Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Irisin and Myostatin Levels in Patients with Graves' Disease

ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH, cilt.47, sa.6, ss.471-475, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Cephalometric assessment of soft tissue morphology of patients with acromegaly

AUSTRALIAN ORTHODONTIC JOURNAL, cilt.32, sa.1, ss.48-54, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Selenoprotein P is not elevated in gestational diabetes mellitus

GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY, cilt.31, sa.11, ss.874-876, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Craniofacial and pharyngeal airway morphology in patients with acromegaly

ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.73, sa.6, ss.433-440, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Serum levels of fetuin A are increased in women with gestational diabetes mellitus

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, cilt.291, sa.4, ss.933-937, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hyperparathyroid crisis presenting with hyperemesis gravidarum

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, cilt.290, sa.4, ss.811-814, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Sitagliptin on Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Diet-Induced Obese Rats

METABOLIC SYNDROME AND RELATED DISORDERS, cilt.11, sa.4, ss.243-250, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A high chromogranin A: Is it always a tumor?

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.24, sa.2, ss.186-187, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Synchronous thyroid and gastric diffuse large B-cell lymphoma

ENDOCRINE, cilt.42, sa.2, ss.456-457, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adrenocorticotropic Hormon-Secreting Pheochromocytoma: A Rare Cause of Cushing's Syndrome

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.23, sa.2, ss.125-129, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Serum Endocan Levels in Graves Disease

The Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, cilt.22, sa.2, ss.49, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effect of Glycemic Control on Intensive Care Mortality

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Dergisi/ Turkish Journal of Medical and Surgical Intensive Care, cilt.2, sa.1, ss.1-7, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Management of Papillary Thyroid Microcarcinomas Our Clinical Experience

Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, cilt.3, ss.53-56, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tip 1 diyabetli gebede eşilk eden Sars-cov2 enfeksiyonu

8. Endokrinoloji/ Metabolizma Hastalıkları, Kadın Sağlığı ve Gebelik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Mart 2021, ss.12

Reprodüktif çağdaki Tip 1 diyabetli kadın hastaların hastalık algıları ve gestasyonel döneme ait bilgi düzeyleri

8. Endokrinoloji/ Metabolizma Hastalıkları, Kadın Sağlığı ve Gebelik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Mart 2021, sa.7, ss.23

Kitap & Kitap Bölümleri

Graves Orbitopati

Tiroid Hastalıkları Tanı ve Tedavi Kılavuzu, Murat Faik Erdoğan, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.70-79, 2019