Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of Red Pepper, Ginger, and Turmeric on Energy Metabolism: Review of Current Knowledge.

Alternative therapies in health and medicine, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

"Prevalence of obesity/abdominal obesity and related factors in pediatric ALL survivors"

Journal Of The American College Of Nutrition, vol.40, pp.1-12, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Risk Factors for Constipation in Adults: A Cross-Sectional Study

JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF NUTRITION, vol.39, no.8, pp.713-719, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The association between maternal features and nutritional problems in children with autism spectrum disorder

Revista De Nutricao-Brazilian Journal Of Nutrition, vol.33, no.190217, pp.1-15, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Olive Leaf (Olea europaea L. folium): Potential Effects on Glycemia and Lipidemia

ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM, vol.76, no.1, pp.10-15, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Evaluation of Nutritional Status and Allostatic Load in Adult Patients With Type 2 Diabetes

CANADIAN JOURNAL OF DIABETES, vol.44, no.2, pp.156-161, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of Circadian Rhythm on Metabolic Processes and the Regulation of Energy Balance

ANNALS OF NUTRITION AND METABOLISM, vol.74, no.4, pp.322-330, 2019 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

The prevalence of abdominal obesity is remarkable for underweight and normal weight adolescent girls

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.47, no.4, pp.1191-1197, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A minireview of effects of green tea on energy expenditure

CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION, vol.57, no.2, pp.254-258, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of dietary salt restriction on hypertension in peritoneal dialysis patients

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.44, no.5, pp.814-819, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Metabolic syndrome (MS) in elderly: A cross sectional survey

ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, vol.53, no.3, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of dietary quality of adolescents using Healthy Eating Index

NUTRITION RESEARCH AND PRACTICE, vol.5, no.4, pp.322-328, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Dietary Glycemic Index, Glycemic Load and Anthropometric Measurements in Adolescents

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.31, no.4, pp.960-968, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Nutritional Problems in Patients with Duchenne Muscular Dystrophy

Biomed J Sci & Tech Res, vol.34, no.5, pp.27105-27111, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aralıklı Açlık ve İlişkili Bazı Etmenler

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.2, pp.91-100, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Physical Activity Level is Low in Young Adults: A Pilot Study from Turkey

American Journal of Public Health Research, vol.8, no.1, pp.7-13, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

KORONAVİRÜSLE (COVİD-19) MÜCADELEDE BESLENMENİN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİN DESTEKLENMESİNDE ROLÜ

gazi sağlık bilimleri dergisi, vol.5, no.1, pp.18-45, 2020 (Other Refereed National Journals)

Maternal Folik Asit Suplemantasyonunun Gebe Ratlarda Bozulmuş Glukoz Toleransına Etkisinin Değerlendirilmesi

Eurasian Journal of Biological and Chemical Sciences, vol.2, pp.107-110, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Mini Review of Astaxhantin and Oxidative Stress in Aging

Journal of Aging ScienceOpen Access, vol.7, no.3, pp.1-12, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anoreksiya Nervoza Hastalarında Enerji Harcamasının Belirlenmesinde Kullanılan Güncel Yöntemler

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.3, pp.320-326, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Turkish cultural heritage: A cup of coffee

Journal of Ethnic Foods, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Current Perspectives for Diabetes and Allostatic Load: The Role of Nutrition

CURRENT NUTRITION & FOOD SCIENCE, vol.15, no.7, pp.646-652, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Use and Beliefs about Effects of Spices on Health in Adults

COJ Nursing Healthcare, vol.4, no.4, pp.1-4, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Potential Protective Effects of Dietary Fats on The Pathogenesis of Alzheimer Disease

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.2, pp.141-149, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Healthy Eating Concern (Orthorexia Nervosa) andRelated Factors in Women

COJ Nursing Healthcare, vol.2, no.5, pp.1-4, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evde bakım hizmeti alan yaşlı bireylerin beslenme durumlarına ilişkin bazı özelliklerin yaşam kalitesi üzerine etkisi

