Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU VE PROBİYOTİKLER

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, İstanbul, Turkey, 08 October 2022, pp.258-267

COVID-19 GEÇİRME DURUMUNUN BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM ÜZERİNE ETKİSİ

7.Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi/ 7th International Congress on Nutrition Obesity and Community Health, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.302-309

OLEOKANTALIN ANTİİNFLAMATUAR, ANTİMİKROBİYAL, ANTİOKSİDATİF ETKİLERİ VE POTANSİYEL SAĞLIK İLİŞKİSİ

7th INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION OBESITY AND COMMUNITY HEALTH, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.272-280 Creative Commons License

COVID-19 GEÇİRME DURUMUNUN BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM ÜZERİNE ETKİSi

7.Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi/ 7th International Congress on Nutrition Obesity and Community Health, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.302-309

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE DUYGU DURUMUNUN ORTOREKSİYA NERVOZA İLE İLİŞKİSİ

7th INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION OBESITY AND COMMUNITY HEALTH, İstanbul, Turkey, 28 - 29 May 2022, pp.263-272 Creative Commons License

EVALUATION OF THE EFFECT OF THE NUTRITION-FRIENDLY SCHOOLS PROGRAM ON THE CONSUMPTION OF FRUIT AND VEGETABLES OF STUDENTS

3.Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “Farkındalık-Her Yönüyle İnsan ve Beslenme”, Edirne, Turkey, 17 - 19 May 2022, pp.1-2 Sustainable Development

THE IMPORTANCE OF VEGETABLE PROTEIN SOURCES IN SUSTAINABLE NUTRITION

4. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 28 March 2022, vol.9786257367530, pp.335-343 Creative Commons License Sustainable Development

BESİNLER İLE NİTROZAMİNLERİN İNHİBİSYONU

4. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ / 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, 26 - 28 March 2022, pp.706-711 Creative Commons License Sustainable Development

THE RELATIONSHIP BETWEEN NUT CONSUMPTION AND TELOMER LENGTH

4. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 26 March - 28 April 2022, vol.9786257367530, no.52866, pp.225-232 Creative Commons License Sustainable Development

BESİN ÖGELERİNİN MONOSİT ADEZYONU ÜZERİNE ETKİLERİ

4. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ / 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, 26 - 28 March 2022, pp.712-720 Creative Commons License

KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞUNUN VÜCUDUN ENERJİ HARCAMASI ÜZERİNE ETKİSİ

4th INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, İstanbul, Turkey, 26 - 28 March 2022, vol.1, pp.665-672 Creative Commons License Sustainable Development

TELOMER UZUNLUĞUNUN KRONİK HASTALIKLAR İLE İLİŞKİSİ

4th INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, 26 - 28 March 2022, vol.1, pp.772-780

ARE OBESITY AND GENDER PREDICTORS FOR SUSTAINABLE EATING BEHAVIORS?

Uluslararası Gazi Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.178-179 Sustainable Development

Yaşlı Popülasyonda Beslenme ve Sağlık Riskleri

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2021, pp.49-51

Evaluation of Fiber Consumption of the Elderly

5.Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi , 19 May - 20 July 2021, pp.127-133

HASTANE MALNÜTRİSYONUNUN FARKLI TARAMA ARAÇLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION OBESITY AND COMMUNITY HEALTH, İstanbul, Turkey, 19 May 2021, pp.527-535

YAŞLILARIN İŞTAH DURUMLARINA GÖRE BESİN TÜKETİMİ VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5 th INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION OBESITY AND COMMUNITY HEALTH, İstanbul, Turkey, 19 May 2021, pp.119-125

GRAZ MALNÜTRİSYON TARAMA ARACININ BİYOKİMYASAL PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ

5th INTERNATIONAL CONGRESS ON NUTRITION OBESITY AND COMMUNITY HEALTH, İstanbul, Turkey, 19 May 2021, pp.521-526

PEDİATRİK AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) TANI, TEDAVİ VE SONRASI SÜREÇLERDE OBEZİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

5. ULUSLARARASI BESLENME OBEZİTE VE TOPLUM SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2021, vol.1, pp.453-459 Sustainable Development

