞANLIER N,BAŞ M,ACAR TEK N,GÖKMEN ÖZEL H, Editor, TC. SAĞLIK BAKANLIĞI YAYINLARI, Ankara, pp.37-63, 2022 Sustainable Development

AÇLIK TOKLUK FİZYOLOJİSİ VE HOMEOSTATİK DENGE

in: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POPÜLER DİYETLERE BİLİMSEL BAKIŞ, AKBULUT GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.12-27, 2022

KANSERDE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

in: SAĞLIK PROFESYONELLERİNDEN KANSERLE YAŞAM REHBERİ, AKBULUT GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.107-160, 2022 Sustainable Development

OBEZİTENİN TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIM

in: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POPÜLER DİYETLERE BİLİMSEL BAKIŞ, AKBULUT GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.404-411, 2022

KANSER HASTALARINA ÖZGÜ GELİŞTİRİLMİŞ MENÜ ÖRNEKLERİ

in: SAĞLIK PROFESYONELLERİNDEN KANSERLE YAŞAM REHBERİ, AKBULUT GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.299-361, 2022 Sustainable Development

POPÜLER DİYETLER- II: ORTA DÜZEYDE YAĞ İÇEREN DİYETLER

in: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POPÜLER DİYETLERE BİLİMSEL BAKIŞ, AKBULUT GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.114-244, 2022

AĞIRLIK DENETİMİ

in: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POPÜLER DİYETLERE BİLİMSEL BAKIŞ, AKBULUT GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.30-53, 2022

BESLENMENİN EVRİMİ:TARİHÇE

in: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POPÜLER DİYETLERE BİLİMSEL BAKIŞ, AKBULUT GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.2-9, 2022

POPÜLER DİYETLER- V: YÜKSEK DÜZEYDE PROTEİN İÇEREN DİYETLER

in: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POPÜLER DİYETLERE BİLİMSEL BAKIŞ, AKBULUT GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.306-322, 2022

POPÜLER DİYETLER- I: YÜKSEK YAĞ İÇEREN DİYETLER

in: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POPÜLER DİYETLERE BİLİMSEL BAKIŞ, AKBULUT GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.70-111, 2022

POPÜLER DİYETLER- III: DÜŞÜK/ÇOK DÜŞÜK DÜZEYDE YAĞ İÇEREN DİYETLER

in: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POPÜLER DİYETLERE BİLİMSEL BAKIŞ, AKBULUT GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.246-283, 2022

YOYO SENDROMU

in: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POPÜLER DİYETLERE BİLİMSEL BAKIŞ, AKBULUT GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.56-65, 2022

YETİŞKİNLERDE NONALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞININ NON-FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ: TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

in: ÇOCUK VE YETİŞKİNLERDE NONALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM…, AKBULUT GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.56-78, 2022

POPÜLER DİYETLER- IV: YÜKSEK DÜZEYDE PROTEİN İÇEREN DİYETLER

in: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POPÜLER DİYETLERE BİLİMSEL BAKIŞ, AKBULUT GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.286-303, 2022

POPÜLER DİYETLER- VI: DİĞER DİYETLER

in: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE POPÜLER DİYETLERE BİLİMSEL BAKIŞ, AKBULUT GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.326-401, 2022

ÇOCUKLARDA NONALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞININ NON-FARMAKOLOJİK TEDAVİSİ: TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

in: ÇOCUK VE YETİŞKİNLERDE NONALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞININ TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, AKBULUT GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Ankara, pp.118-130, 2022

BESLENME İLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER

ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, 2021

Romatolojik ve Kemik-Eklem Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi

in: Yetişkin Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi, Mercanlıgil SM,Şahin H,Akbulut G,Yıldıran H, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.459-491, 2021

BESİN ALERJİSİ VE BESİN İNTOLERANSI DURUMLARINDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

in: Yetişkin Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi, Mercanlıgil SM,Şahin H,Akbulut G,Yıldıran H, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.545-565, 2021

YAŞAM BOYU BESLENME

in: BESLENME İLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER, AKBULUT GAMZE, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.213-249, 2021

BESİN İŞLEME VE TEKNOLOJİSİ

in: BESLENME İLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER, AKBULUT GAMZE, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.261-288, 2021

POPÜLER DİYETLER

in: BESLENME İLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER, AKBULUT GAMZE, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.149-177, 2021