Yaşlı Sorunları Araşatırma Dergisi, vol.11, no.1, pp.19-25, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromunda(AIDS/HIV) Güncel Nutrisyonel Yaklaşım

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, vol.38, no.1, pp.46-56, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Healthy Aging and Intestinal Microbiota

EC GASTROENTEROLOGY AND DIGESTIVE SYSTEM, vol.5, no.3, pp.160-171, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

YOĞUN BAKIM HASTALARININ DİNLENME ENERJİ GEREKSİNİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN GÜNCEL YÖNTEMLER

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, vol.38, no.4, pp.366-77, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evde bakım hizmeti alan bireylerin hastalık profiline göre beslenme durumlarının değerlendirilmes

Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, vol.11, no.1, pp.34-40, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Enerji Harcamasının Düzenlenmesinde Hormonların Etkileri

Acibadem Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ADİPOZ DOKU VE ENERJİ METABOLİZMASI ÜZERİNE ETKİLERİ

SDÜ Sağlık Bilimleri dergisi, vol.8, no.3, pp.40-46, 2017 (Other Refereed National Journals)

Yanık Yaralanmalarında Enerji Metabolizması ve Enerji Gereksiniminin Belirlenmesinde Güncel Yaklaşımlar

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.2, no.3, pp.184-191, 2017 (Other Refereed National Journals)

Serebral palsili çocuklarda beslenme sorunları ve enerjigereksiniminin belirlenmesi

mersin üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, vol.10, no.2, pp.132-141, 2017 (Other Refereed National Journals)

Kahve tüketimi ve bazı hastalıklarla ilişkisi: son yıllarda yapılan insan temelli araştırmaların irdelenmesi

SDÜ sağlık bilimleri dergisi, vol.8, no.2, pp.1-7, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Basınç Ülserleri, Önlenmesi ve Tedavisinde Beslenme.

Vize Sağlık Beslenme ve Diyetetik Dergisi 2016; 1(2)., vol.1, pp.1, 2016 (Other Refereed National Journals)

Ekmek Bira Şarap ve Yoğurdun Orijinleri ve Tarihsel Süreçleri

Beslenme ve Diyetetik, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sağlık Profesyonellerinde Sağlıklı Beslenme Kaygısı:Ortoreksiya Nervoza.

Gazi Sağlık Bilimleri, vol.1, no.2, pp.59-71, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bileşimi ve Sağlık Üzerine Etkileri Açısından Eşek ve Keçi Sütü

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.4, pp.189-193, 2015 (Other Refereed National Journals)

Bebek beslenmesinde kültürel farklılıklar ve bebek sağlığı üzerine etkileri

Güncel Pediatri, pp.165-171, 2014 (Other Refereed National Journals)

The First Published Turkish Cookery Book “Melceü't–Tabbâhin

GAZİ TÜRKİYAT, vol.2014, no.14, pp.225-229, 2014 (International Refereed University Journal)

Yüksek Proteinli Diyet Akımlarının Vücut Ağırlığının Korunması ve Sağlık Üzerine Kısa ve Uzun Dönemli Etkileri

Gümüşhane University Journal of Health Sciences, vol.3, no.1, pp.656-73, 2014 (Other Refereed National Journals)

Dünyada Üretilen Fermente Ürünler Tarihsel Süreç ve Sağlık ile İlişkileri

U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.27, no.2, pp.163-173, 2013 (Other Refereed National Journals)

Salt intake and hypervolemia in the development of hypertension in peritoneal dialysis patients

Advances in Peritoneal Dialysis, vol.28, pp.1-7, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Egzersiz Yapan Bireylerde Yeme Bozukluğu Riskinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Tıp Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 February 2021, pp.319-327

Adölesanlarda Diyet Kalitesinin Bir Göstergesi: Diyet Yeterliliği

1. Uluslararası Tıp Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 February 2021

DİYET FİTOKİMYASALLARI VE BEYİN BAĞIRSAK AKSI İLİŞKİSİ

INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, Turkey, 20 - 21 February 2021, pp.256-264

