Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Uyku Regülasyonu ve Beslenme

Göztepe Tıp Dergisi, vol.24, no.1, pp.9-15, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DETERMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FTO (rs9939609) POLYMORPHISM (A/T) AND NUTRITIONAL STATUS

10. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, Ankara, Turkey, 31 March - 04 April 2021, pp.90-91 Creative Commons License

Relationship between Sarcopenia Markers and Vitamin D:A Systematic Review

2nd World Conference on Sustainable Life Sciences (WOCOLS). E-Conference, Turkey, 08 December 2020

The Association between Serum Carnitine Level, Glucose Regulation, Body Fat and Nutrient Intake in Diabetic Individuals

2nd World Conference on Sustainable Life Sciences (WOCOLS). E-Conference, Ankara, Turkey, 08 December 2020, pp.1 Sustainable Development

FTO Geni (Rs9939609) Polimorfizmi (T/A) İle Adipozite Ve Kan Lipid Profili Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

Hacettepe Üniversitesi HÜLİPAG IV. Lipit Araştırmaları Çalıştayı ”Hastalıkta ve Sağlıkta Lipitler”, Ankara, Turkey, 27 November 2020

Diyabette oksidatif stresin moleküler mekanizması

2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi, 10 December - 12 October 2019 Sustainable Development

The Role of the Body Weight in the Renal Stone

World Congress on Nutrition and Obesity Prevention Source, 16 - 18 November 2017

The Role of Vıtamın D Defıcıency in Obesity

World Congress on Nutrition and Obesity Prevention Source, 16 - 18 November 2017 Sustainable Development

Sınıf Öğretmenlerinde Obezite Durumu Ve Vücut Ağırlığı Farkındalığı.

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Gastrointestinal Hastalıklar Kongresi, 5 - 07 October 2017 Sustainable Development

Öğretmenlerin Obezite Önlenme Programları İle İlgili Farkındalık Durumları.

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Gastrointestinal Hastalıklar Kongresi., 5 - 07 October 2017 Sustainable Development

Madde Kullanan Bireylerde Yaşam Kalitesi Ve Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi.

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Gastrointestinal Hastalıklar Kongresi., 5 - 07 October 2017

Increase In Eatıng Dısorder Scores are Related Wıth Poor Dıet Qualıty in Females.

39. European Socıety For Clınıcal Nutrıtıon And Metabolısm (ESPEN), 9 - 12 September 2017

Orthorexıc Females Pay Attentıon to Sodıum Intakes and Consumptıon Of Whole Grains.

39. European Socıety For Clınıcal Nutrıtıon And Metabolısm (ESPEN), 9 - 12 September 2017

Diet Qualıty is Related With Decreased Energy and Fat Intake in Adults.

39. European Socıety For Clınıcal Nutrıtıon And Metabolısm (ESPEN), 9 - 12 September 2017

Diyabet ve Antropometrik Ölçüm Risk Faktörlerine Göre Serum Karnitin Düzeyinin İncelenmesi.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017 Sustainable Development

Böbrek Taşı Oluşumunda Kafein Alımının Rolü.

Adnan Menderes. Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Bütirik Asidin Eğigenetik Mekanizma Yoluyla Sağlık Üzerine Etkisi.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Toplumda Bireylerin Diyetisyene Bakış Açısının Değerlendirilmesi.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Diyetsel Biyoaktif Bileşiklerin Hİston Asetilasyonu Üzerine Etkisi.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Sağlıklı Kadınlarda Serum Karnitin Düzeyi İle Vücut Ölçümleri Arasındaki İlişki.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Besin Etiketlerinde Yer Alan Gıda Katkı Maddelerine Bakış: Kesitsel Bir Çalışma.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Böbrek Taşı Oluşumunda Sebze/Meyve Tüketiminin Rolü.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Evaluation of food label reading habits in Turkish females

6th International Congress on Food Technology, Atina, Greece, 18 March - 19 May 2017

Nutrition Factor in Kidney Stone Formation: Cranberry Fruit.

I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

A Fruit Packed of Health: Tamarind (Tamarindus indica)

.I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Herbal Therapıes in Hemodıalysıs Patiens.

