Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Evaluation of Visually Impaired Students' Mobility Skills

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, cilt.40, sa.180, ss.37-49, 2015 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Tam Saatleri Ayırt Etme Becerisinin Öğretiminde Doğrudan Öğretim Modelinin Etkililiği

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, cilt.21, sa.4, ss.757-787, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

GÖRME YETERSİZLİĞİ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN GENİŞLETİLMİŞÇEKİRDEK MÜFREDAT VE DİNLEME BECERİLERİ

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.298-323, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÖRME ENGELLİLERE KARDEŞ ÖĞRETİMİYLE SUNULAN BAĞIMSIZ HAREKET BECERİLERİNİN EŞZAMANLI İPUCUYLA ÖĞRETİMİNİN ETKİLİLİĞİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.586-607, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme Engellilere Kardeş Öğretimiyle Sunulan Elle Duvar Takibi Yaparak Yürüme Becerisinin Eşzamanlı İpucuyla Öğretiminin Etkililiği.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.586-607, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme Keskinliği ile Fonksiyonel Denge Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Journal of Occupational Therapy and Rehabilitation, cilt.3, sa.1, ss.7-12, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme Yetersizliğinin Psikomotor Gelişim ile Bağımsız Hareket Üzerindeki Etkileri ve Destekleyici Programlar

Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi/Journal of Occupational Therapy and Rehabilitation, cilt.2, sa.3, ss.165-175, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe İlköğretim Kitaplarında Engel ve Engelliliğin İçerilmesi Bir Doküman Analizi Örneği

G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.439-457, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe İlköğretim Kitaplarında Engel ve Engellilik Bir Doküman Analizi Örneği

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.31, sa.2, ss.101-119, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Görme Engelli Öğrencilerin Bilgiyi Edinmelerinde Yapılandırılmış ve Geleneksel Ev Ödevlerinin Farklılaşan Etkisi

ANKARA UNIVERSITESI EGITIM BILIMLERI FAKULTESI OZEL EGITIM DERGISI-ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATIONAL SCIENCES JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION, cilt.10, sa.2, ss.1-11, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Görme Engelli Öğrencilerin Gelişim Özellikleri ve Eğitimleri

Görme Engelli Öğrenciler İçin Engelsiz Fen Öğretimi Projesi, Aksaray, Türkiye, 07 Kasım 2019

Yönelim ve Bağımsız Hareket

28th International Conference on Educational Sciences- ICES UEBK 2019, Ankara, Türkiye, 27 Nisan 2019

Zihinsel Engelli Öğrencilere Çevre Hesaplaması Öğretiminde Doğrudan Öğretim Modelinin Etkililiğinin İncelenmesi

Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018 (UBEK2018), Afyonkarahisar, Türkiye, 23 - 25 Mart 2018, ss.518-519

Görme Engelli Öğrencilerin Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerilerine Yönelik Yaşantılarının Belirlenmesi: YÖBDA Projesi

Uluslararası Kapanış Kongresi Ergoterapi ve Rehabilitasyon, İstanbul, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2017, ss.261-262

Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Arama Yöntemlerinin İpuçlarının Sistematik Azaltılmasıyla Öğretiminin Etkililiği

Uluslararası Kapanış Kongresi Ergoterapi ve Rehabilitasyon, İstanbul, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2017, ss.266

Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Karşılaştırmalı Olmayan Kavramların Doğrudan Öğretim Modeliyle Öğretiminin Etkililiği

Uluslararası Kapanış Kongresi Ergoterapi ve Rehabilitasyon, İstanbul, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2017, ss.264-265

View of Teachers Regarding Learning Outcomes of GamesPhysical Activities and Physical EducationSports Curriculum

3. International Conference on Social Sciences and Education Research (ICSSER), Roma, İtalya, 27 - 29 Nisan 2017, ss.69

THE INVESTIGATION OF MATHEMATICS TEXTBOOKS PREPARED FOR STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITY

ELMIS 2016 ULUSLARARASI ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ, Konya Ereğli, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016, ss.66

THE ATTITUDES OF SPECIAL EDUCATION TEACHERS IN TURKEY TOWARDS LESSONS OF PLAY AND PHYSICAL ACTIVITIES

ELMIS 2016 Uluslararası Özel Eğitim Kongresi, Konya Ereğli, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016, ss.33

Examining the Mathematics Books for Mentally Retarded Students In Terms of Acquisition of Activities Towards Concepts

ELMIS 2016 Uluslararası Özel Eğitim Kongresi, Konya Ereğli, Türkiye, 12 - 15 Mayıs 2016, ss.32

Correlated Features Sequence and Cognitive Strategy Education Based on Direct Instruction Model in Math Skills of Students with Special Needs