OSTEOKALSİN VE ENERJİ METABOLİZMASINDAKİ ROLÜ

INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, Turkey, 20 - 21 February 2021, pp.265-271

Adolesanlarda Diyet Yeterliliğinin Değerlendirilmesi

Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi, İzmir, Turkey, 18 December 2020, vol.6, pp.210-211

ADOLESANLARDA DİYET YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 December 2020, vol.1, pp.1

The importance of nutrition in headache

Global Migraine and Pain Summit, 4th MENA Conference and 2th Turkish African Headache and Pain Management Meeting, 28 - 31 October 2020

Maternal Folik Asit Suplemantasyonunun Gebe Ratlarda Bozulmuş Glukoz Toleransına EtkisininDeğerlendirilmesi .

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 28 - 30 June 2019, vol.2, pp.107-110

PSIKOBIYOTIKLER VE ALZHEIMER İLIŞKISI

International Young Researchers Student Congress28-30 November 2019 Burdur/TURKEY, 28 - 30 November 2019

GRAZ MALNÜTRİSYON TARAMA ARACININ HASTANEDE YATAN HASTALARDAGEÇERLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GEVHER NESİBE4. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ- TAM METİN KİTABI23-24 Kasım 2019 / ANKARA, 24 November 2019

THE EFFECT OF OBESITY AND CHRONIC INFLAMMATION ON BREAST CANCER

2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 18 - 19 October 2019

METABOLIC SYNDROME PREVALENCE IN PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS

2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 18 - 19 October 2019

OBEZİTE VE KRONİK İNFLAMASYONUN MEME KANSERİ ÜZERİNE ETKİSİ

2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 18 - 19 October 2019

Baharat kullanımında besin güvenliğine yönelik satın alma ve muhafaza yöntemlerinin değerlendirilmesi

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 28 - 29 June 2019

Beden kütle indeksi ile konstipasyon gelişim riski arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 28 - 30 June 2019

İnfertilite ve Beslenme

2nd International Health Sciences and Life Congress24-27 April 2019 Burdur/TURKEY, 24 - 27 May 2019

Diyabet ve fonksiyonel Besinler

4. Diyabet Sempozyumu 15-16 Kasım 2019 Ankara, Turkey, 15 - 16 November 2019

Evde bakım hastalarında beslenme durumu: Enerji ve besin ögesi alım düzeylerinin değerlendirilmesi

1.Uluslararası 2.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.116-124

NUTRITION STATUS IN HOME CARE PATIENTS: EVALUATION OF THE ENERGY AND NUTRIENT INTAKES

1st International 2nd National Health Care Services CongressGulhane Training and Research HospitalMay 2-3, 2019 Ankara/Turkey, 2 - 03 May 2019

EFFECT OF DIETARY INTAKE ON QUALITY OF LIFE IN FREE-LIVING ELDERLY POPULATION

1st International 2nd National Health Care Services CongressGulhane Training and Research HospitalMay 2-3, 2019 Ankara/Turkey, 1 - 03 May 2019

Evde yaşayan yaşlılarda besin alımının yaşam kalitesi üzerine etkisi

1.Uluslararası 2.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.180-184

EVALUATION OF PLANT BASED NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN REDUCING THE RISK OF CHRONIC DISEASE

1st International 2nd National Health Care Services CongressGulhane Training and Research HospitalMay 2-3, 2019 Ankara/Turkey, 02 May 2019 - 03 January 2020

Yaşlı Bireylerin Besin Tüketimine İlişkin Karbon Ayak İzinin Kırsal ve Kentsel Alana Göre Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi1st International Congress on Sustainable Life, Ankara, Turkey, 15 - 16 March 2019

Yaşlılarda Besinlerden Elde Edilen Su Ayak İzinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi1st International Congress on Sustainable Life, Ankara, Turkey, 15 - 16 March 2019

Yaşlılarda Ağırlık Yönetimi

Diyetisyenler İçin Hasta İzlem Rehberi/Ağırlık Yönetimi, Turkey, 1 - 05 October 2018

Relationship Between Chronotype and Resting Energy Expenditure in Obese Children and Adolescents.

