Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An adaptation of pseudo-score confidence interval method for linear mixed models

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.49, sa.2, ss.902-913, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Comparisons of tests of distributional assumption in Poisson regression model

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, cilt.46, sa.8, ss.6197-6207, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Goodness of fit tests for Nakagami distribution based on smooth tests

COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS, cilt.45, sa.7, ss.1876-1886, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Using of fractional factorial design (rk-p) in data envelopment analysis to selection of outputs and inputs

HACETTEPE JOURNAL OF MATHEMATICS AND STATISTICS, cilt.44, sa.3, ss.679-687, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sayma Verisi Modelleri Üzerine Bir Karşılaştırma: E- Ticarette Yaşanan Sorunlar Türkiye Örneği

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Dergisi, cilt.46, sa.2, ss.85-102, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Temel Bileşenler Analizi ve Yanıt Yüzey Yöntemi kullanılarak Gıda Sektöründe Çoklu Yanıtların Optimizasyonu.

ErzincanÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.734-744, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Rank-Based Tests for Ordered Alternative Hypotheses in Randomized Complete Block Designs

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.32, sa.2, ss.705-716, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Optimization Of Multi Responses Using Data Envelopment Analysis: The Application in Food Industry

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.32, sa.3, ss.1083-1090, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Çapraz Tasarımlarda Etkilerin Testi için Parametrik ve Parametrik Olmayan Testlerin Karşılaştırılması

Sülayman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.22, sa.1, ss.326-335, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Goodness of Fit Tests of Rayleigh Distribution against Nakagami Distribution

Süleyman Demirel Üniversty Journal of Natural and Applied Sciences, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Optimal Asymptotic tests for Nakagami Distribution

Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences, cilt.22, ss.487-492, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mısır Ekmeğinin Fitik Asit Miktarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yanıt Yüzey Yöntemi Yaklaşımı

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi,Fen Dergisi, cilt.44, sa.2, ss.121-134, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çapraz Tasarımlarda Parametrik ve Parametrik olmayan testlerin Karşılaştırılması

süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, sa.20, ss.1-10, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

iki işlemüç periyot dual dengeli çapraz tasarımların nesne düşüşlerine sağlamlığının değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversity jjournal of natural and applied sciences, cilt.20, sa.1, ss.1-7, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Modified Jonckheere Test Statistic for Ordered Alternatives in Repeated Measures Design

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.391-398, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

A comparasion of confidence interval methods of fixed effect in nested error regression model

SDU Journalof Natural and Applied Science, cilt.20, sa.2, ss.167-175, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Comparison of Confidence Interval Methods of Fixed Effect in Nested Error Regression Model

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.167-175, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki İşlem Üç Periyot Dual Dengeli Çapraz Tasarımların Nesne Düşüşlerine Sağlamlığının Değerlendirilmesi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.1, ss.1-7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Permutation Test Approach for Ordered Alternatives inRandomized Complete Block Design:A Comparative Study

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.27, sa.1, ss.645-651, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Type One Errors and Powers of Some Normality Tests

SDU Journal Of Natural And Applied Sciences, cilt.16, sa.1, ss.109-115, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dengeli Tamamlanmamış Blok Tasarımında Duyusal Analiz İçin Düzeltilmiş Durbin Sıra Sayıları Testi

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen-Edebiyat dergisi, sa.12, ss.65-76, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YENİDEN ÇÖZÜLEBİLİR DENGELİ TAMAMLANMAMIŞ BLOK TASARIMLAR

Sakarya Üniversitesi,Fen-Edebiyat Dergisi, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dengeli Tamamlanmamış Blok Tasarımında Duyusal Analiz için Düzeltilmiş Durbin Sıra Sayıları Testi

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.65-76, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Birinci Derece Faktöriyel Denemelerde Verimlilik için Optimal Noktaların Belirlenmesi:Bir Uygulama