International Conference on Contemporary Issues in Education (ICCIE), Zagreb, Hırvatistan, 27 - 29 Mayıs 2016, ss.271-280

Effectiveness of Direct Instruction Model in Acquisition and Maintenance of Geometric Shape Concepts for Students with Visual Impairment

International Conference on Contemporary Issues in Education (ICCIE), Zagreb, Hırvatistan, 27 - 29 Mayıs 2016, ss.281-289

Development of Orientation and Mobility Skill Assessment Tool (OMSAT/YOBDA ) for Visually Impaired Students

INTCESS 2016, 3rd International Conference on Education and Social Sciences, İstanbul, İstanbul, Türkiye, 8 - 10 Şubat 2016

The effectiveness of mobility skills on visually impaired children through sibling teaching

Uluslararası Eğitim Kongresi: Gelecek İçin Eğitim (ICEFIC), Ankara, Türkiye, 13 - 15 Mayıs 2015, ss.170-172

Görme yetersizliği olan çocukta doğrudan öğretim modeline göre akademik kavram ve beceriler

Görme Rehabilitasyonunda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, Türkiye, 06 Mayıs 2015

Görme engelli üniversite öğrencilerinin yönelim ve bağımsız hareket becerilerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi

1. Uluslararası Engellilerin İstihdamı Sosyal Güvenlik Sorunları ve Çözüm Önerileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2014, ss.37-52

Doğrudan Öğretim Modeli nin öğretim teknolojileri ile birlikte kullanımı zihinsel engelli çocuklar için neler vaat ediyor

8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (8th International Computer & Instructional Technologies Symposium), Edirne, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2014

Kütüphaneleri kullanabilmeleri için engelli bireylere yönelik yapılabilecek mimari ve iç mekan düzenlemeleri

3. Halk Kütüpheneciliği Sempozyumu "Kütüphanelerde Mekan Tasarımı", Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2013, ss.183-195

Yönelim ve bağımsız hareket becerilerinin öğretimi

Bağımsız Hareket Beyaz Baston Paneli/Çalıştayı, Ankara, Türkiye, 11 Nisan 2013, ss.27-44

Engellilerin tanılama süreci ve eğitimleri

TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 26 Ekim 2013, ss.16-19

Görme Engelli Öğrencilerin Kütüphane Kullanımında Yaşadıkları Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri

2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Değişen Dünya'da Halk Kütüphaneleri, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2012, ss.276-288

Görme engellilere bağımsız hareketin kazandırılması için matematik ve kavram öğretiminin önemi

Uluslararası Kör ve Az Gören Kadınların Mesleki Eğitimi, Mesleki Rehabilitasyonu, İstihdamı ve Sosyal Hayata Uyum Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2011, ss.163-180

Bağımsız hareket öğretimine ilişkin Türkiye de ve diğer ülkelerde yapılan araştırmaların incelenmesi Literatür taraması

Uluslararası Kör ve Az Gören Kadınların Mesleki Eğitimi, Mesleki Rehabilitasyonu, İstihdamı ve Sosyal Hayata Uyum Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2011, ss.233-244

Kaynaştırma ile ilgili tanımlar

Uluslararası Görme Özürlülerin Eğitimi Konferansı, 25 - 26 Mayıs 1998, ss.136-140

Şehirde görme engelliler

7. Özel Eğitim Günleri, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 1997

Kitap & Kitap Bölümleri

Az Görenlerde İşlevsel Görmenin Değerlendirilmesi ve Eğitsel Rehabilitasyon

Türkiye Klinikleri, Aysun İdil, Editör, Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.), Ankara, ss.93-97, 2019

Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler

Kuramdan Uygulamaya Sınıf Öğretmenliği Seti Özel Eğitim ve Kaynaştırma, Atilla Cavkaytar ve Deniz Tekin Ersan, Editör, Eğiten Kitap, Ankara, ss.141-175, 2018

Görmeyen ve Görme Kaybı Olan Öğrenciler

Özel Eğitim, Atilla Cavkaytar, Editör, Vize Yayıncılık, ss.207-234, 2014

Engel Türüne Göre Materyal Uyarlama, Hazırlama ve Kullanımı

Temel Eğitim Öğretmenleri İçin Kaynaştırma Uygulamaları ve Özel Eğitim, Ayşegül Ataman, Editör, Vize Yayıncılık, ss.141-176, 2013

Görme Yetersizliği Olan Çocuklarda Yönelim ve Bağımsız Hareket Becerileri

İşitme Konuşma ve Görme Sorunu Olan Çocukların Eğitimi, Ümran Tüfekçi, Editör, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ss.275-300, 2003