25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23–26, 2018, Obesity Facts 2018: 11 Supplement 1, Vienna, Austria, 23 - 26 May 2018, vol.11, pp.1-358

Role of tryptophan intake in sleep duration and modulation of sleep in adults

25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23–26, 2018, Obesity Facts 2018: 11 Supplement, 23 - 26 May 2018

Is healthy eating obsession (Orthorexia Nervosa) more frequent among people exercising regularly?

25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, Viyana, Austria, 23 - 26 May 2018

Olive Leaf: Potential Benefits of Lipid Profile and Glycemic Control

25th European Congress on Obesity 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23–26, 2018, Obesity Facts 2018: 11(Supplement 1), Vienna, Austria, 23 - 26 May 2018, vol.11, pp.1-358

Obesity Related Nutritional Habits of University Students in Ankara

25th European Congress on Obesity 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23–26, 2018, Obesity Facts 2018: 11(Supplement 1), Vienna, Austria, 23 - 26 May 2018, vol.11, pp.1-358

Does living status associated with poor dietary intake among healthy elderly.

25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23–26, 2018, 23 - 26 May 2018

The Relationship between Eating Attitude and Body Mass Index

25th European Congress on Obesity 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23–26, 2018, Obesity Facts 2018: 11(Supplement 1), Vienna, Austria, 23 - 26 May 2018, vol.11, pp.1-358

The effect of living alone on malnutrition in elderly population

25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23–26, 2018, Obesity Facts 2018: 11 Supplement 1., 23 - 26 May 2018

The effect of frequency and duration of exercise on body composition and anthropometric measurements

25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, Viyana, Austria, 23 - 26 May 2018

Intake of nutritional supplements among people exercising regularly.

25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, 23 - 26 May 2018

Relationship between Sleep Problems and Resting Energy Expenditure in Obese Children and Adolescents

25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23–26, 2018, Obesity Facts 2018: 11 Supplement 1, Vienna, Austria, 23 - 26 May 2018, vol.11, pp.1-358

Is There a Relationship Between Milk Fat Globule Membrane and Cancer?

25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, May 23-26, 2018, Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.295

EVALUATION OF ASSOCIATION BETWEEN DIET ACID LOAD AND MALNUTRITION IN ELDERLY INDIVIDUALS

1st International Health Sciences and Life Congress02-05 May 2018 Burdur/TURKEY, 2 - 05 May 2018

Evaluation of the sleep quality, sleep duration and resting metabolic rate: apilot study

World congress on Nutrition and Obesity Prevention Source Bercelone Spain, 16 - 18 November 2017

Apelin and nutrient intake relation

World congress on Nutrition and Obesity Prevention Source Bercelone Spain, 16 - 18 November 2017

ASSESSMENT OF THE “HALAL FOOD” AWARENESS OF YOUNG ADULT INDIVIDUALS

IV. INTERNATIONAL HALAL AND HEALTHY CONGRESS – IHHFC 2017 (NOVEMBER 3-5, ANKARA), 3 - 05 November 2017

THE PRINCIPLES OF NUTRITION IN THE VERSE OF THE QURAN-I KERİM VIEW AND SCIENTIFIC LITERATURE

IV. INTERNATIONAL HALAL AND HEALTHY CONGRESS – IHHFC 2017 (NOVEMBER 3-5, ANKARA), 3 - 05 November 2017

IMPORTANCE OF EGGS IN HUMAN NUTRITION

IV. INTERNATIONAL HALAL AND HEALTHY CONGRESS – IHHFC 2017 (NOVEMBER 3-5, ANKARA), 3 - 05 November 2017

RECOMMENDATIONS ON THE BEHAVIOR EATING OF THE ISLAMIC PROPHET HZ. MUHAMMED (S.A.V)