Adölesanlarda Diyet Kalitesinin Bir Göstergesi: Diyet Yeterliliği

1. Uluslararası Tıp Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 February 2021

Egzersiz Yapan Bireylerde Yeme Bozukluğu Riskinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Tıp Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 February 2021, pp.319-327

TİP 2 DİYABETTE DİYETE PREBİYOTİK LİF İLAVESİNİN VÜCUT AĞIRLIĞI VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ-OLGU SUNUMU

1. ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 20 - 21 February 2021, pp.236-240 Sustainable Development

OSTEOKALSİN VE ENERJİ METABOLİZMASINDAKİ ROLÜ

INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, Turkey, 20 - 21 February 2021, pp.265-271

YETİŞKİN BİREYLERDE OBEZİTE İLE KONSTİPASYON RİSKİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ULUSLARARASI TIP BİLİMLERİ VE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 20 - 22 February 2021, pp.240-246 Sustainable Development

DİYET FİTOKİMYASALLARI VE BEYİN BAĞIRSAK AKSI İLİŞKİSİ

INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICAL SCIENCES AND MULTIDISCIPLINARY APPROACHES, Turkey, 20 - 21 February 2021, pp.256-264

Adolesanlarda Diyet Yeterliliğinin Değerlendirilmesi

Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi, İzmir, Turkey, 18 December 2020, vol.6, pp.210-211

ADOLESANLARDA DİYET YETERLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 December 2020, vol.1, pp.1 Creative Commons License

The importance of nutrition in headache

Global Migraine and Pain Summit, 4th MENA Conference and 2th Turkish African Headache and Pain Management Meeting, 28 - 31 October 2020

Maternal Folik Asit Suplemantasyonunun Gebe Ratlarda Bozulmuş Glukoz Toleransına EtkisininDeğerlendirilmesi .

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, 28 - 30 June 2019, vol.2, pp.107-110

PSIKOBIYOTIKLER VE ALZHEIMER İLIŞKISI

International Young Researchers Student Congress28-30 November 2019 Burdur/TURKEY, 28 - 30 November 2019

GRAZ MALNÜTRİSYON TARAMA ARACININ HASTANEDE YATAN HASTALARDAGEÇERLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GEVHER NESİBE4. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ- TAM METİN KİTABI23-24 Kasım 2019 / ANKARA, 24 November 2019

THE EFFECT OF OBESITY AND CHRONIC INFLAMMATION ON BREAST CANCER

2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 18 - 19 October 2019 Sustainable Development

OBEZİTE VE KRONİK İNFLAMASYONUN MEME KANSERİ ÜZERİNE ETKİSİ

2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, 18 - 19 October 2019 Sustainable Development

Baharat kullanımında besin güvenliğine yönelik satın alma ve muhafaza yöntemlerinin değerlendirilmesi

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 28 - 29 June 2019

Beden kütle indeksi ile konstipasyon gelişim riski arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

2nd International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences (EurasianBioChem 2019), 28 - 30 June 2019

İnfertilite ve Beslenme

2nd International Health Sciences and Life Congress24-27 April 2019 Burdur/TURKEY, 24 - 27 May 2019

Diyabet ve fonksiyonel Besinler

4. Diyabet Sempozyumu 15-16 Kasım 2019 Ankara, Turkey, 15 - 16 November 2019 Sustainable Development

Evde bakım hastalarında beslenme durumu: Enerji ve besin ögesi alım düzeylerinin değerlendirilmesi

1.Uluslararası 2.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.116-124

Evde yaşayan yaşlılarda besin alımının yaşam kalitesi üzerine etkisi

1.Uluslararası 2.Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 03 May 2019, pp.180-184

NUTRITION STATUS IN HOME CARE PATIENTS: EVALUATION OF THE ENERGY AND NUTRIENT INTAKES

1st International 2nd National Health Care Services CongressGulhane Training and Research HospitalMay 2-3, 2019 Ankara/Turkey, 2 - 03 May 2019