BESİN ÖGELERİ

in: BESLENME İLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER, AKBULUT GAMZE, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.21-43, 2021

Vejetaryenizmin sürdürülebilir beslenmedeki rolü

in: Vejetaryen Beslenmesi, Nişancı Kılınç F., Editor, Türkiye Klinikleri Beslenme ve Diyetetik Özel Konular, Ankara, pp.84-90, 2021

BESİNLER VE İÇECEKLER

in: BESLENME İLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER, AKBULUT GAMZE, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.67-101, 2021

ORGANİK-DOĞAL BESLENME

in: BESLENME İLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER, AKBULUT GAMZE, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.101-121, 2021

HASTALIKLAR VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

in: BESLENMEİLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER, AKBULUT GAMZE, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.121-149, 2021

SAĞLIKLI BESLENME

in: BESLENME İLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER, AKBULUT GAMZE, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.43, 2021

VÜCUMUZDAKİ FABRİKA: KARACİĞER VE KARACİĞER SAĞLIĞININ ÖNEMİ

in: BESLENME İLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER, AKBULUT GAMZE, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.5-21, 2021

EGZERSİZ VE SPOR PERFONMASINDA BESLENME

in: BESLENME İLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER, AKBULUT GAMZE, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.249-261, 2021

KRONİK HASTALIKLARDA ÜÇ TEMEL MEKANİZMA: "İNFLAMASYON, OKSİDASYON VE GLİKASYON DÖNGÜSÜ"

in: BESLENME İLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER, AKBULUT GAMZE, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.1-5, 2021

MİKROBİYOTA

in: BESLENME İLE İLGİLİ MİTLER VE GERÇEKLER, AKBULUT GAMZE, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.177-213, 2021

Bağırsak Mikrobiyotasında Prebiyotikler ve Etki Mekanizmaları

in: Mikrobiyota, Probiyotikler ve Akılcı Beslenme , Altındiş M., Editor, Nobel Yayıncılık, İstanbul, pp.697-711, 2020

Pediatrik Hastalarda Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

in: Çocuk, Yetişkin ve Yaşlılarda Enteral ve Parenteral Beslenme, Prof. Dr. Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri , Ankara, pp.559-600, 2020

Besin Güvenliği: Besin Üretim ve İşleme Sistemleri

in: Beslenmede Popüler Sorulara Bilimsel Yanıtlar, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.238-266, 2020

Yanıkta Nütrisyonel Destek

in: Çocuk, Yetişkin ve Yaşlılarda Enteral ve Parenteral Beslenme, Prof. Dr. Gamze AKBULUT, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.267-277, 2020

Gastrointestinal Hastalıklarda Nütrisyonel Destek

in: Çocuk, Yetişkin ve Yaşlılarda Enteral ve Parenteral Beslenme, Akbulut, Gamze, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.79-180, 2020

Sağlıklı Beslenme ve Besin Ögeleri

in: Beslenmede Popüler Sorulara Bilimsel Yanıtlar, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.42-71, 2020

Perioperatif Dönemde Nütrisyonel Destek

in: Çocuk, Yetişkin ve Yaşlılarda Enteral ve Parenteral Beslenme, Akbulut, Gamze, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.383-434, 2020

İNTESTİNAL YETMEZLİK VE KISA BAĞIRSAK SENDROMUNDA NÜTRİSYONEL DESTEK

in: ÇOCUK, YETİŞKİN VE YAŞLILARDA ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME, AKBULUT, GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.731-744, 2020

Yaşam Boyu Beslenme

in: Beslenmede Popüler Sorulara Bilimsel Yanıtlar, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.73-128, 2020

Bağırsak Mikrobiyotasında Probiyotikler ve Etki Mekanizması

in: Mikrobiyota, Probiyotikler ve Akılcı Beslenme, Mustafa Altındiş, Editor, Nobel Yayıncılık, İstanbul, pp.697-711, 2020

Besin Grupları

in: Beslenmede Popüler Sorulara Bilimsel Yanıtlar, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.1-40, 2020

Onkolojik Hastalıklarda Nütisyonel Destek

in: Çocuk, Yetişkin ve Yaşlılarda Enteral ve Paranteral Beslenme, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.217-266, 2020

Renal Hastalıklarda ve Transplantasyonda Nütrisyonel Destek

in: Çocuk, Yetişkin ve Yaşlılarda Enteral ve Parenteral Beslenme, Prof. Dr. Gamze AKBULUT, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.181-215, 2020