IV. INTERNATIONAL HALAL AND HEALTHY CONGRESS – IHHFC 2017 (NOVEMBER 3-5, ANKARA), 3 - 05 November 2017

TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA OKUL BESLENME PROGRAMLARI

ı. uluslararsı sağlık bilimleri kongresi, 29 June - 01 July 2017

ÇOCUKLARDA YEME DAVRANIŞININ GELİŞTİRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

ı.uluslarası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

DİYET ASİT YÜKÜNÜN KRONİK BÖBREK HASTALIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

ı.uluslararsı Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Düzenli Egzersiz Yapan Bireylerde Yeme Davranış Bozukluklarının Değerlendirilmesi

VI. Ulusal Sağlıklı Yaşam SempozyumuI. Yaşam için Beslenme ve Spor Kongresi, Turkey, 24 - 27 May 2017

Astaxanthın, oxidative etressand senescence

Uluslarası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

The health effectc of the carob

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

A review of dietary total antioxidant capacity and coronary artery disease

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Neuroprotective efetcs of the fuits of lycium barbarum on alzheimer disease

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Effect Of Grape Seed On Cancer Treatment,

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 10 - 12 May 2017

Spirulina ve Sağlık Üzerine Etkileri

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Effetcf of probiotics on mental health

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Nutritional Composition and Health Benefits Of Edible Mushrooms

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 10 - 12 May 2017

Cardamom as a funtional food: antimicrobial effect

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Rosemary (Rosmarinus Officinalis L.): Its composition and clinical properties

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, 9 - 12 May 2017

Effect of Nigella Sativa on Dyslipidaemia,

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants Konya, 10 - 12 May 2017

The antioxidant and anticarsinogenesis effect of Rosemary

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Chamomile tea potentıal effects on health

Uluslarası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Çörek Otunun Dislipidemi Üzerine Etkileri

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Probiotics: The effects on gut microbiota and obesity

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Üzüm çekirdeğinin kanser tedavisi üzerine etkileri

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

St John’s wort (Hypericum perforatum L.): Its composition and clinical properties

1st International Congress On Medicinal and Aromatic Plants, 9 - 12 May 2017

Nutritional quality and health benefits of Lupin

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Potentıal effects of astaxanthın ın the preventıon of dıseases

Uluslarası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Yeşil Kahve Biyoaktif Bileşenlerinin Obeziteye Etkisi

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Health Effects of Nuts

1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Effects of phytochemicals on aging

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Effects Of Capsaıcın On Energy Metabolısm

Uluslarası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Yenilebilir mantarların besin bileşimi ve sağlık faydaları

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Astaxanthın, oxidative etressand senescence

Uluslarası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.1

Effect of Green Coffee Consumption on Resting Metabolic Rate and Some Metabolic Parameters

6th International Congress on Food Technology, Atina, Greece, 18 - 19 March 2017

Orthorexia Nervosa in Healthcare Professionals

European Obesity Summit (EOS) - Joint Congress of EASOand IFSO-EC, Gothenburg, Sweden, June 1 - 4, 2016. Obesity Facts 20169(suppl 1):1–368., 1 - 02 December 2016

Comparison of Different Methods Used in Evaluation of Physical Activity

.European Obesity Summit (EOS) - Joint Congress of EASOand IFSO-EC, Gothenburg, Sweden, June 1 - 4, 2016. Obesity Facts 2016;9(suppl 1):1–368., 1 - 04 June 2016

Evaluation of relationship between life quality and nutritional statusof elderly

European Obesity Summit (EOS) - Joint Congress of EASOand IFSO-EC, Gothenburg, Sweden, June 1 - 4, 2016. Obesity Facts 2016;9(suppl 1), 01 April 2016

Bulgur in Turkish Cuisine Potential Effects on Health

The 3rd International Symposium On Traditional Foods From Adriatic To Caucasus 1-4 October 2015, Sarajevo., 1 - 04 November 2015