EFFECT OF DIETARY INTAKE ON QUALITY OF LIFE IN FREE-LIVING ELDERLY POPULATION

1st International 2nd National Health Care Services CongressGulhane Training and Research HospitalMay 2-3, 2019 Ankara/Turkey, 1 - 03 May 2019

EVALUATION OF PLANT BASED NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN REDUCING THE RISK OF CHRONIC DISEASE

1st International 2nd National Health Care Services CongressGulhane Training and Research HospitalMay 2-3, 2019 Ankara/Turkey, 02 May 2019 - 03 January 2020

Yaşlı Bireylerin Besin Tüketimine İlişkin Karbon Ayak İzinin Kırsal ve Kentsel Alana Göre Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi1st International Congress on Sustainable Life, Ankara, Turkey, 15 - 16 March 2019

Yaşlılarda Besinlerden Elde Edilen Su Ayak İzinin Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi1st International Congress on Sustainable Life, Ankara, Turkey, 15 - 16 March 2019

Yaşlılarda Ağırlık Yönetimi

Diyetisyenler İçin Hasta İzlem Rehberi/Ağırlık Yönetimi, Turkey, 1 - 05 October 2018

Role of tryptophan intake in sleep duration and modulation of sleep in adults

25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23–26, 2018, Obesity Facts 2018: 11 Supplement, 23 - 26 May 2018

Intake of nutritional supplements among people exercising regularly.

25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, 23 - 26 May 2018 Sustainable Development

Obesity Related Nutritional Habits of University Students in Ankara

25th European Congress on Obesity 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23–26, 2018, Obesity Facts 2018: 11(Supplement 1), Vienna, Austria, 23 - 26 May 2018, vol.11, pp.1-358 Sustainable Development

Olive Leaf: Potential Benefits of Lipid Profile and Glycemic Control

25th European Congress on Obesity 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23–26, 2018, Obesity Facts 2018: 11(Supplement 1), Vienna, Austria, 23 - 26 May 2018, vol.11, pp.1-358

Is healthy eating obsession (Orthorexia Nervosa) more frequent among people exercising regularly?

25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, Viyana, Austria, 23 - 26 May 2018 Sustainable Development

The effect of frequency and duration of exercise on body composition and anthropometric measurements

25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, Viyana, Austria, 23 - 26 May 2018

The effect of living alone on malnutrition in elderly population

25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23–26, 2018, Obesity Facts 2018: 11 Supplement 1., 23 - 26 May 2018 Sustainable Development

Does living status associated with poor dietary intake among healthy elderly.

25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23–26, 2018, 23 - 26 May 2018

Relationship Between Chronotype and Resting Energy Expenditure in Obese Children and Adolescents.

25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23–26, 2018, Obesity Facts 2018: 11 Supplement 1, Vienna, Austria, 23 - 26 May 2018, vol.11, pp.1-358

The Relationship between Eating Attitude and Body Mass Index

25th European Congress on Obesity 25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23–26, 2018, Obesity Facts 2018: 11(Supplement 1), Vienna, Austria, 23 - 26 May 2018, vol.11, pp.1-358

Açai Berry: Usage as Functional Food and Relation with Health

European Congress on Obesity (ECO2018), Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.312

Is there any relationship between constipation and waist circumference in females?

European Congress on Obesity (ECO2018) 25th Congress, , Vienna, Austria, 23 May 2018 - 25 December 2020, pp.322 Sustainable Development

Relationship between Sleep Problems and Resting Energy Expenditure in Obese Children and Adolescents

25th European Congress on Obesity Vienna, Austria, May 23–26, 2018, Obesity Facts 2018: 11 Supplement 1, Vienna, Austria, 23 - 26 May 2018, vol.11, pp.1-358

The relationship between waist to height ratio and physical activity status

25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, May 23-26, 2018, Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.338 Sustainable Development

The determination of the constipation severity scores according to BMI classification

25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, May 23-26, 2018:, Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.220-330 Sustainable Development

The assesment of beverage consumption in adults in Turkey – a pilot study

25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, May 23-26, 2018, Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.327 Sustainable Development

Is There a Relationship Between Milk Fat Globule Membrane and Cancer?