Yeme Bozukluklarında Nütrisyonel Destek

in: Çocuk, Yetişkin ve Yaşlılarda Enteral ve Parenteral Beslenme, Akbulut, Gamze, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.367-381, 2020

Klinik Nütrisyonla İlişkili Tanımlar ve Terminoloji

in: Çocuk, Yetişkin ve Yaşlılarda Enteral ve Parenteral Beslenme, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.32-77, 2020

İNFLAMATUVAR BAĞIRSAK HASTALIKALRINDA NÜTRİSYONEL DESTEK

in: ÇOCUK, YETİŞKİN VE YAŞLILARDA ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME, AKBULUT, GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.717-729, 2020

HİV ve Diğer Enfeksiyon Hastalıklarında Nütrsiyonel Destek

in: Çocuk, Yetişkin ve Yaşlılarda Enteral ve Paranteral Beslenme, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.279-295, 2020

KİSTİK FİBROZİSTE NÜTRİSYONEL DESTEK

in: ÇOCUK, YETİŞKİN VE YAŞLILARDA ENTERAL VE PARENTERAL BESLENME, AKBULUT, GAMZE, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.701-715, 2020

Pediatrik Hastalarda Nütrsiyonel Durumun Değerlendirilmesi

in: Çocuk, Yetişkin ve Yaşlılarda Enteral ve Paranteral Beslenme, Akbulut G, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitaebleri, Ankara, pp.559-600, 2020

Prematüre/Preterm Bebeklerde Nütrisyonel Destek

in: Çocuk, Yetişkin ve Yaşlılarda Enteral ve Parenteral Beslenme, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.659-684, 2020

Covid 19 Pandemi Dönemi ve Beslenme

in: Beslenmede Popüler Sorulara Bilimsel Yanıtlar, Akbulut Gamze, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp.267-287, 2020

Potansiyel Biyoaktif Bileşenler ve Sağlık Etkileşimi

in: Beslenmede Popüler Sorulara Bilimsel Yanıtlar, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.196-236, 2020

Obezite ve Bariyatrik Cerrahide Nütrisyonel Destek

in: Çocuk, Yetişkin ve Yaşlılarda Enteral ve Parenteral Beslenme, Akbulut, Gamze, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.329-366, 2020

Enteral Nütrsiyon

in: Çocuk, Yetişkin ve Yaşlılarda Enteral ve Paranteral Beslenme, Akbulut G, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.601-619, 2020

Kanserde Beslenme Tedavisi

Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, 2019

Kadın & Erkek Beslenme Tedavisi

Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, 2019

Krause Besin ve Beslenme Bakım Süreci

Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, 2019

Kanserde Beslenme Tedavisi

ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, 2019 Sustainable Development

Karaciğer ve Pankreas

in: Klinik Pediatrik Beslenme , Meseri R,Küçükerdönmez Ö,Urhan M, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, İzmir, pp.241-261, 2019

Mikrobiyota ve Beslenme

in: Kadın Erkek Beslenme Tedavisi, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.345-383, 2019

Genler ve Beslenme

in: Kadın Erkek Beslenme Tedavisi, Gamze AKBULUT, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.319-344, 2019

Hamlet ve Bamlet

in: Kanserde Beslenme Tedavisi, Prof. Dr. Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobet Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.203-210, 2019 Sustainable Development

Besin-İlaç Etkileşmeleri

in: Krauses’s GıdaBeslenme Bakım Süreci, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, pp.122-138, 2019

Erkeklerde sık görülen solunum sistemi hastalıkları, Edinilmiş bağışıklık yetmezliği sendromu ve kanser türlerine yönelik beslenme tedavisi

in: Erkek: Beslenme Tedavisi, Prof. Dr. Gamze AKBULUT, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.33-70, 2019

Endokrin Sistem

in: Endokrin ve Kardiyometabolik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi, Prof. Dr. Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, pp.1-32, 2019

Metabolik Sendrom ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

in: Endokrin ve Kardiyometabolik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi, Prof. Dr. Gamze AKBULUT, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, pp.427-467, 2019

Kardiyovasküler Hastalıklar ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

in: Endokrin ve Kardiyometabolik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi, Prof. Dr. Gamze AKBULUT, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.276-425, 2019

Diabetes Mellitus ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

in: Endokrin ve Kardiyometabolik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi, Prof. Dr. Gamze AKBULUT, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, pp.177-234, 2019

