Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Multivariate Assessment of Middle School Students' Interest in STEM Career: a Profile from Turkey

RESEARCH IN SCIENCE EDUCATION, cilt.50, ss.1217-1231, 2020 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Challenge of Quantum Physics Problems with Self-Metacognitive Questioning

Research in Science Education, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

The effect of the inquiry-based learning approach on student's critical-thinking skills

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, cilt.12, sa.12, ss.2887-2908, 2016 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Electrical characteristics of p-Si/TiO2/Al and p-Si/TiO2-Zr/Al Schottky devices

PHILOSOPHICAL MAGAZINE, cilt.96, ss.1684-1693, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

The Au/polyvinyl alcohol (Co, Zn-doped)/n-type silicon Schottky barrier devices

SYNTHETIC METALS, cilt.161, ss.474-480, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The analysis of I-V characteristics of Schottky diodes by thermionic emission with a Gaussian distribution of barrier height

MICROELECTRONICS RELIABILITY, cilt.51, sa.2, ss.360-364, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The forward bias current density-voltage-temperature (J-V-T) characteristics of Al-SiO2-pSi (MIS) Schottky diodes

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, cilt.98, sa.6, ss.699-712, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The dependence of electrical properties of Al/NphAOEMA/PEDOT-PSS/ITO structures on temperature

OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS, cilt.4, sa.12, ss.2132-2135, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Illumination effect on electrical characteristics of organic-based Schottky barrier diodes

JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, cilt.108, sa.10, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Temperature dependent dielectric properties of Schottky diodes with organic interfacial layer

OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS-RAPID COMMUNICATIONS, cilt.4, sa.8, ss.1225-1228, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Frequency and Temperature Dependence of Dielectric Properties of Au/Polyvinyl Alcohol (Co, Ni-Doped)/n-Si Schottky Diodes

INTERNATIONAL JOURNAL OF POLYMERIC MATERIALS, cilt.59, sa.10, ss.739-756, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Frequency and gate voltage effects on the dielectric properties of Au/SiO(2)/n-Si structures

MICROELECTRONIC ENGINEERING, cilt.85, sa.9, ss.1910-1914, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Effects of gamma-ray irradiation on the C-V and G/omega-V characteristics of Al/SiO2/p-Si (MIS) structures

NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH MATERIALS AND ATOMS, cilt.266, sa.5, ss.791-796, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The C-V-f and G/omega-V-f characteristics of Au/SiO2/n-Si capacitors

PHYSICA B-CONDENSED MATTER, cilt.391, sa.1, ss.59-64, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The barrier height inhornogeneity in Al/p-Si Schottky barrier diodes with native insulator layer

APPLIED SURFACE SCIENCE, cilt.252, sa.22, ss.7749-7754, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ARAPÇA KONUŞAN ÖĞRENCİLERİN FEN’E YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI

Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.6, ss.9-21, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

The Effect of Technology Supported Inquiry Based Learning in Science Education: Action Research

Journal of Education in Science Environment and Health, cilt.6, sa.2, ss.120-133, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Adantation of the STEM Value-Expectancy Assessment Scale to Turkish Culture

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, cilt.7, ss.177-190, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Science Reasoning Levels of Prospective Science and Primary Teacher

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, cilt.34, ss.586-601, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Adaptation of Physics Metacognition Inventory to Turkish

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, cilt.6, sa.1, ss.125-137, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Ortaokul Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Kavramı Hakkındaki Metaforları

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.276-286, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Araştırmaya Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Kavramsal Anlama Düzeyi ve Bazı Öğrenme Çıktıları Üzerine Etkisi

Trakya Journal of Education, cilt.8, sa.3, ss.545-563, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ÜST BİLİŞSEL FARKINDALIK İLE SORUMLULUK DUYGUSU VE DAVRANIŞI ARASINDAKİİLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.7, sa.1, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Science Teacher Candidates' Epistemological Beliefs and Critical Thinking Disposition

EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, sa.72, ss.203-220, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

THE EFFECT OF METACOGNITION INSTRUCTION ON SOLVING MATHEMATICALPROBLEMS IN SCIENCE LESSONS

JOURNAL OF EDUCATIONALAND INSTRUCTIONAL STUDIES IN THE WORLD, cilt.7, sa.4, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Özel Yetenekli Öğrencilerin FeTeMM’in Mühendisliği Hakkındaki İmajları

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.196-204, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

THE EFFECT OF METACOGNITIVE TEACHING APPLICATION IN SCIENCE LESSON ON THESUCCESS OF 7th GRADE STUDENTS

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.6, sa.4, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

5E Öğrenme Modeline Dayalı Etkinliklerin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerileri ve Akademik Başarılarına Etkisi

Mersin University Journal of the Faculty of Education, cilt.11, sa.1, ss.76-95, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Adaptation of Lawson s Classroom of Science Reasoning Multiple Choice Version

GUJGEF, cilt.35, sa.3, ss.443-456, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İlköğretim 7 Sınıf Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine YönelikMotivasyonlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.23, ss.1-21, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The effect of the technology supported scienceeducation on achievement and attitudes of students