25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, May 23-26, 2018, Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.295 Sustainable Development

The metabolic syndrome in pre- and post-menopausal woman

25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, May 23-26, 2018, Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.174 Sustainable Development

Healthy aging and intestinal microbiota

25th European Congress on Obesity, Vienna, Austria, May 23-26, 2018, Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.166 Sustainable Development

Phase Angle in Evaluating Nutritional Status

European Congress on Obesity (ECO2018), Vienna, Austria, 23 - 25 May 2018, pp.317 Sustainable Development

EVALUATION OF ASSOCIATION BETWEEN DIET ACID LOAD AND MALNUTRITION IN ELDERLY INDIVIDUALS

1st International Health Sciences and Life Congress02-05 May 2018 Burdur/TURKEY, 2 - 05 May 2018 Sustainable Development

Evaluation of the sleep quality, sleep duration and resting metabolic rate: apilot study

World congress on Nutrition and Obesity Prevention Source Bercelone Spain, 16 - 18 November 2017

Apelin and nutrient intake relation

World congress on Nutrition and Obesity Prevention Source Bercelone Spain, 16 - 18 November 2017

THE PRINCIPLES OF NUTRITION IN THE VERSE OF THE QURAN-I KERİM VIEW AND SCIENTIFIC LITERATURE

IV. INTERNATIONAL HALAL AND HEALTHY CONGRESS – IHHFC 2017 (NOVEMBER 3-5, ANKARA), 3 - 05 November 2017

ASSESSMENT OF THE “HALAL FOOD” AWARENESS OF YOUNG ADULT INDIVIDUALS

IV. INTERNATIONAL HALAL AND HEALTHY CONGRESS – IHHFC 2017 (NOVEMBER 3-5, ANKARA), 3 - 05 November 2017

IMPORTANCE OF EGGS IN HUMAN NUTRITION

IV. INTERNATIONAL HALAL AND HEALTHY CONGRESS – IHHFC 2017 (NOVEMBER 3-5, ANKARA), 3 - 05 November 2017

RECOMMENDATIONS ON THE BEHAVIOR EATING OF THE ISLAMIC PROPHET HZ. MUHAMMED (S.A.V)

IV. INTERNATIONAL HALAL AND HEALTHY CONGRESS – IHHFC 2017 (NOVEMBER 3-5, ANKARA), 3 - 05 November 2017

TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA OKUL BESLENME PROGRAMLARI

ı. uluslararsı sağlık bilimleri kongresi, 29 June - 01 July 2017

DİYET ASİT YÜKÜNÜN KRONİK BÖBREK HASTALIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

ı.uluslararsı Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

ÇOCUKLARDA YEME DAVRANIŞININ GELİŞTİRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

ı.uluslarası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

Düzenli Egzersiz Yapan Bireylerde Yeme Davranış Bozukluklarının Değerlendirilmesi

VI. Ulusal Sağlıklı Yaşam SempozyumuI. Yaşam için Beslenme ve Spor Kongresi, Turkey, 24 - 27 May 2017

The antioxidant and anticarsinogenesis effect of Rosemary

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

The health effectc of the carob

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Neuroprotective efetcs of the fuits of lycium barbarum on alzheimer disease

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Effect Of Grape Seed On Cancer Treatment,

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 10 - 12 May 2017 Sustainable Development

Effetcf of probiotics on mental health

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017 Sustainable Development

Nutritional Composition and Health Benefits Of Edible Mushrooms

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants, 10 - 12 May 2017

Cardamom as a funtional food: antimicrobial effect

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Rosemary (Rosmarinus Officinalis L.): Its composition and clinical properties

1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS, 9 - 12 May 2017

Effect of Nigella Sativa on Dyslipidaemia,

1st International Congress on Medicinal and Aromatic Plants Konya, 10 - 12 May 2017

Çörek Otunun Dislipidemi Üzerine Etkileri

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Probiotics: The effects on gut microbiota and obesity

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017 Sustainable Development

Üzüm çekirdeğinin kanser tedavisi üzerine etkileri

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017 Sustainable Development

St John’s wort (Hypericum perforatum L.): Its composition and clinical properties