I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Deve Dikeni (Silybum Marianum), Olası Klinik Etkileri ve Güvenilirliği

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2017

Obezitede Kullanılan Alternatif Beslenme Destekleri

7. Ulusal Obezite Kongresi, Turkey, 8 - 11 December 2016

Is Healthy Eating Index Related With Waist Circumference In Adults

European Obesity Summit 1-4 June 2016 Gothenburg, Sweden, 1 - 04 June 2016

Uyku Süresi ve Kalitesi Beslenme Durumu Plazma Oreksin A ve Ghrelin Düzeyleriyle İlişkili midir

Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Turkey, 20 - 23 May 2015, pp.615-616

Yetişkinlerde Vücut Kompozisyonu Serum D Vitamini Düzeyi ile İlişkili midir

‘Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi’, Turkey, 20 - 23 May 2015

Books & Book Chapters

TÜKETİMİNİN ARTIRILMASI GEREKEN BESİNLER VE BESİN ÖGELER

in: TÜRKİYE BESLENME R E H B E R İ ( T Ü B E R ) 2022, Pekcan G,Şanlıer N,Baiş M,Acar Tek N,Gökmen Özel H., Editor, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayınları, Güncel Baskı, Ankara, pp.69-81, 2022

BÖBREK HASTALIKLARINDA C VİTAMİNİN ROLÜ

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - I, Prof. Dr. Zeliha SELAMOĞLU Prof. Dr. Hasan AKGÜL Doç. Dr. İlhan BAHŞİ, Editor, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, pp.173-193, 2022 Creative Commons License

Beslenme ile Alınan Endokrin Bozucuların Nörolojik Hastalıklar Üzerindeki Olası Rolü

in: Endokrin Bozucular ve Sağlık, Prof.Dr. Kazım Şahin,Prof.Dr. H. Fahrettin Keleştemur, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara, pp.217-242, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

KURUBAKLAGİLLER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

in: ULUSAL BESLENME KONSEYİ KURUBAKLAGİL BİLİM KOMİSYONU RAPORU, Nazan YARDIM, Nermin ÇELİKAY, Şeniz ILGAZ, Faika Betül AYDIN, Editor, TC SAĞLIK BAKANLIĞI, pp.27-49, 2022

Diyet Bileşenlerinin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkileri, Makrobesin Ögelerinin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkileri

in: BAĞIŞIKLIK, BESLENME ve YAŞAM TARZI RAPORU, Prof.Dr. Kazım ŞAHİN, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, TÜBA Raporları No: 42, pp.21-35, 2020

Sporda Beslenme IV

in: SPOR VE SAĞLIK BİLİMLERİ IV, Prof.Dr. Nevin Aysel GÜZEL., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayın No: 4051. Açıköğretim Fakültesi Yayın No:2833, pp.41-57, 2020

OKULLARDA MENÜ PLANLAMA

in: TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ(TOPLU TÜKETİM YERLERİ) İÇİNULUSAL MENÜ PLANLAMA VE UYGULAMA REHBERİ, Prof. Dr. Yasemin BEYHAN, Prof. Dr. Saniye BİLİCİ, Doç. Dr. Mevlüde KIZIL, Editor, T.C Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1184, Ankara, pp.75-100, 2020

Ergenlerde (Adölesan) Ağırlık Yönetimi Bireysel Standart Beslenme Danışmanlığı Programı

in: Diyetisyenler İçin Hasta İzlem Rehberi Ağırlık Yönetimi El Kitabı, Samur Gülhan, Rakıcıoğlu Neslişah, Başoğlu Sevil, Editor, Sağlık Bakanlığı Yayını, pp.103-138, 2017

Öğününü Enerji Yoğunluğu, Makro Besin Ögesi İçeriği ile Farmakokinetik İlaç Etkileşimleri

in: Besin İlaç Etkileşimleri, Efsun Karabudak, Perim Türker, Editor, Türkiye Diyetisyenler Derneği Yayını, Ankara, pp.159-163, 2017

Tüketiminin Artırılması Gereken Besinler ve Besin Ögeleri

in: TÜRKİYE BESLENME REHBERİ 2015, Gülden Pekcan, Nevin Şanlıer, Murat Baş, Editor, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1031, Ankara, pp.61-66, 2016