International Journal of Education Administration and Policy Studies, cilt.3, sa.12, ss.219-221, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ELEMENTARY SCHOOL 6TH GRADE STUDENTS ATTITUDES TOWARDS TECHNOLOGYAND THEIR OPINIONS ABOUT TEACHING SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE THROUGHINTERACTIVE WHITEBOARD

JOURNAL OF EDUCATIONAL AND INSTRUCTIONAL STUDIESIN THE WORLD, cilt.1, sa.1, ss.64-71, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Primary School Teacher Candidates Misconceptions on Some Fundamental Science Concepts with Three Annotated Questions

GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.817-842, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Turkish primary school students performance on basic science process skills

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.1, sa.1, ss.544-548, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of scienceattitude of Syrian students inTurkey from perspective ofscience curriculum

7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2019), Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019

Difficulties experienced byprospective classroomteachers in engineering designprocess activities

7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2019), Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019

Teachers’ opinions aboutSTEM motivation of studentsin the context of expectancyvalue theory

7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2019), Türkiye, 9 - 12 Ekim 2019

60Co GAMMA-RAY IRRADIATION EFFECTS ON THE MAIN ELECTRICALPARAMETERS OF THE Au/(ZnO:Mn-PVA)/n-Si (MPS) STRUCTURESAT ROOM TEMPERATURE STRUCTURES AT ROOM TEMPERATURE

International Natural Science, Engineering and Material Technologies Conference, Kırklareli, Türkiye, 9 - 10 Eylül 2019, ss.1-8

THE INVESTIGATION OF EFFECTS OF (NANOCARBON DOPED-PVP)POLYMER INTERFACIAL LAYER ON THE MAIN ELECTRICALPARAMETERS AND CONDUCTIVITY

International Natural Science, Engineering and Materials Technology ConferenceSep 9-10, 2019, İstanbul / TURKEY, Türkiye, 9 - 10 Eylül 2019

60Co GAMMA-RAY IRRADIATION EFFECTS ON THE MAIN ELECTRICALPARAMETERS OF THE Au/(ZnO:Mn-PVA)/n-Si (MPS) STRUCTURESAT ROOM TEMPERATURE

International Natural Science, Engineering and Materials Technology Conference, Türkiye, 9 - 10 Eylül 2019

An investigation about learning outcomes of sciencecurriculum in terms ofscientific reasoning skills

7th International Congress on Curriculum and Instruction (ICCI-EPOK 2019), 9 - 12 Ekim 2019

ÖZEL GÖRELİLİK KONUSU VE ÖĞRETMEN ADAYLARININMANEVİ YÖNELİMLERİ

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ISMS), 16 - 17 Kasım 2018

Fen Bilgisi Öğetmen Adaylarının Gözlem Yapma Becerilerinin Değerlendirilmesi

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES (ısms), 16 - 17 Kasım 2018

The capacitance characteristics of Au/n-GaAs junction in the temperature range of 80-300 K

5th Internatıonal conference on materials science and advanced-nanotechnologies for next generation (MSNG2018), 4 - 06 Ekim 2018

Frequency Dependence of Electrical Parameters of Au/n-Si structures with 2 graphene–cobalt doped (Ca3Co4Ga0.001Ox) interfacial layer

5th Internatıonal conference on materials science and advanced-nanotechnologies for next generation (MSNG2018), 4 - 06 Ekim 2018

The dielectric characteristics of Au/n-GaAs junction for different frequencies at 120 K

5th Internatıonal conference on materials science and advanced-nanotechnologies for next generation (MSNG2018), 4 - 06 Ekim 2018

Investigation of Admittance Characteristics of Au/2 graphene-cobalt doped (Ca3Co4Ga0.001Ox)/n-Si MIS structure

5th Internatıonal conference on materials science and advanced-nanotechnologies for next generation (MSNG2018), 4 - 06 Ekim 2018

A comparative analysis of 2013 and 2017 curricula for science course

5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26 - 28 Ekim 2017

The Au/Polyvinyl Alcohol (Co, Zn-Doped)/n-Type Silicon Schottky Barrier Devices

4th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2017), 28 - 30 Haziran 2017

Schottky Diode with Curcumin (C21H20O6) Interfacial Layer

4th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2017), 28 - 30 Haziran 2017

Effects of J-Ray Irradiation on the C–V and G/ω–V Characteristics of Al/SiO2/p-Si(MIS) Structures

4th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2017), 28 - 30 Haziran 2017

The Electrical Characteristics of Al/TiO2-GO/n-Si Schottky Structures

4th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2017), 28 - 30 Haziran 2017

A Study For The Science Education Questions In The Exams Which Are Made From TheCentre

26th International Conference on Educational Sciences, 20 - 23 Nisan 2017

Digital Or Laboratory Medium Preference Of Elementary School Students

26th International Conference on Educational Sciences, 20 - 23 Nisan 2017

Middle school studentsʹ metaphors of scientific inquiry

26th International Conference on Educational Sciences, 20 - 23 Nisan 2017

Frequency and gate voltage effects on the dielectric properties and electrical conductivity ofAl Co PVC p Si structures