1st International Congress On Medicinal and Aromatic Plants, 9 - 12 May 2017

Nutritional quality and health benefits of Lupin

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Yeşil Kahve Biyoaktif Bileşenlerinin Obeziteye Etkisi

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Health Effects of Nuts

1. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Effects of phytochemicals on aging

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Effects Of Capsaıcın On Energy Metabolısm

Uluslarası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

Yenilebilir mantarların besin bileşimi ve sağlık faydaları

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 May 2017

A review of dietary total antioxidant capacity and coronary artery disease

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.1

Astaxanthın, oxidative etressand senescence

Uluslarası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.1

Spirulina ve Sağlık Üzerine Etkileri

Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, Konya, Turkey, 10 - 12 May 2017, pp.1

Effect of Green Coffee Consumption on Resting Metabolic Rate and Some Metabolic Parameters

6th International Congress on Food Technology, Atina, Greece, 18 - 19 March 2017

Orthorexia Nervosa in Healthcare Professionals

European Obesity Summit (EOS) - Joint Congress of EASOand IFSO-EC, Gothenburg, Sweden, June 1 - 4, 2016. Obesity Facts 20169(suppl 1):1–368., 1 - 02 December 2016

Comparison of Different Methods Used in Evaluation of Physical Activity

.European Obesity Summit (EOS) - Joint Congress of EASOand IFSO-EC, Gothenburg, Sweden, June 1 - 4, 2016. Obesity Facts 2016;9(suppl 1):1–368., 1 - 04 June 2016

Evaluation of relationship between life quality and nutritional statusof elderly

European Obesity Summit (EOS) - Joint Congress of EASOand IFSO-EC, Gothenburg, Sweden, June 1 - 4, 2016. Obesity Facts 2016;9(suppl 1), 01 April 2016

Assessment of Food Preparation Cooking Techniques and Dietary Preferences of Individuals Live in Rural And Urban Areas

The 3rd International Symposium On Traditional Foods From Adriatic To Caucasus1-4 October 2015, Sarajevo., 1 - 04 November 2015

Bread Beer Wine Saccharomyces Cerevisiae and Historical Process

The 3rd International Symposium On Traditional Foods From Adriatic To Caucasus. 1-4 October 2015,Sarajevo., 1 - 04 November 2015

Bulgur in Turkish Cuisine Potential Effects on Health

The 3rd International Symposium On Traditional Foods From Adriatic To Caucasus 1-4 October 2015, Sarajevo., 1 - 04 November 2015

Yogurt Historical Process and Effects on Health

The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus'' Sarajevo/ Bosnia and Herzegovina, 1 - 04 October 2015

A Sip of Tradition Forty Years Respect Turkish Coffee

The 3rd International Symposium On Traditional Foods From Adriatic To Caucasus 1-4 October 2015, Sarajevo., 1 - 04 November 2015

A Sip of Tradition Forty Years Respects Turkish Coffee

The 3rd International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus'', Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 October 2015

Pattern of Consumption and Preference for Some Spices in Turkey

The 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus, 1 - 04 October 2015, pp.543

Allostatic load in patients with type ii diabetes

22nd European Congress on Obesity (ECO2015), Praha, Czech Republic, 6 - 09 May 2015, vol.8, pp.216 Sustainable Development

Probiotics during pregnancy

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi/ Bilecik, Turkey, 27 - 29 May 2015

Metabolik Sendrom Olan ve Olmayan Periton Diyalizi Hastalarının Vücut Bileşimi ve Beslenme Durumlarının Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi, Turkey, 20 - 23 May 2015, pp.561-562

Riskli Bebeğe Beslenme Yaklaşımı

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi- 20-23 Mayıs 2015, Bilecik., Turkey, 20 - 22 May 2015

Metabolik Sendromu Olan ve Olmayan Periton Diyalizi Hastalarının Vücut Bileşimi ve Beslenme Durumlarının Belirlenmesi

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi-2015. 20-23 Mayıs 2015, Bilecik., Turkey, 20 - 23 May 2015