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.18-26, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tam graeco latin dengeli tamamlanmamış blok tasarımları

sakarya universitesi fen edebiyat fakültesi dergisi, cilt.9, sa.1, ss.83-89, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ON THE ORTHOGONAL ARRAYS

INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND NUMERICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS,, cilt.6, sa.4, ss.377-383, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Approach To Balanced Incomplete Block Designs And Codes

Anadolu Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kesikli Değişken İçeren Grafiksel Modeller

Anadolu Üniversitesi,Bilim veTeknoloji Dergisi,, cilt.5, ss.195-200, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kesikli Değişkenler için Grafiksel Modeller

Anadolu Ün. Bilim ve teknolojileri Dergisi, sa.5, ss.195-200, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürekli Değişkenler içeren Grafiksel modeller

İstatistik Araştırma Dergisi, sa.2, ss.79-88, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sürekli Değişken İçeren Grafiksel Modeller

İstatistik Araştırma Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.79-87, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Koşullu Gauss Dağılımı ve Etkileşimleri

İstatistik Araştırma Dergisi, sa.2, ss.1-20, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On The Construction of 2 symbol orthogonal Arrays

Hacettepe Bulletin of Natural Science Engineering, cilt.31, ss.57-62, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Conditional Independence Structures Of Graphical Models

Journal of Qafqaz University, sa.9, ss.225-233, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The use of orthogonal Latin square in the construction of orthogonal array of index unity

Journal of Institute of Science and Technology of Gazi University, cilt.15, sa.1, ss.345-350, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the dual designs

Hacettepe Bulletin of Natural ScienceEngineering, cilt.31, ss.53-56, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Complete Incomplete Latin Square Related Designs

Journal of Institute of Science and Technology of Gazi University, cilt.14, sa.4, ss.1397-1400, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A review of literature relating to orthogonal array

Journal of Qafqaz University, cilt.8, ss.181-190, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grafiksel Modeller ile bir Yaklaşım

Eğitimde ve Bilimde Sağlık, cilt.3, sa.1, ss.40-45, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Geometrical structure corresponding the complete sets of pairwise othogonal Youden Square of order 3 2 4 3

Journal of Qafqaz University,, cilt.3, sa.1, ss.165-172, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Complete sets of youden squares corresponding to a partial plane restricted configuration

Hacettepe Bulletin of Natural Science Engineering, ss.77-83, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zero partial Association An Example

The Far East Journal of Theoretical Statistics, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Graphical modelling

journal of institute of science and technology, cilt.12, sa.1, ss.101-109, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Geometrical Interpretation of prime power lattice designs

Statistics, cilt.2, sa.3, ss.187-192, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Complete sets of pairwise orthogonal latin square of order 2 34 are related with projective planes order 2 3 4

Journal of Institute of Science and Technology of Gazi University, cilt.4, sa.1, ss.147-153, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Different patterns with zero partial association for five variables in contingency tables

The Far East Journal of Theoretical Statistics, cilt.21, ss.95-103, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dengeli Tamamlanmamış Blok Modelinde Ortalamaların Analizi Tekniği

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi,, cilt.9, sa.3, ss.345-353, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hadamard matrisleri ve Deney Düzeninde Bazı Uygulamaları

Gazi Üniversitesi , Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi, cilt.9, sa.3, ss.355-366, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

the classification of complete sets of pairwise orthogonal latin square corresponding the projective plane of order 4

Journal of Institute of Science and Technology of Gazi University, cilt.9, sa.4, ss.647-653, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A study on confidence bounds in balanced incomplete block designs

Journal of Institute of Science and Technology of Gazi University, cilt.9, sa.4, ss.631-645, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the confidence bounds in case MANOVA for balanced incomplete block designs

Journal of Institute of Science and Technology of Gazi University, cilt.4, sa.1, ss.133-138, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2 3 ve 4 mertebeden ikili dik latin kare tam setlerine karşılık gelen projektif düzlemler

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi, cilt.6, ss.139-146, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Covariance Selection models with zero partial association

