Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DETERMINATION OF THE PERFORMANCE-GRADES OF SURFACE TREATMENT BINDERS IN TURKEY

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.29, ss.689-698, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PERFORMANCE OF MODIFIED POROUS ASPHALT MIXTURES

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.28, ss.577-586, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Traffic safety in highway tunnels in Turkey

TEKNIK DERGI, cilt.19, ss.4471-4486, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of sustainable transport strategies for Tehran with thetheir urbanization rate criterion based on the fuzzy ahp method

Journal of Xi’xxan University of Architecture Technology, cilt.12, ss.867-881, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemzemin Geçitlerde Alt/Üst Geçit İyileştirmelerinin Belirlenmesi

Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, cilt.24, ss.243-252, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Karayolu Ağında Kullanılan Değişken Mesaj İşaretlerine Yönelik Bir Değerlendirme

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, cilt.5, ss.73-85, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Traffic risk index of cities in Turkey

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.22, ss.405-412, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Gazi Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinde Trafikte Risk Algısı

International Journal of Traffic and Transportation Safety, cilt.1, ss.55-68, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yolculuk Talep Yönetimi Stratejilerinin Kentsel Trafik Yüküne Etkisi Üzerine bir Uygulama

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.62-68, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Çevrelerinde Trafik Güvenliği

Yapı Dünyası Dergisi, ss.41-48, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ankara İçin Bir Sinyal Zamanlaması Modeli Beşevler Kavşağı Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.49-57, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Ulaşımda Talebe Bağlı Servis Sistemi Bir Bilgi Sistemi Kurgusu

Engineering Science and Technology, an International Journal of Karabuk University, cilt.10, ss.239-248, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Dönel Kavşakların Kapasite ve Güvenlik Yönünden İncelenmesi

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.22, ss.917-927, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Araç Muayene Sistemi

Yapı Dünyası Dergisi, ss.43-53, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi, cilt.1, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karayolu Esnek Üstyapı Tasarımında Yeni Bir Yöntem Yüksek Performanslı Asfalt Kaplama

Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi University, cilt.19, ss.185-195, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

81 İldeki 2010-2013 Yıllarına Ait Trafik Cezalarının Karşılaştırılması

2nd HEZARFEN International Congress of Science, Mathematics and Engineering, Antalya, Türkiye, 25 - 26 Eylül 2020, ss.16-27

Gemi İnşaatı Sektöründe Gürültü Maruziyetinin Değerlendirilmesi

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal BilimlerKongresi (BAHAR 2019), Kocaeli, Türkiye, 26 - 28 Nisan 2019, cilt.1, ss.398-401

Trafik Sıkışıklığının Kentsel Yaşam Kalitesine Etkileri

TRANSIST 2018 11. Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Kasım 2018

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Endeksi

TRANSIST 2017 10.Uluslararası İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı, 2 - 04 Kasım 2017

Türkiye de 2010 2013 Yıllarına Ait Trafik Cezalarının İllere Göre İrdelenmesi

Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol ve Trafik Güvenliğ (ROTRASA), Ankara, Türkiye, 7 - 08 Aralık 2015

Gazi Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinde Trafik Güvenliği Risk Algısı

4. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2013

Trafiğin Yaşam Kalitesine Etkileri

2. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2011

Okul Çevrelerinde Trafik Güvenliği

1.Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2010

Kentsel Altyapı Çalışmalarının Kentiçi Trafiğe Etkileri

Trafik ve Yol Güvenliği 4. Ulusal Kongresi, Türkiye, 23 - 25 Mayıs 2007, ss.282-291

Türkiyede Karayolu Trafik Güvenliği Mevcut Durum ve Çözüm Önerileri

Kazalar ve Çevre Ulusal Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2007

Introducing Minibuses as a Paratransit System in Ankara an Alternative Management Model Proposal

3rd Traffic And Road Safety International Congress, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Mayıs 2006

Highway Transportation and Traffic Safety in Government Programs

2nd Traffic And Road Safety International Congress, Ankara, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2004

Japonya da Trafik ve Yol Güvenliği

Trafik ve Yol Güvenliği II. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2003

Investigation of Transportation Sector in Five Year Development Plans

1st Traffic And Road Safety International Congress, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2002

Türkiye de Ulaşım Mühendisliği Konusunda Lisans Eğitiminin Gerekliliği

Trafik ve Yol Güvenliği I. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2001

21 Dönem Milletvekillerinin Türkiye deki Trafik Problemine Bakışı

Trafik ve Yol Güvenliği I. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2001

Kent Merkezine Yönelik Otopark Politikaları

II. Ulaşım ve Trafik Kongresi, Ankara, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 1999

Sathi Kaplamalı Yollarda Asfalt Emülsiyonu Kullanımının Avantajları

4. Ulaştırma Kongresi, Denizli, Türkiye, 3 - 05 Haziran 1998

Köprü ve Köprülü Kavşakların Bakım ve Onarımı

İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler 3. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 Eylül - 16 Ekim 1997

Education A Priority in Solving the Traffic Problem

15th World Congress of the International Association for Accident and Traffic Medicine, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Eylül 1997

Kitap & Kitap Bölümleri