Yaşlılarda Sağlıkla İlişkili Yaşam Kalitesi Belirleyicilerinin Değerlendirilmesi Pilot Çalışma

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi-2015. 20-23 Mayıs 2015, Bilecik., Turkey, 20 - 22 May 2015

Fiziksel Aktivitenin Değerlendirilmesinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi- 20-23 Mayıs 2015, Bilecik., Turkey, 20 - 23 May 2015

Assessment of the Prevalence of Overall and Abdominal Obesity Underweight and Normal Adolescent Girls may be Abdominal Obese

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi-2015. 20-23 Mayıs 2015, Bilecik., Turkey, 20 - 23 May 2015 Sustainable Development

Mevsimsel Farklılıkların Yetişkin Bireylerde Enerji Harcaması Besin Tüketimi ve Vücut Bileşimi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi

Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi-20-23 Mayıs 2015, Bilecik., Turkey, 20 - 23 May 2015

Allostatic load in patients with diabetes

22nd European Congress on Obesity | May 6th - 9th 2015/ Prague, 6 - 09 May 2015 Sustainable Development

Duygu Türközü Nilüfer Acar Tek Demet Önen Pattern of Consumption and Preference for Some Spices in Turkey

The 3rd International Symposium On Traditional Foods From Adriatic To Caucasus 1-4 October 2015, Sarajevo., 1 - 04 November 2015

Traditional Fermented Products Commonly Used in Turkey.

The 2nd International Symposium on Traditional Foods From Adriatic to Caucasus” Struga/Makedonya24-26 Ekim 2013., 24 October - 26 April 2014

Nutrition Is An Important Factor For Allostatic Load In Patients With Diabetes

1st International Balkan Conference on Health Sciences14-16 Nisan 2014. (Abstract Book page:15)., 14 - 16 April 2014 Sustainable Development

Nutritional Care and Management of Sarcopenia.

1st International Balkan Conference on Health Sciences14-16 Nisan 2014., 14 - 16 April 2014

Acar Tek N. Çelebi F, Önen D, Şanlıer N. Lenf Ödem Tanısı Almış Mastektomili Hastaların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesi.

VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik, 4-8 Nisan 2012, (Kongre kitabı sayfa no:238-239)., 4 - 08 April 2012

Akademik stres faktörlerinin yeme tutumu üzerine etkisinin değerlendirilmesi.

IX. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik, 2-5 Nisan 2014., 2 - 05 April 2014

Lenfödemli hastalarda günlük sıvı tüketiminin değerlendirilmesi.

VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 4-8 Nisan 2012., 4 - 08 April 2012

12-19 yaş grubu sağlıklı kızlarda abdominal obezitenin belirlenmesi: bel çevresi, bel boy oranı.

VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 4-8 Nisan 2012, 4 - 08 April 2012

Acar Tek N, Önen D, Çelebi F, Şanlıer N. Meme Cerrahisi Sonrası Lenfödem Gelişen Hast

aların Antropometrik Ölçümlerinin Değerlendirilmesi. VIII. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi, 4-8 Nisan 2012, 4 - 08 April 2012

Comparison of the WHO Growth Standards and NCHS WHO Growth Reference in Turkish Preschool Children

15th., International Congress of Dietetics (ICDA 2008) Yokohama Japan, 1 - 04 November 2008

IŞGIN OTU (RHEUM RİBES) TÜKETİMİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

2. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresine, 27 - 30 September 2018

Güvenç H Korkmaz M 12 Yaşında Akalazyalı Bir Kız Çocuğuna Total Parenteral ve Enteral Beslenme Desteğinin Etkileri

Klinik enteral Parenteral Nutrisyon Derneği KEPAN II. Kongresi 19-21 Kasım 1998, Ankara, Turkey, 19 - 21 November 1998

Books & Book Chapters

Aralıklı Açlık Uygulamalarının Sağlık Üzerine etkileri ve egzersiz ile ilişkisi

in: Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular 13, Muhittin Tayfur, Editor, Hatiboğlu Basım Yayım, Ankara, pp.1-11, 2022