2nd International Congress on the World of Technology and AdvancedMaterials-WITAM 2016, 20 Eylül - 02 Ekim 2016

Current Voltage characteristics of Al Co PVC p Sistructures

2nd International Congress on the World of Technology and Advanced Materials, 28 Eylül - 02 Ekim 2016

A Comparative Study of College Students Performance On İntegrated Science Process Skills in Turkey andMalaysia

III nd International Eurasian Educational Research Congress, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Öğretmen Gözünden Kırsalda Eğitim

IIIrd INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Cognitive and Metacognitive Questioning Through Physics Problem in the Topics of Modern Physics

III nd International Eurasian Educational Research Congress, 31 Mayıs 2106 - 03 Haziran 2016

Frequency and gate voltage effects on the dielectric properties and electrical conductivity of Al TiO2 p Si structures

2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies, 17 - 19 Mayıs 2016

Illumination intensity effects on the electrical characteristics of Al TiW Pd2Si n Si Schottky structures

2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies (OEMT2016), 17 - 19 Mayıs 2016

Electrical characteristics of Al p Si structures with two different thickness TiO2 interfacial insulator layer

2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies, 17 - 19 Mayıs 2016

The frequency and voltage dependent electrical characteristics of Al TiW Pd2Si n Si structure

2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies, 17 - 19 Mayıs 2016

THE COMPARISON OF ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF p Si TiO2 AL AND p Si TiO2 ZR AL SCHOTTKY DEVICES

9. International Physiscs Conference of the Balkan Physics Union, 24 - 27 Ağustos 2015, ss.1299

İş Konusundaki Kavram Yanılgılarını Ortaya Çıkaran 2 Aşamalı Kavram Testi Geliştirme

II. International Eurasian Educational Research Congress, 8 - 10 Haziran 2015

Science Teacher Candidates Epistemological Beliefs and Critical Thinking Disposition

II. International Eurasian EducationalResearch Congress, Ankara, Türkiye, 8 - 10 Haziran 2015, ss.1297-1299

An action research on teaching science through technology supported inquiry - based learning: a pilot study

5th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, WCLTA 2014, Prague, Çek Cumhuriyeti, 29 - 31 Ekim 2014, cilt.186, ss.46-52 identifier

7th Grade Students' Views On Combining The Use Of Computer Simulations And Laboratory Activities In Science Teaching

Proceedings of 6th World Conference on Educational Sciences, Valletta, Malta, 6 - 09 Şubat 2014, cilt.191, ss.1173-1177 identifier

Turkish elementary school students' performance on integrated science process skills

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.3469-3475 Creative Commons License identifier identifier

The effects of technology teaching materials on students' image of scientists

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2371-2376 identifier identifier

The effect of three different teaching tools in science education on the students' attitudes towards computer

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2652-2657 identifier identifier

The analysis of current-voltage (I-V) characteristics of schottky diode in terms of Gaussian distribution of barrier height

6th International Conference of the Balkan-Physical-Union, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Ağustos 2006, cilt.899, ss.594 identifier identifier

DEVIATIONS FROM THERMIONIC EMISSION IN CURRENT-VOLTAGE (I-V)CHARACTERISTICS OF SCHOTTKY STRUCTURES

International Natural Science, Engineering and Materials Technology Conference, 9 - 10 Eylül 2019

Kitap & Kitap Bölümleri

A Two-Phased Conceptual Test to Help Reveal the Misconceptions About the Topic of “Work”

Special Topics in Science Education Research, İlbilge Dökme,Semra Benzer, Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, ss.1-21, 2020

Bölüm 3 Revize Edilmiş Bilimsel Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış, İlbilge Dökme,Semra Benzer, Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, ss.33-44, 2020 Creative Commons License

Bilimsel Muhakeme Becerilerine Genel Bir Bakış

Bilimsel Muhakeme ile Düşünme Sanatı, İlbilge DÖKME, Editör, Anı, Ankara, ss.10-30, 2019

Birleşik Değişken Etkinlikleri

Bilimsel Muhakeme Becerileri İle Düşünme Sanatı, İlbilge Dökme, Editör, Anı, Ankara, ss.245-288, 2019

Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme Etkinlikleri

Bilimsel Muhakeme Becerileri İle Düşünme Sanatı, İlbilge DÖKME, Editör, Anı, Ankara, ss.110-150, 2019

Bilimsel Muhakemenin Fen Başarısı ile İlişkisi

Bilimsel Muhakeme ile Düşünme Sanatı, İlbilge Dökme, Editör, Anı, Ankara, ss.32-51, 2019

Denge Etkinlikleri

Bilimsel Muhakeme Becerileri İle Düşünme Sanatı, İlbilge Dökme, Editör, Anı, Ankara, ss.288-308, 2019

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarinin Gözlem Yapabilme Becerilerinin Değerlendirilmesi

Current Academic Studies in Education Sciences, Harun Şahin,Abidin Temizer,Fatma Erdoğan, Editör, ivpe , Cetinje, ss.652-672, 2018 Creative Commons License