A Sip of Tradition Forty Years Respect Turkish Coffee

The 3rd International Symposium On Traditional Foods From Adriatic To Caucasus 1-4 October 2015, Sarajevo., 1 - 04 November 2015

Assessment of Food Preparation Cooking Techniques and Dietary Preferences of Individuals Live in Rural And Urban Areas

The 3rd International Symposium On Traditional Foods From Adriatic To Caucasus1-4 October 2015, Sarajevo., 1 - 04 November 2015

Bread Beer Wine Saccharomyces Cerevisiae and Historical Process

The 3rd International Symposium On Traditional Foods From Adriatic To Caucasus. 1-4 October 2015,Sarajevo., 1 - 04 November 2015

Yogurt Historical Process and Effects on Health

The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus'' Sarajevo/ Bosnia and Herzegovina, 1 - 04 October 2015

A Sip of Tradition Forty Years Respects Turkish Coffee

The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus'', Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015

Pattern of Consumption and Preference for Some Spices in Turkey

The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 October 2015, pp.543

Allostatic load in patients with type ii diabetes

22nd European Congress on Obesity (ECO2015), Praha, Czech Republic, 6 - 09 May 2015, vol.8, pp.216

Probiotics during pregnancy

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi/ Bilecik, Turkey, 27 - 29 May 2015

Metabolik Sendrom Olan ve Olmayan Periton Diyalizi Hastalarının Vücut Bileşimi ve Beslenme Durumlarının Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Turkey, 20 - 23 May 2015, pp.561-562

Riskli Bebeğe Beslenme Yaklaşımı

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi- 20-23 Mayıs 2015, Bilecik., Turkey, 20 - 22 May 2015

Mevsimsel Farklılıkların Yetişkin Bireylerde Enerji Harcaması Besin Tüketimi ve Vücut Bileşimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi-20-23 Mayıs 2015, Bilecik., Turkey, 20 - 23 May 2015

Fiziksel Aktivitenin Değerlendirilmesinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi- 20-23 Mayıs 2015, Bilecik., Turkey, 20 - 23 May 2015

Assessment of the Prevalence of Overall and Abdominal Obesity Underweight and Normal Adolescent Girls may be Abdominal Obese

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi-2015. 20-23 Mayıs 2015, Bilecik., Turkey, 20 - 23 May 2015

Metabolik Sendromu Olan ve Olmayan Periton Diyalizi Hastalarının Vücut Bileşimi ve Beslenme Durumlarının Belirlenmesi

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi-2015. 20-23 Mayıs 2015, Bilecik., Turkey, 20 - 23 May 2015

Yaşlılarda Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Belirleyicilerinin Değerlendirilmesi Pilot Çalışma

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi-2015. 20-23 Mayıs 2015, Bilecik., Turkey, 20 - 22 May 2015

The prevalence of abdominal obesity is as remarkable for underweight and normal adolescent girls as overweight and obese

22nd European Congress on Obesity (ECO2015), Praha, Czech Republic, 5 - 07 May 2015, vol.8, pp.140

Allostatic load in patients with diabetes

22nd European Congress on Obesity | May 6th - 9th 2015/ Prague, 6 - 09 May 2015

Duygu Türközü Nilüfer Acar Tek Demet Önen Pattern of Consumption and Preference for Some Spices in Turkey

The 3rd International Symposium On Traditional Foods From Adriatic To Caucasus 1-4 October 2015, Sarajevo., 1 - 04 November 2015

Traditional Fermented Products Commonly Used in Turkey.

The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus” Struga/Makedonya24-26 Ekim 2013., 24 October - 26 April 2014

Nutritional Care and Management of Sarcopenia.