Developing Healthy Nutritional Habits: Methods Used In Children

in: Current Debates in Health Sciences, Assist. Prof. Bülent IŞIK Assist. Prof. Fulya KÖSE Assist. Prof. Serkan KÜÇÇÜKTÜRK, Editor, Duvar Publishing, İzmir, pp.183-193, 2022

School Health Studies in Turkey and School Age Follow-Up Research At National Level

in: Current Debates in Health Sciences, Assist. Prof. Bülent Işık,Assist. Prof. Fulya Köse,Assist. Prof. Serkan Küççüktürk, Editor, Duvar Publishing, İzmir, pp.441-453, 2022

Halk Sağlığı Öğrenme Güçlükleri

in: Diyetetik ve Beslenme vaka çalışmaları, Fatma Çelik,Meltem soylu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.48-52, 2022

Menülerde Enerji Değerini etiketleme

in: Diyetetik ve Beslenme vaka çalışmaları, Fatma çelik,meltem soylu, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.52-54, 2022

Baş ağrısında Beslenme

in: Baş Ağrısında Biyopsikososyal Yaklaşımlar, Derya uludüz,Füsun mayda domaç,Reyhan Özgöbek, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1, 2022

Bölüm 10 EKLER

in: Türkiye Beslenme Rehberi, Gülden Pekcan, Nevin Şanlıer, Murat Baş, Nilüfer AcarTek, Hülya gökmen Özel, Editor, Hazar reklam, Ankara, pp.221-240, 2022

Chapter 11 CURRENT NUTRITIONAL APPROACHES IN MANAGING PARKINSON’S DISEASE

in: GENERAL INTERNAL MEDICINE, Ali Kemal KADİROĞLU, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.151-165, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Maternal Dönemde Yüksek miktarda folik asite maruziyet gestasyonel diyabet için risk faktörü olabilir mi

in: Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular-10, Muhittin Tayfur, Editor, Hatiboğlu Basım Yayım, Ankara, pp.177-193, 2021

The Effect of Capsaicin on The Sense of Bitterness and Energy Expenditure

in: RESEARCH ADVANCEMENTS IN HEALTH SCIENCES, Plamen Milchev CHERNOPOLSKI Nelya Lukpanovna SHAPEKOVA Bilal AK, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.426-434, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

SARKOPENİ TANIMLANMASI, BESLENME TEDAVİSİ VE YÖNETİMİ

in: Geriatride Beslenme, Nilüfer Acar Tek,Emine Aksoydan, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.105-120, 2021

Yaşlıların Demografik Durumu ve Yaşlılıkla İlgili Temel Kavramlar

in: Geriatride Beslenme, NilüferACAR TEK,Emine AKSOYDAN, Editor, HEDEF YAYINCILIK VE MÜHENDİSLİK, Ankara, pp.14-26, 2021

BASINÇ ÜLSERLERİ, ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİNDE BESLENME

in: Geriatride Beslenme, Nilüfer Acar Tek,Emine Aksoydan, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.155-165, 2021

YAŞLANMA SÜRECİNDE OLUŞAN FİZYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

in: Geriatride Beslenme, Nilüfer Acar Tek,Emine Aksoydan, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.37-50, 2021

BÖLÜM 6. HUZUREVLERİNDE MENÜ PLANLAMA

in: TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ(TOPLU TÜKETİM YERLERİ) İÇİNULUSAL MENÜ PLANLAMA VEUYGULAMA REHBERİ, beyhan yasemin,bilici saniye,kızıl mevlüde, Editor, Anıl reklam, matbaa,Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1184, Ankara, pp.206-233, 2020

Bölüm 10Sürdürülebilir Beslenme: Sürdürülebilir yaşam üzerine etkileri

in: Beslenme Antropolojisi, Nilüfer Acar Tek,Metin Saip Sürücüoğlu, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.204-217, 2020

Bölüm 7 Beslenme Alışkanlıklarını Diyet Örüntüsünü Etkileyen Çevresel Etmenler

in: Beslenme Antropolojisi, Nilüfer Acar Tek,Metin Saip Sürücüoğlu, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.110-126, 2020

Enerji Alımı

in: Krause Besin ve Beslenme Bakım süreci, gamze akbulut, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.17-27, 2019