Hacettepe Bulletin of Natural Science Engineering, sa.25, ss.119-132, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tekrarlı Denemelerde hata kare toplamının kronecker çarpımla ifadesi

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi, cilt.5, ss.85-93, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kısmi Dengeli tamamlanmamış blok düzeninde geometrik gösterim

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi, cilt.5, ss.95-103, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Youden karenin kuruluşu

Türk mühendis ve mimar odaları birliği fizik mühendisleri odası, ss.45-48, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Geometric approach to balanced incomplete block designs

Communications. Faculty of Sciences. University of Ankara. Series A1: Mathematics and Statistics., cilt.1, sa.44, ss.41-48, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dengeli tamamlanmamış bloklarda sonlu analetik geometrilerin kullanılışı

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, cilt.4, sa.1, ss.87-95, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Latin karelerin oluşturulması

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi, cilt.4, sa.1, ss.39-46, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deney düzenlemde kroneker çarpımının kullanımı

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parameter estimations analysis of variance in regression models on dummy 0 1 variables

J. Karadeniz Tech. Univ., Fac. Arts Sci., Ser. Math.-Phys., cilt.9, ss.11-38, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PAREMETER ESTIMATION IN SIMPLE LİNEAR REGRESSION MODEL UNDER NONNORMAL ERROR TERMS

ÇUKUROVA 2. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 26 - 28 Nisan 2019, ss.268-270

DUS WEIBULL DISTRIBUTION AND PARAMETER ESTIMATION

ÇUKUROVA 2. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 26 - 28 Nisan 2019, ss.271-272

DUS Weibull Dağılımı ve Parametre Tahmini

Çukurova II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

Basit Lineer Regresyon Modelinde Hata Terimlerinin Dağılımının Normal olmaması Durumunda Parametre Tahmini

Çukurova II.Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019

DUS Inverse Weibull Distribution and Its Applications

19. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECONOMETRICS OPERATION RESEARCH AND STATISTICS, 17 - 20 Ekim 2018, ss.743-745

DUS İnverseWeilbull Dağılımı ve Uygulaması

19. international symposium on econometrics,operations research and statistics, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.743-745

An application of Smooth Goodness of fit tests for Gamma Response Model

İnternational conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), Ordu, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.759-760

A Comparison of Page and Jonckheere Tests for Repeated Measures in Randomized Block Designs

4.international researchers,statiscians and young statisticians congress, 28 - 30 Nisan 2018

Optimization of Multiple Responses using Principal Componenet Analysis and Response Surface Method for an Experimental Design

4.İnternational Researchers,Statisticians and Young Statisticians, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2018, cilt.1

A Comparison of Goodness of Fit Tests of Rayleigh Distribution Against Nakagami Distribution

10. ISC 2017 International Statistics Congress, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2017, ss.107

Covariance Patterns for Linear Mixed Models

19.Ulusal ve 2.Uluslarası Biyoistatistik Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2017

Rank-Based Nonparametric Tests for Ordered Alternatives with Randomized Complete Block Design

IRSYSC 2017 – 3RD INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, 24 - 26 Mayıs 2017

Proposed Nonparametric Tests for Mixed Design

IRSYSC 2017 – 3RD INTERNATIONAL RESEARCHERS, STATISTICIANS AND YOUNG STATISTICIANS CONGRESS, 24 - 26 Mayıs 2017

IXJ Tasarımlarında Permütasyon testi

Xth International Statistics Days Conference – ISDC’2016, 7 - 09 Ekim 2016

I X J Faktöriyel Tasarımlarında Permütasyon Testleri

9th International Statistics Days, Giresun, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2016

