Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Covid-19 Pandemi Sürecinde 4-13 Yaş Grubu Öğrencilerine Yönelik Uzaktan Çalgı Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri

Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.21-43, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özengen Klasik Gitar Eğitiminde Öğretim Programına Yönelik İhtiyaç Analizi

EKEV Akademi Dergisi, sa.84, ss.117-142, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Müziğinde Çokseslilik Yaklaşımlarına Genel Bir Bakış

Afyon Müzik Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.374-398, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Öğretmenlerinin Müzik Öğretim Yöntemleri Hakkındaki Görüşleri

Asos Journal, sa.92, ss.324-338, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Keman Eğitiminde Türk Halk Müziği Eserlerinin Kullanılma Durumlarına Yönelik Öğretim Elemanı Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Atatürk üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü dergisi, sa.42, ss.1-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009 Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programı İle 2018 Ortaöğretim Müzik Dersi Öğretim Programının Karşılaştırmalı Kuramsal Çerçeve Analizi

Atatürk üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, sa.42, ss.146-156, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Keman Eğitiminde Çağdaş Türk Müziği Eserlerinin Seslendirilmesinde Hazırlayıcı Alıştırmaların Etkililik Durumunun İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, sa.40, ss.71-88, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Flüt Eğitiminde Ton Kavramının İncelenmesi

NWSA Fine Arts, cilt.12, sa.2, ss.52-63, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Öğretmenliği Lisans Programlarına Yönelik Saksafon Öğretim Programı Tasarısı ve Değerlendirilmesi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.3, ss.109-136, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Makamsal Karakterdeki Gitar Müziği Eserlerinin Lisans Eğitiminde Kullanımına Yönelik Görüşler

Sanat Eğitimi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.169-195, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Viyolonsel Öğretiminde Performansı Değerlendirmeye Yönelik Hazırlanan Dereceli Puanlama Anahtarının Rubric Sınanması ve Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.180-195, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Keman Öğretiminde Karşılaşılan Entonasyon Problemleri ve Çözüm Önerileri

Sanat Eğitimi Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.48-69, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A comparative analysis of initial violin teaching method of used in musiceducation departments and state conservatories educating Turkish music

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.5, sa.6, ss.140-152, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Müziğinde Çokseslilik Yaklaşımları

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat ve Tasarım Dergisi, sa.1, ss.51-66, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An evaluation on practicing of teacher s book and student s workbook based on music classes 2006 primary education teaching program

International Journal of Human Sciences, cilt.7, sa.2, ss.247-266, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Öğretmenliği A B D ında Uygulanan Armoni Kontpuan Eşlik Derslerinde Piyanonun Kullanım Durumunun İncelenmesi Turgay Tunç ile birlikte

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.2, ss.47-58, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Müzik Dersi 6 Sınıf Öğretim Programı Öğrenme Alanlarına İlişkin Kazanımların Başarı Durumlarının Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sa.20, ss.261-275, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müzik Öğretmenliği Eğitiminde Çok Boyutluluk

G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.24, sa.2, ss.105-110, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mesleki Müzik Eğitiminde Yapılanma Sorunları ve Çözüm Önerileri

Uluslar arası Sahne Sanatları Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2014, ss.7-20

2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı ve Yeni Yaklaşımlar

8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Samsun, Türkiye, 23 - 25 Eylül 2009, ss.175-183

2006 İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programının Genel Eğitimde Şiddetin Önlenmesine Yönelik Rolü İşlevi ve Önemi

3. Ulusal Sanat Eğitimi Sempozyumu ”Sanat Eğitimi ve Şiddet”, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2002, ss.529-542

AGSL Müzik Bölümlerinde Uygulanan Müziksel İşitme Okuma Dersinin Önemi İçeriği ve Sorunları

I.Ulusal AGSL Müzik Bölümleri Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 28 - 30 Kasım 1996, ss.193-196

Kitap & Kitap Bölümleri

Bilgisayar Destekli Piyano Öğretiminin Öğrenci Performansı Üzerindeki Etkileririn Araştırılması (Home Concert Extreme Örneği)

Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, Muhammet Baki Minaz, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.1-24, 2019

Piyano için Albüm

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yayınları-No:2, Ankara, 2012

Eğitim Müziği Besteleme Teknikleri

Maya Akademi Yayın Dağıtım ve Eğitim, Ankara, 2008

Tonal Solfej ve Çift Sesli Dikte

Evrensel Müzikevi, Ankara, 2005

Piyano İçin Küçük Albüm

Evrensel Müzikevi, Ankara, 2005

Viyola İçin Dağarcık

Evrensel Müzikevi, Ankara, 2005