Obezite ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar

in: Beslenme ve Diyet Bileşenleri ile Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Etkileşimine Güncel Yaklaşımlar, Prof.Dr. Gülay Koçoğlu, Editor, Türkiye klinikleri, Ankara, pp.60-67, 2019

Bölüm 4 Antik Çağda Beslenme Kültürü

in: Beslenme Antropolojisi, Nilüfer Acar Tek,Metin Saip Sürücüoğlu, Editor, Hedef Yayıncılık, Ankara, pp.50-65, 2019

Depresyon Tedavisinde Etkileşimler.

in: Besin İlaç Etkileşimleri. , Efsun Karabudak,Perim Türker, Editor, Sonsöz gazetecilik ve matbaacılık, Ankara, pp.1, 2017

Yaşlılık Dönemi ve Beslenme

in: Beslenmenin Esasları ve Sağlığın Korunmasında Beslenme, Aliye Özenoğlu, Editor, Hatiboğlu Basım Yayım, Ankara, pp.751-784, 2016

Bölüm 10 Ekler

in: TÜRKİYE BESLENME REHBERİ 2015 (TÜBER), Prof. Dr. A. Gülden PEKCAN Prof. Dr. Nevin ŞANLIER Prof. Dr. Murat BAŞ EDİTÖRLER Prof. Dr. Sevil BAŞOĞLU Doç. Dr. Nilüfer ACAR TEK, Editor, Alban Yayınevi, Ankara, pp.139-288, 2016

Bölüm 7 Besin Alerjileri.

in: Pediatrik beslenmenin esasları 2016, Nobel Akademik Yayıncılık. , Gülhan Samur, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1, 2016

Özel Durumlarda Beslenmede Temel Yaklaşımlar

in: Temel Beslenme ve Diyetetik, Türkan Kutluay Merdol, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.383-423, 2015

Nutritional Care and Management of Sarcopenia. (p:710-727).

in: A Current Perspective on Health Sciences. , Prof.Dr. Ayşe Kaptanoğlu, Editor, Published by ROTİPO, Alba, pp.1-900, 2014

Bölüm 5 Beslenme

in: Bakım Hizmeti Uygulama Rehberi, x, Editor, Pulat basımevi, Aile sosyal Politikalar Bakanlığı Yayını, Ankara, pp.1-80, 2013 Creative Commons License

Özel Durumlarda Beslenme.

in: Genel Beslenme TC. Anadolu Üniversitesi yayın no: 2768. ISBN: 978-975-06-1432-3, Saray Matbaacılık 2013., Kutluay Merdol T., Editor, Saray Medikal Yayıncılık, Ankara, pp.1-200, 2013

Nutrisyonel Tarama Yontemleri ve Degerlendirme.

in: Yaşlıda Malnütrisyon ve Tedavisi. , Arıoğul Servet, Editor, Bilimsel tıp yayınevi,, Ankara, pp.1-530, 2013

BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI?

in: BESİN DESTEKLERİ KULLANILMALI MI?, -,Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727, Editor, Klas Yayınları, Ankara, pp.1-32, 2008 Creative Commons License

Bölüm 12 Akıllı süpermarketler

in: Geliştirilmiş Besin ve Beslenme Rehberi “The American Dietetic Association’s Complete Food & Nutrition Guide.Acar Tek N, Yurttagül M. Bölüm 12: (S: 271-307) John Wiley & Sons, Inc. New Jersey” (Çeviri Editörleri: Yücecan S, Nursal B, Pekcan G, Besler HT) Acar Matbaacılık Yay. Hiz. San. Ve Tic. A.Ş. İstanbul, 2003, Yücecan S,Nursal B,Pekcan G,Besler HT, Editor, Acar matbaacılık, Ankara, pp.1-816, 2003

Bölüm 17: Büyümede Besinler (S: 423-458)

in: “The American Dietetic Association’s Complete Food & Nutrition Guide. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey”, Yücecan S,Nursal B,Pekcan G,Besler HT), Editor, Acar matbaacılık, Ankara, pp.1-816, 2001