Karma Tasarımlarda Sıralı Alternatifler İçinÖnerilen Test Kombinasyonları

Xth International Statistics Days Conference – ISDC’2016, 7 - 09 Ekim 2016

A New Confidence Interval Method for Linear Mixed Models

10th International Statistics Days Conference,Giresun, 7 - 09 Ekim 2016

Gamma Dağılımına Sahip Yanıt Değişkenli Model İçin Smooth Testler

17. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2 - 04 Haziran 2016

Smooth Tests for Inverse Gaussian Response Model

Second International Researchers, Statisticians, and Young Statisticians Congress (2nd IRSYSC-2016), 4 - 08 Mayıs 2016

Confidence Interval Methods for Fixed Effect Parameter of Random Intercept Model

Second International Researchers-Statisticians and Young Statisticians Congress, 4 - 08 Mayıs 2016

Smooth Tests for İnverse Gaussian Response Model

Researchers-Statisticians and Young Statisticians Congress,2016, Ankara, Türkiye, 6 - 07 Mayıs 2016

Confidence İnterval Methods for fixed effect parameter of random intercept model

Researchers-Statisticians and Young Statisticians Congress,2016, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2016

Two Tests For Equalıty Of Scale Parameters Of Inverse Gaussian Distribution Usıng Computational Approach

2nd International Researchers-Statisticians and Young Statisticians, Ankara, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2016

Two Test for Equality of Scale Parameters of Inverse Gaussian Distribution Using CAT

2. Uluslararası Araştırmacılar-İstatistikçiler ve Genç İstatistikçiler Kongresi, 02 Mayıs 2016

Karma Tasarımlar İçin Parametrik Olmayan Testler

Ordu Üniversitesi Matematik-İstatistik Mini Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2015

Comparison of Goodness of Fit Tests for Poisson Regression Model

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 11 - 15 Mayıs 2015

A Comparison of Confidence Interval Methods for Fixed Effects in Linear Mixed Models

16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 11 - 15 Mayıs 2015

A Comparision of Confidence Interval Methods for Fixed Effects in Linear Mixed Models

16.Uluslararası Ekonometri,Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 7 - 12 Mayıs 2015

A Comparison of Two Distribution Free Test for Longitudinal Data of Randomized Blocks with a Prior Knowledge of Alternative Hypothesis

3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, Vienna, Avusturya, 25 - 28 Ağustos 2014

Using of Fractional Design r k p in DEA to Selection of Outputs and Inputs

11 th International Conference on Data Envelopment Analysis, 27 - 30 Mayıs 2013

Nakagami dağılımı için Smooth Testler

12. Matematik Sempozyumu, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2013

NAKAGAMI DAĞILIMI İÇİN SMOOTH TESTLER

12.Matematik Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Mayıs 2012

Ürün Haritaları İçin Permütasyon Testi

7. Uluslararası İstatistik Kongresi, 12 - 14 Nisan 2011

Uyarlanmış Durbin Testi için Permütasyon Testi ve Bir Simülasyon Çalışması

VII.İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 6 - 08 Haziran 2010, ss.141-147

Simetrik 2 dizaynlar ve Maksimal Kodlar

4. İstatistik Kongresi, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2005

Erişte kalitesine kurutma işlemlerinin etkileri

Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2004

Bulgurun fitik asit içeriğine prosesin etkisi

Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, Türkiye, 15 - 17 Eylül 2004

On The Projective Geometry and Linear Codes

4.İstatistik günleri konferansı, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2004

ekmeğin fitik asit miktarına etkili bazı faktörlere grafiksel model ile yaklaşım

Hububat ürünleri teknolojisi kongre ve sergisi, Gaziantep, Türkiye, 3 - 04 Ekim 2002, ss.543-548

Karma Değişkenler İçin Grafiksel Modeller

3. İstatistik Günleri Sempozyumu, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2002

Karma Değişkenler için Grafiksel Modeller

3.İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2002, ss.9

Kitap & Kitap Bölümleri

5. Bölüm Momentler, Çarpıklık ve Basıklık

Schaum's Outlines Teori ve Problemlerle İstatistik, Alptekin Esin ve Salih Çelebioğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.311-344, 2003

Grafiksel Modeller

Bizim Büro Basımevi, Ankara, 1999