1st International Balkan Conference on Health Sciences14-16 Nisan 2014., 14 - 16 April 2014

Nutrition Is An Important Factor For Allostatic Load In Patients With Diabetes

1st International Balkan Conference on Health Sciences14-16 Nisan 2014. (Abstract Book page:15)., 14 - 16 April 2014

Acar Tek N. Çelebi F, Önen D, Şanlıer N. Lenf Ödem Tanısı Almış Mastektomili Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi.

VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik, 4-8 Nisan 2012, (Kongre kitabı sayfa no:238-239)., 4 - 08 April 2012

Akademik stres faktörlerinin yeme tutumu üzerine etkisinin değerlendirilmesi.

IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik, 2-5 Nisan 2014., 2 - 05 April 2014

Acar Tek N, Önen D, Çelebi F, Şanlıer N. Meme Cerrahisi Sonrası Lenfödem Gelişen Hast

aların Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi. VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 4-8 Nisan 2012, 4 - 08 April 2012

12-19 yaş grubu sağlıklı kızlarda abdominal obezitenin belirlenmesi: bel çevresi, bel boy oranı.

VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 4-8 Nisan 2012, 4 - 08 April 2012

Lenfödemli hastalarda günlük sıvı tüketiminin değerlendirilmesi.

VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 4-8 Nisan 2012., 4 - 08 April 2012

Comparison of the WHO Growth Standards and NCHS WHO Growth Reference in Turkish Preschool Children

15th., International Congress of Dietetics (ICDA 2008) Yokohama Japan, 1 - 04 November 2008

IŞGIN OTU (RHEUM RİBES) TÜKETİMİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

2. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresine, 27 - 30 September 2018

Güvenç H Korkmaz M 12 Yaşında Akalazyalı Bir Kız Çocuğuna Total Parenteral ve Enteral Beslenme Desteğinin Etkileri

Klinik enteral Parenteral Nutrisyon Derneği KEPAN II. Kongresi 19-21 Kasım 1998, Ankara, Turkey, 19 - 21 November 1998

Books & Book Chapters

Yaşlıların Demografik Durumu ve Yaşlılıkla İlgili Temel Kavramlar

in: Geriatride Beslenme, NilüferACAR TEK,Emine AKSOYDAN, Editor, HEDEF YAYINCILIK VE MÜHENDİSLİK, Ankara, pp.14-26, 2021

SARKOPENİ TANIMLANMASI, BESLENME TEDAVİSİ VE YÖNETİMİ

in: Geriatride Beslenme, Nilüfer Acar Tek,Emine Aksoydan, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.105-120, 2021

YAŞLANMA SÜRECİNDE OLUŞAN FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

in: Geriatride Beslenme, Nilüfer Acar Tek,Emine Aksoydan, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.37-50, 2021

BASINÇ ÜLSERLERİ, ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİNDE BESLENME

in: Geriatride Beslenme, Nilüfer Acar Tek,Emine Aksoydan, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.155-165, 2021

Bölüm 10Sürdürülebilir Beslenme: Sürdürülebilir yaşam üzerine etkileri

in: Beslenme Antropolojisi, Nilüfer Acar Tek, Metin Saip Sürücüoğlu, Editor, hedef cs, Ankara, pp.204-217, 2020

BÖLÜM 6. HUZUREVLERİNDE MENÜ PLANLAMA

in: TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ(TOPLU TÜKETİM YERLERİ) İÇİNULUSAL MENÜ PLANLAMA VEUYGULAMA REHBERİ, beyhan yasemin,bilici saniye,kızıl mevlüde, Editor, Anıl reklam, matbaa,Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1184, Ankara, pp.206-233, 2020

Obezite ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar

in: Beslenme ve Diyet Bileşenleri ile Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Etkileşimine Güncel Yaklaşımlar, Prof.Dr. Gülay Koçoğlu, Editor, Türkiye klinikleri, Ankara, pp.60-67, 2019

Bölüm 4 Antik Çağda Beslenme Kültürü

in: Beslenme Antropolojisi, Nilüfer Acar Tek, Metin Saip Sürücüoğlu, Editor, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, pp.50-65, 2019