Erkeklerde En Sık Görülen Kardiyovasküler Hastalıklar ve Beslenme Tedavisi

in: Erkek: Beslenme Tedavisi, AKBULUT G, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.3-31, 2019

Kemik Hastalıkları ve Tıbbi Beslenme Tedavisi

in: Endokrin ve Kardiyometabolik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.470-494, 2019

Tiroid ve Adrenal Bez Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi

in: Endokrin ve Kardiyometabolik Hastalıklarda Tıbbi Beslenme Tedavisi, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.496-523, 2019

Metabolik stres durumlarında tıbbi beslenme tedavisi: sepsis, travma, ateşli silah yaralanmaları, cerrahi ve yanıklar

in: Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar, Gamze Akbulut, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.50-100, 2018

Bariatrik Ve Metabolik Cerrahide Tıbbi Beslenme Tedavisi-III

in: Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar, GAMZE AKBULUT, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.116-159, 2018

Böbrek Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi

in: Tıbbi Beslenme Tedavisinde Güncel Uygulamalar, Doç. Dr. Gamze Akbulut, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.748-827, 2018

Beslenme, Kemik Metabolizması ve Osteoporoz

in: Klinik Uygulamalarda Beslenme, İndrani Kalkan, Mehmet Akman, Editor, İstanbul Medikal Yayıncılık, pp.252-269, 2018

Klinik Uygulamalarda Beslenme

in: Yeme Bozuklukları. , Katz DL,Friedman RSC,Sean CL,eds; Kalkan İ,Akman M Çeviri Ed., Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.355-362, 2017

Klinik Uygulamalarda Beslenme

in: Besin Alerjisi ve İntoleransı. , Katz DL,Friedman RSC,Sean CL,eds; Kalkan İ,Akman M Çeviri Ed., Editor, İSTANBUL TIP KİTABEVLERİ, Ankara, pp.347-354, 2017

Diyetin Endokrin Etkileri: Fitoöstrojenler

in: Klinik Uygulamalarda Beslenme, İndrani Kalkan, Mehmet Akman, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.441-448, 2017

Besin ve Besin Öğelerinin Ergojenik Etkileri: Diyet ve Atletik Performans Sporcu Beslenmesi

in: Klinik Uygulamalarda Beslenme, İndirani KALKAN Mehmet AKMAN, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.428-440, 2017

Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi

in: Gastrointestinal Sistem Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi, Prof. Dr. Gamze AKBULUT, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.21-360, 2017

Bireysel Beslenme DAnışmanlığı Programı (Kısa Dönemli -12 Haftalık )

in: Diyetisyenler için Hasta İzlem Rehberi-Ağırlık Yönetimi El Kitabı, Rakıcıoğlu Neslişah, Samur Gülhan, Başoğlu Sevil, Editor, CNR Sistem Bilişim Teknolojileri Ltd Şti, Ankara, pp.1-58, 2017

Besin ve Besin Öğelerinin Ergojenik Etkileri: Diyet ve Atletik Performans ve Sporcu Beslenmesi

in: Klinik uygulamalarda Beslenme, İndirani Kalkan, Mehmet Akman, Editor, İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.428-440, 2017

Beslenme, Aterosklerosis (Damar Tıkanıklığı) ve İskemik Kalp Hastalığı

in: Klinik Uygulamalarda Beslenme, İndrani Kalkan, Mehmet Akman, Editor, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic.Ltd.Şti., pp.151-181, 2017

Sağlıklı Vücut Ağırlığının Sağlanması ve Korunması

in: Türkiye Beslenme Rehberi 2015, Pekcan G, Şanlıer N, Baş M. , Editor, TC. Sağlık Bakanlığı Yayını Kayıhan Ajans, Ankara, pp.51-60, 2016

Kanser ve Orak Hücre Hastalığı

in: Pediatrik Beslenmenin Esasları, Samur G, Editor, Atlas Akademik Basın Yayım Dağıtım, pp.243-255, 2016

Kadınlarda Beslenmeye Bağlı Gelişen Kronik Hastalıklar

in: Hastalıkta Sağlıkta Kadın Olmak, Alev Keser,Filiz Yıldırım,MElike Kaplan, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.271-297, 2016

Sağlıklı Vücut Ağırlığının Sağlanması ve Korunması

TC. Sağlık Bakanlığı Yayını No:1031, Ankara, 2015