Publications & Works

Articles Published in Other Journals

. F. MAZAS OP.36 “ETUDES SPECİALES” METODUNA İLİŞKİN ÖRNEK ANALİZ YÖNTEMİ (27 NUMARALI ETÜT ÖRNEĞİ)

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.29, pp.48-61, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

ASKERİ BANDO ŞEFİ YETİŞTİRME SÜREÇLERİ: TÜRKİYE, ABD VE RUSYA ÖRNEĞİ

Ekev Akademi Dergisi, no.86, pp.283-306, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Covid-19 Pandemi Sürecinde 4-13 Yaş Grubu Öğrencilerine Yönelik Uzaktan Çalgı Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.1, pp.21-43, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özengen Klasik Gitar Eğitiminde Öğretim Programına Yönelik İhtiyaç Analizi

EKEV Akademi Dergisi, no.84, pp.117-142, 2020 (Other Refereed National Journals)

Türk Müziğinde Çokseslilik Yaklaşımlarına Genel Bir Bakış

Afyon Müzik Araştırmaları Dergisi, vol.6, pp.374-398, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müzik Öğretmenlerinin Müzik Öğretim Yöntemleri Hakkındaki Görüşleri

Asos Journal, no.92, pp.324-338, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Keman Eğitiminde Türk Halk Müziği Eserlerinin Kullanılma Durumlarına Yönelik Öğretim Elemanı Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Atatürk üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü dergisi, no.42, pp.1-11, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2009 Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programı İle 2018 Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programının Karşılaştırmalı Kuramsal Çerçeve Analizi

Atatürk üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, no.42, pp.146-156, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Keman Eğitiminde Çağdaş Türk Müziği Eserlerinin Seslendirilmesinde Hazırlayıcı Alıştırmaların Etkililik Durumunun İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, no.40, pp.71-88, 2018 (Other Refereed National Journals)

Flüt Eğitiminde Ton Kavramının İncelenmesi

NWSA Fine Arts, vol.12, no.2, pp.52-63, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarına Yönelik Saksafon Öğretim Programı Tasarısı ve Değerlendirilmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, no.3, pp.109-136, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Makamsal Karakterdeki Gitar Müziği Eserlerinin Lisans Eğitiminde Kullanımına Yönelik Görüşler

Sanat Eğitimi Dergisi, vol.2, no.1, pp.169-195, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Viyolonsel Öğretiminde Performansı Değerlendirmeye Yönelik Hazırlanan Dereceli Puanlama Anahtarının Rubric Sınanması ve Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, pp.180-195, 2014 (Other Refereed National Journals)

Keman Öğretiminde Karşılaşılan Entonasyon Problemleri ve Çözüm Önerileri

Sanat Eğitimi Dergisi, vol.1, no.2, pp.48-69, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türk Müziğinde Çokseslilik Yaklaşımları

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, no.1, pp.51-66, 2011 (Other Refereed National Journals)

A comparative analysis of initial violin teaching method of used in musiceducation departments and state conservatories educating Turkish music

e-Journal of New World Sciences Academy, vol.5, no.6, pp.140-152, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

An evaluation on practicing of teacher s book and student s workbook based on music classes 2006 primary education teaching program

International Journal of Human Sciences, vol.7, no.2, pp.247-266, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Müzik Öğretmenliği A B D ında Uygulanan Armoni Kontpuan Eşlik Derslerinde Piyanonun Kullanım Durumunun İncelenmesi Turgay Tunç ile birlikte

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.2, pp.47-58, 2010 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Müzik Dersi 6 Sınıf Öğretim Programı Öğrenme Alanlarına İlişkin Kazanımların Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.20, pp.261-275, 2009 (Other Refereed National Journals)

Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Çok Boyutluluk

G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, no.2, pp.105-110, 2004 (Other Refereed National Journals)

Müzik Eğitimi Bölümlerinde Uygulanan Müziksel İşitme Okuma Yazma Dersinin Kapsamı ve Önemi

Orkestra Aylık Müzik Dergisi, no.276, 1996 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mesleki Müzik Eğitiminde Yapılanma Sorunları ve Çözüm Önerileri

Uluslar arası Sahne Sanatları Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 24 - 26 September 2014, pp.7-20

2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı ve Yeni Yaklaşımlar

8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Samsun, Turkey, 23 - 25 September 2009, pp.175-183

2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programının Genel Eğitimde Şiddetin Önlenmesine Yönelik Rolü İşlevi ve Önemi

3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu ”Sanat Eğitimi ve Şiddet”, Ankara, Turkey, 19 - 21 November 2002, pp.529-542

AGSL Müzik Bölümlerinde Uygulanan Müziksel İşitme Okuma Dersinin Önemi İçeriği ve Sorunları

I.Ulusal AGSL Müzik Bölümleri Sempozyumu, Bursa, Turkey, 28 - 30 November 1996, pp.193-196

Books & Book Chapters