Bölüm 7 Beslenme Alışkanlıklarını Diyet Örüntüsünü Etkileyen Çevresel Etmenler

in: Beslenme Antropolojisi, Nilüfer Acar Tek, Metin Saip Sürücüoğlu, Editor, Hedef CS., Ankara, pp.110-126, 2019

Enerji Alımı

in: Krause Besin ve Beslenme Bakım süreci, gamze akbulut, Editor, Nobel Tıp, Ankara, pp.17-27, 2019

Depresyon Tedavisinde Etkileşimler.

in: Besin İlaç Etkileşimleri. , Efsun Karabudak,Perim Türker, Editor, Sonsöz gazetecilik ve matbaacılık, Ankara, pp.1, 2017

Bölüm 10 Ekler

in: TÜRKİYE BESLENME REHBERİ 2015 (TÜBER), Prof. Dr. A. Gülden PEKCAN Prof. Dr. Nevin ŞANLIER Prof. Dr. Murat BAŞ EDİTÖRLER Prof. Dr. Sevil BAŞOĞLU Doç. Dr. Nilüfer ACAR TEK, Editor, Alban Yayınevi, Ankara, pp.139-288, 2016

Yaşlılık Dönemi ve Beslenme

in: Beslenmenin Esasları ve Sağlığın Korunmasında Beslenme, Aliye Özenoğlu, Editor, Hatiboğlu Basım Yayım, Ankara, pp.751-784, 2016

Bölüm 7 Besin Alerjileri.

in: Pediatrik beslenmenin esasları 2016, Nobel Akademik Yayıncılık. , Gülhan Samur, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1, 2016

Özel Durumlarda Beslenmede Temel Yaklaşımlar

in: Temel Beslenme ve Diyetetik, Türkan Kutluay Merdol, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.383-423, 2015

Nutritional Care and Management of Sarcopenia. (p:710-727).

in: A Current Perspective on Health Sciences. , Prof.Dr. Ayşe Kaptanoğlu, Editor, Published by ROTİPO, Alba, pp.1-900, 2014

Bölüm 5 Beslenme

in: Bakım Hizmeti Uygulama Rehberi, x, Editor, Pulat basımevi, Aile sosyal Politikalar Bakanlığı Yayını, Ankara, pp.1-80, 2013 Creative Commons License

Özel Durumlarda Beslenme.

in: Genel Beslenme TC. Anadolu Üniversitesi yayın no: 2768. ISBN: 978-975-06-1432-3, Saray Matbaacılık 2013., Kutluay Merdol T., Editor, Saray Medikal Yayıncılık, Ankara, pp.1-200, 2013

Nutrisyonel Tarama Yontemleri ve Degerlendirme.

in: Yaşlıda Malnütrisyon ve Tedavisi. , Arıoğul Servet, Editor, Bilimsel tıp yayınevi,, Ankara, pp.1-530, 2013

BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI?

in: BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI?, -,Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727, Editor, Klas Yayınları, Ankara, pp.1-32, 2008 Creative Commons License

Bölüm 12 Akıllı süpermarketler

in: Geliştirilmiş Besin ve Beslenme Rehberi “The American Dietetic Association’s Complete Food & Nutrition Guide.Acar Tek N, Yurttagül M. Bölüm 12: (S: 271-307) John Wiley & Sons, Inc. New Jersey” (Çeviri Editörleri: Yücecan S, Nursal B, Pekcan G, Besler HT) Acar Matbaacılık Yay. Hiz. San. Ve Tic. A.Ş. İstanbul, 2003, Yücecan S,Nursal B,Pekcan G,Besler HT, Editor, Acar matbaacılık, Ankara, pp.1-816, 2003

Bölüm 17: Büyümede Besinler (S: 423-458)

in: “The American Dietetic Association’s Complete Food & Nutrition Guide. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey”, Yücecan S,Nursal B,Pekcan G,Besler HT), Editor, Acar matbaacılık, Ankara, pp.1-816, 2001